Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1009-МИ
София, 30 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Цветелин Никифоров Цоневски – представляващ местна коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ”, срещу решение № 144-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК – Пловдив, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-185 от 28.09.2011 г. на ЦИК от Цветелин Никифоров Цоневски - представляващ местна коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ", срещу решение № 144-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив, с което Общинската избирателна комисия е приела, че на посочените в решението места са поставени плакати, съдържащи снимков материал на лицето Георги Титюков - лого, „КАУЗА ПЛОВДИВ", уеб-адрес www.kauzaplovdiv.com, изписан текст Георги Титюков и под него текст „Кандидат за кмет и водач на листа за общински съветници", поставени на 23.09.2011 г. съставляват агитационни материали, които не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК, тъй като в тях не се съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, поради което е взето решение да се състави акт за установяване на административно нарушение на местна коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ".
В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК - Пловдив, е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от представения по преписката протокол от 23.09.2011 г., съставен от Илиян Руменов Иванов, Данчо Тодоров Коруев и Георги Костадинов Илчев в качеството им на членове на работна група на общинска избирателна комисия - Пловдив, е констатирано, че на същата дата 23.09.2011 г. на посочените в протокола места, а именно кръстовището на ул. „Цар Асен" и ул. „Цанко Дюстабанов"; на оградите на строежа до хотел „Марица"; на кръстовището на бул. „България" и бул. „Победа"; на автобусната спирка пред водната палата на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" и на пл. „Стефан Стамболов" - пред сградата на Община Пловдив са били поставени плакати, съдържащи снимков материал на лицето Георги Титюков - лого, „КАУЗА ПЛОВДИВ", уеб-адрес www.kauzaplovdiv.com, изписан текст Георги Титюков и под него текст „Кандидат за кмет и водач на листа за общински съветници". В жалбата не се оспорва поставянето на тези плакати от жалбоподателя с посоченото съдържание, както и че те са били поставени именно на 23.09.2011 г. Ксерокопие на поставените плакати е приложено към преписката. ЦИК намира, че тези плакати имат характер на агитационни материали по смисъла на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс с оглед на съдържанието им, съдържащо призив и подкрепа в полза на лицето в качеството му на издигнат кандидат за кмет и водач на листа за общински съветници, като те са поставени след началото на откриването на предизборната кампания по смисъла на чл. 128 от Изборния кодекс, а именно 30 дни преди изборния ден. При това положение и поставения агитационен материал следва да отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс - да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле. В настоящия случай видно от приложеното към преписката ксерокопие на агитационния материал същият не съдържа такава информация. Предвид изложените съображения ЦИК намира, че е налице безспорно нарушение от обективна страна на разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от ИК и обжалваното решение на ОИК - Пловдив се явява правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-185 от 28.09.2011 г. на ЦИК от Цветелин Никифоров Цоневски - представляващ местна коалиция от партии „КАУЗА ПЛОВДИВ", срещу решение № 144-МИ от 25.09.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения