Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1006-МИ
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 948-НС от 16 септември 2014 г. на ЦИК относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 948-НС от 16 септември 2014 г. на ЦИК, като името на регистрирания под № 1 в решението Катя Йорданова Павлова, ЕГН ..., да се чете „Галя Йорданова Павлова, ЕГН ...", и анулира издаденото удостоверение.

На наблюдателя да се издаде удостоверение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

948-НС/

1028-НС/

Календар

Решения