Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1005-МИ
София, 9 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-260 от 05.09.2019 г. от Христо Дунгьов - упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, ОИК – Белица, с искане за промяна в състава на ОИК – Белица, като на мястото на Мичурин Иванов Мадолев – член на ОИК – Белица, да бъде назначен Крум Борисов Чорбаджиев.

Към предложението са приложени: заявление от Мичурин Иванов Мадолев за освобождаването му като член на ОИК – Белица; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Крум Борисов Чорбаджиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Белица, област Благоевград, Мичурин Иванов Мадолев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Белица, област Благоевград, Крум Борисов Чорбаджиев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения