Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1005-МИ
София, 09.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-260 от 05.09.2019 г. от Христо Дунгьов - упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, ОИК – Белица, с искане за промяна в състава на ОИК – Белица, като на мястото на Мичурин Иванов Мадолев – член на ОИК – Белица, да бъде назначен Крум Борисов Чорбаджиев.

Към предложението са приложени: заявление от Мичурин Иванов Мадолев за освобождаването му като член на ОИК – Белица; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Крум Борисов Чорбаджиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Белица, област Благоевград, Мичурин Иванов Мадолев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Белица, област Благоевград, Крум Борисов Чорбаджиев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1676-МИ / 11.11.2019

    относно: жалба от Валентин Костадинов Деливълчев, кандидат за общински съветник в кандидатската листа на КП „Движение ЗАЕДНО за промяната“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Хасково, срещу решение № 273-МИ от 06.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково

  • № 1675-НС / 11.11.2019

    относно: обявяване на Данка Евстатиева Зидарова-Люртова за народен представител в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в 44-то Народно събрание

  • № 1674-НС / 11.11.2019

    относно: обявяване на Полина Александрова Шишкова за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в 44-то Народно събрание

  • всички решения