Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1005-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

Постъпило е предложение с вх. № НС-15-183 от 18.09.2014 г., от Борислав Константинов Банчев - председател на Областния съвет на ПП „ДПС" - област Враца, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански. Предлага се на мястото на Марина Маринова Мишева - член на комисията, да бъде назначена Елеонора Красимирова Христова от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: Молба от Марина Маринова Мишева за освобождаването й като член на РИК, по лични причини; декларация от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Елеонора Красимирова Христова; копие на пълномощно № 8 от 06.08.2014 г. от Лютви Ахмед Местан в полза на Борислав Константинов Банчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шести изборен район - Врачански, Марина Маринова Мишева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шести изборен район - Врачански, Елеонора Красимирова Христова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения