Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1005-НС
София, 19 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

Постъпило е предложение с вх. № НС-15-183 от 18.09.2014 г., от Борислав Константинов Банчев - председател на Областния съвет на ПП „ДПС" - област Враца, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район - Врачански. Предлага се на мястото на Марина Маринова Мишева - член на комисията, да бъде назначена Елеонора Красимирова Христова от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: Молба от Марина Маринова Мишева за освобождаването й като член на РИК, по лични причини; декларация от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Елеонора Красимирова Христова; копие на пълномощно № 8 от 06.08.2014 г. от Лютви Ахмед Местан в полза на Борислав Константинов Банчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шести изборен район - Врачански, Марина Маринова Мишева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шести изборен район - Врачански, Елеонора Красимирова Христова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения