Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1004-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали от Стефан Манов – регистриран наблюдател от Сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права“ – Пловдив, и зам. председател на Обществения съвет към ЦИК с вх. № С-15 и № С-79 от 21.11.2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на Blitz.bg от гласуването в изборния ден по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на Blitz.bg, при която установи, че на 21 ноември 2021 г. във времевия отрязък между 10:09 ч. и 15:08 ч. са публикувани на няколко пъти резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти под формата на участници в автомобилни състезания, чрез които се визират кандидати за президент и вицепрезидент от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., както следва:

В 10:09 ч.: Формула „Президент“! Болидът на Генерала набира преднина обиколка след старта! БЛИЦ излъчва в реално време междинните резултати на болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на пистата в първите часове след старта: Болидът на Генерала - 63%. Болидът на Професора - 37%.

В 10:36 ч.: Рязък завой на формула „Президент“! Болидът на Професора скъсява дистанцията! БЛИЦ излъчва в реално време междинните резултати на болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на пистата малко след 10 ч, когато средната скорост в състезанието е 6.4: Болидът на Генерала - 54.1%. Болидът на Професора - 44.1%. 1.2% от публиката е отишла на състезанието, но гледа с гръб.

В 13:30 ч.: Горещи новини за гонката на болидите на Генерала и Професора във Формула „Президент“ към 13 часа. БЛИЦ излъчва в реално време междинните резултати на болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на пистата към 13 часа при средна скорост 17. Наблюдава се запазване на дистанцията между двата болида, зрителите на финала към този час са все още малобройни. Болидът на Генерала - 61.5 %. Болидът на Професора - 37 %. 2.5 % от публиката отиде до трибуните, но обърна гръб на състезанието.

В 15:08 ч.: Горещи новини за гонката на болидите на Генерала и Професора във Формула „Президент“ към 15 часа. БЛИЦ излъчва в реално време междинните резултати на болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на пистата към 15 часа при средна скорост 17. Наблюдава се запазване на дистанцията между двата болида, зрителите на финала към този час са все още малобройни. Болидът на Генерала - 63.3 %. Болидът на Професора – 35.2 %. 1.5 % от публиката отиде до трибуните, но обърна гръб на състезанието.

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Предвид това Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването на интернет страницата на Blitz.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., независимо че са обозначени като участници в гонката на болидите на Генерала и Професора във Формула „Президент“.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за това, че във времевия отрязък между 10:09 ч. и 15:08 ч. на интернет страницата на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти под формата на участници в гонката на болидите на Генерала и Професора във Формула „Президент“, чрез които се визират кандидати за президент и вицепрезидент от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., както следва:

- в 10:09 ч.: Формула „Президент“! Болидът на Генерала набира преднина обиколка след старта! БЛИЦ излъчва в реално време междинните резултати на болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на пистата в първите часове след старта: Болидът на Генерала - 63%. Болидът на Професора - 37%;

- в 10:36 ч.: Рязък завой на формула „Президент“! Болидът на Професора скъсява дистанцията! БЛИЦ излъчва в реално време междинните резултати на болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на пистата малко след 10 ч, когато средната скорост в състезанието е 6.4: Болидът на Генерала - 54.1%. Болидът на Професора - 44.1%. 1.2% от публиката е отишла на състезанието, но гледа с гръб;

- в 13:30 ч.: Горещи новини за гонката на болидите на Генерала и Професора във Формула „Президент“ към 13 часа. БЛИЦ излъчва в реално време междинните резултати на болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на пистата към 13 часа при средна скорост 17. Наблюдава се запазване на дистанцията между двата болида, зрителите на финала към този час са все още малобройни. Болидът на Генерала - 61.5 %. Болидът на Професора - 37 %. 2.5 % от публиката отиде до трибуните, но обърна гръб на състезанието;

- в 15:08 ч.: Горещи новини за гонката на болидите на Генерала и Професора във Формула „Президент“ към 15 часа. БЛИЦ излъчва в реално време междинните резултати на болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на пистата към 15 часа при средна скорост 17. Наблюдава се запазване на дистанцията между двата болида, зрителите на финала към този час са все още малобройни. Болидът на Генерала - 63.3 %. Болидът на Професора – 35.2 %. 1.5 % от публиката отиде до трибуните, но обърна гръб на състезанието,

извършено от „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов.

УКАЗВА на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД незабавно да премахне от интернет страницата на електронното издание Blitz.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения