Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1002-ПВР
София, 21 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено на интернет страницата Dnevnik.bg

В Централната избирателна комисия са постъпил сигнал с вх. № С-24 от 21.11.2021 г. за публикуване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК на интернет страницата Dnevnik.bg.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадения сигнал, при която установи, че на 21 ноември 2021 г. в 11:03 ч. на интернет страницата на официалния Youtube профил на Dnevnik.bg и на посочения линк са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за президент на републиката: Румен Радев – 63,1%, Анастас Герджиков – 33,3%; „Не подкрепям никого“ – 3,6%, озаглавено „Предварителни резултати от балотажа за президент на 21 ноември 2021 г. (към 09:30 часа)“. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма в изборния ден.

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация на официалния Youtube профил на в. Дневник относно предварителни данни от резултатите от гласуването и от допитвания до общественото мнение по повод изборите за президент на републиката на 21 ноември 2021 г. осъществява фактическия състав на нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за президент и вицепрезидент на републиката, извършено на 21 ноември 2021 г. в 11:03 ч. от ИКОНОМЕДИА АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 20, представлявано от управителя Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установеното нарушение на ИКОНОМЕДИА АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 20, представлявано от управителя Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова.

УКАЗВА на електронното издание на ИКОНОМЕДИА АД незабавно да премахне от официалния Youtube профил на в. Дневник публикуваните данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения