Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 100-МИ
София, 22 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, подписано от Надежда Георгиева Йорданова – упълномощена от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, заведено под № 2 на 21 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Да България“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС –ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав по ф.д. № 6019/2004 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Зелено движение“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав по ф.д. № 622/2008 г.

4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-639 от 17.05.2021 г. на партия „Движение Да България“ за внесен от партията финансов отчет за 2018, 2019 и 2020 г.

5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-647 от 17.05.2021 г. на партия „Демократи за силна България“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-641 от 17.05.2021 г. на партия „Зелено движение“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

8. Заверено копие от пълномощно в полза на Надежда Георгиева Йорданова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 965-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения