Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1
София, 12 май 2021 г.

ОТНОСНО: номерацията на решенията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Взетите от Централната избирателна комисия решения имат единна последователна номерация с арабски цифри.

2. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове избори, се номерират, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения относно съответния вид избор: ВНС – за избори за Велико Народно събрание; НС – за избори за народни представители; ПВР – за избори за президент и вицепрезидент на републиката; ЕП – за избори за членове на Европейския парламент от Република България, и МИ – за избори за общински съветници, кметове на общини, райони и кметства.

3. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове референдуми, се номерират, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения относно съответния вид референдум: НР - за национален референдум; МР – за местен референдум.

4. Когато решенията по т. 2 и т. 3 се отнасят до два или повече вида избори и/или референдуми, съответните съкращения се поставят едно след друго, като се отделят с наклонена черта.

5. Когато решенията се отнасят до всички видове избори, съкращения не се поставят.

6. Решенията, свързани с предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация, се номерират, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращение ЗДОИ.

7. Номерацията на решенията на Централната избирателна комисия, назначена с Указ № 131 от 10 май 2021 г. на президента на републиката, започва от № 1.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения