Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1
София, 22.03.2019

ОТНОСНО: номерацията на решенията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Взетите от ЦИК решения имат единна последователна номерация с арабски цифри.
 2. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове избори, се номерират като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения относно съответния вид избор: ВНС – избори за Велико Народно събрание; НС – за избори за народни представители; ПВР – за избори за президент и вицепрезидент на републиката; ЕП – за избори за членове на Европейския парламент от Република България; и МИ – за избори за общински съветници, кметове на общини, райони и кметства.
 3. Решенията, които се отнасят по Закона за достъп до обществена информация се номерират, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращение ЗДОИ.
 4. Когато решенията по т. 2 се отнасят до два или повече вида избори, съответните съкращения се поставят едно след друго, като се отделят с наклонена черта.
 5. Когато решенията се отнасят до всички видове избори, съкращения не се поставят.
 6. Номерацията на решенията на Централната избирателна комисия започва с № 1.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 22.03.2019 в 19:35 часа

Календар

Решения

 • № 487-ЕП/ПВР/НС/НР / 17.06.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в Областна администрация – Благоевград, в което се съхранява документацията на РИК от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

 • № 486-МИ / 17.06.2019

  относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Айтос, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

 • № 485-ЕП / 17.06.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

 • всички решения