Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1
София, 22 март 2019 г.

ОТНОСНО: номерацията на решенията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Взетите от ЦИК решения имат единна последователна номерация с арабски цифри.
  2. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове избори, се номерират като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения относно съответния вид избор: ВНС – избори за Велико Народно събрание; НС – за избори за народни представители; ПВР – за избори за президент и вицепрезидент на републиката; ЕП – за избори за членове на Европейския парламент от Република България; и МИ – за избори за общински съветници, кметове на общини, райони и кметства.
  3. Решенията, които се отнасят по Закона за достъп до обществена информация се номерират, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращение ЗДОИ.
  4. Когато решенията по т. 2 се отнасят до два или повече вида избори, съответните съкращения се поставят едно след друго, като се отделят с наклонена черта.
  5. Когато решенията се отнасят до всички видове избори, съкращения не се поставят.
  6. Номерацията на решенията на Централната избирателна комисия започва с № 1.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения