Chairperson

 1. Kameliya Neykova

Vice-chairperson

 1. Dimitar Dimitrov
 2. Emil Voynov
 3. Rositsa Mateva
 4. Tsvetozar Tomov

Secretary

 1. Sevintch Solakova

Members

 1. Georgi Bahanov
 2. Elka Stoyanova
 3. Erhan Chaushev
 4. Yordanka Gancheva
 5. Krasimir Tsipov
 6. Gergana Stoyanova
 7. Ljubomir Georgiev
 8. Silviya Stoytcheva
 9. Tsvetanka Georgieva