Приложение № 88-НС-чкр

Секционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа защита.

 

 

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за преброяване на контролните разписки

от машина за гласуване с идентификационен № ..........................................:

€ когато е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 114-НС-чхм;

€ когато не е гласувано с хартиени бюлетини, но техническото устройство за гласуване е преустановило работа или не е разпечатало протокол от машинното гласуване, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 113-НС-чм;

€ когато данните от записващото техническо устройство не са разчетени в изчислителния пункт на РИК, като в този случай настоящият протокол е неразделна част от Приложение № 113-НС-чм;

€ когато е извършено преброяване на контролните разписки по решение на ЦИК

за избиране на народни представители

 

държава …………………, населено място ………………….…………

 

Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:

Председател: …………………………………………………..……..………

Заместник-председател: …………………………………………………......

Секретар:   ………………………………………………………………....…

Членове: 1. ……………………………………………………………………    

                2. .………..………………..………………………………………..

                 3. …………………..……………………………………………….   

                4. ……………………………........................................................ 

                 5. …………………..……………………………………………….    

                6. ……………………………........................................................ 

(вписват се имената на членовете на СИК)

 

констатира, че техническото устройство за гласуване преустанови работа в .......... часа/не разпечата протокол от машинното гласуване, след което извърши преброяване на контролните разписки и състави този протокол за установяване на резултатите от машинното гласуване.

 

1. Брой на контролните разписки от машинното гласуване …………………………………………………………………

(с думи)

 


(с цифри)

2. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети …………………………………………………………………

(с думи)

 

 


(с цифри)

3. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“

………………………………………………………………………..

(с думи)

 

 


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.

 

 

4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

 

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимия кандидат

Действителни гласове

1.

Движение за права и свободи – ДПС


(с цифри)

2.

БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ


(с цифри)

3.

БНО


(с цифри)

4.

ПП Национално движение Единство


(с цифри)

5.

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ


(с цифри)

6.

Коалиция Справедлива България


(с цифри)

7.

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ


(с цифри)

8.

НФСБ


(с цифри)

9.

Продължаваме Промяната


(с цифри)

10.

МИР


(с цифри)

11.

КОД /Консервативно Обединение на Десницата/


(с цифри)

12.

БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА


(с цифри)

13.

ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ


(с цифри)

14.

ВЪЗРАЖДАНЕ


(с цифри)

15.

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД


(с цифри)

16.

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД


(с цифри)

17.

ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ


(с цифри)

18.

ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ


(с цифри)

19.

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД


(с цифри)

20.

ПП ГЛАС НАРОДЕН


(с цифри)

21.

ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ


(с цифри)

22.

ПРАВОТО


(с цифри)

23.

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА


(с цифри)

24.

ГЕРБ-СДС


(с цифри)

25.

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)


(с цифри)

26.

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА


(с цифри)

27.

АТАКА


(с цифри)

28.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ


(с цифри)

29.

РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО


(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

 

Брой на извършените поправки в протокола и заверени на съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:

………………………………………

(с думи)

…………………………………………

(с цифри)

 

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.

 

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….

ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........

1. ……………………………………….……

4. ……………………………………….……....

2. ……………………………………….……

5. …………………………….……………........

3. ……………………………………….……..............

6. …………………………….……………........................

 

 

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 2 и т. 3.

2. Числото по т. 2 трябва да е равно на сумата от числата по т. 4.

 

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.