Тестове за правилно попълване
на примерен протокол за сик в страната

Тест № 1

В избирателна секция при произвеждане на избори за народни представители в страната са получени 100 броя бюлетини. В избирателния списък са вписани 82 избиратели, а в изборния ден в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък са дописани още 4 избиратели.

В изборния ден са гласували 49 избиратели, които са се подписали в избирателния списък и в допълнителната страница към него.

Една бюлетина е използвана като образец за таблата пред изборното помещение, а една бюлетина е унищожена по реда на чл. 267, ал. 2 от Изборния кодекс.

В избирателната кутия са намерени 49 бюлетини. В три от тях има отбелязвания в квадратчето „Не подкрепям никого“, а в една от бюлетините са отбелязани повече от едно квадратче.

Разпределението на гласовете по кандидатските листи е следното:

  1. За партия № 1 са подадени 21 действителни гласове и 2 недействителни. 2 предпочитания (преференции) са подадени за кандидат № 2 от кандидатската листа на партията.
  2. За партия № 2 са подадени 5 действителни гласове и 1 предпочитание (преференция) за кандидат № 5 от кандидатската листа на партията.
  3. За коалиция № 1 са подадени 14 действителни гласове, 1 недействителен глас и 1 предпочитание (преференция) за кандидат № 1 от кандидатската листа на коалицията.
  4. За коалиция № 2 няма подадени гласове.
  5. За независим кандидат са подадени 2 действителни гласа.

Въз основа на тези данни попълнете правилно примерния протокол на СИК.