РЕГИСТЪР

на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
(по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „в“ от Изборния кодекс)

Пореден № и дата на постъпване Инициативен комитет за издигане на: Собствено, бащино и фамилно име на членовете на
Инициативния комитет
№ и дата на решението за регистрация Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт
1 2 3 4 5
1
12.09.2016
Атанас Маринов Йорданов
кандидат за президент
 
Муса Алиев Хюсеинов
кандидат за вицепрезидент
Атанас Маринов Йорданов
Муса Алиев Хюсеинов
Росен Маринов Йорданов – представляващ инициативния комитет
Мехмед Рушидов Мехмедов
Николай Огнянов Шишков
Евелина Вихрова Кабова
Айледин Ахмедов Янов
Назмие Алиева Османова
Сабри Сали Салим
Мехмед Мехмедов Мехмедов
Елза Спасова Крумова
Сали Нурула Мутиш
Али Алишев Османов
Алиш Османов Хасанов
Джунейт Мехмед Алипехливан
Бийдат Ахмедов Абишев
Здравко Евелинов Асенов
Мехмед Фикретов Мехмедов
Емилия Младенова Миланова
Снежа Иванкова Иванова
Десислава Маринова Йорданова
№ 3519-ПВР
16.09.2016

 
ОТКАЗ
 
2
12.09.2016
Веселин Найденов Марешки
кандидат за президент
 
Петър Живков Петров
кандидат за вицепрезидент
Пламен Трифонов Христов – представляващ инициативния комитет
Атанас Петров Атанасов
Николай Наков Наков
Наталия Руменова Иванова-Папазян
Каприел Харутюнов Папазян
Стелияна Ивайлова Иванова
Боряна Любенова Георгиева
Елизабет Валентинова Зайончковска
Вихрен Иванов Бухов
Недко Петков Жечев
Наталия Велева Тодорова
Елка Василева Кукова-Нешева
Гергана Желязкова Стефанова
Кръстина Николова Таскова
Мария Красимирова Вълчева
Мария Йорданова Митева
Владимир Иванов Александров
Боян Йорданов Кулев
Петя Тодоринова Диковска
Деница Йорданова Катронска
Цветелина Стоянова Лучкова
Биляна Василева Маринова
Наталия Вълчева Петрова
Димитричка Василева Атанасова
Виктория Мирославова Енева
Деница Любомирова Нешева
Валентина Венелинова Костадинова
Константин Енчев Янков
№ 3486-ПВР
13.09.2016
 
3
15.09.2016
Митко Енчев Димитров
кандидат за президент
 
Митко Кирилов Уручев
кандидат за вицепрезидент
Севда Владимирова Бимбашова
Соня Филева Истрефова
Евелина Владимирова Бимбашова
Красимира Миткова Цекова
Соня Симова Бимбашова
Славка Демирева Семерджиева
Недялка Хараламбиева Коровска
Валентин Георгиев Герчев
Лилия Здравкова Козарева
Кадифинка Якимова Бойчева
Елица Славчева Янкова
Емил Асенов Марков
Ирина Юриева Маркова
Мариана Славчева Симова
Хубенка Кочова Парева
Мирослав Митков Цеков
Милан Кирилов Начев
Красимир Борисов Ковачев
Ана Любенова Караджова
Здравка Боянова Хаджиева
Теменужка Любенова Уручева –
представляваща инициативния комитет
№ 3534-ПВР
19.09.2016
 
4
16.09.2016
Владимир Първанов Кузов
кандидат за президент
 
Борислав Янчев Ноев
кандидат за вицепрезидент
Златка Петрова Маринова
Ивайло Ангелов Петров
Димитър Бранимиров Хубанов
Николай Лазаров Колев
Бойчо Христов Христов
Стефан Георгиев Атанасов
Веселин Красимиров Проданов
Красимир Кирилов Кузманов
Никола Трифонов Николов
Асен Георгиев Василев
Васил Петков Василев
Красимир Димитров Христов
Марина Иванова Петрова
Йовко Петров Русев
Диляна Георгиева Илиева
Адриан Иванов Станков
Асен Юлиев Миленов
Румил Иванов Лачев
Румен Иванов Иванов
Атанас Радославов Георгиев
Румяна Иванова Фичева
Димитър Иванов Димитров
Златко Стоянов Димитров
Ленко Георгиев Панайотов – представляващ инициативния комитет
Димитър Георгиев Милушев
№ 3532-ПВР
17.09.2016
 
5
19.09.2016
Румен Георгиев Радев
кандидат за президент
 
Илияна Малинова Йотова
кандидат за вицепрезидент
Стефан Ламбов Данаилов –
представляващ инициативния комитет
Васил Панайотов Василев
Крум Костадинов Зарков
Корнелия Петрова Нинова
Георги Иванов Иванов
Георги Паскалев Сафев
Ангел Иванов Марин
Анелия Димитрова Клисарова
Маргарита Тодорова Деянова-Ваклинова
Елена Николова Йончева
Снежанка Цокова Тодорова-Федотова
Боряна Иванова Сечанова
Спаска Стоилова Зафирова
Максим Иванов Генов
Ивайло Маринов Иванов
Петър Николов Петров
Елена Филипова Кутева-Тъпкова
Дечко Стефанов Овчаров
Станчо Колев Иванов
Олег Александров Кабакчиев
Велислава Иванова Дърева
Стефан Георгиев Улев
№ 3539-ПВР
19.09.2016
 
6
21.09.2016
Камен Славянов Попов
кандидат за президент
 
Георги Стефанов Неделчев
кандидат за вицепрезидент
Алекси Алексиев Йовчев
Тони Димитров Баждаров
Иван Петров Бонев
Валентин Георгиев Наков
Веселин Димитров Кръстев
Виолета Драгомирова Драганова-Кръстева
Атанас Иванов Дервенски
Емил Любенов Маринов
Георги Христов Коларов
Людмила Жанова Младенова
Марин Христов Маринов
Мила Веселинова Попова
Милен Танев Тасев
Момчил Стоянов Стоянов
Наталия Богданова Неделчева
Илия Василев Илиев
Светослав Христов Христов
Емил Колев Топалов
Татяна Грозданова Андонова
Тони Стоименов Петров
Валери Василев Венков – представляващ
инициативния комитет
№ 3573-ПВР
21.09.2016
 
7
21.09.2016
Румен Гълъбинов Гълъбинов
кандидат за президент
 
Веска Атанасова Волева
кандидат за вицепрезидент
Ивайло Пламенов Велинов – представляващ
инициативния комитет
Ана Руменова Гълъбинова
Екатерина Любомирова Петкова
Десислава Любенова Филипова
Ивайло Делчев Борисов
Теодора Николаева Атанасова
Райна Найденова Борисова
Мариана Василева Георгиева
Стефан Георгиев Георгиев
Иванчо Вътов Йотов
Георги Иванов Георгиев
Дарина Бориславова Ласкина
Асен Иванов Димитров
Павлин Петков Янчев
Борис Панталеев Росенов
Божидар Георгиев Кадийски
Нели Евтимова Сало
Мариела Руменова Спасова
Вероника Красимирова Янева
Деница Иванова Димитрова
Анка Янева Гълъбинова
Валерия Кръстева Василева
№ 3572-ПВР
21.09.2016
 
8
22.09.2016
Бисер Георгиев Миланов
кандидат за президент
Красимир Петров Настев
кандидат за вицепрезидент
Виторио Бисеров Миланов – представляващ
инициативния комитет
Стефан Маринов Маринов
Гюлбие Асанова Хаджиева
Венета Петкова Добрева
Катя Валентинова Костова
Виктория Венелинова Симеонова
Евгени Господинов Господинов
Йълмаз Хълми Кескин
Людмил Митков Димитров
Богдан Грозев Цветков
Гатьо Христов Ганев
Веселин Господинов Влаев
Станислав Илиев Енев
Станимир Тодоров Атанасов
Борислав Сталев Сталев
Мария Славчева Филипова
Деян Петров Машков
Емил Димов Недев
Неделина Димова Райнова-Савова
Джулиде Исмет Сали
Мариана Георгиева Спасова
№ 3606-ПВР
24.09.2016
 
9
23.09.2016
Пламен Панайотов Пасков
кандидат за президент
Светозар Стоянов Съев
кандидат за вицепрезидент
Огнян Славчев Цветков – представляващ
инициативния комитет
Йордан Атанасов Йорданов
Ивайло Драганов Драганов
Мария Иванова Йорданова
Койна Янкова Пенева
Маргарита Николова Василева-Иванова
Ивайло Стоянов Съев
Стефан Колев Данчев
Панталей Георгиев Кочорапов
Николай Светозаров Съев
Даниела Димитрова Селанова
Невяна Василева Неданова
Нина Захариева Гергова
Даниел Пламенов Денчев
Атанас Тодоров Манушкин
Сийка Чудомирова Найденова
Любена Миткова Начева-Григорова
Иван Тодоров Тодоров
Константин Николов Славов
Димитринка Георгиева Ставрева
Румен Христов Бошнаков
Стоян Петров Милчев
Валентина Георгиева Чифлигарова
Петър Кинов Станоев
№ 3607-ПВР
24.09.2016
 
10
23.09.2016
Александър Панайотов Каракачанов
кандидат за президент
Боян Борисов Киров
кандидат за вицепрезидент
Ирина Петкова Алексова – представляващ
инициативния комитет
Васко Петров Иванов
Катя Янчева Георгиева
Петко Маринов Джуджев
Божидар Стефанов Александров
Ермак Тодоров Димов
Димитринка Йорданова Томова
Александър Борисов Благоев
Красина Петрова Демирева
Георги Ангелов Боршуков
Маргарита Милева Милева
Искра Василева Баева
Васил Николов Попов
Димитър Чавдаров Панайотов
Сашо Миланов Милчев
Румен Стоянов Йорданов
Рафаил Антонов Арабаджийски
Неделчо Димов Атанасов
Победа Николаева Кирилова
Вергиния Василева Костадинова
Тошко Витанов Тодоров
Маргарита Богданова Живкова
Чавдар Георгиев Найденов
Ваня Вескова Тодорова
Мариян Йорданов Димитров
Чавдар Кръстев Кръстев
Иван Петков Велинов
Найден Тодев Найденов
Иво Великов Иванов
Пламен Димитров Костадинов
Нейчо Стоянов Нейчев
Дора Димитрова Даракчиева
Милена Николаева Анева
Николай Александров Анев
Румяна Ганчева Колева
Славомир Драганов Цанков
Атанас Димитров Шмидт
Дорислав Йорданов Господинов
Христо Харалампиев Николов
Мирослава Христова Христева
Павел Джованов Чемишанов
Иван Миронов Нефтелимов
Татяна Панайотова Ваклинова
Дончо Петков Недев
Кирил Иванов Дончев
Пенка Георгиева Харизанова
№ 3605-ПВР
24.09.2016
 
11
26.09.2016
 
Николай Йорданов Банев
кандидат за президент
Сали Шабан Ибрям
кандидат за вицепрезидент
Исай Величков Пешев – представляващ инициативния комитет
Зорница Ангелова Илиева
Мария Желева Гъркова
Христо Георгиев Костов
Димитър Младенов Иванов
Иван Георгиев Таслев
Ангел Иванов Марков
Илияна Петкова Добрева
Пламен Петков Едрев
Марийка Димитрова Добрева
Свилена Златева Генчева
Маринка Стоянова Събева
Румен Николов Станоев
Мартин Иванов Петров
Юлиян Стойнев Стоилков
Мария Николова Банева
Мария Ванкова Маринова
Костадин Петев Костадинов
Иван Кирилов Парасков
Румяна Дончева Параскова
Мария Николаева Банева-Кабзева
Живко Георгиев Кабзев
Красимира Георгиева Иванова
Недко Георгиев Първанов
Димитринка Атанасова Бичева
Диан Тодоров Дончев
Марин Василев Калинков
№ 3632-ПВР
26.09.2016
 
12
26.09.2016
Пламен Василев Орешарски
кандидат за президент
Данаил Стоянов Папазов
кандидат за вицепрезидент
Николай Тошков Енчев – представляващ инициативния комитет
Николай Радославов Борисов
Александър Пламенов Петров
Майя Житомирова Брянкова
Красимир Николаев Деков
Яна Христова Камбурова
Стоян Николаев Банков
Христо Чавдаров Пенков
Александрина Андреева Ерменкова
Тодор Руменов Бъчваров
Любомир Йорданов Дончев
Ани Илиева Бешовишка
Радослав Атанасов Петков
Наталия Павлова Минчева
Делчо Димитров Минчев
Владимир Венчов Христов
Атанас Нанов Минев
Атанас Илиев Великов
Младен Георгиев Василев
Иво Тихомиров Ангелов
Лилия Иванова Петкова
Галя Желязкова Георгиева
Велислава Ценева Василева
Калин Христов Христов
№ 3613-ПВР
26.09.2016
 
13
26.09.2016
Диана Гервасова Димитрова
кандидат за президент
Габриел Георгиев Герасимов
кандидат за вицепрезидент
Валентин Асенов Николов – представляващ инициативния комитет
Иван Иванов Христов
Димитър Христов Петров
Таня Иванова Райхрт
Мая Иванова Петрова
Еленка Христова Пенева
Павлина Петкова Щрайгарска
Стилиян Николов Иванов
Аделина Стилиянова Иванова
Филип Илиянов Филипов
Мария Гервасова Димитрова-Кръстева
Красимир Петков Маринов
Ясен Жеков Жеков
Васил Сулейман Хамсу-х Абусети
Красимир Кирилов Цветков
Николай Аврамов Аврамов
Пепа Илиева Георгиева
Боян Кръстанов Боянов
Георги Костадинов Стоилов
Христо Стефанов Цонев
Огнян Иванов Манасиев
Никола Георгиев Рашков
Димитър Емилов Петков
№ 3614-ПВР
26.09.2016
 
14
26.09.2016
Йорданка Радиева Колева
кандидат за президент
Веселин Димитров Христов
кандидат за вицепрезидент
Иван Иванов Стамболиев – представляващ инициативния комитет
Даниела Радославова Райчева
Райнис Димитров Гелов
Райя Райнис Гелова
Павлина Иванова Стоянова
Катерина Райчева Стоянова
Йорданка Иванова Иванова
Надя Иво Петелова
Николай Найденов Димитров
Фатима Мусова Галенова
Стела Пламенова Панчева
Маргарита Филипова Тодорова
Снежанка Свиленова Чанева
Николай Илчов Петков
Десислава Косева Георгиева
Боян Пенчов Атанасов
Жечка Костова Радева
Любов Иванова Тотева
Любомир Страхилов Козов
Георги Димитров Катранджиев
Славка Георгиева Кирякова
Лиляна Димитрова Катранджиева
№ 3624-ПВР
26.09.2016
 
15
26.09.2016
Светослав Емилов Витков
кандидат за президент
Иван Велков Велков
кандидат за вицепрезидент
Зарица Георгиева Динкова – представляващ инициативния комитет
Николай Петров Газдов
Андрей Първанов Бояджиев
Явор Богданов Колев
Димитър Богомилов Савов
Златко Кръстев Атанасов
Венцислав Емилов Мицов
Николай Емилов Витков
Николай Иванов Добрев
Марина Николаева Стефанова
Калин Асенов Георгиев
Иван Тодоров Кюркчиев
Владимир Димитров Стоянов
Юрий Юриев Мечев
Тодор Филев Петров
Младен Христов Качаров
Надя Руменова Иванова
Борислава Борисова Замфирова
Нора Богданова Виткова
Иван Димитров Димитров
Виктор Валериев Недялков
Светла Бригова Аспарухова – представляващ инициативния комитет
№ 3633-ПВР
26.09.2016
 

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1932-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

 • № 1931-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Радослав Красенов Василев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 49-то Народно събрание

 • № 1930-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-то Народно събрание

 • всички решения