Обединение ДОСТ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Кямуран Мюмюнали Рамис2-1-НС/
Билян Сребринов Ангелов2-2-НС/
Емил Йорданов Щерев2-3-НС/
Ердуан Исмет Халил2-4-НС/
Мехмед Юсуф Мустафа2-5-НС/
Айхан Аптула Осман2-6-НС/
Рафет Салим Реджеб2-7-НС/
Асан Асанов Ристемов2-8-НС/
Неждет Еюб Тахир2-9-НС/
Юлия Юриева Воденичарова2-10-НС/
Кадрие Зекерие Мутлу2-11-НС/
Хамди Емин Конджа2-12-НС/
Юсеин Бюрхан Ахмед2-13-НС/
Райдин Рахим Юсеин2-14-НС/
Сабахаттин Халил Шакир2-15-НС/
Мерием Юсеин Акча2-16-НС/
Атила Айдън Сали2-17-НС/
Исмаил Алиосман Ибрахим2-18-НС/
Нуртен Мустафова Хасанова2-19-НС/
Милан Ивов Алипиев2-20-НС/
Данаил Христов Хаджиев2-21-НС/
Муса Расим Мехмед2-22-НС/
Нермин Мюмюн Мюмюн2-23-НС/
Бюлент Салиев Ахмедов2-24-НС/
Благовест Карамфилов Боянов2-25-НС/
Сезгин Расим Тасим2-26-НС/
Недим Мюмюнов Еминов2-27-НС/
Шабан Ахмед Юсеин2-28-НС/
Али Юсуфов Мурадов2-29-НС/
Хюсеин Джелил Дурали2-30-НС/
Гюляй Хъкмет Добруджалъ2-31-НС/
Давид Мартинов Наумов2-32-НС/
Мехмед Якуб Мехмед2-33-НС/
Зюлбие Ниязи Нури2-34-НС/
Джемиле Фатме Узун2-35-НС/
Мирем Джемал Кадир2-36-НС/
Хаджер Юзден Емрула2-37-НС/
Айше Адем Кямил2-38-НС/
Гюнюл Фикрет Зекерие2-39-НС/
Сюлейман Ибрям Халил2-40-НС/
Ахмед Мустафов Капустрев2-41-НС/
Гьокхан Гюлисерт Хюсеин2-42-НС/
Тужджай Сейфулов Хюсеинов2-43-НС/
Исмаил Хрюстемов Исмаилов2-44-НС/
Сейфи Енвер Камбур2-45-НС/
Мустафа Ахмедов Капустрев2-46-НС/
Орхан Исмаил Мехмет2-47-НС/
Соня Билянова Солакова2-48-НС/
Бихтер Мехмед Билял2-49-НС/
Илхан Мехмедов Мустафов2-50-НС/
Светлана Веселинова Станчева2-51-НС/
Джанер Мехмед Ходжа2-52-НС/
Айлин Ахмед Али2-53-НС/
Шахин Али Етем2-54-НС/
Тугай Тунджай Расим2-55-НС/
Северин Розалиев Михайлов2-56-НС/
Сабахтин Сали Гази2-57-НС/
Руждие Сали Мехмедкехае2-58-НС/
Мелиха Рамаданова Исмаил2-59-НС/
Селим Осман Мехмед2-60-НС/
Айдън Мустафа Юсеин2-61-НС/
Иса Исмет Иса2-62-НС/
Хюсеин Мустафа Смаил2-63-НС/
Фикрет Юмеросман Мюмюн2-64-НС/
Ерджан Мустафа Ахмед2-65-НС/
Адем Басри Нури2-66-НС/
Фикри Реджеб Мюмюн2-67-НС/
Евгин Неджат Ахмед2-68-НС/
Хъклиме Вейсал Хасан2-69-НС/
Февзи Исмаил Хасан2-70-НС/
Гюлджан Мустафа Алиосман2-71-НС/
Айсел Шефки Учар2-72-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения