Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Селиме Сали Каракуш1-1-НС/
Салиосман Мюмюн Халибрям1-2-НС/
Метин Реджеб Муса1-3-НС/
Анка Бисерова Гюнеш1-4-НС/
Северин Албертов Младенов1-5-НС/
Юмю Мюмюн Сюлейман1-6-НС/
Анелия Русева Кирилова1-7-НС/
Биляна Кирилова Ефтимова1-8-НС/
Красимир Симеонов Симеонов1-9-НС/
Дарина Радева Йосифова1-10-НС/
Нина Кирилова Рамадан1-11-НС/
Нурджихан Енфак Мехмед1-12-НС/
Мехмед Мюмюн Мюмюн1-13-НС/
Нуртин Лютви Мустафа1-14-НС/
Николай Атанасов Митев1-15-НС/
Белян Николаев Исаев1-16-НС/
Дургуд Рамадан Мехмед1-17-НС/
Неждет Исмаил Халил1-18-НС/
Шенол Фикри Хашим1-19-НС/
Исмаил Хасан Ахмед1-20-НС/
Халил Салиф Мустафа1-21-НС/
Нурхан Неджип Мюмюн1-22-НС/
Месут Шен1-23-НС/
Сълза Заркова Ахмед1-24-НС/
Ася Харева Мюмюн1-25-НС/
Джеврия Исмаилова Хасанова1-26-НС/
Сунай Мустафа Кадир1-27-НС/
Мартин Емилов Андреев1-28-НС/
Сенай Феим Шакир1-29-НС/
Наско Наумов Асенов1-30-НС/
Анани Малинов Асенов1-31-НС/
Серкан Рюстемоглу1-32-НС/
Ахмет Мюмюн Ахмед1-33-НС/
Рамадан Осман Реджеб1-34-НС/
Матей Алдинов Моллов1-35-НС/
Фахри Ватансевер1-36-НС/
Рейхан Исмаил Ахмед1-37-НС/
Расим Ердинч Юсеин1-38-НС/
Неджат Мюмюн Осман1-39-НС/
Ридван Адем ЗАкир1-40-НС/
Вена Ивелинова Златева1-41-НС/
Ирфан Юсеин Осман1-42-НС/
Семат Халит Йорен1-43-НС/
Фикрет Хакъ Нуман1-44-НС/
Бейджан Орхан Баки1-45-НС/
Бейхан Мустафа Мехмед1-46-НС/
Лютви Хасан Ахмед1-47-НС/
Фатме Мустафова Исуфова1-48-НС/
Шабан Ахмедов Исуфов1-49-НС/
Тайбе Мехмед Мехмед1-50-НС/
Ремзие Синан Мехмед1-51-НС/
Осман Хюсеинали Осман1-52-НС/
Ахмед Халил Кадир1-53-НС/
Иззет Рушен Халисоглу1-54-НС/
Юлфет Халибрям Чамдалъ1-55-НС/
Севдие Халибрям Чамдалъ1-56-НС/
Мустафа Ариф Муса1-57-НС/
Боян Рашев Йорданов1-58-НС/
Айше Акиф Мехмед1-59-НС/
Бирол Джемалетин Ибрям1-60-НС/
Милен Емилов Илиев1-61-НС/
Юсеин Есман Местан1-62-НС/
Джевдет Мустафа Емин1-63-НС/
Ергюн Исмаилов Идиризов1-64-НС/
Самет Ахмед Хасан1-65-НС/
Бюлянт Юмер Мехмед1-66-НС/
Хаккъ Казимов Халилов1-67-НС/
Сонер Заферов Фикриев1-68-НС/
Фатме Шабан Менмед1-69-НС/
Ренгинар Сабри Исмет1-70-НС/
Сунай Джевдетов Ферадов1-71-НС/
Фаадил Джелялов Ракищанлиев1-72-НС/
Мехмет Сипахи1-73-НС/
Мехмет Фаат Абдишев1-74-НС/
Неджми Исмаил Исмаил1-75-НС/
Варол Мустафа Мустафа1-76-НС/
Заит Сабит Джелил1-77-НС/
Адриян Асенов Асенов1-78-НС/
Мустафа Хюсеинали Мехмедали1-79-НС/
Денислав Сергеев Щерев1-80-НС/
Николай Щилянов Мартинов1-81-НС/
Кемал Хюсеин Мола1-82-НС/
Николай Здравков Емилов1-83-НС/
Светлин Емилов Миланов1-84-НС/
Бейти Сюлейман Вели1-85-НС/
Бейтула Фехми Мустафа1-86-НС/
Ердинч Ахмед Кязим1-87-НС/
Зеко Недев Исаев1-88-НС/
Николай Миленов Чавдаров1-89-НС/
Севдалин Стефанов Радев1-90-НС/
Осман Ахмед Ахмед1-91-НС/
Ахмед Хълми Мехмед1-92-НС/
Светлин Свиленов Щерев1-93-НС/
Гюрдал Нурхан Бехадин1-94-НС/
Сергей Николов Димитров1-95-НС/
Севтин Иззет Реджеб1-96-НС/
Бейхан Ахмед Енвер1-97-НС/
Илхан Ебазел Халил1-98-НС/
Левент Джемил Шабан1-99-НС/
Серкан Аяз1-100-НС/
Тихомир Хубанов Ангелов1-101-НС/
Мюстеджеп Хюсеинов Аптулов1-102-НС/
Кямил Али Мюмюн1-103-НС/
Бисер Христов Димитров1-104-НС/
Емил Юлиянов Вандев1-105-НС/
Заид Вахид Халим1-106-НС/
Рамадан Хасан Кенан1-107-НС/
Атлан Аптилязим Емин1-108-НС/
Любомир Стефанов Михайлов1-109-НС/
Ридван Аптула Мехмед1-110-НС/
Емил Маринов Дафинов1-111-НС/
Андон Маринов Димитров1-112-НС/
Гюнел Заединов Алимов1-113-НС/
Сергей Снежанов Емилов1-114-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения