„Сдружение на българите на остров Крит“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Нина Костадинова Митова (Nina Kostadinova Mitova)7М-1-НС/
Милчо Иванов Петров (Milcho Ivanov Petrov)7М-2-НС/
Александра Петрова Анастасова (Alexandra Petrova Anastasova)7М-3-НС/
Васил Друмев Василев (Vasil Drumev Vasilev)7М-4-НС/
Петър Димитров Стаматов (Petar Dimitrov Stamatov)7М-5-НС/
Жак Белон Диканте (Jacques Belon Dicante)7М-6-НС/
Анна-Мария Пападопулос (Anna-Maria Papadopoylos)7М-7-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения