сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Зоя Христова Тодорова22-1-НС/
Момчил Орлинов Йорданов22-2-НС/
Ерхан Емилов Калинов22-3-НС/
Бюлен Сергеев Младенов22-4-НС/
Ани Стефанова Йорданова22-5-НС/
Сехер Ахмедова Максимова22-6-НС/
Багрян Силвенов Максимов22-7-НС/
Данаила Левенова Хасанова22-8-НС/
Галин Красимиров Йосифов22-9-НС/
Станислав Станиславов Георгиев22-10-НС/
Кадрин Ахмедов Хасанов22-11-НС/
Диян Илиев Данков22-12-НС/
Валентина Радкова Емилова22-13-НС/
Исмаил Асенов Сидеров22-14-НС/
Сема Рашкова Андреева22-15-НС/
Марияна Стефанова Маркова22-16-НС/
Дарина Николова Иванова22-17-НС/
Мирослав Недев Емилов22-18-НС/
Орлин Иванов Йорданов22-19-НС/
Даниела Михайлова Михайлова22-20-НС/
Методи Трайков Димитров22-21-НС/
Севда Недкова Нанова22-22-НС/

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения