Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Ивана Станойев (Ivana Stanojev)4М-1-НС/
Катаржина Гардапхадзе (Katarzyna Gardapkhadzе)4М-2-НС/
Александър Шлик (Alexander Shlyk)4М-3-НС/
Томас Раймер (Thomas Rymer)4М-4-НС/

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения