Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Ивана Станойев (Ivana Stanojev)4М-1-НС/
Катаржина Гардапхадзе (Katarzyna Gardapkhadzе)4М-2-НС/
Александър Шлик (Alexander Shlyk)4М-3-НС/
Томас Раймер (Thomas Rymer)4М-4-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения