Сдружение " Европейски проекти в България"

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Александрина Николаева Милчева14-1-НС/
Тодорка Ангелова Николова14-2-НС/
Владимир Тошков Вътков14-3-НС/
Ивелина Милкова Въткова14-4-НС/
Стоян Костадинов Костадинов14-5-НС/
Димитър Иванов Боев14-6-НС/
Галина Стефанова Стоянова14-7-НС/
Милена Атанасова Добрева14-8-НС/
Екатерина Руменова Василева14-9-НС/
Роберто Красимиров Панчев14-10-НС/
Тамара Борисова Марудина14-11-НС/
Стефка Катева Николова14-12-НС/
Олег Аргилов Николов14-13-НС/
Нели Димова Жекова14-14-НС/
Людмила Петрова Кателиева14-15-НС/
Росен Апостолов Недев14-16-НС/
Илия Николаев Илиев14-17-НС/
Снежанка Георгиева Бардучкова14-18-НС/
Любен Йорданов Бардучков14-19-НС/
Теодора Валентинова Христова14-20-НС/
Камелия Красимирова Николова14-21-НС/
Катя Щерева Щерева14-22-НС/
Славка Иванова Николова14-23-НС/
Миглена Василева Недева14-24-НС/
Светла Недкова Кирилова14-25-НС/
Радослав Красимиров Здравков14-26-НС/
Красимир Здравков Кирилов14-27-НС/
Велика Петрова Кирякова14-28-НС/
Цветанка Костова Кирякова14-29-НС/
Надя Николова Григорова14-30-НС/
Марлена Великова Русева14-31-НС/
Станислав Венциславов Димов14-32-НС/
Велика Петрова Атанасова14-33-НС/
Миглена Христова Николова14-34-НС/
Цветана Христова Върбанова14-35-НС/
Иванка Димова Тодорова14-36-НС/
Миглена Димитрова Димова14-37-НС/
Недялка Тодорова Дякова14-38-НС/
Емилия Станчева Петрова14-39-НС/
Илка Жекова Георгиева14-40-НС/
Белослава Сашкова Христова14-41-НС/
Николай Петров Липчев14-42-НС/
Красимира Господинова Стоянова14-43-НС/
Светлана Минчева Андреева14-44-НС/
Веселин Димитров Минчев14-45-НС/
Георги Дончев Рачев14-46-НС/
Илия Иванов Петров14-47-НС/
Блага Димитрова Стойчева14-48-НС/
Михаил Стефанов Стоянов14-49-НС/
Виктория Петрова Стоянова14-50-НС/
Анка Христова Златева14-51-НС/
Марияна Величкова Енчева14-52-НС/
Калоян Светославов Костадинов14-53-НС/
Цветанка Андреева Русева14-54-НС/
Борис Йорданов Рапалов14-55-НС/
Хриска Янева Драганова14-56-НС/
Магдалена Ярославова Вълчева14-57-НС/
Денка Петкова Бойчева14-58-НС/
Димитричка Ангелова Ангелова14-59-НС/
Евгений Борисов Серафимов14-60-НС/
Светослав Костадинов Русев14-61-НС/
Магдалена Христова Недева14-62-НС/
Иванка Калчева Лазарова14-63-НС/
Лазар Минчев Лазаров14-64-НС/
Милен Христов Стефанов14-65-НС/
Радостин Радославов Радев14-66-НС/
Красимира Стефанова Колева14-67-НС/
Минчо Иванов Лазаров14-68-НС/
Искрен Маринов Тодоров14-69-НС/
Ани Ангелова Хаджиева14-70-НС/
Белгин Сюлейманов Алиев14-71-НС/
Валентин Иванов Чернев14-72-НС/
Кирил Мишев Хаджиев14-73-НС/
Мариана Стойчева Димитрова14-74-НС/
Ивайло Гошев Георгиев14-75-НС/
Мирослав Иванов Димитров14-76-НС/
Цонко Георгиев Цонев14-77-НС/
Димитър Георгиев Димитров14-78-НС/
Марин Георгиев Маринов14-79-НС/
Анатоли Бориславов Ангелов14-80-НС/
Сиян Красимиров Стоянов14-81-НС/
Хриска Стоянова Славова14-82-НС/
Драгомир Тончев Тодоров14-83-НС/
Тошко Неделчев Добрев14-84-НС/
Кериме Айдън Исметова14-85-НС/
Станка Георгиева Иванова14-86-НС/
Айше Асанова Асанова14-87-НС/
Насуф Хюсеинов Насъфов14-88-НС/
Михаил Тончев Йорданов14-89-НС/
Илиян Ивов Сяров14-90-НС/
Панчо Монев Вълев14-91-НС/
Георги Христов Борисов14-92-НС/
Димитричка Христова Прашкова14-93-НС/
Добрин Николаев Николов14-94-НС/
Петю Колев Прашков14-95-НС/
Калоян Петюв Колев14-96-НС/
Христо Николаев Николов14-97-НС/
Николай Христов Николов14-98-НС/
Друми Мирев Друмев14-99-НС/
Борис Красимиров Василев14-100-НС/
Янка Стоянова Стойкова14-101-НС/
Силвия Кондова Иванова14-102-НС/
Тодор Друмев Друмев14-103-НС/
Галин Минчев Тодоров14-104-НС/
Димчо Тодоров Димов14-105-НС/
Димитър Георгиев Георгиев14-106-НС/
Живко Тодоров Пандев14-107-НС/
Румен Тодоров Калчев14-108-НС/
Димитър Красимиров Димитров14-109-НС/
Димитър Димитров Петров14-110-НС/
Радостин Стоянов Едрев14-111-НС/
Марин Станчев Маринов14-112-НС/
Живодар Петков Желев14-113-НС/
Георги Ангелов Митев14-114-НС/
Неделчо Йорданов Неделчев14-115-НС/
Иво Станкеев Иванов14-116-НС/
Валентин Николаев Христов14-117-НС/
Ценка Бориславова Дикова14-118-НС/
Димитър Ангелов Диков14-119-НС/
Петър Радев Петров14-120-НС/
Петър Николаев Липчев14-121-НС/
Георги Добринов Атанасов14-122-НС/
Шидер Борисов Ангелов14-123-НС/
Мехмед Ахмед Мехмед14-124-НС/
Константин Красенов Костов14-125-НС/
Кирчо Великов Кателиев14-126-НС/
Дилиянка Христова Сивова14-127-НС/
Ивайло Живков Иванов14-128-НС/
Живко Иванов Иванов14-129-НС/
Димитричка Евгениева Драгоева14-130-НС/
Стилиян Дамянов Стоянов14-131-НС/
Галина Недялкова Ледлова14-132-НС/
Йонко Светлев Станев14-133-НС/
Снежана Неделчева Петрова14-134-НС/
Владимира Светославова Стоянова14-135-НС/
Мария-Влади Красимирова Ганецовска14-136-НС/
Тонка Желева Ганецовска14-137-НС/
Екатерина Иванова Богданова14-138-НС/
Християн Венциславов Братанов14-139-НС/
Динко Пасков Гигов14-140-НС/
Ивелина Илиева Белева14-141-НС/
Симона Венциславова Близнакова14-142-НС/
Пенка Илиева Стоянова14-143-НС/
Мирослав Диянов Радев14-144-НС/
Гергана Димитрова Илиева14-145-НС/
Мариана Димитрова Стоянова14-146-НС/
Димо Георгиев Сивов14-147-НС/
Веселин Кирилов Петков14-148-НС/
Ирена Василева Петкова14-149-НС/
Васил Стефанов Рангелов14-150-НС/
Веселина Диянова Димитрова14-151-НС/
Паулина Сотирова Иванова14-152-НС/
Мария Димитрова Левонова14-153-НС/
Кристиян Сероп Левонов14-154-НС/
Стоян Красимиров Михайлов14-155-НС/
Радослава Стефанова Стойкова14-156-НС/
Валерия Георгиева Петрова14-157-НС/
Милена Славова Иванова14-158-НС/
Тинка Желязкова Начева14-159-НС/
Кольо Тодоров Колев14-160-НС/
Желяз Иванов Йорданов14-161-НС/
Симион Миланов Маринов14-162-НС/
Димо Петров Митанов14-163-НС/
Станислава Трифонова Митанова14-164-НС/
Димо Тодоров Иванов14-165-НС/
Милчо Иванов Михалев14-166-НС/
Тодорка Димитрова Станчева14-167-НС/
Здравко Ангелов Георгиев14-168-НС/
Нурзифа Хафизовна Стефанова14-169-НС/
Силвена Илиева Маринова14-170-НС/
Петър Димитров Петров14-171-НС/
Николина Христова Чаушева14-172-НС/
Петя Желева Чаушева14-173-НС/
Живко Иванов Ангелов14-174-НС/
Ферихан Мехмедова Хасанова14-175-НС/
Габриела Светлинова Белеганска14-176-НС/
Антоанета Красимирова Никова14-177-НС/
Нанка Драганова Драганова14-178-НС/
Никола Иванов Николов14-179-НС/
Геновева Ненкова Стоянова14-180-НС/
Евелина Иванова Георгиева14-181-НС/
Стоянка Цветанова Михайлова14-182-НС/
Пеньо Иванов Пенев14-183-НС/
Силвена Пенчева Иванова14-184-НС/
Светослав Пейчев Събев14-185-НС/
Веска Добрева Филипова14-186-НС/
Филип Димитров Филипов14-187-НС/
Технур Исметов Тезиков14-188-НС/
Весела Златкова Василева14-189-НС/
Ивет Николаева Кръстева14-190-НС/
Хюсеин Сали Юсуф14-191-НС/
Ангел Стоянов Янев14-192-НС/
Асен Сашев Асенов14-193-НС/
Младен Желязков Тодоров14-194-НС/
Добромир Димитров Димитров14-195-НС/
Николай Бориславов Бойчев14-196-НС/
Деница Ивелинова Лазарова14-197-НС/
Златка Маринова Кунчева14-198-НС/
Сава Константинов Савов14-199-НС/
Яни Петков Георгиев14-200-НС/
Драган Койчев Димов14-201-НС/
Кольо Дойчев Калов14-202-НС/
Кръстю Антоанетов Калов14-203-НС/
Георги Станчев Кръстев14-204-НС/
Сали Амза Сали14-205-НС/
Анелия Ангелова Иванова14-206-НС/
Маргарита Ангелова Тодорова14-207-НС/
Хюсеин Асан Хюсеин14-208-НС/
Живко Димитров Василев14-209-НС/
Атанас Добрев Атанасов14-210-НС/
Димитър Горанов Атанасов14-211-НС/
Атанас Горанов Атанасов14-212-НС/
Калоян Илиев Иванов14-213-НС/
Пламена Димитрова Димитрова14-214-НС/
Здравка Вълева Станчева14-215-НС/
Николай Пламенов Михайлов14-216-НС/
Станислав Георгиев Станчев14-217-НС/
Мариана Борисова Илиева14-218-НС/
Атанас Ганчев Христов14-219-НС/
Иван Николов Димитров14-220-НС/
Дора Демирова Русева14-221-НС/
Ивелина Маринова Иванова14-222-НС/
Валентина Емилова Шмерда14-223-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения