сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Анатоли Гаврилов Иванов12-1-НС/
Ангел Великов Найденов12-2-НС/
Анета Петкова Заркова12-3-НС/
Анка Обретенова Велкова12-4-НС/
Антон Софрониев Шанков12-5-НС/
Асен Георгиев Тодоров12-6-НС/
Асенка Надкова Славчева12-7-НС/
Благородна Петрова Нешова12-8-НС/
Божидар Юлиев Александров12-9-НС/
Борис Иванов Борисов12-10-НС/
Бориска Грозданова Цветанова12-11-НС/
Борислав Генчов Димитров12-12-НС/
Борислав Димитров Ефремов12-13-НС/
Борислав Димитров Стефанов12-14-НС/
Борислав Тодоров Цветанов12-15-НС/
Борислав Томов Нешев12-16-НС/
Валентин Мирославов Борисов12-17-НС/
Валентин Наполеонов Захаринин12-18-НС/
Валентин Петров Василев12-19-НС/
Валери Спасов Петров12-20-НС/
Валя Петрова Младжова12-21-НС/
Ваньо Иванов Каменов12-22-НС/
Васил Иванов Лозанов12-23-НС/
Василка Борисова Младенова12-24-НС/
Василка Славчева Маркова12-25-НС/
Велизар Юриев Николов12-26-НС/
Венета Методиева Величкова12-27-НС/
Венислав Иванов Цветанов12-28-НС/
Венка Веселинова Борисова12-29-НС/
Верка Стоилова Петрова12-30-НС/
Вероника Бориславова Генчова12-31-НС/
Веселина Йорданова Василева12-32-НС/
Виктор Трайков Николов12-33-НС/
Владислав Любомиров Стойчев12-34-НС/
Габриел Румянов Ангелов12-35-НС/
Габриела Валентинова Георгиева12-36-НС/
Габриела Дамянова Дамянова12-37-НС/
Галя Мирославова Симеонова12-38-НС/
Генади Бориславов Генчов12-39-НС/
Георги Велков Каменов12-40-НС/
Георги Иванов Тодоров12-41-НС/
Дамян Вергилов Дамянов12-42-НС/
Дани Арсов Петров12-43-НС/
Даниел Бориславов Савов12-44-НС/
Даниел Мирославов Николов12-45-НС/
Детелина Каменова Крумова12-46-НС/
Екатерина Петрова Костова12-47-НС/
Емилия Милкина Горанова12-48-НС/
Емилиян Нарцисов Ангелов12-49-НС/
Жулиен Бориславов Савов12-50-НС/
Захарина Петрова Методиева12-51-НС/
Зорница Виолетова Борисова12-52-НС/
Зорница Емилова Димитрова12-53-НС/
Зорница Иванова Алексиева12-54-НС/
Ивайло Тодоров Цветков12-55-НС/
Иван Борисов Русинов12-56-НС/
Иван Илиев Горанов12-57-НС/
Иван Лозанов Крумов12-58-НС/
Иван Цветанов Лозанов12-59-НС/
Иво Николов Горанов12-60-НС/
Игнат Радков Иванов12-61-НС/
Илия Александров Панайотов12-62-НС/
Илияна Радкова Христова12-63-НС/
Инес Георгиева Тодорова12-64-НС/
Йордан Веселинов Борисов12-65-НС/
Йордан Кирилов Йорданов12-66-НС/
Йорданка Манчева Манчева12-67-НС/
Калин Бориславов Генчев12-68-НС/
Калин Тасков Ангелов12-69-НС/
Кирилка Герасимова Рангелова12-70-НС/
Кото Николаев Антов12-71-НС/
Красимира Митова Асенова12-72-НС/
Лидия Младенова Каменова12-73-НС/
Лилия Тошева Спасова12-74-НС/
Любен Рангелов Илиев12-75-НС/
Маргарита Наполеонова Захаринова12-76-НС/
Марийка Кирилова Николова12-77-НС/
Маринела Добринова Пеева12-78-НС/
Мариян Петров Илиев12-79-НС/
Марияна Иванова Христова12-80-НС/
Мартин Веселинов Иванов12-81-НС/
Мая Иванова Иванова12-82-НС/
Милена Цветанова Митова12-83-НС/
Мирослав Борисов Петров12-84-НС/
Митко Ивов Тодоров12-85-НС/
Михаил Цветанов Бренишки12-86-НС/
Михо Валентинов Михайлов12-87-НС/
Младен Иванов Младенов12-88-НС/
Надя Тошкова Викьова12-89-НС/
Наполеон Захаринов Зарков12-90-НС/
Николай Димитров Николов12-91-НС/
Николай Лазаринов Новков12-92-НС/
Николинка Мирославова Борисова12-93-НС/
Николинка Тодорова Лазарова12-94-НС/
Пейо Генчев Пеев12-95-НС/
Пенка Илиева Димитрова12-96-НС/
Петър Димитров Каменов12-97-НС/
Петя Йорданова Тодорова12-98-НС/
Ридоска Борисова Грозданова12-99-НС/
Руса Георгиева Младжова12-100-НС/
Сергей Бориславов Генчов12-101-НС/
Сергей Димитров Върбанов12-102-НС/
Славка Илиева Кръстева12-103-НС/
Станислав Пеев Генчев12-104-НС/
Стефан Верков Миленков12-105-НС/
Стефан Георгиев Стамов12-106-НС/
Страхил Георгиев Маринов12-107-НС/
Сюзан Здравкова Миткова12-108-НС/
Тина Наскова Челенкова12-109-НС/
Тинка Давидова Цветанова12-110-НС/
Тихомир Георгиев Трифонов12-111-НС/
Тихомир Йорданов Манчев12-112-НС/
Тодорка Василева Крещарска12-113-НС/
Цветан Иванов Младенов12-114-НС/
Цветелин Георгиев Младжов12-115-НС/
Цецка Костадинова Костадинова12-116-НС/
Албена Ангелова Благоева12-117-НС/
Александра Любомирова Асенова12-118-НС/
Александър Борисов Маринов12-119-НС/
Александър Ваньов Цветанов12-120-НС/
Александър Вълков Иванов12-121-НС/
Теменужка Начова Тодорова12-122-НС/
Александър Малинов Нунов12-123-НС/
Ангел Асенов Ангелов12-124-НС/
Ангел Асенов Асенов12-125-НС/
Ангел Боянов Филипов12-126-НС/
Ангел Иванов Ангелов12-127-НС/
Ангел Кръстев Любенов12-128-НС/
Ангел Тодоров Спасов12-129-НС/
Ангелина Ванкова Кънева12-130-НС/
Ангелина Иванова Колчева12-131-НС/
Анелия Иванова Атанасова12-132-НС/
Анелия Любчова Митова12-133-НС/
Анета Иванова Начова12-134-НС/
Анета Лозанова Герасимова12-135-НС/
Анжела Иванова Матеева12-136-НС/
Ани Игнатова Борисова12-137-НС/
Анка Митова Велкова12-138-НС/
Анна- Мария Иванова Йорданова12-139-НС/
Анна Миролюбова Траянова12-140-НС/
Анна Цветанова Бъчварска12-141-НС/
Антоанета Венелинова Петрова12-142-НС/
Антоанета Петрова Любенова12-143-НС/
Антон Георгиев Антов12-144-НС/
Антон Георгиев Траянов12-145-НС/
Асен Илиев Огнянов12-146-НС/
Асен Маринов Флоров12-147-НС/
Беатрис Боянова Петрова12-148-НС/
Бисер Лористен Боянов12-149-НС/
Бисерка Славчова Величкова12-150-НС/
Благой Николов Каменов12-151-НС/
Богдан Йорданов Михайлов12-152-НС/
Богомил Захариев Йорданов12-153-НС/
Богомил Иванов Милчев12-154-НС/
Бойка Костадинова Славчева12-155-НС/
Борислав Асенов Милчев12-156-НС/
Борислав Людмилов Митрашков12-157-НС/
Борислав Милчев Михайлов12-158-НС/
Борислав Петров Николов12-159-НС/
Борислав Стойчов Борисов12-160-НС/
Боряна Ангелова Йотова12-161-НС/
Боряна Владимирова Иванова12-162-НС/
Боряна Пламенова Георгиева12-163-НС/
Валентин Георгиев Яков12-164-НС/
Валентин Цветанов Кирилов12-165-НС/
Валентина Александрова Станкова12-166-НС/
Валентина Петрова Велева Велкова12-167-НС/
Валентина Стефанова Стефанова- Димитрова12-168-НС/
Валентина Христова Илиева12-169-НС/
Валери Йорданов Ангелов12-170-НС/
Валери Любенов Серафимов12-171-НС/
Валери Светославов Йончев12-172-НС/
Валери Стефанов Марков12-173-НС/
Валери Стоянов Ботинов12-174-НС/
Ваньо Петков Миков12-175-НС/
Ваньо Цветанов Груев12-176-НС/
Васил Александров Василев12-177-НС/
Васил Василев Стефанов12-178-НС/
Василка Ангелова Димитрова12-179-НС/
Василка Димитрова Маринова12-180-НС/
Васко Христов Унгурянов12-181-НС/
Величко Неделков Блажев12-182-НС/
Венера Тодорова Гимитричова12-183-НС/
Венета Ванкова Рангелова12-184-НС/
Венцеслав Ваньов Димитров12-185-НС/
Венцислав Кирилов Димитров12-186-НС/
Венцислав Петров Найденов12-187-НС/
Вера Илиева Димитрова12-188-НС/
Вероника Владимирова Младенова12-189-НС/
Веселин Маноилов Ангелов12-190-НС/
Викенти Георгиев Николов12-191-НС/
Виктор Димитров Николов12-192-НС/
Виктория Миткова Антова12-193-НС/
Виолета Иванова Иванова12-194-НС/
Виолета Нисторова Петкова12-195-НС/
Виолета Петкова Станкова12-196-НС/
Виолетка Димитрова Ванчева12-197-НС/
Виолина Маринова Александрова12-198-НС/
Владислав Светославов Георгиев12-199-НС/
Владко Георгиев Киров12-200-НС/
Володя Викторов Пасков12-201-НС/
Габриела Каменова Георгиева12-202-НС/
Галинка Микова Петрова12-203-НС/
Гена Николова Младенова12-204-НС/
Георги Асенов Младенов12-205-НС/
Георги Венчов Герасимов12-206-НС/
Георги Евгениев Цветков12-207-НС/
Георги Емилов Георгиев12-208-НС/
Георги Илиев Атанасов12-209-НС/
Георги Петров Кирилов12-210-НС/
Гергана Димитрова Георгиева12-211-НС/
Герго Митов Гергов12-212-НС/
Гина Каменова Тодорова12-213-НС/
Гинка Найденова Кирилова12-214-НС/
Горанка Тончова Якова12-215-НС/
Гълъбина Георгиева Ангелова12-216-НС/
Дамир Йованович12-217-НС/
Данаил Борянов Борисов12-218-НС/
Данаил Емилиев Димов12-219-НС/
Данаил Крумов Георгиев12-220-НС/
Даниела Стойчева Стоянова12-221-НС/
Деничка Никифорова Щъркова12-222-НС/
Десислава Емилова Орбова12-223-НС/
Десислава Максимова Максимова12-224-НС/
Детелина Стефанова Йончева12-225-НС/
Деян Димов Цветанов12-226-НС/
Дилян Сергеев Бъчварски12-227-НС/
Диляна Славчева Маринова12-228-НС/
Димитрина Василева Груева12-229-НС/
Димитрица Димитрова Стефанова12-230-НС/
Димитър Асенов Митев12-231-НС/
Димитър Иванов Ковачев12-232-НС/
Димитър Петров Димитров12-233-НС/
Димчо Илиев Гогов12-234-НС/
Евгени Емилов Петров12-235-НС/
Евгени Нинков Маринов12-236-НС/
Евдоким Цветанов Динов12-237-НС/
Еленка Младенчова Владимирова12-238-НС/
Еленко Иванов Балабански12-239-НС/
Елизабет Каравелова Иванова12-240-НС/
Елизабет Радославова Любенова12-241-НС/
Елка Георгиева Живкина12-242-НС/
Емануил Атанасов Благоев12-243-НС/
Емил Александров Сашов12-244-НС/
Емил Георгиев Бърдарски12-245-НС/
Емил Георгиев Ванков12-246-НС/
Емил Иванов Тодоров12-247-НС/
Емил Нинков Йончев12-248-НС/
Емил Филипов Иванов12-249-НС/
Емилия Каравелова Петрова12-250-НС/
Емилия Михайлова Тодорова12-251-НС/
Емилия Станиславова Христова12-252-НС/
Емилиян Иванов Николов12-253-НС/
Емилиян Петров Борисов12-254-НС/
Желя Иванова Димитрова12-255-НС/
Замфира Маринова Георгиева12-256-НС/
Замфирка Петрова Маринова12-257-НС/
Здравко Ангелов Петков12-258-НС/
Здравко Витанов Цветанов12-259-НС/
Здравко Гошов Младенов12-260-НС/
Здравко Славчев Велков12-261-НС/
Златка Георгиева Кръстова12-262-НС/
Златко Ангелов Павлов12-263-НС/
Зоран Петрович12-264-НС/
Ивайло Асенов Митев12-265-НС/
Ивайло Борисов Иванов12-266-НС/
Ивайло Йончев Иванов12-267-НС/
Ивайло Йошков Иванов12-268-НС/
Ивайло Славчев Димитров12-269-НС/
Иван Александров Сашов12-270-НС/
Иван Витанов Иванов12-271-НС/
Иван Евстатиев Владимиров12-272-НС/
Иван Живков Иванов12-273-НС/
Иван Магдалинов Нинов12-274-НС/
Иван Радославов Любенов12-275-НС/
Иван Тодоров Божинов12-276-НС/
Иван Томов Гимитричов12-277-НС/
Иванка Василева Каменова12-278-НС/
Иванка Живкова Найденова12-279-НС/
Иванка Николова Младенова12-280-НС/
Иванка Янчова Душанова12-281-НС/
Иво Дафинов Иванов12-282-НС/
Игнат Георгиев Цанков12-283-НС/
Изабела Симеонова Николова12-284-НС/
Илианна Илиева Серафимова12-285-НС/
Илия Димитров Илиев12-286-НС/
Илия Иванов Илиев12-287-НС/
Илиян Лозаров Цеков12-288-НС/
Илиян Тодоров Илиев12-289-НС/
Йоана Сиянова Йорданова12-290-НС/
Йордан Милчев Ташков12-291-НС/
Йорданка Велкова Николова12-292-НС/
Ирена Иванова Ангелова12-293-НС/
Иринка Герасимова Йонова12-294-НС/
Искра Бойчева Евгениева12-295-НС/
Искра Михайлова Ценова12-296-НС/
Камелия Великова Костова12-297-НС/
Камелия Кръстева Иванова12-298-НС/
Каравел Йосифов Георгиев12-299-НС/
Каранфила Ангелова Митова12-300-НС/
Катрин Величкова Недялкова12-301-НС/
Кирил Емилов Кирилов12-302-НС/
Кольо Станков Диков12-303-НС/
Корнелия Николова Кръстева12-304-НС/
Красимир Миладинов Славчев12-305-НС/
Красимир Рачов Костов12-306-НС/
Красимир Сашков Каменов12-307-НС/
Красимир Цветанов Кръстов12-308-НС/
Красимира Климентова Асенова12-309-НС/
Красимира Славчева Кирова12-310-НС/
Кристиян Николаев Тодоров12-311-НС/
Кръсто Любенов Киров12-312-НС/
Лена Здравкова Веселинова12-313-НС/
Лида Ангелова Илиева12-314-НС/
Лидия Андреева Ковачева12-315-НС/
Лидия Тодорова Георгиева12-316-НС/
Лили Илиева Каменова12-317-НС/
Лилия Георгиева Петрова12-318-НС/
Лиляна Младенова Петрова12-319-НС/
Лозина Сашова Евгениева12-320-НС/
Любка Траянова Александрова12-321-НС/
Любка Цветанова Маринова12-322-НС/
Любомир Алионов Йонов12-323-НС/
Любомир Вергилов Бешков12-324-НС/
Любомир Веселинов Александров12-325-НС/
Людмил Петров Иванов12-326-НС/
Людмил Славейков Иванов12-327-НС/
Людмила Борисова Пешева12-328-НС/
Максимка Тодорова Дечева12-329-НС/
Маргарита Славова Ганчева12-330-НС/
Мариан Борисов Младенов12-331-НС/
Мариан Николов Георгиев12-332-НС/
Мариана Георгиева Михайлова12-333-НС/
Мариела Вескова Томова12-334-НС/
Мариела Сиянова Георгиева12-335-НС/
Марина Иванова Александрова12-336-НС/
Марио Ивов Дафинов12-337-НС/
Мария Атанасова Микова12-338-НС/
Мария Николова Иванова12-339-НС/
Мария Славчова Стоянович12-340-НС/
Мария Тодорова Цолова12-341-НС/
Мариян Асенов Маринов12-342-НС/
Мариян Тодоров Спиров12-343-НС/
Марияна Крайчева Ганчева12-344-НС/
Марияна Якова Тодорова12-345-НС/
Марк Генадиев Генов12-346-НС/
Мартин Бисеров Димитров12-347-НС/
Мартина Валериева Георгиева12-348-НС/
Марчо Цветанов Жиков12-349-НС/
Мая Нинкова Кирилова12-350-НС/
Мая Пеньова Дотова12-351-НС/
Методи Костов Лазаров12-352-НС/
Миглена Сашова Фирова12-353-НС/
Миглена Славчова Нунова12-354-НС/
Милена Кольова Виденова12-355-НС/
Милена Петкова Цветкова12-356-НС/
Милена Стефанова Караджова12-357-НС/
Милка Георгиева Караджова12-358-НС/
Милко Ваньов Кирилов12-359-НС/
Милчо Петков Иванов12-360-НС/
Милчо Русинов Димитров12-361-НС/
Мирела Иванова Маркова12-362-НС/
Миролюб Георгиев Петков12-363-НС/
Мирослав Асенов Петров12-364-НС/
Миротка Цветанова Тодорова12-365-НС/
Митко Захариев Симеонов12-366-НС/
Митко Иванов Георгиев12-367-НС/
Митко Тодоров Севастакиев12-368-НС/
Михаил Коцев Боянов12-369-НС/
Михаил Малинов Михайлов12-370-НС/
Михаил Сергеев Бъчварски12-371-НС/
Младен Вачков Филипов12-372-НС/
Младен Горанов Димов12-373-НС/
Младен Тодоров Георгиев12-374-НС/
Младенка Кирилова Флорова12-375-НС/
Моника Робертинова Николаева12-376-НС/
Надежда Димитрова Иванова12-377-НС/
Надка Дафинова Нинова12-378-НС/
Найден Деков Рачев12-379-НС/
Наталия Красимирова Богданова12-380-НС/
Наталия Славчева Антова12-381-НС/
Наташа Веселинова Валкова12-382-НС/
Наташа Маринова Николова-Цанова12-383-НС/
Недко Петков Недков12-384-НС/
Недко Петров Данчев12-385-НС/
Нели Василева Каменова12-386-НС/
Нели Илиева Ангелова12-387-НС/
Никола Алексиев Димитров12-388-НС/
Никола Крумов Живков12-389-НС/
Никола Перков Тодоров12-390-НС/
Никола Руменов Николов12-391-НС/
Никола Цветанов Кръстев12-392-НС/
Николай Ванков Лилов12-393-НС/
Николай Здравков Любенов12-394-НС/
Николай Каменов Кочев12-395-НС/
Николай Людмилов Николов12-396-НС/
Николай Панов Младенов12-397-НС/
Николай Петров Начев12-398-НС/
Николай Сашов Николов12-399-НС/
Николай Селагиев Маринов12-400-НС/
Николай Янков Живкин12-401-НС/
Нина Андреева Йосифова12-402-НС/
Нина Бориславова Лозанова12-403-НС/
Нина Мариянова Трифонова12-404-НС/
Огнян Димитров Георгиев12-405-НС/
Огнян Славчев Димитров12-406-НС/
Павлин Мариусов Петров12-407-НС/
Павлина Павлова Гарева12-408-НС/
Павлинчо Вълков Петков12-409-НС/
Параскева Вълчева Каменова12-410-НС/
Параскева Тошева Лилова12-411-НС/
Паскал Любенов Паскалев12-412-НС/
Паско Виденов Куртанов12-413-НС/
Паулина Георгиева Каменова12-414-НС/
Пенка Васкова Живкова12-415-НС/
Пепа Тодорова Петкова12-416-НС/
Пепи Георгиев Петров12-417-НС/
Петруна Иванова Динкова12-418-НС/
Петър Бориславов Томов12-419-НС/
Петър Душев Джикелов12-420-НС/
Петър Кирилов Николов12-421-НС/
Петър Марков Петров12-422-НС/
Петър Петров Недков12-423-НС/
Петър Тодоров Павлов12-424-НС/
Петя Иванова Иванова12-425-НС/
Пламен Асенов Славов12-426-НС/
Пламен Захариев Иванов12-427-НС/
Пламен Лилов Петров12-428-НС/
Пламен Лозанов Георгиев12-429-НС/
Пламен Михайлов Кирилов12-430-НС/
Пламен Стойков Велков12-431-НС/
Пламен Стоянов Александров12-432-НС/
Пламенка Станкова Атанасова12-433-НС/
Поликсена Пешкова Цанова12-434-НС/
Пролетка Любенова Йонова12-435-НС/
Радослав Богданов Михайлов12-436-НС/
Радостина Пунчова Божинова12-437-НС/
Райна Иванова Каменова12-438-НС/
Ралица Момчилова Радкова12-439-НС/
Рени Бисерова Гошова12-440-НС/
Роза Георгиева Ванчева12-441-НС/
Роза Лазарова Иванова12-442-НС/
Росен Ан Куин12-443-НС/
Росен Веселинов Борисов12-444-НС/
Росен Милчев Русинов12-445-НС/
Росен Михайлов Найденов12-446-НС/
Росен Страхилов Тодоров12-447-НС/
Росица Димитрова Аврамова12-448-НС/
Ружа Ангелова Петрова12-449-НС/
Румянка Йонова Гидъкова12-450-НС/
Сашка Георгиева Финова12-451-НС/
Сашко Спиридонов Цеков12-452-НС/
Сашо Николов Крумов12-453-НС/
Сашо Стефанов Илиев12-454-НС/
Светла Романова Влашка12-455-НС/
Светла Славчева Неделкова12-456-НС/
Светлана Ангелова Цветкова12-457-НС/
Светлана Владимирова Велкова12-458-НС/
Светлана Петрова Александрова- Кирилова12-459-НС/
Светлинка Митева Вълчева12-460-НС/
Светослав Николаев Богомилов12-461-НС/
Светослав Руменов Методиев12-462-НС/
Сергей Митков Бъчварски12-463-НС/
Силвестър Валентинов Филипов12-464-НС/
Силвия Венциславова Борисова12-465-НС/
Силвия Мариянова Петрова12-466-НС/
Силвия Русева Русева12-467-НС/
Силвия Станчева Сотирова12-468-НС/
Симеон Ангелов Асенов12-469-НС/
Сиян Йорданов Петров12-470-НС/
Славей Емилов Славчев12-471-НС/
Слави Ганчев Славов12-472-НС/
Слави Славянов Фишкин12-473-НС/
Славчо Маринов Славчев12-474-НС/
Славчо Митков Борисов12-475-НС/
Славян Николов Рангелов12-476-НС/
Славянка Дамянова Георгиева12-477-НС/
Снежана Борисова Ангелова12-478-НС/
Снежана Велкова Пешева12-479-НС/
Снежинка Видова Дамянова12-480-НС/
Снежинка Любенова Петрова12-481-НС/
Соня Петрова Калугерска12-482-НС/
Станислав Николаев Симеонов12-483-НС/
Станчо Николов Матеев12-484-НС/
Стела Маркова Ангелова12-485-НС/
Стефан Виденов Караджов12-486-НС/
Стефка Тодорова Петрова12-487-НС/
Стиляна Илиянова Цветанова12-488-НС/
Таня Николова Матеева12-489-НС/
Таси Николов Тасев12-490-НС/
Татяна Войнова Миткова12-491-НС/
Татяна Неделчова Цанова12-492-НС/
Татяна Стефанова Иванова12-493-НС/
Теменужка Ангелова Ванчева12-494-НС/
Теменужка Илиева Тодорова12-495-НС/
Теменужка Симеонова Тодорова12-496-НС/
Теодора Илианова Тодорова12-497-НС/
Тихомир Дамянов Станков12-498-НС/
Тихомир Емилов Теофилов12-499-НС/
Тихомир Маринов Любенов12-500-НС/
Тодор Марианов Тодоров12-501-НС/
Тони Минкова Пеева12-502-НС/
Тотка Валентинова Велинова - Иванова12-503-НС/
Цанко Ненов Цанов12-504-НС/
Цветан Борисов Димитров12-505-НС/
Цветан Веселинов Василев12-506-НС/
Цветан Веселинов Янакиев12-507-НС/
Цветан Кирчов Цветанов12-508-НС/
Цветан Крумов Георгиев12-509-НС/
Цветана Ангелова Тодорова12-510-НС/
Цветана Войчова Петкова12-511-НС/
Цветана Маркова Иванова12-512-НС/
Цветана Миткова Василева12-513-НС/
Цветана Миткова Станкова12-514-НС/
Цветана Петкова Стоянова12-515-НС/
Цветанка Ангелова Петкова12-516-НС/
Цветанка Петкова Станчева12-517-НС/
Цветелина Ивайлова Иванова12-518-НС/
Цветелина Миткова Иванова12-519-НС/
Цветомир Ботев Стоянов12-520-НС/
Цеца Александрова Начова12-521-НС/
Юли Любомиров Иванов12-522-НС/
Юлияна Тошова Борисова12-523-НС/
Янко Костадинов Живкин12-524-НС/
Янко Митов Томов12-525-НС/
Ячо Герасимов Маринов12-526-НС/
Анелия Валентинова Йончева12-527-НС/
Ани Миткова Алексиева12-528-НС/
Анна Красимирова Миткова12-529-НС/
Антоанета Данова Велкова12-530-НС/
Антон Мирославов Антонов12-531-НС/
Богдана Цветанова Ангелова12-532-НС/
Богомил Петков Костов12-533-НС/
Борислава Георгиева Иванова12-534-НС/
Боян Петков Горанов12-535-НС/
Валери Емилов Петров12-536-НС/
Валери Илиев Петров12-537-НС/
Ваня Стефчова Иванова12-538-НС/
Вероника Гаврилова Гергова12-539-НС/
Виктория Борисова Илиева12-540-НС/
Виктория Емилова Минкова12-541-НС/
Виолета Стоянова Минкова12-542-НС/
Габриел Симов Маринов12-543-НС/
Галин Красимиров Ангелов12-544-НС/
Геновева Данаилова Георгиева12-545-НС/
Геновева Димитрова Борисова12-546-НС/
Георги Илиев Петров12-547-НС/
Данаил Георгиев Иванов12-548-НС/
Данаил Методиев Томов12-549-НС/
Данаил Петков Костов12-550-НС/
Десислава Милчева Асенова12-551-НС/
Димитър Георгиев Горанов12-552-НС/
Димка Димитрова Флорова12-553-НС/
Елза Кирилова Димитрова12-554-НС/
Емануил Тодоров Цветанов12-555-НС/
Емил Георгиев Александров12-556-НС/
Емил Методиев Томов12-557-НС/
Емил Николов Йорданов12-558-НС/
Емилия Лазарова Горанова12-559-НС/
Емилиян Петьов Лазаров12-560-НС/
Замфира Горанова Анкова12-561-НС/
Ивайло Асенов Борисов12-562-НС/
Иван Каменов Иванов12-563-НС/
Иван Колев Димитров12-564-НС/
Ивелина Димитрова Сотирова12-565-НС/
Изабел Емилова Петкова12-566-НС/
Илия Петров Велинов12-567-НС/
Искрен Бориславов Кирилов12-568-НС/
Калояна Еленкова Богомилова12-569-НС/
Камен Иванов Каменов12-570-НС/
Кирил Димитров Горанов12-571-НС/
Кирчо Михайлов Петров12-572-НС/
Костадинка Рачова Радкова12-573-НС/
Красимир Кирилов Петков12-574-НС/
Красимира Димитрова Климентинова12-575-НС/
Кристиян Данаилов Георгиев12-576-НС/
Лазар Кирилов Димитров12-577-НС/
Людмила Илиева Кирилова12-578-НС/
Малина Асенова Александрова12-579-НС/
Мариела Николова Василева12-580-НС/
Мария Тодорова Димитрова12-581-НС/
Методи Сандов Сашов12-582-НС/
Методи Томов Методиев12-583-НС/
Младен Методиев Томов12-584-НС/
Надя Ивайлова Славкова12-585-НС/
Найден Василев Кирилов12-586-НС/
Никола Василев Кирилов12-587-НС/
Николинка Петкова Бранова12-588-НС/
Петко Костов Иванов12-589-НС/
Петранка Георгиева Велинова12-590-НС/
Петьо Боянов Петков12-591-НС/
Петьо Лазаров Пешов12-592-НС/
Радослав Людмилов Лаков12-593-НС/
Радослава Емилова Младенова12-594-НС/
Радослава Петьова Лазарова12-595-НС/
Робертин Емилов Методиев12-596-НС/
Сабина Атанасова Бонина12-597-НС/
Анулиран12-598-НС/
Силвестър Николов Василев12-599-НС/
Слави Петров Борисов12-600-НС/
Славянка Иванова Иванова12-601-НС/
Снежана Данова Велкова12-602-НС/
Стефани Цветанова Антонова12-603-НС/
Стефчо Иванов Димитров12-604-НС/
Теодороа Славкова Василева12-605-НС/
Тониела Евгениева Ангелова12-606-НС/
Тота Ангелова Колева12-607-НС/
Цветан Емануилов Тодоров12-608-НС/
Цветелин Василев Ценов12-609-НС/
Цеца Петьова Лазарова12-610-НС/
Яни Иванов Иванов12-611-НС/
Альоша Георгиев Богданов12-612-НС/
Богдана Велчова Методиева12-613-НС/
Валери Илиев Аврамов12-614-НС/
Ванюш Асенов Иванов12-615-НС/
Велко Мариянов Методиев12-616-НС/
Георги Павлов Николов12-617-НС/
Данка Иванова Димитрова12-618-НС/
Димитър Красимиров Борисов12-619-НС/
Зоя Асенова Найденова12-620-НС/
Иван Красимиров Личов12-621-НС/
Илиян Петров Ангелов12-622-НС/
Лиляна Начова Николова12-623-НС/
Любен Цветанов Каменов12-624-НС/
Любомила Сладунова Димитрова12-625-НС/
Любомир Ценов Аврамов12-626-НС/
Мариян Велков Методиев12-627-НС/
Мартина Валентинова Славкова12-628-НС/
Павел Каменов Николов12-629-НС/
Петър Альошев Ангелов12-630-НС/
Рослан Любенов Арсенов12-631-НС/
Свежина Борисова Николова12-632-НС/
Слави Валентинов Славков12-633-НС/
Снежана Данкова Данкова12-634-НС/
Спаса Алексиева Величкова12-635-НС/
Тихомир Пламенов Асенов12-636-НС/
Цветана Методиева Борисова12-637-НС/
Анатоли Цветанов Ангелов12-638-НС/
Борис Методиев Борисов12-639-НС/
Валентинка Иванова Митова12-640-НС/
Георги Александров Тодоров12-641-НС/
Георги Басилев Георгиев12-642-НС/
Димитър Мринов Митов12-643-НС/
Емиллия Георгиева Сотирова12-644-НС/
Емил Димитров Велков12-645-НС/
Емил Петров Виденов12-646-НС/
Емилия Цветанова Владимирова12-647-НС/
Зоя Борисова Тодорова12-648-НС/
Иван Ангелов Иванов12-649-НС/
Иван Методиев Качов12-650-НС/
Красимир Александров Софрониев12-651-НС/
Калин Найденов Славчев12-652-НС/
Кремена Цветанова Томова12-653-НС/
Лидия Йоскова Стефанова12-654-НС/
Милчо Горанов Михов12-655-НС/
Мая Кръстева Михова12-656-НС/
Милчо Николов Русинов12-657-НС/
Мая Петрова Качова12-658-НС/
Милена Първанова Петрва12-659-НС/
Надка Цветанова Русинова12-660-НС/
Пламен Цветанов Янакиев12-661-НС/
Румяна Методиева Борисова12-662-НС/
Радка Рангелова Михайлова12-663-НС/
Румен Тодоров Игнатов12-664-НС/
Стоиничка Иванова Игнатова12-665-НС/
Свежана Цветкова Тодорова12-666-НС/
Цветелина Красимирова Балабанова12-667-НС/
Цветан Каменов Томов12-668-НС/
Ангел Иванов Петров12-669-НС/
Петьо Божидаров Петков12-670-НС/
Пламен Весков Петков12-671-НС/
Румяна Георгиева Кирилова12-672-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения