сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Светослав Щерев Николов11-1-НС/
Нестор Драгомиров Несторов11-2-НС/
Лилия Димитрова Ангелова-Несторова11-3-НС/
Иван Атанасов Йорданов11-4-НС/
Наталия Иванова Бучинска-Симеонова11-5-НС/
Илиана Стоянова Арнаудова11-6-НС/
Деница Лъчезарова Николова11-7-НС/
Анна Христова Боричева11-8-НС/
Евгения Александрова Симонова11-9-НС/
Методи Христов Симонов11-10-НС/
Александър Методиев Симонов11-11-НС/
Тодов Стефанов Стоянов11-12-НС/
Кирил Георгиев Петров11-13-НС/
Анна Василева Петрова11-14-НС/
Райна Христова Чакова11-15-НС/
Иван Милев Чаков11-16-НС/
Милен Иванов Чаков11-17-НС/
Лилия Стефанова Венкова11-18-НС/
Радослав Иванов Чаков11-19-НС/
Десислава Славейкова Русинова11-20-НС/
Семо Денков Богданов11-21-НС/
Катерина Димитрова Богданова11-22-НС/
Славей Иванов Русинов11-23-НС/
Татяна Василева Русинова11-24-НС/
Иван Славков Иванов11-25-НС/
Мария Костадинова Иванова11-26-НС/
Светослав Иванов Иванов11-27-НС/
Гергана Иванова Кьосева11-28-НС/
Анни Анчева Филчева11-29-НС/
Албена Христова Йорданова11-30-НС/
Иван Иванов Иванов11-31-НС/
Атушка Събева Маркова11-32-НС/
Антоанета Георгиева Караманова11-33-НС/
Добринка Георгиева Караманова11-34-НС/
Владимир Александров Марков11-35-НС/
Георги Томов Караманов11-36-НС/
Алекс Стоянов Босилин11-37-НС/
Емил Григоров Найденов11-38-НС/
Петя Йорданова Таушанова11-39-НС/
Георги Георгиев Манчоров11-40-НС/
Марко Попович11-41-НС/
Зюмрюд Сабриева Абазова11-42-НС/
Пламен Тодоров Камбуров11-43-НС/
Мариана Илиева Камбурова11-44-НС/
Слави Любимиров Хаджиев11-45-НС/
Панайот Йорданов Алексиев11-46-НС/
Стиляна Йорданова Алексиева11-47-НС/
Андрей Валентинов Чандъров11-48-НС/
Васил Димитров Ковачев11-49-НС/
Галя Илиева Комитова11-50-НС/
Анани Петров Ковачев11-51-НС/
Параскева Николова Давидова11-52-НС/
Росен Василев Ковачев11-53-НС/
Детелина Тодорова Тодорова11-54-НС/
Трайчо Асенов Ангелов11-55-НС/
Спасунка Ананиева Ковачева11-56-НС/
Костадинка Тодорова Тодорова11-57-НС/
Петрана Радославова Стратиева11-58-НС/
Росица Николова Ковачева11-59-НС/
Петър Ананиев Ковачев11-60-НС/
Цветелина Костадинова Тодорова11-61-НС/
Румяна Валентинова Ковачева11-62-НС/
Радка Асенова Ковачева11-63-НС/
Ивайло Пламенов Величков11-64-НС/
Лилко Георгиев Георгиев11-65-НС/
Пламен Панчев Пенков11-66-НС/
Христина Василева Василева11-67-НС/
Михаела Пламенова Величкова11-68-НС/
Мария Стоянова Драганска11-69-НС/
Цвета Павлова Кочанова11-70-НС/
Стефка Димитрова Николова11-71-НС/
Николай Ивайлов Тодоров11-72-НС/
Пламен Стоев Василев11-73-НС/
Николай Насков Цветков11-74-НС/
Марин Василев Николов11-75-НС/
Станьо Начев Станев11-76-НС/
Христо Мавродиев Нешев11-77-НС/
Ели Антонова Николова11-78-НС/
Николай Борисов Стоев11-79-НС/
Йоана Делянова Николова11-80-НС/
Янка Иванова Цветкова11-81-НС/
Мартин Иванов Георгиев11-82-НС/
Виолета Петрова Стефанова11-83-НС/
Цветелин Станев Станев11-84-НС/
Николай Делянов Кръстев11-85-НС/
Николай Пешев Борисов11-86-НС/
Кристина Стоянова Костадинова11-87-НС/
Васил Стоев Василев11-88-НС/
Николай Иванов Найденов11-89-НС/
Ангел Руменов Георгиев11-90-НС/
Деян Емилов Чипев11-91-НС/
Александър Николов Попов11-92-НС/
Ангелин Доцов Ангелов11-93-НС/
Анетка Станчева Николова11-94-НС/
Асен Николов Арсов11-95-НС/
Борис Тодоров Петков11-96-НС/
Бужо Кръстев Тимов11-97-НС/
Валентин Емануилов Атанасов11-98-НС/
Валентин Петров Петров,11-99-НС/
Ваня Димитрова Коларова11-100-НС/
Васко Божков Божков11-101-НС/
Венцислав Борисов Славчев,11-102-НС/
Венцислав Любенов Лещански11-103-НС/
Веселин Борисов Славчев,11-104-НС/
Деница Бориславова Боянова,11-105-НС/
Димитър Йорданов Пешев11-106-НС/
Димитър Янакиев Марков11-107-НС/
Емил Серафимов Михайлов11-108-НС/
Златко Димитров Димитров,11-109-НС/
Иван Атанасов Маркулиев11-110-НС/
Иван Смиленов Петров11-111-НС/
Иво Димитров Николов11-112-НС/
Карамфил Григоров Гигов11-113-НС/
Кирил Василев Георгиев11-114-НС/
Костадин Георгиев Балкански11-115-НС/
Красимир Димитров Атанасов11-116-НС/
Красимир Иванов Спасов11-117-НС/
Красимира Янкова Иванова11-118-НС/
Любомир Любенов Стоинев11-119-НС/
Мариана Александрова Божилова11-120-НС/
Мариана Каменова Соколова11-121-НС/
Марио Тодоров Соколов11-122-НС/
Мария Кирилова Александрова11-123-НС/
Маруся Кунчева Стоянова11-124-НС/
Митко Иванов Станев11-125-НС/
Никола Василев Николов11-126-НС/
Николай Димитров Димитров11-127-НС/
Николай Лазаров Николов11-128-НС/
Николина Матова Георгиева11-129-НС/
Николинка Цветанова Александрова11-130-НС/
Павел Благоев Анков11-131-НС/
Павел Тодоров Добрев11-132-НС/
Пенка Георгиева Янкулова11-133-НС/
Пенка Тодорова Настфогел11-134-НС/
Петър Петков Димитров11-135-НС/
Петър Славов Петров11-136-НС/
Роза Стойова Стойнева,11-137-НС/
Росицa Георгиева Коцева11-138-НС/
Румяна Йорданова Николова-Божкова11-139-НС/
Светослав Траянов Стоилов11-140-НС/
Станимир Кръстев Тимов11-141-НС/
Стефчо Борисов Илиев11-142-НС/
Таня Симеонова Димитрова11-143-НС/
Татяна Николаева Петрова,11-144-НС/
Христо Стоянов Танев11-145-НС/
Цветан Давидов Давитков11-146-НС/
Янка Василева Василева,11-147-НС/
Янка Любомирова Георгиева11-148-НС/
Аляеддин Хабиб Налбант11-149-НС/

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения