сдружение „Институт за социална интеграция“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Катя Колева Келевска10-1-НС/
Стефан Георгиев Георгиев10-2-НС/
Габриела Стоянова Арабаджиева10-3-НС/
Мая Стоянова Габровска-Стоянова10-4-НС/
Йордан Иванов Стоянов10-5-НС/
Ивелин Николов Николов10-6-НС/
Галина Рангелова Асенова10-7-НС/
Николай Йорданов Белалов10-8-НС/
Трайчо Иванов Трайчев10-9-НС/
Тихомир Георгиев Костов10-10-НС/
Виктор Николаев Белалов10-11-НС/
Камен Атанасов Криворов10-12-НС/
Първолета Трифонова Радославова10-13-НС/
Николая Христова Кокарешкова10-14-НС/
Блага Христова Кокарешкова10-15-НС/
Константин Иванов Балов10-16-НС/
Радослав Владимиров Тошков10-17-НС/
Владимир Радославов Тошков10-18-НС/
Боян Атанасов Димов10-19-НС/
Юлиян Димитров Станчев10-20-НС/
Димитър Валентинов Тупаров10-21-НС/
Борислава Златанова Николова10-22-НС/
Нонка Велкова Карамихова10-23-НС/
Михаела Димитрова Искренова10-24-НС/
Невянка Атанасова Димитрова10-25-НС/
Димитър Сидеров Димитров10-26-НС/
Владимир Зиновиев Бубняк10-27-НС/
Анелия Иванова Иванова10-28-НС/
Даниел Еленков Славчев10-29-НС/
Даниела Петрова Николова10-30-НС/
Екатерина Живкова Петрова10-31-НС/
Надежда Атанасова Хаджиева10-32-НС/
Иван Димитров Иванов10-33-НС/
Никола Йонков Йотов 10-34-НС/
Красимир Костов Костов10-35-НС/
Иван Георгиев Атанасов10-36-НС/
Ангел Иванов Гаджев10-37-НС/
Ангелина Борисова Стойкова10-38-НС/
Тодор Вълчев Тодоров10-39-НС/
Марин Русев Маринов10-40-НС/
Иван Стоянов Мешов10-41-НС/
Богомил Георгиев Йорданов10-42-НС/
Даниела Петрова Давидкова10-43-НС/
Светослав Валентинов Колчаков10-44-НС/
Кирил Димитров Стоянов10-45-НС/
Любомир Боянов Станоев10-46-НС/
Десислава Георгиева Николова10-47-НС/
Филип Цветанов Константинов10-48-НС/
Любомир Славчев Стоянов10-49-НС/
Добринка Атанасова Стоянова10-50-НС/
Атанас Любомиров Стоянов10-51-НС/
Димитър Йорданов Павлов10-52-НС/
Славяна Милчова Симеонова-Павлова10-53-НС/
Емил Георгиев Петров10-54-НС/
Валентин Асенов Славов10-55-НС/
Мартин Ивайлов Мирчев10-56-НС/
Радослав Бойков Зафиров10-57-НС/
Елица Руменова Панева10-58-НС/
Лъчезар Георгиев Борисов10-59-НС/
Василка Андонова Беловодена10-60-НС/
Ивеличка Боянова Атанасова10-61-НС/
Любослав Росенов Стоименов10-62-НС/
Йорданка Стефанова Ранова10-63-НС/
Моника Миткова Димитрова10-64-НС/
Веска Йорданова Котева10-65-НС/
Зейнепа Асанова Читакова10-66-НС/
Сашка Тодорова Илиева10-67-НС/
Надежда Боянова Петрова10-68-НС/
Ирина Любенова Карадонова10-69-НС/
Виолета Богданова Петрова10-70-НС/
Христина Методиева Веселинова10-71-НС/
Боянка Кирилова Укалска10-72-НС/
Румен Атанасов Георгиев10-73-НС/
Павлина Андонова Васева10-74-НС/
Христина Евгениева Атанасова10-75-НС/
Силвия Първанова Георгиева10-76-НС/
Николай Асенов Колев10-77-НС/
Василка Димитрова Георгиева10-78-НС/
Дияна Страхилова Атова10-79-НС/
Райна Илиева Скринска10-80-НС/
Гергана Боянова Борисова10-81-НС/
Петьо Валериев Кюркчийски10-82-НС/
Катя Огнянова Билярска10-83-НС/
Ивайло Валериев Петров10-84-НС/
Бойко Олегов Христов10-85-НС/
Александър Димитров Анин10-86-НС/
Албена Петрова Алексиева10-87-НС/
Антония Костадинова Петрова10-88-НС/
Славка Маринова Първанова10-89-НС/
Любка Костадинова Гигова10-90-НС/
Даниел Бойков Каратов10-91-НС/
Петър Райчев Йотов10-92-НС/
Камен Седефов Зафиров10-93-НС/
Янко Красимиров Костадинов10-94-НС/
Гроздан Иванов Грозев10-95-НС/
Мирослав Ивайлов Митков10-96-НС/
Тодор Стефанов Иванов10-97-НС/
Василена Петрова Петрова10-98-НС/
Анна Петрова Борисова10-99-НС/
Апостол Здравков Христов10-100-НС/
Георги Димитров Янакиев10-101-НС/
Георги Иванов Желев10-102-НС/
Кирил Мариянов Мариянов10-103-НС/
Атанас Георгиев Мирчев10-104-НС/
Цветелин Здравков Данев10-105-НС/
Георги Григоров Гогов10-106-НС/
Сюлейман Баяр Сюлейман10-107-НС/
Ралица Стефанова Алексиева10-108-НС/
Славена Косева Станчева10-109-НС/
Александър Петров Божанов10-110-НС/
Галина Трифонова Нешкова10-111-НС/
Виктория Ненчева Ноева10-112-НС/
Гюнел Руфад Ибрямова10-113-НС/
Ивона Александрова Иванова10-114-НС/
Ивелина Йорданова Донкова10-115-НС/
Свилена Янкова Андреева10-116-НС/
Пламен Недков Георгиев10-117-НС/
Цветелин Генчев Митков10-118-НС/
Силвия Руменова Терзиева10-119-НС/
Стоян Йорданов Великов10-120-НС/
Валентина Христова Йорданова10-121-НС/
Бойко Венциславов Митов10-122-НС/
Емилия Атанасова Русанова10-123-НС/
Ирина Христова Гичева10-124-НС/
Христина Максимова Христова10-125-НС/
Моника Малинова Ангелова10-126-НС/
Александра Благоева Юнакова10-127-НС/
Христо Руменов Николов10-128-НС/
Людмил Благоев Маринов10-129-НС/
Силвия Данчева Чорбаджийска-Първановска10-130-НС/
Павел Софрониев Пешов10-131-НС/
Николета Викторова Петрова10-132-НС/
Иван Георгиев Иванов10-133-НС/
Ина Йонкова Иванова10-134-НС/
Александър Емилов Александров10-135-НС/
Стефан Цветиев Цеков10-136-НС/
Даниел Цветиев Цеков10-137-НС/
Виктория Емилова Христова10-138-НС/
Даниел Вълчев Жилиев10-139-НС/
Ивайло Илиев Трифонов10-140-НС/
Иван Илиянов Илиев10-141-НС/
Мария Василева Йорданова10-142-НС/
Мирослав Живков Яръмов10-143-НС/
Петър Иванов Панайотов10-144-НС/
Радослав Николаев Димитров10-145-НС/
Яна Миленова Русева10-146-НС/
Елена Маркова Камарева10-147-НС/
Константин Тодоров Недев10-148-НС/
Николай Марио Иванов10-149-НС/
Росица Георгиев Зотева10-150-НС/
Стефан Петков Грозев10-151-НС/
Стойко Димитров Запрянов10-152-НС/
Стоян Божидаров Георгиев10-153-НС/
Таня Асенова Николова10-154-НС/
Емил Костадинов Захариев10-155-НС/
Йордан Георгиев Влахов10-156-НС/
Мария Йорданова Паликарова10-157-НС/
Георги Иванов Смилянов10-158-НС/
Николай Емилов Колчев10-159-НС/
Сергей Василев Стойнов10-160-НС/
Георги Борисов Биволски10-161-НС/
Бисерка Василева Деянова10-162-НС/
Иван Георгиев Смилянов10-163-НС/
Стойчо Христов Георгиев10-164-НС/
Ангел Емилов Лазаров10-165-НС/
Гено Христов Генов10-166-НС/
Йордан Атанасов Стоянов10-167-НС/
Костадин Петров Дамянов10-168-НС/
Йордан Димитров Илиев10-169-НС/
Мариела Петрова Залъмова10-170-НС/
Марийка Йорданова Миткова10-171-НС/
Ангелина Христова Желева10-172-НС/
Христо Денков Илиев10-173-НС/
Геновева Руменова Кацарова10-174-НС/
Георги Ангелов Макавеев10-175-НС/
Стефан Мирчев Банев10-176-НС/
Магдалена Асенова Заимова10-177-НС/
Виолета Цанкова Дудева10-178-НС/
Иван Цецов Цачев10-179-НС/
Галя Цветанова Георгиева10-180-НС/
Цанислав Дилянов Мончев10-181-НС/
Галина Недкова Георгиева10-182-НС/
Даниела Петрова Жечева10-183-НС/
Красимир Янков Костадинов10-184-НС/
Димитър Калоянов Калоянов10-185-НС/
Георги Атанасов Мирчев10-186-НС/
Георги Иванов Иванов10-187-НС/
Кристина Павлова Ангелова10-188-НС/
Маринела Станкова Христова10-189-НС/
Моника Стойчева Христова10-190-НС/
Петър Христов Петров10-191-НС/
Младен Иванов Малчев10-192-НС/
Ивелин Костов Иванов10-193-НС/
Станимир Валентинов Петров10-194-НС/
Христофор Желязков Маринов10-195-НС/
Даниел Ивов Петров10-196-НС/
Павел Михайлов Минчев10-197-НС/
Делян Руменов Делчев10-198-НС/
Живко Стефанов Христов10-199-НС/
Николай Митков Митков10-200-НС/
Светослав Маринов Петров10-201-НС/
Русалина Петрова Андонова10-202-НС/
Йордан Георгиев Христов10-203-НС/
Марияна Петрова Тенева10-204-НС/
Пламен Бонев Иванов10-205-НС/
Васил Недялков Динев10-206-НС/
Господинка Димитрова Димитрова10-207-НС/
Динко Илев Гьорчев10-208-НС/
Минчо Динев Чавдаров10-209-НС/
Магдалена Славова Панева10-210-НС/
Радослав Младенов Маджаров10-211-НС/
Драго Янков Коев10-212-НС/
Заня Маркова Миланова10-213-НС/
Златин Василев Ройдев10-214-НС/
Чавдар Петров Гочев10-215-НС/
Георги Здравков Укев10-216-НС/
Румен Иванов Янков10-217-НС/
Жулиен Ангелов Желязков10-218-НС/
Климент Павлов Пенчев10-219-НС/
Ивайло Илиев Донев10-220-НС/
Диан Петров Енчев10-221-НС/
Даниела Ангелова Лекина10-222-НС/
Стойчо Димитров Димитров10-223-НС/
Георги Иванов Станчев10-224-НС/
Ивайло Ганчев Митев10-225-НС/
Галина Куманова Господинова10-226-НС/
Димитър Желязков Димов10-227-НС/
Мирослав Атанасов Атанасов10-228-НС/
Антон Бориславов Дженков10-229-НС/
Бойчо Христов Бойчев10-230-НС/
Динко Грозев Господинов10-231-НС/
Ива Минева Иванова10-232-НС/
Ива Здравкова Милева10-233-НС/
Дарина Гинчвеа Димитрова10-234-НС/
Димитър Лазаров Соянов10-235-НС/
Николай Светлозаров Гочев10-236-НС/
Цветелина Венелинова Якимова10-237-НС/
Петър Петров Борсуков10-238-НС/
Диана Димитрова Дживелска10-239-НС/
Здравка Неденова Кавалова10-240-НС/
Маргарита Илиева Кашева10-241-НС/
Иван Иванов Френкев10-242-НС/
Сузана Георгиева Кисьова10-243-НС/
Михаела Михайлова Грабева10-244-НС/
Мария Пламенова Русева10-245-НС/
Десислава Генова Генова10-246-НС/
Иван Георгиев Фарашев10-247-НС/
Велин Георгиев Джукелов10-248-НС/
Явор Димитров Гечев10-249-НС/
Иван Стоянов Терзиев10-250-НС/
Силвия Спаскова Александрова10-251-НС/
Мария Бойчева Атанасова10-252-НС/
Милко Марчев Станчев10-253-НС/
Симеон Анатолиев Величков10-254-НС/
Георги Венциславов Михов10-255-НС/
Соня Колева Ченешева10-256-НС/
Пламен Русев Русев10-257-НС/
Мартин Ивов Мирчев10-258-НС/
Радина Боянова Байкова10-259-НС/
Димитър Райков Илиев10-260-НС/
Петя Рашкова Демирева10-261-НС/
Николай Тенев Тенев10-262-НС/
Ганка Желева Гаргова10-263-НС/
Денис Любенов Юзекчиев10-264-НС/
Стефан Георгиев Бояджиев10-265-НС/
Захари Велчев Даскалови10-266-НС/
Рени Генчева Червенкова10-267-НС/
Тодор Иванов Тодоров10-268-НС/
Лидия Давидкова Попова10-269-НС/
Слави Стефанов Коев10-270-НС/
Красимир Живков Димитров10-271-НС/
Венцислав Илчев Михов10-272-НС/
Анатолий Ивайлов Николов10-273-НС/
Александр Анатолиевич Касапов10-274-НС/
Роберт Николово Стоичков10-275-НС/
Валерия Младенова Величкова10-276-НС/
Славка Стефанова Самарска10-277-НС/
Августина Чикова Шикова10-278-НС/
Миглена Ясенова Шикова10-279-НС/
Веса Димитрова Цанкова10-280-НС/
Пепа Маркова Тодорова10-281-НС/
Маринка Димитрова Гергова10-282-НС/
Илия Бончев Генков10-283-НС/
Бенчо Лазаров Василев10-284-НС/
Гергана Гаврилова Пелова10-285-НС/
Иванка Цанкова Стоянова10-286-НС/
Стефан Иванов Станев10-287-НС/
Васил Стефанов Николов10-288-НС/
Наталия Стефанова Иванова10-289-НС/
Христо Димитров Христов10-290-НС/
Ваня Тенчева Ванчева10-291-НС/
Мария Василева Владова10-292-НС/
Деян Георгиев Георгиев10-293-НС/
Васко Петков Цолов10-294-НС/
Николай Георгиев Неев10-295-НС/
Цветанка Ненчева Димитрова10-296-НС/
Добри Миков Дачов10-297-НС/
Огнян Русинов Михайлов10-298-НС/
Марияна Любчова Начева10-299-НС/
Марин Стефанов Маринов10-300-НС/
Марияна Връбчева Петрова10-301-НС/
Георги Колев Манчев10-302-НС/
Марин Веселинов Маринов10-303-НС/
Ивайло Маринов Джамбазов10-304-НС/
Татяна Иванова Борисова-Динова10-305-НС/
Манчо Иванов Генчев10-306-НС/
Даринка Василева Драгнева10-307-НС/
Камелия Маринова Методиева10-308-НС/
Стефан Лилов Стефанов10-309-НС/
Цветана Александрова Ненова10-310-НС/
Иван Ангелов Иванов10-311-НС/
Десислава Ламбрева Иванова10-312-НС/
Красимир Стефанов Ангелов10-313-НС/
Кольо Димитров Колев10-314-НС/
Динко Колев Василев10-315-НС/
Ламбри Петров Козарев10-316-НС/
Ивайло Тодоров Адамов10-317-НС/
Роза Кирилова Козарева10-318-НС/
Даниела Христова Петрова10-319-НС/
Йорданка Ангелова Грозева10-320-НС/
Иван Димов Стоянов10-321-НС/
Тотка Иванова Тодорова10-322-НС/
Веселина Иванова Стоянова10-323-НС/
Ваня Живкова Ванева10-324-НС/
Иван Тотков Стоянов10-325-НС/
Ирина Петрова Илиева10-326-НС/
Иванка Славова Даскалова10-327-НС/
Златка Тодорова Мъркова10-328-НС/
Юлия Иванова Костадинова10-329-НС/
Гергана Алексеева Алексиева10-330-НС/
Пламен Кръстев Бужев10-331-НС/
Красимир Райчев Георгиев10-332-НС/
Гецо Стойчев Гецов10-333-НС/
Юлиян Димитров Георгиев10-334-НС/
Любен Йорданов Алексиев10-335-НС/
Пеню Бахнев Пенев10-336-НС/
Иван Стоянов Иванов10-337-НС/
Тодор Ненов Тодоров10-338-НС/
Димитър Петков Петков10-339-НС/
Руси Николов Русев10-340-НС/
Пеню Атанасов Цонев10-341-НС/
Иван Стойков Кръстев10-342-НС/
Пламен Димитров Петков10-343-НС/
Найден Иванов Иванов10-344-НС/
Борис Георгиев Попов10-345-НС/
Борис Николов Сакарев10-346-НС/
Даниела Здравкова Златева10-347-НС/
Мария Христова Белчина10-348-НС/
Георги Иванов Колеолов10-349-НС/
Корнелия Любомирова Романова-Колеолова10-350-НС/
Христо Свиленов Станчев10-351-НС/
Иван Емилов Великов10-352-НС/
Цветелин Николаев Върбанов10-353-НС/
Илко Иванов Малаков10-354-НС/
Мирослав Алексиев Милков10-355-НС/
Силвия Стоянова Димитрова10-356-НС/
Асен Стефанов Балабанов10-357-НС/
Сабина Георгиева Кирилова10-358-НС/
Даниел Емилов Евлогиев10-359-НС/
Християн Емилов Григоров10-360-НС/
Радослав Петров Шаламанов10-361-НС/
Илиан Емилов Илиев10-362-НС/
Елена Георгиева Бориславова-Кръстева10-363-НС/
Милена Руменова Милошева10-364-НС/
Евдокия Любомирова Видинова-Венкова10-365-НС/
Емануил Емилов Асенов10-366-НС/
Йордан Крумов Малинов10-367-НС/
Мартин Мариов Жлябинков10-368-НС/
Данаил Петров Генчев10-369-НС/
Галина Калинова Каменова10-370-НС/
Ангел Николаев Николов10-371-НС/
Камен Петров Друмев10-372-НС/
Милко Страхилов Петков10-373-НС/
Дилян Костадинов Георгиев10-374-НС/
Славян Славчев Тасков10-375-НС/
Динко Георгиев Динев10-376-НС/
Росица Боянова Накева10-377-НС/
Теменуга Николова Апостолова10-378-НС/
Николай Богомилов Апостолов10-379-НС/
Стоян Янакиев Милушев10-380-НС/
Стоян Цветелинов Стоянов10-381-НС/
Иво Христов Цветанов10-382-НС/
Младенка Димитрова Йорданова10-383-НС/
Димитър Руменов Любомиров10-384-НС/
Евгени Пламенов Цветанов10-385-НС/
Людмила Розева Любомирова10-386-НС/
Валентина Славейкова Георгиева10-387-НС/
Здравка Славейкова Георгиева10-388-НС/
Марио Владимиров Данов10-389-НС/
Живко Недялков Георгиев10-390-НС/

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения