сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Албена Александрова Гьошева9-1-НС/
Васил Георгиев Гьошев9-2-НС/
Дойчин Иванов Дойчинов9-3-НС/
Тодорка Цвяткова Дойчинова9-4-НС/
Анулиран9-5-НС/
Иван Стефанов Цанков9-6-НС/
Кънчо Георгиев Касабов9-7-НС/
Динка Жорова Якимова-Касабова9-8-НС/
Габриела Огнянова Касабова9-9-НС/
Николай Димитров Касабов9-10-НС/
Георги Димитров Касабов9-11-НС/
Димитър Георгиев Касабов9-12-НС/
Йорданка Кънчева Кънчева9-13-НС/
Пано Колев Колев9-14-НС/
Теодора Недялкова Добрева-Колачева9-15-НС/
Добромир Кръстев Колачев9-16-НС/
Димитър Георгиев Савчев9-17-НС/
Христо Симеонов Симеонов9-18-НС/
Евгени Симеонов Симеонов9-19-НС/
Донка Димова Симеонова9-20-НС/
Николай Георгиев Спасов9-21-НС/
Генка Георгиева Христова9-22-НС/
Тодор Веселинов9-23-НС/
Мария Бойчева Бойчева9-24-НС/
Василка Вълкова Караколева9-25-НС/
Костадин Рангелов Даскалов9-26-НС/
Радка Радева Даскалова9-27-НС/
Галя Димитрова Гинова9-28-НС/
Лазар Иванов Гинов9-29-НС/
Николинка Борисова Картункова9-30-НС/
Софийка Георгиева Костова9-31-НС/
Коста Добрев Костев9-32-НС/
Маргарита Трендафилова Димова9-33-НС/
Елеонора Драганова Богданова9-34-НС/
Андриана Иванова Ефтимова9-35-НС/
Цветан Иванов Вълчев9-36-НС/
Георги Стоянов Иванов9-37-НС/
Димитър Богомилов Димитров9-38-НС/
Йордан Божинов Христов9-39-НС/
Андриана Никифорова Асенова9-40-НС/
Валентина Ангелова Хайтова9-41-НС/
Силвана Яворова Хайтова9-42-НС/
Ива Ангелова Данова9-43-НС/
Сава Тонев Петров9-44-НС/
Галя Спасова Петрова9-45-НС/
Веска Димитрова Кръстева9-46-НС/
Славка Михайлова Кръстева9-47-НС/
Христо Димитров Кръстев9-48-НС/
Татяна Здравкова Христова9-49-НС/
Камелия Лилкова Близнашка9-50-НС/
Макари Трифонов Георгиев9-51-НС/
Георги Илиев Иванов9-52-НС/
Бисер Валериев Каменов9-53-НС/
Цветомила Нончова Петрова9-54-НС/
Стефан Венков Стефанов9-55-НС/
Стоян Димитров Христов9-56-НС/
Евгени Борисов Вълков9-57-НС/
Красимир Спасов Кацарски9-58-НС/
Нина Иванова Стоева9-59-НС/
Филип Славчев Марков9-60-НС/
Ружа Борисова Маркова9-61-НС/
Борислав Николаев Александров9-62-НС/
Цветана Георгиева Маркова9-63-НС/
Мария Славчева Маркова9-64-НС/
Бисер Дойнов Йончовски9-65-НС/
Любомир Илиев Иванов9-66-НС/
Пейчо Димитров Пейчев9-67-НС/
Михаил Иванов Филипов9-68-НС/
Юлия Стойнева Филипова9-69-НС/
Елица Пейчева Димитрова9-70-НС/
Радослав Иванов Филипов9-71-НС/
Севдалина Трифонова Чендова9-72-НС/
Димитър Йорданов Чукарски9-73-НС/
Мая Николаева Спасова-Чукарска9-74-НС/
Стефка Янкова Стоянова9-75-НС/
Стоян Цветков Стоянов9-76-НС/
Камелия Валериева Петрова9-77-НС/
Франто Малинков Иванов9-78-НС/
Даниела Анатолиева Каменова9-79-НС/
Радомир Методиев Гергов9-80-НС/
Бисер Милчев Динев9-81-НС/
Юлия Стойнова Пейчева9-82-НС/
Куан Виет Нгуен9-83-НС/
Анх Хонг Тхи Чьонг9-84-НС/
Андрей Николов Нинчев9-85-НС/
Красимир Пламенов Ганецовски9-86-НС/
Искра Петрова Ганецовска9-87-НС/
Румен Стефанов Стоянов9-88-НС/
Виктория Руменова Стоянова9-89-НС/
Диана Иванова Голянтова9-90-НС/
Петко Дончев Каръмчев9-91-НС/
Онник Бохос Гюлян9-92-НС/
Ангел Костадинов Даскалов9-93-НС/
Костадин Георгиев Стояно9-94-НС/
Нона Панчева Ангелова9-95-НС/
Марияна Стефанова Крантова9-96-НС/
Грозданка Запрянова Радикова9-97-НС/
Николай Митков Радиков9-98-НС/
Теодора Миткова Радикова9-99-НС/
Никола Запрянов Бухалов9-100-НС/
Янчо Христов Лечев9-101-НС/
Иванка Николаева Милушева9-102-НС/
Борислав Димитров Китов9-103-НС/
Мария Лъчезарова Владимирова9-104-НС/
Теодора Бонева Василева9-105-НС/
Димитър Тенчев Илиев9-106-НС/
Марийка Колева Илиева9-107-НС/
Емилиян Михайлов Велев9-108-НС/
Боряна Пламенова Велева9-109-НС/
Христо Маринов Христов9-110-НС/
Адреана Ангелова Христова9-111-НС/
Димитър Минков Милушев9-112-НС/
Стоян Динков Милушев9-113-НС/
Росен Йорданов Петков9-114-НС/
Валентин Георгиев Киров9-115-НС/
Георги Александров Тренков9-116-НС/
Диана Красимирова Иванова9-117-НС/
Стефан Иванов Цанков9-118-НС/
Калоян Руменов Петков9-119-НС/
Динко Танев Мандов9-120-НС/
Иво Миленов Циковски9-121-НС/
Виолета Петрова Иванова9-122-НС/
Венцислав Ванков Иванов9-123-НС/
Стоян Стоянов Маринов9-124-НС/
Румен Павлов Дългъчев9-125-НС/
Борислав Павлов Дългъчев9-126-НС/
Велина Георгиева Димитрова9-127-НС/
Калинка Живкова Обрейкова9-128-НС/
Атанас Руменов Янакиев9-129-НС/
Марийка Василева Иванова,9-130-НС/
Иван Борисов Иванов9-131-НС/
Албена Иванова Иванова9-132-НС/
Евгения Иванова Христова9-133-НС/
Мариела Валериева Шопова9-134-НС/
Маргарита Георгиева Славейска9-135-НС/
Тодорка Запрянова Маркова9-136-НС/
Яна Атанасова Димитрова9-137-НС/
Васил Тодоров Тодоров9-138-НС/
Нъварт Торком Бойчева9-139-НС/
Ина Христова Тодорова9-140-НС/
Лъчезар Владимиров Тодоров9-141-НС/
Петя Лалова Дончева9-142-НС/
Лало Дончев Лалов9-143-НС/
Петя Атанасова Тропанкова9-144-НС/
Лъчезар Тодоров Панчовски9-145-НС/
Хранимир Борисов Генчев9-146-НС/
Милена Димитрова Тенчева9-147-НС/
Никола Йорданов Райчев9-148-НС/
Йордан Йорданов Райчев9-149-НС/
Росица Събева Кокудева9-150-НС/
Ирена Георгиева Илиева9-151-НС/
Татяна Димитрова Димова9-152-НС/
Петър Тодоров Димов9-153-НС/
Веселин Илиев Сапунджиев9-154-НС/
Радост Иванова Вълчева-Генчева9-155-НС/
Сергей Тодоров Димитров9-156-НС/
Величка Лазарова Стоицева9-157-НС/
Фани Емилова Венкина9-158-НС/
Зорница Йорданова Пенкова9-159-НС/
Анатолий Анатолиев Дудиев9-160-НС/
Петър Савчев Генов9-161-НС/
Манол Вълков Вълков9-162-НС/
Мария Кръстанова Вълкова9-163-НС/
Красимир Георгиев Чолаков9-164-НС/
Станислав Димитров Танански9-165-НС/
Мария Петрова Авджиева9-166-НС/
Енчо Петров Георгиев9-167-НС/
Асен Маринов Йончев9-168-НС/
Елена Иванова Стоянова9-169-НС/
Ангел Стайков Кавърджиков9-170-НС/
Румен Маринов Йончев9-171-НС/
Катя Йорданова Чукарска-Йончева9-172-НС/
Камен Георгиев Рогозянски9-173-НС/
Георги Каменов Рогозянски9-174-НС/
Анелия Венциславова Рогозянска9-175-НС/
Петър Илиев Дурев9-176-НС/
Христина Петкова Сапова9-177-НС/
Цветан Димитров Сапова9-178-НС/
Мариета Илиева Костовска9-179-НС/
Красимир Благоев Манев9-180-НС/
Красимир Йорданов Панчев9-181-НС/
Ангелина Йорданова Манева9-182-НС/
Тодор Светлозаров Терзийски9-183-НС/
Стоянка Станчева Колева9-184-НС/
Тодор Пенев Павлов9-185-НС/
Иван Веселинов Илчев9-186-НС/
Христо Иванов Даскалов9-187-НС/
Христо Боянов Борисов9-188-НС/
Тошка Андреева Димитрова9-189-НС/
Веселин Таквор Атамян9-190-НС/
Яница Павлова Иванова9-191-НС/
Димитрина Иванова Ангелова- Славова9-192-НС/
Янко Недков Славов9-193-НС/
Тодор Димитров Николов9-194-НС/
Гергана Георгиева Стоянова9-195-НС/
Дарина Мирославова Цанкова9-196-НС/
Димитър Илиев Кичуков9-197-НС/
Мирослав Стефанов Цанков9-198-НС/
Анжела Любенова Дойчинова-Методиева9-199-НС/
Методи Георгиев Методиев9-200-НС/
Екатерина Иванова Стоянова9-201-НС/
Цеца Христова Кирова9-202-НС/
Веселин Веселинов Маламов9-203-НС/
Димитър Христов Кръстев9-204-НС/
Катя Николова Вълчева9-205-НС/
Владимир Стоянов Цветков9-206-НС/
Даниела Илиева Цветкова9-207-НС/
Софи Владимирова Цветкова9-208-НС/
Кинчо Тодоров Камбуров9-209-НС/
Калоян Николов Тодоров9-210-НС/
Иванка Недялкова Неделчева9-211-НС/
Здравко Любомиров Рударски9-212-НС/
Антония Петрова Рударска9-213-НС/
Йорданка Костадинова Стойнова9-214-НС/
Диана Чанкова Георгиева9-215-НС/
Славчо Недков Славов9-216-НС/
Иван Борисов Вучев9-217-НС/
Ивайло Запрянов Запрянов9-218-НС/
Велина Маринова Иванова9-219-НС/
Иванка Милева Запрянова9-220-НС/
Румяна Милева Къвръкова9-221-НС/
Гинка Илиева Дурева9-222-НС/
Павлин Мирославов Цанков9-223-НС/
Йордан Николов Картунков9-224-НС/
Николина Иванова Картунков9-225-НС/
Мирослав Димчев Спасов9-226-НС/
Моника Руменова Спасова9-227-НС/
Марияна Георгиева Митева9-228-НС/
Петър Стоянов Марински9-229-НС/
Иван Запрянов Иванов9-230-НС/
Никола Димитров Димитров9-231-НС/
Димитрия Атанасова Димитрова9-232-НС/
Тошо Георгиев Стоянов9-233-НС/
Нешо Атанасов Минев9-234-НС/
Венцислав Тошев Стоянов9-235-НС/
Рангел Спасов Делчевски9-236-НС/
Кирил Атанасов Купанов9-237-НС/
Велчо Димитров Соколов9-238-НС/
Василена Илиянова Мишева9-239-НС/
Делка Николова Делчева9-240-НС/
Гергана Георгиева Шуманска9-241-НС/
Димитър Тодоров Сотиров9-242-НС/
Фаня Андреева Делчевска9-243-НС/
Николай Рангелов Делчевски9-244-НС/
Андрей Славчев Марков9-245-НС/
Спас Рангелов Делчевски9-246-НС/
Живко Петров Антонов9-247-НС/
Валери Георгиев Вълканин9-248-НС/
Венцислав Ивайлов Тотев9-249-НС/
Антон Ангелов Самодумов9-250-НС/
Румяна Балева Райкова9-251-НС/
Стоянка Георгиева Георгиева9-252-НС/
Севда Стоилова Апостолова9-253-НС/
Петър Стоянов Данденов9-254-НС/
Цонка Петрова Чумпова9-255-НС/
Донка Русева Нучева9-256-НС/
Дафинка Костадинова Михайлова9-257-НС/
Биляна Владимирова Разпопова9-258-НС/
Спаска Георгиева Славкова9-259-НС/
Ангелина Лазарова Брандийска9-260-НС/
Лилия Стоянова Антонова9-261-НС/
Светослава Василева Камбурова9-262-НС/
Емилия Трифонова Иванова9-263-НС/
Трифон Радославов Иванов9-264-НС/
Светла Рангелова Нанева9-265-НС/
Василка Петрова Шкодрова9-266-НС/
Ани Йорданова Христова9-267-НС/
София Иванова Присадникова9-268-НС/
Красимира Георгиева Кадринова9-269-НС/
Йорданка Борисова Къдринова9-270-НС/
Карамфила Андреева Гюрова9-271-НС/
Олга Атанасова Папазова9-272-НС/
Илка Антонова Александрова9-273-НС/
Елена Ангелова Петкова9-274-НС/
Георги Иванов Букорешлиев9-275-НС/
Страхил Чавдаров Атанасов9-276-НС/
Димитър Борисов Гьошев9-277-НС/
Мичо Тодоров Христов9-278-НС/
Даниел Младенов Кисьов9-279-НС/
Тинка Иванова Георгиева9-280-НС/
Ваньо Видолов Видолов9-281-НС/
Елисавета Иванова Христова9-282-НС/
Мария Игоревна Ангелова9-283-НС/
Денимир Петров Ганев9-284-НС/
Лазар Георгиев Пранджев9-285-НС/
Иванка Желязкова Желязкова9-286-НС/
Надежда Минчева Ганева9-287-НС/
Татяна Стоянова Ганева9-288-НС/
Видка Делкова Узунова9-289-НС/
Мария Тодорова Карафизова9-290-НС/
Петко Дамянов Дамянов9-291-НС/
Янка Петрова Илинова9-292-НС/
Мирела Валентинова Минчева9-293-НС/
Методи Ненков Илинов9-294-НС/
Мария Петрова Маркова9-295-НС/
Лиляна Йорданова Банкова9-296-НС/
Анка Георгиева Георгиева9-297-НС/
Яна Николова Попова9-298-НС/
Румяна Маринова Недева9-299-НС/
Станислав Делев Попов9-300-НС/
Маргарита Кръстева Начева9-301-НС/
Делко Радев Начев9-302-НС/
Цонка Минкова Начева9-303-НС/
Марин Стойков Нейков9-304-НС/
Тамара Валентинова Мартинова9-305-НС/
Донка Христова Костова9-306-НС/
Стойко Маринов Нейков9-307-НС/
Мартин Богданов Богданов9-308-НС/
Красимир Галинов Лазаров9-309-НС/
Илиян Гънчев Иванов9-310-НС/
Петър Колев Колев9-311-НС/
Мано Манов Манов9-312-НС/
Радка Минкова Маринова9-313-НС/
Милица Петева Манова9-314-НС/
Сийка Симеонова Кралимаркова9-315-НС/
Христина Нончева Капанделова9-316-НС/
Димитър Николов Кралимарков9-317-НС/
Николай Спасов Христов9-318-НС/
Ганка Минкова Палазова9-319-НС/
Светлана Василева Пингелова9-320-НС/
Въльо Стефанов Димитров9-321-НС/
Мария Стефанова Радулова9-322-НС/
Надка Вълкова Ангелова9-323-НС/
Илинка Димитрова Илиева9-324-НС/
Здравка Янкова Бакалова9-325-НС/
Таня Иванова Кисьова-Градева9-326-НС/
Пепа Димитрова Гавелска9-327-НС/
Илиана Георгиева Янева- Кисьова9-328-НС/
Стела Иванова Радунчева9-329-НС/
Невена Маринова Джунова9-330-НС/
Иванка Тодорова Кличева-Върбанова9-331-НС/
Пламен Маринов Маринов9-332-НС/
Минка Итева Маринова9-333-НС/
Цветан Тодоров Стефанов9-334-НС/
Зако Христов Стефанов9-335-НС/
Иван Ангелов Цачев9-336-НС/
Иван Ангелов Цачев9-337-НС/
Анка Атанасова Йорданова9-338-НС/
Трайчо Розалинов Димитров9-339-НС/
Георги Атанасов Йорданов9-340-НС/
Фанка Банкова Йорданова9-341-НС/
Стайко Рангелов Райков9-342-НС/
Антон Йовков Ангелов9-343-НС/
Фана Георгиева Йорданова9-344-НС/
Юлиян Игнатов Велинов9-345-НС/
Божидар Огнянов Янков9-346-НС/
Асен Стефанов Йорданов9-347-НС/
Тодор Атанасов Йорданов9-348-НС/
Гергина Атанасова Ангелова9-349-НС/
Сокол Недков Цанков9-350-НС/
Лиляна Петрова Тодорова9-351-НС/
Наталия Христова Василева9-352-НС/
Гергана Петрова Тотева9-353-НС/
Стефан Атанасов Ников9-354-НС/
Никола Димитров Христев9-355-НС/
Александра Николова Христева9-356-НС/
Стефан Димитров Милев9-357-НС/
Петър Георгиев Никитов9-358-НС/
Георги Костадинов Димитров9-359-НС/
Йорданка Стефанова Алексиева9-360-НС/
Георги Иванов Димитров9-361-НС/
Виктория Димитрова Милушева9-362-НС/
Росица Векилова Николова9-363-НС/
Митко Стоянов Пепелаков9-364-НС/
Павел Димитров Павлов9-365-НС/
Любомир Стефанов Ешпеков9-366-НС/
Детелина Георгиева Зочинова9-367-НС/
Рашко Асенов Димитров9-368-НС/
Добринка Славова Илиева9-369-НС/
Димитър Иванов Бедров9-370-НС/
Таня Стефанова Ешпекова9-371-НС/
Марияна Василева Данчева9-372-НС/
Никола Димитров Бедров9-373-НС/
Филип Стефанов Желев9-374-НС/
Росица Векилова Желева9-375-НС/
Захарина Миткова Шондрева9-376-НС/
Мирослав Славчев Комендарев9-377-НС/
Диана Емилова Гърбева9-378-НС/
Вангелия Петрова Иванова9-379-НС/
Радосвета Данчева Илиева9-380-НС/
Юри Банев Балабанов9-381-НС/
Емил Трифонов Иванов9-382-НС/
Данчо Банков Димитров9-383-НС/
Янка Бистрова Гужбабова9-384-НС/
Нина Асанова Карасавова9-385-НС/
Павлина Матеева Брайкова9-386-НС/
Делка Семкова Манавска9-387-НС/
Елица Петрова Дойчинова9-388-НС/
Николай Костадинов Дойчинов9-389-НС/
Любомир Дечков Делчев9-390-НС/
Екатерина Манова Генчева9-391-НС/
Миглена Иванова Патева9-392-НС/
Наска Тодорова Казийска9-393-НС/
Пею Вълков Пеев9-394-НС/
Васил Минков Шумков9-395-НС/
Петя Панчева Вълкова9-396-НС/
Нено Стойчев Стойчев9-397-НС/
Рита Иванова Бичева9-398-НС/
Цонка Павлова Василчева9-399-НС/
Паун Семков Паунов9-400-НС/
Делка Костова Димова9-401-НС/
Петко Христов Иванов9-402-НС/
Цветелина Чавдарова Градева9-403-НС/
Теодора Петрова Пенчева9-404-НС/
Ненка Николова Табакова9-405-НС/
Христина Лазарова Георгиева9-406-НС/
Начо Вълков Начев9-407-НС/
Елица Личева Ваклева9-408-НС/
Георги Петров Козарски9-409-НС/
Ненка Пенчева Пирянкова9-410-НС/
Найден Николаев Найденов9-411-НС/
Сабина Миткова Стрезова9-412-НС/
Христо Атанасов Стрезов9-413-НС/
Цочо Куманов Итков9-414-НС/
Габриел Николаев Николов9-415-НС/
Илиян Николаев Симеонов9-416-НС/
Илина Ечева Ваклева9-417-НС/
Станислав Стоянов Иванов9-418-НС/
Николай Димитров Пашов9-419-НС/
Даниела Стоянова Донева9-420-НС/
Десислав Драгомиров Иванов9-421-НС/
Пламен Николов Пенков9-422-НС/
Димитър Ненков Смиловски9-423-НС/
Маргарита Кръстева Трифонова9-424-НС/
Нели Любенова Дуралийска9-425-НС/
Атанас Станев Станев9-426-НС/
Никола Атанасов Витев9-427-НС/
Николай Иванов Петков9-428-НС/
Стоянка Петкова Маринска9-429-НС/
Сафка Иванова Северийска9-430-НС/
Борислав Видков Видоловски9-431-НС/
Божидар Цилков Гарабитов9-432-НС/
Ненко Дойчев Базитов9-433-НС/
Събо Нешев Геровски9-434-НС/
Марин Геров Мутафчийски9-435-НС/
Димитрия Тодорова Кириметчийска9-436-НС/
Стоянка Цонова Куклийска9-437-НС/
Димитър Иванов Луков9-438-НС/
Янка Спасова Пенчева9-439-НС/
Станка Георгиева Белчева9-440-НС/
Татяна Бориславова Чакалова9-441-НС/
Делка Тодорова Петкова9-442-НС/
Петка Георгиева Атанасова9-443-НС/
Донка Дамянова Кирева9-444-НС/
Емилия Николаева Борисова9-445-НС/
Галя Петрова Петрова9-446-НС/
Ангел Емилов Диклич9-447-НС/
Яница Лалева Лалева9-448-НС/
Ивелина Иванова Георгиева9-449-НС/
Красимир Илиев Николов9-450-НС/
Мая Димитрова Генова9-451-НС/
Христо Цветанов Пъшев9-452-НС/
Цветелин Бориславов Петров9-453-НС/
Момчил Венциславов Пеков9-454-НС/
Валентин Викторов Игнатов9-455-НС/
Донка Живкова Съйкова9-456-НС/
Десислава Илиянова Стойкова9-457-НС/
Васил Гергов Василев9-458-НС/
Валя Николаева Митковска9-459-НС/
Никифор Райчев Ангелов9-460-НС/
Валери Кирчев Кръстев9-461-НС/
Веселин Александров Пенчев9-462-НС/
Галина Йончева Томова9-463-НС/
Марина Милчева Николова9-464-НС/
Галин Стойлов Златанов9-465-НС/
Дейвид Димчев Лалов9-466-НС/
Велислав Владимиров Нейков9-467-НС/
Марина Ворошилова Димитрова9-468-НС/
Зорница Христова Симеонова9-469-НС/
Гергана Володиева Вутева9-470-НС/
Петър Цветанов Петров9-471-НС/
Антон Валериев Македонски9-472-НС/
Георги Игнатов Кочовски9-473-НС/
Велина Станимирова Александрова9-474-НС/
Анита Анатолиева Бонева9-475-НС/
Галя Събинова Яворова9-476-НС/
Стилиян Анатолиев Илиев9-477-НС/
Васил Филипов Йорданов9-478-НС/
Даниела Андреева Кирилова9-479-НС/
Александра Миладинова Бонева9-480-НС/
Анатоли Генадиев Бонев9-481-НС/
Калин Йотов Атанасов9-482-НС/
Румен Бойков Лесев9-483-НС/
Радослава Павлова Колева9-484-НС/
Петя Иванова Вельовка9-485-НС/
Цветелин Иванов Мачев9-486-НС/
Тони Митков Пелов9-487-НС/
Николай Величков Деянов9-488-НС/
Виолетка Велчева Тончева9-489-НС/
Еленка Николова Владимирова9-490-НС/
Звездомир Красимиров Костадинов9-491-НС/
Шукри НиязиевАзизов9-492-НС/
Величко Бисеров Деянов9-493-НС/
Росица Величкова Деянова9-494-НС/
Павлинка Стоянова Божилова9-495-НС/
Иван Димитров Иванов9-496-НС/
Тодор Асенов Богословов9-497-НС/
Гергана Деянова Димитрова9-498-НС/
Светлана Деянова Димитрова9-499-НС/
Душка Тотева Иванова9-500-НС/
Дена Мичева Иванова9-501-НС/
Десислава Иванова Димитрова9-502-НС/
Росица Стоянова Димитрова9-503-НС/
Йордан Симеонов Йорданов9-504-НС/
Алис Красимирова Костова9-505-НС/
Крум Владимиров Тодоров9-506-НС/
Димитър Василев Димитров9-507-НС/
Сема Бисерова Деянова9-508-НС/
Янина Евгениева Петрова9-509-НС/
София Баданова Деянова9-510-НС/
Сема Мехмедова Ахмедова9-511-НС/
Михаела Пламенова Петрова9-512-НС/
Антон Жеков Стоянов9-513-НС/
Симона Емилова Братоева9-514-НС/
Георги Георгиев Досев9-515-НС/
Любослав Веселинов Вълчев9-516-НС/
Николай Димитров Минков9-517-НС/
Петя Владимирова Петкова9-518-НС/
Волга Добрева Пешковска9-519-НС/
Асен Иванов Михайлов9-520-НС/
Димитрина Андреева Костова9-521-НС/
Янислав Володиев Принов9-522-НС/
Петър Иванов Петров9-523-НС/
Георги Николов Петков9-524-НС/
Борислав Ангелов Александров9-525-НС/
Николай Огнянов Даскалов9-526-НС/
Ася Асенова Методиева9-527-НС/
Габриела Иванова Гергова9-528-НС/
Цветан Иванов Райкински9-529-НС/
Татяна Христова Асенова9-530-НС/
Надя Маркова Христова9-531-НС/
Цвятко Георгиев Цветков9-532-НС/
Йорданка Ангелова Петрова9-533-НС/
Мими Илиева Панева9-534-НС/
Цветана Ангелова Лазарова9-535-НС/
Лилия Горанова Тодорова9-536-НС/
Валентин Канов Тодоров9-537-НС/
Антоанета Божимирова Петрова9-538-НС/
Галя Маркова Петрова9-539-НС/
Павлина Павлова Коцева9-540-НС/
Мария Петрова Петрова9-541-НС/
Малин Янков Иванов9-542-НС/
Тодор Весков Петков9-543-НС/
Елка Петрова Ангелова9-544-НС/
Майя Стоянова Йорданова9-545-НС/
Людмил Николов Илчовски9-546-НС/
Марчело Живков Хорозов9-547-НС/
Снежана Ангелова Христова9-548-НС/
Румяна Стоилова Блажева9-549-НС/
Стоян Пенев Стоянов9-550-НС/
Радостина Миткова Андреева9-551-НС/
Снежанка Динкова Маринова9-552-НС/
Рая Валериева Здравкова9-553-НС/
Павлин Костов Шопов9-554-НС/
Методийка Николова Дочовска9-555-НС/
Верка Ангелова Каменова9-556-НС/
Ивана Любомирова Стоянова9-557-НС/
Мартин Първанов Лазаров9-558-НС/
Владислав Йорданов Каменов9-559-НС/
Цветомир Стелянов Тончев9-560-НС/
Румен Вергилов Лаков9-561-НС/
Мариян Младенов Минков9-562-НС/
Ивелин Бисеров Колев9-563-НС/
Зорница Мариянова Минкова9-564-НС/
Бойко Стефанов Колев9-565-НС/
Захарина Кирилова Харалампиева9-566-НС/
Кирил Кирилов Венков9-567-НС/
Милка Иванова Емилова9-568-НС/
Аксиния Миткова Минкова9-569-НС/
Светослав Пъшов Генов9-570-НС/
Мая Светославова Ангелова9-571-НС/
Габриела Николова Георгиева9-572-НС/
Иван Славков Гавазов9-573-НС/
Нели Иванчева Георгиева9-574-НС/
Цветелин Асенов Димов9-575-НС/
Найден Венциславов Найденов9-576-НС/
Иво Тодоров Тодоров9-577-НС/
Мартин Иванов Марков9-578-НС/
Ветка Христова Сълева9-579-НС/
Цветелина Цветанова Цветанова9-580-НС/
Пепа Миткова Диловска9-581-НС/
Детелин Стефанов Събев9-582-НС/
Силвия Димитрова Димитрова9-583-НС/
Галина Константинова Бонева9-584-НС/
Валери Атанасов Гинчев9-585-НС/
Емил Георгиев Георгиев9-586-НС/
Виктория Венкова Василева9-587-НС/
Росен Илиев Димитров9-588-НС/
Цветомира Милчева Иванова9-589-НС/
Симона Илиева Лазарова9-590-НС/
Мариела Лазарова Иванова9-591-НС/
Иванка Василева Моллова9-592-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения