сдружение „Български Съюз Добруджа“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Николай Петков Нейчев7-1-НС/
Христо Жорж Калинков7-2-НС/
Биляна Драгнева Игнатова7-3-НС/
Димитър Върбанов Александров7-4-НС/
Добромир Иванов Русев7-5-НС/
Илиана Радославова Калинкова7-6-НС/
Ивелин Милков Керанов7-7-НС/
Камен Светлев Стоилов7-8-НС/
Кремен Христов Калинков7-9-НС/
Мария Христова Димитрова7-10-НС/
Радослав Стойчев Русев7-11-НС/
Валентина Божкова Стоилова7-12-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения