сдружение „Български Съюз Добруджа“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Николай Петков Нейчев7-1-НС/
Христо Жорж Калинков7-2-НС/
Биляна Драгнева Игнатова7-3-НС/
Димитър Върбанов Александров7-4-НС/
Добромир Иванов Русев7-5-НС/
Илиана Радославова Калинкова7-6-НС/
Ивелин Милков Керанов7-7-НС/
Камен Светлев Стоилов7-8-НС/
Кремен Христов Калинков7-9-НС/
Мария Христова Димитрова7-10-НС/
Радослав Стойчев Русев7-11-НС/
Валентина Божкова Стоилова7-12-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения