Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Роман Якич (Roman Jakič)1М-1-НС/
Раул Мурешан (Raul Mureşan)1М-2-НС/
Димаш Алжанов (Dimash Alzhanov)1М-3-НС/
Маша Янушевич (Maša Janušević)1М-4-НС/
Енира Боницкая (Enira Bronitskaya)1М-5-НС/
Егор Тилпунов (Egor Tilpunov)1М-6-НС/
Уилям Романс (William Romans)1М-7-НС/
Юрга Луксаите-Ролинг (Jurga Lukšaite-Rochling)1М-8-НС/
Руслан Овездурдиев (Ruslan Ovezdurdyyev)1М-9-НС/
Юрий Озеров (Yury Ozerov)1М-10-НС/
Анжела Гиласку (Angela Ghilascy)1М-11-НС/
Олексий Личковах (Oleksiy Lychkovakh)1М-12-НС/
Газменд Агай (Gazmend Agai)1М-13-НС/
Ханна Ефременко (Hanna Efremenko)1М-14-НС/
Ан-Леонор Беноа (Anne-Leonor Benoist)1М-15-НС/
Зоран Илиевски (Zoran Ilievski)1М-16-НС/
Габриеле Кьотшау (Gabriele Koetschau)1М-17-НС/
Михаел Вирзинг (Michael Wiersing)1М-18-НС/
Андреа Мокану (Andrea Mocanu)1М-19-НС/
Барбара Силва Егер Малдонадо (Barbara Silva Egger Maldonado)1М-20-НС/

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения