"Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Надежда Богомилова Гологанова6-1-НС/
Михаил Стоянов Мирчев6-2-НС/
Валя Евлогиева Игнатова6-3-НС/
Ани Симеонова Стоева - Цветкова6-4-НС/
Георги Бойков Димитров6-5-НС/
Николай Георгиев Иванов6-6-НС/
Димитър Димитров Вълчев6-7-НС/
Венетка Асенова Стоилова6-8-НС/
Цветан Пламенов Йорданов6-9-НС/
Теодора Мирчева Иванова6-10-НС/
Динко Вълчев Желев6-11-НС/
Антоанета Василева Мицовска6-12-НС/
Николай Събев Петров6-13-НС/
Данаил Цветанов Иванов6-14-НС/
Иван Иванов Христов6-15-НС/
Петър Тонев Михайлов6-16-НС/
Георги Маринов Спасов6-17-НС/
Сергей Миланов Миланов6-18-НС/
Виолета Ангелова Бозева-Миланова6-19-НС/
Богдан Руменов Петков6-20-НС/
Галина Илиева Петкова6-21-НС/
Борислав Венциславов Илиев6-22-НС/
Ивайло Василев Василев6-23-НС/
Алексей Николаев Джамбазов6-24-НС/
Анулиран6-25-НС/
Божидар Георгиев Гудев6-26-НС/
Александрия Младенова Василева6-27-НС/
Михаела Таскова Ерменкова6-28-НС/
Слав Людмилов Кочев6-29-НС/
Валентина Василева Узунова6-30-НС/
Наталия Михайловна Ерменкова6-31-НС/
Огнян Николов Иванов6-32-НС/
Цветко Младенов Шоков6-33-НС/
Здравка Пейчева Боровска6-34-НС/
Елена Христова Хаджийска6-35-НС/
Велислава Владимирова Хаджийска6-36-НС/
Нела Славчева Михова6-37-НС/
Генади Георгиев Петков6-38-НС/
Пламен Иванов Кулински6-39-НС/
Стефан Константинов Русенов6-40-НС/
Тодор Цветанов Хиков6-41-НС/
Георги Миленов Начев6-42-НС/
Анулиран6-43-НС/
Катя Живкова Михайлова6-44-НС/
Николай Иванов Митев6-45-НС/
Снежана Ицкова Карталова-Митева6-46-НС/
Атанас Николов Венков6-47-НС/
Благовест Атанасов Андонов6-48-НС/
Александър Стоянов Илиев6-49-НС/
Александър Мишо Гечовски6-50-НС/
Добринка Атанасова Георгиева6-51-НС/
Велик Стоев Георгиев6-52-НС/
Виктория Димитрова Георгиева6-53-НС/
Весела Иванова Георгиева6-54-НС/
Иван Николов Митев6-55-НС/
Атанаска Георгиева Митева6-56-НС/
Тервел Веселинов Борисов6-57-НС/
Петър Костадинов Дачев6-58-НС/
Злата Атанасова Хубенова6-59-НС/
Минко Манев Пейчев6-60-НС/
Илия Стоянов Хубинов6-61-НС/
Станислав Илиев Хубинов6-62-НС/
Атанас Атанасов Георгиев6-63-НС/
Рашо Христов Тарльовски6-64-НС/
Илия Нисторов Илиев6-65-НС/
Георги Илиев Грозданов6-66-НС/
Ели Петрова Бонева6-67-НС/
Ангел Ангелов Лучков6-68-НС/
Петрана Салтирова Гуцина6-69-НС/
Борислав Иванов Ангелачков6-70-НС/
Катя Ангелова Павлова6-71-НС/
Елена Кирилова Петрова6-72-НС/
Галина Георгиева Калончева6-73-НС/
Иван Георгиев Георгиев6-74-НС/
Теменужка Георгиева Петрова6-75-НС/
Елеонора Димитрова Кръстева6-76-НС/
Цветко Тодоров Младенов6-77-НС/
Лилия Кирилова Филипова6-78-НС/
Димитър Петков Георгиев6-79-НС/
Иван Генадиев Бонов6-80-НС/
Крум Рангелов Христев6-81-НС/
Владимир Владиславов Георгиев6-82-НС/
Иванка Владиславова Георгиева6-83-НС/
Ангел Федиев Лозанов6-84-НС/
Владислав Антонов Михайлов6-85-НС/
Димитра Димитрова Гаврилова6-86-НС/
Анулиран6-87-НС/
Ратка Петрова Митова6-88-НС/
Тихомир Василев Мирчев6-89-НС/
Зорин Найденов Радков6-90-НС/
Вергин Начов Крумов6-91-НС/
Борислав Данчов Борисов6-92-НС/
Никола Макавеев Николов6-93-НС/
Митко Георгиев Йонов6-94-НС/
Нина Здравкова Васева6-95-НС/
Любчо Ангелов Димитров6-96-НС/
Елка Симеонова Петрова6-97-НС/
Кристиян Иванов Кирин6-98-НС/
Гергана Стефанова Иванова6-99-НС/
Георги Костадинов Иванов6-100-НС/
Параскева Иванова Спасова6-101-НС/
Венцислав Ванюшев Димитров6-102-НС/
Наташа Василева Колова6-103-НС/
Димитър Замфиров Иванов6-104-НС/
Мартин Николов Марков6-105-НС/
Николай Тодоров Николов6-106-НС/
Георги Иванов Георгиев6-107-НС/
Цеко Ангелов Цеков6-108-НС/
Иванка Крумова Адамова6-109-НС/
Венера Емилова Диканска6-110-НС/
Николина Крумова Шикалова6-111-НС/
Димитър Стойчев Адамов6-112-НС/
Румен Павлов Камишев6-113-НС/
Гергана Димитрова Александрова6-114-НС/
Йорданка Василева Кирева6-115-НС/
Снежана Иванова Щранкова6-116-НС/
Виолета Стоилова Делииванова6-117-НС/
Катя Стойчева Орманлиева6-118-НС/
Лидия Иванова Джингарова6-119-НС/
Цветелина Георгиева Георгиева6-120-НС/
Галена Владимирова Велева6-121-НС/
Лилия Димитрова Караманова6-122-НС/
Мария Петрова Халенбакова6-123-НС/
Радослав Асенов Костов6-124-НС/
Василка Костадинова Копривленска6-125-НС/
Цветан Тодоров Иванов6-126-НС/
Иванка Андонова Крушовска6-127-НС/
Наздрие Абипова Тюмбелекчиева6-128-НС/
Николай Димитров Панев6-129-НС/
Десислава Ангелова Дакова6-130-НС/
Иванка Костадинова Тагарева6-131-НС/
Тони Павлов Добрев6-132-НС/
Димитър Илиев Димитров6-133-НС/
Любка Иванова Попова6-134-НС/
Райна Димитрова Дамбалова6-135-НС/
Валентина Кирилова Шарланджиева6-136-НС/
Стоян Иванов Стоянов6-137-НС/
Стоян Костадинов Канатов6-138-НС/
Йордан Георгиев Калънов6-139-НС/
Калинка Асенова Самарджиева6-140-НС/
Сергей Алексиев Гунев6-141-НС/
Янка Георгиева Джегълова6-142-НС/
Димитър Георгиев Вакареев6-143-НС/
Иван Ангелов Орманлиев6-144-НС/
Стойчо Костадинов Костадинов6-145-НС/
Десислава Николова Сеганова6-146-НС/
Румен Юлиянов Скендеров6-147-НС/
Иван Кирилов Семерджиев6-148-НС/
Пламен Иванов Иванов6-149-НС/
Татяна Атанасова Дженкова - Велкова6-150-НС/
Антон Йорданов Асенов6-151-НС/
Демирела Георгиева Джевизова6-152-НС/
Атанаска Петрова Николова6-153-НС/
Роса Великова Костадинова6-154-НС/
Георги Христов Христов6-155-НС/
Георги Иванов Ставрев6-156-НС/
Лора Константинова Величкова6-157-НС/
Панайот Атанасов Иванов6-158-НС/
Радка Петрова Караиванова6-159-НС/
Петър Стоев Петров6-160-НС/
Стоян Димитров Табуров6-161-НС/
Димитрина Кирилова Даскалова6-162-НС/
Рада Димитрова Гинчева6-163-НС/
Петранка Петкова Иванова6-164-НС/
Георги Димитров Анастасов6-165-НС/
Стоян Иванов Овчаров6-166-НС/
Николай Георгиев Баев6-167-НС/
Николай Александров Костадинов6-168-НС/
Димка Илиева Костадинова6-169-НС/
Петър Йонков Радичков6-170-НС/
Таня Стоянова Атанасова6-171-НС/
Мария Георгиева Демирева6-172-НС/
Антоанета Куманова Куманова6-173-НС/
Цветан Димитров Цветков6-174-НС/
Андон Филипов Филипов6-175-НС/
Дялчо Колев Димитров6-176-НС/
Евгения Георгиева Рускова6-177-НС/
Красимир Димитров Дюлгеров6-178-НС/
Христо Илиев Кючуков6-179-НС/
Кера Стефанова Драгоева6-180-НС/
Мария Стоянова Недялкова6-181-НС/
Каля Иванова Колева6-182-НС/
Калина Вълчанова Топалова6-183-НС/
Янка Атанасова Атанасова6-184-НС/
Магда Георгиева Димитрова6-185-НС/
Йордан Желязков Йорданов6-186-НС/
Ангел Демирев Димитров6-187-НС/
Александър Николов Иванов6-188-НС/
Валери Йорданов Малинов6-189-НС/
Десислава Кочева Христева6-190-НС/
Златка Стоянова Червенкова6-191-НС/
Йорданка Йосифова Петрова6-192-НС/
Николина Иванова Даскалова6-193-НС/
Стефан Георгиев Карагьозов6-194-НС/
Стефко Иванов Касъров6-195-НС/
Христо Костадинов Джуров6-196-НС/
Лидия Симеонова Илиева6-197-НС/
Росица Горанова Иванова6-198-НС/
Велимил Иванов Георгиев6-199-НС/
Веско Димитров Василев6-200-НС/
Стоян Николов Иванов6-201-НС/
Анулиран6-202-НС/
Кристин Емилова Йорданова6-203-НС/
Константина Мирославова Гаджева6-204-НС/
Пенка Дакова Цафарова6-205-НС/
Сийка Петкова Колева6-206-НС/
Паганини Кирилов Канчин6-207-НС/
Камелия Петрова Лазарова6-208-НС/
Нина Янкова Илиева6-209-НС/
Анислав Йосифов Тодоров6-210-НС/
Асен Дичев Асенов6-211-НС/
Димитър Исидоров Петков6-212-НС/
Тошко Дачков Тодоров6-213-НС/
Румяна Илиева Йорданова6-214-НС/
Анелия Здравкова Петрова6-215-НС/
Димчо Костадинов Вацов6-216-НС/
Веселин Симеонов Николов6-217-НС/
Цветан Рангелов Георгиев6-218-НС/
Юлиян Венелинов Аврамов6-219-НС/
Пролетка Николова Ницова6-220-НС/
Боянка Миткова Бънкова6-221-НС/
Снежана Борисова Александрова6-222-НС/
Цветан Герасимов Евлогиев6-223-НС/
Венка Иванова Евлогиева6-224-НС/
Боримир Крумов Видин6-225-НС/
Цветана Тодорова Христова6-226-НС/
Ралица Петкова Бонова6-227-НС/
Анастасия Димитрова Якимова6-228-НС/
Виолета Първанова Симова6-229-НС/
Златка Богданова Маринова6-230-НС/
Светла Савова Стефанова6-231-НС/
Ива Бойкова Иванова6-232-НС/
Цветана Каменова Димитрова6-233-НС/
Цветана Исаева Дикова6-234-НС/
Лиляна Иванова Вълова6-235-НС/
Марийка Асенова Кръстева6-236-НС/
Ангелина Николова Стоянова6-237-НС/
Станка Асенова Иванова6-238-НС/
Ива Димитрова Димитрова6-239-НС/
Габриела Иванова Конджова6-240-НС/
Йорданка Иванова Кръстева6-241-НС/
Надежда Цветкова Лекова6-242-НС/
Елеонора Иванова Митева6-243-НС/
Наташа Иванова Каменова6-244-НС/
Димитър Радомиров Митов6-245-НС/
Босилка Георгиева Миронова6-246-НС/
Цеца Георгиева Янакиева6-247-НС/
Албена Петрова Тошева6-248-НС/
Стефан Маринов Георгиев6-249-НС/
Наска Каменова Симеонова6-250-НС/
Данчо Марков Симеонов6-251-НС/
Анна Иванова Пенчева6-252-НС/
Мелани Михайлова Сергеева6-253-НС/
Румяна Кирилова Тошева6-254-НС/
Цветанка Николова Цекова6-255-НС/
Косто Атанасов Атанасов6-256-НС/
Христо Михайлов Христов6-257-НС/
Николай Светлинов Спасов6-258-НС/
Петрана Иванова Илиева6-259-НС/
Трайко Асенов Трайков6-260-НС/
Румен Иванов Теофилов6-261-НС/
Петър Бойков Иванов6-262-НС/
Дора Петрова Младенова6-263-НС/
Недялка Кузманова Цветкова6-264-НС/
Искра Христова Иванова6-265-НС/
Цветана Николова Митрова6-266-НС/
Гергана Димитрова Киркова6-267-НС/
Петя Георгиева Доцова6-268-НС/
Камен Борисов Каменов6-269-НС/
Николина Николова Трикова6-270-НС/
Христо Димитров Христов6-271-НС/
Румянка Витанова Иванова6-272-НС/
Валери Ангелов Иванов6-273-НС/
Мариана Василева Владимирова6-274-НС/
Ивалина Володиева Борисова6-275-НС/
Страхил Владимиров Миланов6-276-НС/
Васил Драганин Вутов6-277-НС/
Красимира Цветанова Иванова6-278-НС/
Стела Емилова Горанова6-279-НС/
Володя Цветанов Чобанов6-280-НС/
Галя Младенова Иванова6-281-НС/
Пенка Иванова Тодорова6-282-НС/
Найден Алексиев Миланов6-283-НС/
Красимира Иванова Младенова6-284-НС/
Венетка Тодорова Лекова6-285-НС/
Тошко Стилиянов Йосифов6-286-НС/
Константин Михайлов Филипов6-287-НС/
Тинка Димитрова Найденова6-288-НС/
Мая Маркова Семова6-289-НС/
Илияна Пламенова Тодорова6-290-НС/
Рафаилка Крумова Ангелова6-291-НС/
Никола Георгиев Николов6-292-НС/
Горана Крумова Живкова6-293-НС/
Ценка Благоева Младенова6-294-НС/
Вероника Янекова Николова6-295-НС/
Светла Мариева Минчева6-296-НС/
Митко Спасов Шинев6-297-НС/
Рафаил Василев Божинов6-298-НС/
Лазарина Нацолова Николова6-299-НС/
Анка Неофитова Лозанова6-300-НС/
Борис Георгиев Златанов6-301-НС/
Русанка Кирилова Замфирова6-302-НС/
Красимир Ценов Маринов6-303-НС/
Илиян Йорданов Иванов6-304-НС/
Евгения Ботева Антова6-305-НС/
Иван Петров Радулов6-306-НС/
Филип Атанасов Ценков6-307-НС/
Юри Филипов Нинов6-308-НС/
Иванка Петкова Първанова6-309-НС/
Татяна Първанова Харалампиева6-310-НС/
Людмила Веселинова Бучинска6-311-НС/
Грозданка Александрова Цанкова6-312-НС/
Илия Димитров Александров6-313-НС/
Ангел Иванов Костов6-314-НС/
Теодора Георгиева Павлова6-315-НС/
Детелинка Бориславова Фикова6-316-НС/
Рилка Миланова Георгиева6-317-НС/
Юлий Венелинов Лазаров6-318-НС/
Емануил Димитров Петров6-319-НС/
Юлия Арсенова Михайлова6-320-НС/
Марияна Борисова Йосифова6-321-НС/
Грозданка Петкова Боянова6-322-НС/
Петър Каменов Атанасов6-323-НС/
Сергей Розалинов Цветанов6-324-НС/
Трифон Горанов Трифонов6-325-НС/
Лиляна Цветанова Ефремова6-326-НС/
Кирил Александров Стефанов6-327-НС/
Тодорка Найденова Гаврилова6-328-НС/
Стефка Милчева Иванова6-329-НС/
Емилия Валентинова Георгиева6-330-НС/
Стефан Митов Митов6-331-НС/
Лилия Димитрова Горанова6-332-НС/
Валерина Василева Паланска6-333-НС/
Иванка Здравкова Томова6-334-НС/
Илия Милков Илиев6-335-НС/
Георги Йорданов Цветков6-336-НС/
Цветана Георгиева Иванова6-337-НС/
Соня Рангелова Иванова6-338-НС/
Евгения Борисова Йорданова6-339-НС/
Кирилка Кирилова Димитрова6-340-НС/
Цветан Георгиев Димитров6-341-НС/
Катя Йорданова Йорданова6-342-НС/
Иван Димитров Ангелов6-343-НС/
Петрана Ангелова Кръчмарска6-344-НС/
Цветана Тониева Коцева6-345-НС/
Даринка Стоилова Гоцова6-346-НС/
Калоян Георгиев Киряков6-347-НС/
Нели Николова Петкова6-348-НС/
Емил Димитров Цветков6-349-НС/
Людмила Цветанова Александрова6-350-НС/
Татяна Рангелова Бърлатова6-351-НС/
Пламен Ангелов Петков6-352-НС/
Валентина Фидосова Петрова6-353-НС/
Валерия Олегова Шишкова6-354-НС/
Виктор Георгиев Белински6-355-НС/
Валентин Рангелов Ангелов6-356-НС/
Стефан Методиев Стефанов6-357-НС/
Галя Григорова Стефанова6-358-НС/
Орлин Георгиев Иванов6-359-НС/
Лилия Йоцова Иванова6-360-НС/
Ивайло Василев Григоров6-361-НС/
Анна Георгиева Ангелова6-362-НС/
Евелина Георгиева Павлова6-363-НС/
Милен Тодоров Богданов6-364-НС/
Борис Георгиев Ставров6-365-НС/
Богданка Петрова Костова6-366-НС/
Драгомир Петров Григоров6-367-НС/
Ангелина Ценова Василева6-368-НС/
Ветка Рангелова Томова6-369-НС/
Десислава Каменова Александрова6-370-НС/
Лили Данчова Каракачкова6-371-НС/
Георги Кирилов Каракачков6-372-НС/
Пламен Иванов Гатков6-373-НС/
Мария Димитрова Захариева6-374-НС/
Йордан Стилиянов Симеонов6-375-НС/
Елка Бориславова Еленкова6-376-НС/
Янула Атанасова Христова6-377-НС/
Лиляна Гоцова Иванова6-378-НС/
Красимирка Петрова Григорова6-379-НС/
Чавдар Гергинов Матеев6-380-НС/
Стефка Кузманова Борисова6-381-НС/
Тодор Стилиянов Симеонов6-382-НС/
Петранка Томова Александрова6-383-НС/
Филчо Бориславов Ташков6-384-НС/
Стефан Илиев Димитров6-385-НС/
Димитринка Тодорова Григорова6-386-НС/
Кръсто Димитров Младенов6-387-НС/
Ирена Йорданова Христова6-388-НС/
Румен Венелинов Михайлов6-389-НС/
Надежда Здравкова Велкова6-390-НС/
Кирил Трифонов Миланов6-391-НС/
Георги Любомиров Славков6-392-НС/
Людмил Александров Луканов6-393-НС/
Деница Аврамова Георгиева6-394-НС/
Симеон Димитров Симеонов6-395-НС/
Венелин Калоянов Ангелов6-396-НС/
Петър Димитров Цветков6-397-НС/
Кръстина Крумова Гаврилова6-398-НС/
Петрана Иванова Каменова6-399-НС/
Мария Кръстева Петрова6-400-НС/
Петър Светлинов Кузманов6-401-НС/
Илиян Иванов Каменов6-402-НС/
Любчо Георгиев Първанов6-403-НС/
Коприна Илкова Рангелова6-404-НС/
Тони Димитров Марков6-405-НС/
Калин Любенов Йосифов6-406-НС/
Лиляна Борисова Стефанова6-407-НС/
Страхил Чавдаров Ангелов6-408-НС/
Ирена Георгиева Кольовска - Пещенска6-409-НС/
Валя Венциславова Беновска6-410-НС/
Дарина Никифорова Мишовска6-411-НС/
Венцислав Антонов Крамолински6-412-НС/
Маргарита Върбанова Мичева6-413-НС/
Мирослав Николов Михайлов6-414-НС/
Николай Иванов Тодоров6-415-НС/
Бисерка Атанасова Илиева6-416-НС/
Веселка Михайлова Михайлова6-417-НС/
Стоил Симеонов Стоилов6-418-НС/
Атанаска Иванова Митрева6-419-НС/
Антоанета Стойчева Димитрова6-420-НС/
Георги Михалев Василев6-421-НС/
Али Касем Джарадат6-422-НС/
Снежа Стефанова Иванова6-423-НС/
Добра Мариева Ненова6-424-НС/
Иванка Димитрова Христева6-425-НС/
Елена Дочева Димитрова6-426-НС/
Павел Юлков Илиев6-427-НС/
Мария Георгиева Чиповска6-428-НС/
Мария Иванова Димитрова6-429-НС/
Веска Йорданова Иванова6-430-НС/
Елена Тенева Боева6-431-НС/
Красимир Йорданов Йорданов6-432-НС/
Тодор Василев Чиповски6-433-НС/
Теньо Минчев Боев6-434-НС/
Нели Иванова Стефанова6-435-НС/
Райно Георгиев Георгиев6-436-НС/
Кичка Петрова Цанева6-437-НС/
Кристиян Дичев Тотев6-438-НС/
Димитър Петров Георгиев6-439-НС/
Кольо Йорданов Колев6-440-НС/
Тана Христова Стоянова6-441-НС/
Павел Георгиев Павлов6-442-НС/
Анка Илиева Гецова6-443-НС/
Митка Тодорова Иванова6-444-НС/
Татяна Йорданова Стоева6-445-НС/
Красимир Димитров Карчев6-446-НС/
Мария Светозарова Стоянова6-447-НС/
Дафинка Нинова Иванова6-448-НС/
Валентина Любомирова Цекова6-449-НС/
Къно Иванов Кънчовски6-450-НС/
Венислава Тодорова Кънчовска6-451-НС/
Светлана Ангелова Кожухарска6-452-НС/
Владимир Пантев Стоянов6-453-НС/
Виолета Любомирова Злидолска6-454-НС/
Мария Ангелова Тодорова6-455-НС/
Ивка Невелинова Цветкова-Ценова6-456-НС/
Александър Огнянов Ангелов6-457-НС/
Ивайло Петков Младенов6-458-НС/
Преслава Лилиан Петкова6-459-НС/
Петя Стойкова Александрова6-460-НС/
Катя Димитрова Каликчиева6-461-НС/
Минчо Георгиев Драндаревски6-462-НС/
Стела Иванова Кехайова6-463-НС/
Цветанка Тачева Проданова6-464-НС/
Благовест Гичев Благоев6-465-НС/
Димитър Христов Георгиев6-466-НС/
Пламен Красимиров Колев6-467-НС/
Иван Недев Иванов6-468-НС/
Продан Генев Бюйлеков6-469-НС/
Керка Иванова Денчева6-470-НС/
Диана Иванова Янева6-471-НС/
Стефан Иванов Кърлешев6-472-НС/
Тони Иванов Томов6-473-НС/
Ивайло Цветанов Аспарухов6-474-НС/
Боян Кръстев Костов6-475-НС/
Цветана Илиева Кръстевска6-476-НС/
Цветан Кръстев Борисов6-477-НС/
Илианка Маринова Иванова6-478-НС/
Валери Борисов Симеонов6-479-НС/
Борислав Веселинов Пенчев6-480-НС/
Борис Тодоров Борисов6-481-НС/
Диана Стойкова Велчева6-482-НС/
Али Куртов Еминов6-483-НС/
Цветана Ангелова Иванова6-484-НС/
Елка Венкова Найденова6-485-НС/
Сашо Кръстев Кръстев6-486-НС/
Христо Петров Христов6-487-НС/
Любен Петров Стефанов6-488-НС/
Силвия Славкова Божкова6-489-НС/
Начко Лаков Найденов6-490-НС/
Костадина Симеонова Стефанова6-491-НС/
Валентин Павлинов Вутов6-492-НС/
Бисер Кирилов Емилов6-493-НС/
Анелия Демирова Емилова6-494-НС/
Андрияна Стоянова Кузманова6-495-НС/
Атанаска Цекова Гатева6-496-НС/
Николай Митев Кръстев6-497-НС/
Марийка Цекова Йорданова6-498-НС/
Марийка Маринова Рожовска6-499-НС/
Цветан Петров Данков6-500-НС/
Наташа Иванова Маринова6-501-НС/
Цветан Стефанов Цветанов6-502-НС/
Иво Тодоров Иванов6-503-НС/
Ирина Тодорова Иванова6-504-НС/
Румяна Начева Трифонова6-505-НС/
Катина Спасова Дзипалска6-506-НС/
Снежана Иванова Попова6-507-НС/
Ивайло Георгиев Юговски6-508-НС/
Маринела Иванова Табакова6-509-НС/
Цветка Димитрова Стайкова6-510-НС/
Цветелина Бориславова Иванова6-511-НС/
Пламен Атанасов Петров6-512-НС/
Радко Валентинов Теофилов6-513-НС/
Илияна Първанова Ерменкова6-514-НС/
Петкана Михайлова Томова6-515-НС/
Борислав Иванов Аврамов6-516-НС/
Велчо Методиев Костов6-517-НС/
Димитра Славчева Донкова6-518-НС/
Мария Борисова Киркова6-519-НС/
Кети Василева Декемвриева6-520-НС/
Владислав Митков Кожухарски6-521-НС/
Бойко Живков Антов6-522-НС/
Стоил Захариев Стоилов6-523-НС/
Кирил Хекторов Костадинов6-524-НС/
Красимира Иванова Димитрова6-525-НС/
Иванка Дамянова Георгиева6-526-НС/
Галя Борисова Василева6-527-НС/
Десислав Ангелов Ангелов6-528-НС/
Благой Александров Никифоров6-529-НС/
Иванка Рангелова Свиленова6-530-НС/
Милчо Велчов Методиев6-531-НС/
Теменужка Димитрова Цветанова6-532-НС/
Емилия Стефчова Русинова6-533-НС/
Ивайло Маринов Ганов6-534-НС/
Тони Мартинов Николов6-535-НС/
Красимир Семчов Каменов6-536-НС/
Първан Тодоров Първанов6-537-НС/
Надя Петрова Илиева6-538-НС/
Петър Георгиев Панчев6-539-НС/
Борис Тодоров Василев6-540-НС/
Христина Иванова Симеонова6-541-НС/
Грета Серафимова Ставрова6-542-НС/
Иванка Петкова Тодорова6-543-НС/
Бойка Йорданова Петкова6-544-НС/
Вилма Петрова Димитрова6-545-НС/
Станимир Асенов Иванов6-546-НС/
Петя Ценова Кръстева6-547-НС/
Детелина Николаева Делева6-548-НС/
Маргарита Томчева Василева6-549-НС/
Даша Маркова Маркова6-550-НС/
Катя Гуркова Иванова6-551-НС/
Цветан Иванов Попов6-552-НС/
Йотка Петрова Ангелова6-553-НС/
Мирослав Петков Петков6-554-НС/
Иван Цветков Иванов6-555-НС/
Васил Тодоров Василев6-556-НС/
Маргарита Христова Илиева6-557-НС/
Таня Георгиева Янкова6-558-НС/
Стефан Драгиев Марков6-559-НС/
Елена Георгиева Лардева6-560-НС/
Благой Стоянов Пейчев6-561-НС/
Христо Петров Божинов6-562-НС/
Снежана Георгиева Иванова6-563-НС/
Иван Димитров Атанасов6-564-НС/
Видка Тенчева Иванова6-565-НС/
Йордан Димитров Джонджуров6-566-НС/
Валя Христева Христева6-567-НС/
Лиляна Димитрова Николова6-568-НС/
Галя Александрова Христева6-569-НС/
Величка Пейчева Ирикова6-570-НС/
Нина Александрова Теохарова6-571-НС/
Милка Пеева Петкова6-572-НС/
Васил Борисов Димитров6-573-НС/
Недялка Димитрова Димитрова6-574-НС/
Сара Тодорова Иванова6-575-НС/
Соня Георгиева Христоскова6-576-НС/
Николай Константинов Йотов6-577-НС/
Пенка Атанасова Николова6-578-НС/
Надя Параскова Ахчиева6-579-НС/
Георги Йорданов Карев6-580-НС/
Шинка Георгиева Налбантова6-581-НС/
Гена Станьова Колева6-582-НС/
Грозданка Димитрова Марудова6-583-НС/
Мария Георгиева Кузмова6-584-НС/
Недка Николова Дичева6-585-НС/
Христо Василев Басамаков6-586-НС/
Емилия Емилова Сангалова6-587-НС/
Нели Александрова Владимирова6-588-НС/
Венета Илиева Любомирова6-589-НС/
Васил Красимиров Тачев6-590-НС/
Атанас Стамов Сурлев6-591-НС/
Васил Иванов Костадинов6-592-НС/
Марияна Аргирова Граматикова6-593-НС/
Мирела Димитрова Георгиева6-594-НС/
Андроника Йорданова Ковачева6-595-НС/
Янко Тодоров Димов6-596-НС/
Стоил Каменов Ковачев6-597-НС/
Теодор Златков Кадийски6-598-НС/
Лиляна Ангелова Черкезова6-599-НС/
Марияна Благоева Манчева6-600-НС/
Елена Атанасова Колева6-601-НС/
Мария Христова Грозева6-602-НС/
Мария Тончева Велчева6-603-НС/
Иванка Христова Чутрова6-604-НС/
Йорданка Христозова Кирева6-605-НС/
Мария Янакиева Марчокова6-606-НС/
Марин Атанасов Дуков6-607-НС/
Иван Руменов Димов6-608-НС/
Айдън Салимов Рамаданов6-609-НС/
Байрам Илми Феим6-610-НС/
Рефат Ахмед Тосун6-611-НС/
Джемали Байрямов Байрямов6-612-НС/
Денисгезем Зендур Галип6-613-НС/
Емирал Енвер Мехмед6-614-НС/
Джемали Ахмед Ахмед6-615-НС/
Алекси Руменов Тодоров6-616-НС/
Байрам Джамали Байрам6-617-НС/
Мартин Николов Арабаджиев6-618-НС/
Илия Ангелов Щерев6-619-НС/
Красимир Янчев Симеонов6-620-НС/
Иван Димитров Шопов6-621-НС/
Христо Георгиев Мандев6-622-НС/
Невена Темистоклева Мандева6-623-НС/
Таня Димитрова Накова6-624-НС/
Димитър Костадинов Наков6-625-НС/
Шанко Христев Къдрев6-626-НС/
Йордан Жеков Аргиров6-627-НС/
Илия Салиев Алиев6-628-НС/
Атанас Андонов Димитров6-629-НС/
Андон Илков Димитров6-630-НС/
Жулиета Райчева Пайталова6-631-НС/
Бисер Атанасов Боянов6-632-НС/
Йордан Асенов Бошнаков6-633-НС/
Йордан Райчев Исаков6-634-НС/
Спаска Иванова Лалева6-635-НС/
Бисерка Здравкова Лисова6-636-НС/
Моника Ненкова Бошнакова6-637-НС/
Иван Димитров Михайлов6-638-НС/
Елена Кирилова Николова6-639-НС/
Георги Иванов Димитров6-640-НС/
Ивелина Николова Вълканова6-641-НС/
Запрян Иванов Борисов6-642-НС/
Йордан Атанасов Игнатов6-643-НС/
Тодора Тодорова Иванова6-644-НС/
Иванка Христева Христозова6-645-НС/
Иванка Петрова Калпошанова6-646-НС/
Иванка Йосифова Драголова6-647-НС/
Деян Славчев Гатевски6-648-НС/
Илия Любенов Любенов6-649-НС/
Дечко Трифонов Дечев6-650-НС/
Трою Димов Колев6-651-НС/
Танка Димитрова Тафрова6-652-НС/
Валентина Атанасова Ангелова6-653-НС/
Георги Панов Костанев6-654-НС/
Иванка Енчева Шилитева6-655-НС/
Станчо Петров Минчев6-656-НС/
Димитър Кирилов Стефанов 6-657-НС/
Дичо Стойков Петров6-658-НС/
Манол Василев Манолов6-659-НС/
Мариана Димитрова Манчева6-660-НС/
Тодор Ботев Стоянов6-661-НС/
Пепа Николова Шуплева6-662-НС/
Пламен Василев Славов6-663-НС/
Атанас Йорданов Колев6-664-НС/
Пауна Игнатова Радулова6-665-НС/
Лалка Велева Ганова6-666-НС/
Стоянка Николова Ангелова6-667-НС/
Диана Лалова Иванова6-668-НС/
Пенчо Минков Чакръков6-669-НС/
Таня Лалева Вълкова6-670-НС/
Виолета Ганчева Иванова6-671-НС/
Петка Димитрова Минчева6-672-НС/
Илия Димов Танев6-673-НС/
Огнян Венциславов Александров6-674-НС/
Милчо Димитров Чакъров6-675-НС/
Мария Илиева Минчева6-676-НС/
Зорница Ранчева Ранчева6-677-НС/
Иван Костадинов Станчев6-678-НС/
Рада Драганова Петкова6-679-НС/
Димитрина Дончева Драганова6-680-НС/
Атанаска Димитрова Нанева6-681-НС/
Денка Николова Димитрова6-682-НС/
Тошо Томанов Томанов6-683-НС/
Гергана Атанасова Танчева6-684-НС/
Данка Иванова Кирякова6-685-НС/
Силвия Силви Чучулигова6-686-НС/
Стефка Анатолиева Ташкова6-687-НС/
Никола Любенов Димов6-688-НС/
Василка Атанасова Попова6-689-НС/
Николай Христов Статев6-690-НС/
Атанас Христов Статев6-691-НС/
Ангел Момчилов Добрев6-692-НС/
Йорданка Христова Павлова6-693-НС/
Пламен Василев Нешев6-694-НС/
Павлина Миткова Иванова6-695-НС/
Стоян Димитров Пенев6-696-НС/
Мария Николова Иванова6-697-НС/
Иванка Атанасова Колева6-698-НС/
Атанас Димитров Демерджиев6-699-НС/
Станка Иванова Иванова6-700-НС/
Деляна Георгиева Димитрова6-701-НС/
Анелия Димитрова Давчева6-702-НС/
Дилян Иванов Караславов6-703-НС/
Атанаска Стоянова Симеонова6-704-НС/
Димо Райков Димов6-705-НС/
Милен Милков Чолаков6-706-НС/
Менка Венкова Ненкова6-707-НС/
Петър Йосифов Ненков6-708-НС/
Снежана Ченкова Пъдева6-709-НС/
Мина Ангелова Нонова6-710-НС/
Алексей Славов Рончев6-711-НС/
Недялко Иванов Боргоджийски6-712-НС/
Петър Иванов Кочев6-713-НС/
Бойко Милков Доев6-714-НС/
Йосиф Иванов Бенин6-715-НС/
Любен Атанасов Босилков6-716-НС/
Лиляна Венкова Тодорова6-717-НС/
Наталия Иванова Рончева6-718-НС/
Иван Борисов Говедаров6-719-НС/
Тодор Иванов Галунски6-720-НС/
Мартин Найденов Величков6-721-НС/
Стойчо Димитров Баков6-722-НС/
Йордан Христов Неделчев6-723-НС/
Петър Атанасов Чобанов6-724-НС/
Мария Петрова Жонкова6-725-НС/
Деян Миленов Атанасов6-726-НС/
Миньо Тошев Христозов6-727-НС/
Валентин Грудев Грудев6-728-НС/
Желязко Димитров Колев6-729-НС/
Роса Леонова Георгиева6-730-НС/
Георги Петров Василев6-731-НС/
Рангел Атанасов Стефанов6-732-НС/
Ангелина Николаева Ангелова6-733-НС/
Тони Иванов Йовчев6-734-НС/
Ганчо Александров Марков6-735-НС/
Нели Иванова Алексиева6-736-НС/
Атанас Станков Димитров6-737-НС/
Соня Михайлова Иванова6-738-НС/
Иванка Сотирова Чакърова6-739-НС/
Рада Тодорова Паскалева6-740-НС/
Диана Иванова Биларева6-741-НС/
Диана Стоянова Димитрова6-742-НС/
Спас Василев Кузмов6-743-НС/
Васил Иванов Василев6-744-НС/
Елеонора Георгиева Мерджанова6-745-НС/
Стефка Илинова Джамбова6-746-НС/
Галина Атанасова Павлова6-747-НС/
Трифон Василев Пешев6-748-НС/
Тинка Димитрова Джиджева6-749-НС/
Веселка Костадинова Филева6-750-НС/
Марина Атанасова Пенчева6-751-НС/
Величка Иванова Тъканова6-752-НС/
Величка Запрянова Дърмонова6-753-НС/
Величка Рангелова Павлова6-754-НС/
Димитър Ангелов Талев6-755-НС/
Боряна Рангелова Бръзкова6-756-НС/
Валерий Николов Пърчев6-757-НС/
Митко Маринов Илиев6-758-НС/
Данчо Костадинов Пусков6-759-НС/
Тодор Светлозаров Стоилов6-760-НС/
Николай Христов Димитров6-761-НС/
Траян Димитров Христев6-762-НС/
Йордан Ангелов Крушев6-763-НС/
Атанас Запрянов Крушев6-764-НС/
Иван Димитров Инджов6-765-НС/
Снежина Димитрова Проданова6-766-НС/
Любка Георгиева Григорова6-767-НС/
Иван Илиев Гивезин6-768-НС/
Антоанета Иванова Стоянова6-769-НС/
Ангелина Симеонова Лилковска6-770-НС/
Георги Тодоров Грозданов6-771-НС/
Мария Йовчева Иванова6-772-НС/
Георги Благоев Йорданов6-773-НС/
Мартин Георгиев Чаушев6-774-НС/
Георги Сотиров Костов6-775-НС/
Милена Петрова Ненова6-776-НС/
Стоян Илиев Атанасов6-777-НС/
Иванка Димитрова Лазина6-778-НС/
Тодора Петрова Стефанова6-779-НС/
Рангел Красимиров Колев6-780-НС/
Анелия Красимирова Георгиева6-781-НС/
Стефка Иванова Колева6-782-НС/
Митко Кузманов Карагьозов6-783-НС/
Николина Николова Йорданова6-784-НС/
Никола Василев Бонев6-785-НС/
Мариела Костадинова Динкова6-786-НС/
Веселин Георгиев Мирчев6-787-НС/
Христо Тодоров Христев6-788-НС/
Йордан Ферденандов Маринов6-789-НС/
Николай Атанасов Насков6-790-НС/
Недялка Илиева Хаджиева6-791-НС/
Ангел Христозков Генчев6-792-НС/
Георги Костадинов Шакаданов6-793-НС/
Георги Русенов Ковачев6-794-НС/
Лиляна Томова Алексиева6-795-НС/
Йордан Николаев Муховски6-796-НС/
Иван Димитров Мицикулев6-797-НС/
Галина Тодорова Башова6-798-НС/
Константин Владимиров Бецов6-799-НС/
Кирил Василев Малечков6-800-НС/
Костадинка Емилова Камбурова6-801-НС/
Любомира Любенова Тодорова6-802-НС/
Евелина Трифонова Гатева6-803-НС/
Хубавина Йорданова Гушлекова6-804-НС/
Иванка Тодорова Азмакова6-805-НС/
Иван Костадинов Мирчев6-806-НС/
Василка Георгиева Митева6-807-НС/
Никола Георгиев Гунчев6-808-НС/
Йордан Илиев Тренков6-809-НС/
Петър Любенов Динчев6-810-НС/
Ирина Тодорова Благоева6-811-НС/
Петко Стефанов Жулев6-812-НС/
Мария Стефанова Стойчева6-813-НС/
Елена Стоянова Добрева6-814-НС/
Георги Сашев Николов6-815-НС/
Минка Маринова Макавеева6-816-НС/
Станка Николова Стехова6-817-НС/
Генка Илинова Ванова6-818-НС/
Бойчин Василев Конов6-819-НС/
Петър Николов Печенков6-820-НС/
Минчо Йорданов Лаловски6-821-НС/
Петрана Симеонова Найденова6-822-НС/
Генка Неделчева Йолинска6-823-НС/
Красимир Иванов Упинов6-824-НС/
Делка Иванова Богданова6-825-НС/
Иван Бонев Аврейски6-826-НС/
Апостол Петков Станев6-827-НС/
Коста Неделев Дурев6-828-НС/
Иван Иванов Берберов6-829-НС/
Запрян Иванов Генчев6-830-НС/
Недялка Панчева Табакова6-831-НС/
Ненка Петкова Апостолова6-832-НС/
Стефан Николов Христев6-833-НС/
Виолета Василева Антонова6-834-НС/
Стоянка Иванова Божкова6-835-НС/
Луко Данаилов Ублеков6-836-НС/
Петър Тодоров Стойков6-837-НС/
Данка Димитрова Дойчевска6-838-НС/
Лиляна Димова Мукарева- Молова6-839-НС/
Румен Иванов Иванов6-840-НС/
Иванка Георгиева Лазарова6-841-НС/
Милена Ненова Механджийска-Минчева6-842-НС/
Александър Христов Аврамов6-843-НС/
Сабри Кадиров Колаксъзов6-844-НС/
Иванка Рангелова Врачева6-845-НС/
Галина Петрова Иванова6-846-НС/
Мария Иванова Димитрова6-847-НС/
Радослав Райчев Сираков6-848-НС/
Владимир Иванов Чукалов6-849-НС/
Сашо Симов Филев6-850-НС/
Симона Красимирова Радушева6-851-НС/
Сашо Радославов Филев6-852-НС/
Рафаела Сашева Филева6-853-НС/
Акиф Айдънов Акифов6-854-НС/
Владислав Серафимов Странджалиев6-855-НС/
Симеон Митков Радушев6-856-НС/
Елеонора Юриева Йорданова6-857-НС/
Мария Костадинова Ангелова6-858-НС/
Господинка Бялкова Динкова6-859-НС/
Димитрия Господинова Петрова6-860-НС/
Марин Димитров Петков6-861-НС/
Видю Райков Минев6-862-НС/
Димитър Атанасов Петров6-863-НС/
Гено Енчев Давчев6-864-НС/
Янко Точев Николов6-865-НС/
Станка Димитрова Грудева6-866-НС/
Николай Илиев Ников6-867-НС/
Кана Димитрова Василева6-868-НС/
Бойчо Иванов Бойчев6-869-НС/
Маргарита Банова Давчева6-870-НС/
Северина Хубенова Петкова6-871-НС/
Еленка Илиева Тъмбалева6-872-НС/
Видка Енева Стоянова6-873-НС/
Павлин Дончев Гочев6-874-НС/
Мими Николова Атанасова6-875-НС/
Динко Димов Динков6-876-НС/
Дора Неделчева Маркова6-877-НС/
Николай Златков Дзанев6-878-НС/
Добринка Ангелова Димитрова6-879-НС/
Христинка Йорданова Кръстева6-880-НС/
Йордан Тодоров Кръстев6-881-НС/
Данаил Динков Георгиев6-882-НС/
Митра Запрянова Митева6-883-НС/
Александър Лилянов Дамянов6-884-НС/
Теодора Атанасова Делчев6-885-НС/
Росица Георгиева Филипова6-886-НС/
Йорданка Тодорова Делчева6-887-НС/
Димитър Иванов Делчев6-888-НС/
Иван Динчев Димитров6-889-НС/
Асен Тошев Кюлюнков6-890-НС/
Захаринка Стоянова Белева6-891-НС/
Петър Генков Продански6-892-НС/
Стоянка Колева Далемска6-893-НС/
Димитър Николов Николов6-894-НС/
Анка Дечова Стоянова6-895-НС/
Донка Данчева Тодорова6-896-НС/
Боянка Благоева Каравелова6-897-НС/
Елка Генова Даскалова6-898-НС/
Красимир Борков Костадинов6-899-НС/
Милена Борисова Стоянова6-900-НС/
Барислав Атанасов Божинов6-901-НС/
Илия Стоянов Гатев6-902-НС/
Атанас Тодоров Танчев6-903-НС/
Весел Георгиев Абаджиев6-904-НС/
Мария Николова Гешева6-905-НС/
Ивелина Антонова Гешева6-906-НС/
Петър Стоянов Първанов6-907-НС/
Авиша Мехмед Муратева6-908-НС/
Катя Петрова Тимова6-909-НС/
Красимир Кирилов Георгиев6-910-НС/
Стефан Иванов Хаджиев6-911-НС/
Георги Петров Тушев6-912-НС/
Виолета Крумова Георгиева6-913-НС/
Златомира Тодорова Тимова6-914-НС/
Сунай Атемов Муратев6-915-НС/
Ирина Здравкова Муратева6-916-НС/
Невена Стоянова Радева6-917-НС/
Русана Димитрова Велкова6-918-НС/
Иван Благоев Иванов6-919-НС/
Шанко Илиев Христев6-920-НС/
Благовест Димитров Благоев6-921-НС/
Павлинка Груева Христева6-922-НС/
Иван Георгиев Вакрилов6-923-НС/
Петя Добрева Тарапанова6-924-НС/
Николай Пенчев Тарапанов6-925-НС/
Анна Георгиева Каменова-Петрова6-926-НС/
Тодор Петров Петров6-927-НС/
Румен Стоянов Стоянов6-928-НС/
Веселин Димитров Петров6-929-НС/
Николай Радославов Титов6-930-НС/
Галина Христова Людова6-931-НС/
Радослава Георгиева Арионова6-932-НС/
Атанас Николаев Богоев6-933-НС/
Недялка Неделчева Богоева6-934-НС/
Васил Димитров Василев6-935-НС/
Иванка Неделчева Въргова6-936-НС/
Христо Станчев Въргов6-937-НС/
Стефана Неделчева Василева6-938-НС/
Иван Димитров Джонджоров6-939-НС/
Никола Рангелов Титов6-940-НС/
Емилиан Иванов Бойкински6-941-НС/
Петя Христова Тавлиева6-942-НС/
Мария Кирова Дечева6-943-НС/
Татяна Миткова Димитрова-Ликова6-944-НС/
Цвятко Денков Цветков6-945-НС/
Петър Димов Петков6-946-НС/
Ботьо Трифонов Трифонов6-947-НС/
Петър Атанасов Николов6-948-НС/
Елена Стефанова Тодорова6-949-НС/
Деяна Димитрова Димитрова6-950-НС/
Десислава Димитрова Николова6-951-НС/
Енчо Рангелов Танов6-952-НС/
Мария Петрова Ненова6-953-НС/
Ганчо Атанасов Сребров6-954-НС/
Надка Димитрова Кривошиева6-955-НС/
Борис Рангелов Ангелов6-956-НС/
Кръстина Асенова Ставрева6-957-НС/
Цветанка Драгонова Джамбазова6-958-НС/
Асен Иванов Кодинов6-959-НС/
Ирина Кънева Кривошиева6-960-НС/
Йорданка Георгиева Кодинова6-961-НС/
Йордан Спасов Гешев6-962-НС/
Димитър Костадинов Димитров6-963-НС/
Георги Найденов Величков6-964-НС/
Ангел Иванов Руменов6-965-НС/
Владимир Георгиев Точев6-966-НС/
Янка Данчова Пингелова6-967-НС/
Христо Иванов Рачев6-968-НС/
Никола Стоянов Пашкулов6-969-НС/
Пенка Стоянова Петкова6-970-НС/
Стоянка Петрова Буздрева6-971-НС/
Салис Фардин Дерменджи6-972-НС/
Фикрие Шакирова Мехмедова6-973-НС/
Асен Петков Петков6-974-НС/
Сабрие Фаик Мехмед6-975-НС/
Методи Кирилов Кацарев6-976-НС/
Гинка Василева Палазова6-977-НС/
Мая Панкова Панайотова6-978-НС/
Христо Георгиев Христов6-979-НС/
Мария Илиева Маркова6-980-НС/
Анна Маринова Тодорова6-981-НС/
Стефка Йосифова Асенова6-982-НС/
Марин Маринов Палазов6-983-НС/
Стефка Василева Атанасова6-984-НС/
Веселин Орлинов Джоков6-985-НС/
Атанаска Николова Иванова6-986-НС/
Атанаска Николова Чешмеджиева6-987-НС/
Стоил Благов Димов6-988-НС/
Гергана Тодорова Добрева6-989-НС/
Ахмед Мехмедов Таушанов6-990-НС/
Тотка Събчева Маджарова6-991-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения