сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Константина Стефанова Кипрова2-1-НС/
Красимир Георгиев Юруков2-2-НС/
Мария Георгиева Ненкова2-3-НС/
Петър Димитров Филипов2-4-НС/
Пламен Стефанов Панайотов2-5-НС/
Мария Георгиева Дъртилова2-6-НС/
Румен Петков Пенов2-7-НС/
Стоян Евгениев Трайков2-8-НС/
Галина Ненчова Славеева2-9-НС/
Жана Кунева Димитрова-Христова2-10-НС/
Стоян Кирилов Василев2-11-НС/
Виолета Георгиева Иванова2-12-НС/
Неджет Рамадан Кючюков2-13-НС/
Габриела Владимирова Тафрова2-14-НС/
Георги Здравков Хаджийски2-15-НС/
Генади Дамянов Моллов2-16-НС/
Ивайло Красимиров Петров2-17-НС/
Илиана Игнатова Палазова2-18-НС/
Маргарита Димитрова Колева2-19-НС/
Милена Тодорова Демирева2-20-НС/
Радка Цанкова Трифонова2-21-НС/
Станислав Георгиев Георгиев2-22-НС/
Станислава Наскова Иванова2-23-НС/
Тодор Семков Трифонов2-24-НС/
Яна Стоянова Тодорова2-25-НС/
Вася Тодорова Кирева2-26-НС/
Тодор Христов Гунчев2-27-НС/
Корнелия Иванова Стоилова2-28-НС/
Боян Венциславов Начев2-29-НС/
Десислава Иванова Данчева2-30-НС/
Ивайло Петков Кръстев2-31-НС/
Стефка Славчева Кръстева2-32-НС/
Маргарита Георгиева Георгиева2-33-НС/
Даньо Георгиев Йорданов2-34-НС/
Юлиян Кирилов Христов2-35-НС/
Михаела Кирилова Страхилова2-36-НС/
Десислава Денкова Богданова2-37-НС/
Елена Венчова Костадинова2-38-НС/
Анна Николаева Викентиева2-39-НС/
Рая Истимиянова Стоилова2-40-НС/
Йордан Станоев Аракчийски2-41-НС/
Христинка Георгиева Джамбазова2-42-НС/
Светослав Благовестов Господинов2-43-НС/
Тереза Димитова Върбанова2-44-НС/
Сергей Василев Васев2-45-НС/
Цецка Тодорова Пенова2-46-НС/
Димитър Георгиев Върбанов2-47-НС/
Стойчо Василев Тодоров2-48-НС/
Иван Сергиев Васев2-49-НС/
Снежана Стайкова Колева2-50-НС/
Маргарита Митова Герчова2-51-НС/
Теодор Колев Колев2-52-НС/
Мирослав Сергиев Сергиев2-53-НС/
Николаи Живков Николов2-54-НС/
Латун Бялков Славчев2-55-НС/
Тодорка Методиева Туйкова2-56-НС/
Георги Димитров Савов2-57-НС/
Лилия Димитрова Спасова2-58-НС/
Анелия Христова Станоева2-59-НС/
Мария Ангелова Тодорова2-60-НС/
Иван Владимиров Ангелов2-61-НС/
Ралица Иванова Бачева2-62-НС/
Димитър Петров Стефанов2-63-НС/
Мария Димитрова Стефанова2-64-НС/
Наталия Цветанова Петкова2-65-НС/
Тодор Димитров Миланов2-66-НС/
Калинка Симова Миланова2-67-НС/
Мартин Габриел Ехмянов2-68-НС/
Христо Йорданов Лесев2-69-НС/
Георги Симеонов Латинов2-70-НС/
Стоян Стоянов Коцев2-71-НС/
Златина Методиева Методиева2-72-НС/
Красимир Станков Породински2-73-НС/
Соня Димитрова Божинова Киркова2-74-НС/
Пламен Тодоров Кирков2-75-НС/
Мария Стоянова Деспотова2-76-НС/
Мая Николова Александрова2-77-НС/
Николай Тотев Василев2-78-НС/
Ружа Николаева Радева2-79-НС/
Дениза Костадинова Христова2-80-НС/
Лиляна Атанасова Илиева2-81-НС/
Виктор Петков Илиев2-82-НС/
Алекс Илиянов Илиев2-83-НС/
Славчо Николов Иванов2-84-НС/
Виолета Траянова Петрова Мотолова2-85-НС/
Стоянчо Николов Мотолов2-86-НС/
Анелия Тошкова Асенова Тотева2-87-НС/
Ивет Венциславова Николова2-88-НС/
Златко Димитров Илиев2-89-НС/
Виолета Александрова Попова2-90-НС/
Ивайло Петров Цанков2-91-НС/
Красимир Велков Каменов2-92-НС/
Иво Василев Тренков2-93-НС/
Ани Красимирова Кунчева2-94-НС/
Наталия Стоянова Кунчева2-95-НС/
Наталия Йорданова Бонева2-96-НС/
Велислав Ивайлов Николов2-97-НС/
Димитър Петков Стоилков2-98-НС/
Илиян Иванов Иванов2-99-НС/
Милена Великова Иванова2-100-НС/
Аделина Николова Свиленова2-101-НС/
Дилян Петков Димитров2-102-НС/
Борис Тодоров Борисов2-103-НС/
Тодор Борисов Тодоров2-104-НС/
Моника Стефчова Джованова2-105-НС/
Христо Иванов Стоянски2-106-НС/
Елена Симеонова Георгиева2-107-НС/
Стефан Костантинов Кипров2-108-НС/
Вера Стоянова Кипрова2-109-НС/
Биляна Иванова Нинова2-110-НС/
Богомил Христов Нинов2-111-НС/
Симеон Юриев Димитров2-112-НС/
Екатерина Антониева Фърчева2-113-НС/
Елена Антониева Фърчева2-114-НС/
Елизабета Желева Илиева2-115-НС/
Катерина Валентинова Вълчева Димитрова2-116-НС/
Кристиян Юриев Димитров2-117-НС/
Михаил Пенков Пенков2-118-НС/
Васка Иванова Янкова2-119-НС/
Марин Петров Илиев2-120-НС/
Дияна Огнянова Христова2-121-НС/
Тодор Макавеев Тодоров2-122-НС/
Ваня Борисова Бодурова2-123-НС/
Христиана Цанкова Андонова2-124-НС/
Петър Матеев Берлиев2-125-НС/
Цветанка Неделчева Ботева2-126-НС/
Силвия Емилова Иванова2-127-НС/
Магдалена Тачева Симеонова2-128-НС/
Тотка Филипова Войкова2-129-НС/
Диана Минкова Цолева2-130-НС/
Анета Христова Козарева2-131-НС/
Бетина Атанасова Пекова2-132-НС/
Маргарита Иванова Чукова2-133-НС/
Христо Генков Цанев2-134-НС/
Фанка Симова Борисова2-135-НС/
Светлана Златкова Борисова2-136-НС/
Анета Симова Борисова2-137-НС/
Илиян Николов Добрев2-138-НС/
Атанаска Ангелова Добрева2-139-НС/
Снежана Георгиева Тачкова2-140-НС/
Димитър Минчев Делиев2-141-НС/
Ангел Маринов Стоянов2-142-НС/
Антон Лазаров Лазаров2-143-НС/
Стоян Асенов Методиев2-144-НС/
Марин Ангелов Стоянов2-145-НС/
Стоян Ангелов Стоянов2-146-НС/
Антоанета Николаева Атанасова2-147-НС/
Моника Иванова Славчева2-148-НС/
Дима Стоянова Кочева2-149-НС/
Рангел Димитров Дойков2-150-НС/
Петя Йорданова Кокова2-151-НС/
Георги Димитров Коков2-152-НС/
Запрянка Димитрова Кокова2-153-НС/
Василка Николова Георгиева2-154-НС/
Мариана Николова Ласкова2-155-НС/
Деяна Христова Джумерска2-156-НС/
Пламен Кръстьов Спасов2-157-НС/
Надка Райчева Кандурова2-158-НС/
Ивайло Алчев Моллов2-159-НС/
Пешо Асенов Кандуров2-160-НС/
Гергана Петрова Джигрова2-161-НС/
Иван Тодоров Желев2-162-НС/
Харалампи Тодоров Желев2-163-НС/
Груда Костадинова Игнатова2-164-НС/
Димитър Иванов Игнатов2-165-НС/
Митко Асенов Терзиев2-166-НС/
Бойко Съботинов Коджабашев2-167-НС/
Недко Емилов Андреев2-168-НС/
Анастас Канев Вълков2-169-НС/
Мария Костадинова Вълкова2-170-НС/
Иван Георгиев Мурджанов2-171-НС/
Елена Анастасова Зафирова2-172-НС/
Ваня Петрова Цекова2-173-НС/
Йорданка Христева Бедрова2-174-НС/
Калин Анастасов Вълков2-175-НС/
Веселин Стефанов Хаджиев2-176-НС/
Елеонора Здравкова Георгиева2-177-НС/
Илчо Асенов Карамфилов2-178-НС/
Величко Иванов Георгиев2-179-НС/
Александър Асенов Асенов2-180-НС/
Минко Иванов Дюлгеров2-181-НС/
Станислав Огнянов Брезов2-182-НС/
Иван Димитров Игнатов2-183-НС/
Мария Василева Игнатова2-184-НС/
Петя Николова Игнатова2-185-НС/
Емил Иванов Зафиров2-186-НС/
Димитрина Василева Димитрова2-187-НС/
Емилия Иванова Зафирова2-188-НС/
Никола Неделчев Димитров2-189-НС/
Екатерина Данчева Ковачева2-190-НС/
Костадинка Иванова Петрова2-191-НС/
Иван Сашев Ганчев2-192-НС/
Анелия Илиянова Добрева2-193-НС/
Пенка Ангелова Петкова2-194-НС/
Нейка Иванова Добрева2-195-НС/
Люба Георгиева Меракова2-196-НС/
Слави Ташев Пашов2-197-НС/
Ангел Георгиев Янков2-198-НС/
Стефан Николов Паунов2-199-НС/
Елица Петрова Костова2-200-НС/
Дияна Красимирова Пашова2-201-НС/
Магдалена Севдалинова Паунова2-202-НС/
Дима Стоянова Желева2-203-НС/
Лиляна Панайотова Янкова2-204-НС/
Кристиян Славов Пашов2-205-НС/
Марин Георгиев Алмишев2-206-НС/
Ангел Николов Николов2-207-НС/
Ангел Костадинов Богатев2-208-НС/
Костадин Ангелов Богатев2-209-НС/
Петър Райчев Каракехайов2-210-НС/
Райчо Костадинов Каракехайов2-211-НС/
Жана Рангелова Богатева2-212-НС/
Петко Пенчев Атанасов2-213-НС/
Калина Красимирова Орманова2-214-НС/
Благовест Красимиров Орманов2-215-НС/
Надя Петрова Герева2-216-НС/
Весела Стефанова Чолакова2-217-НС/
Таня Атанасова Такева2-218-НС/
Димитър Илиев Андреев2-219-НС/
Георги Илиев Андреев2-220-НС/
Верка Атанасова Чонова2-221-НС/
Анастас Захариев Чонов2-222-НС/
Марина Атанасова Мехмедова2-223-НС/
Петя Василева Цветкова2-224-НС/
Георги Цветков Цветков2-225-НС/
Петър Красимиров Фотев2-226-НС/
Стоянка Иванова Герева2-227-НС/
Георги Александров Герев2-228-НС/
Иван Филипов Цанков2-229-НС/
Георги Василев Димевски2-230-НС/
Жана Николаева Зафирова2-231-НС/
Стойно Красимиров Дишков2-232-НС/
Тотка Василева Василева2-233-НС/
Боряна Димитрова Димитрова2-234-НС/
Георги Андреев Власев2-235-НС/
Владимир Димитров Лазаров2-236-НС/
Станислав Стоянов Николов2-237-НС/
Стоичко Петков Гьошев2-238-НС/
Иван Владимиров Ненчев2-239-НС/
Иван Василев Стоянов2-240-НС/
Йорданка Тонева Петрова2-241-НС/
Емануил Страхилов Рашков2-242-НС/
Мирослав Танев Петков2-243-НС/
Станимира Владимирова Гаджалова2-244-НС/
Любомир Василев Панайотов2-245-НС/
Петко Стоичков Гьошев2-246-НС/
Иван Данчев Кетин2-247-НС/
Красимир Петров Бадов2-248-НС/
Сергей Иванов Маджаров2-249-НС/
Стоянка Стоянова Георгиева2-250-НС/
Елена Петрова Георгиева2-251-НС/
Данка Филипова Атанасова2-252-НС/
Валентин Насков Атанасов2-253-НС/
Елза Мирчева Мирчева2-254-НС/
Ангел Асенов Ангелов2-255-НС/
Христо Петров Георгиев2-256-НС/
Райна Илиева Рангелова2-257-НС/
Мария Стефанова Ангелова2-258-НС/
Калинка Атанасова Атанасова2-259-НС/
Веселин Иванов Георгиев2-260-НС/
Руска Наскова Георгиева2-261-НС/
Иван Илиев Георгиев2-262-НС/
Наска Стефанова Страхилова2-263-НС/
Анета Иванова Георгиева2-264-НС/
Златка Георгиева Манчева2-265-НС/
Петър Петков Георгиев2-266-НС/
Татяна Христова Георгиева2-267-НС/
Славка Янкова Качакова2-268-НС/
Руси Весков Стоянов2-269-НС/
Иван Петков Петров2-270-НС/
Асен Иванов Петров2-271-НС/
Василка Йорданова Асенова2-272-НС/
Елена Иванова Петрова2-273-НС/
Митра Желязкова Ракова2-274-НС/
Людмила Стефанова Ангелова2-275-НС/
Атанаска Василкова Асенова2-276-НС/
Янка Георгиева Смилянова2-277-НС/
Васил Николов Качаков2-278-НС/
Георги Александров Смилянов2-279-НС/
Юлия Драганова Маташева2-280-НС/
Ирина Стоянова Чаушева2-281-НС/
Александра Георгиева Димитрова2-282-НС/
Александър Владимиров Николов2-283-НС/
Анастасия Георгиева Ненова2-284-НС/
Ангелина Иванова Маркова Тодорова2-285-НС/
Андон Димитров Андонов2-286-НС/
Андриан Светлозаров Захариев2-287-НС/
Анка Петрова Пешева2-288-НС/
Анна Бориславова Балтова2-289-НС/
Анна Мария Вахид Моджахед2-290-НС/
Атанас Найденов Алексов2-291-НС/
Атанас Филипов Иванов2-292-НС/
Атанаска Георгиева Цоцева2-293-НС/
Благовест Йорданов Йорданов2-294-НС/
Борислав Асенов Лазаров2-295-НС/
Борислава Николаева Проданова2-296-НС/
Валентин Владов Димитров2-297-НС/
Валентина Гаврилова Цветкова2-298-НС/
Валери Евдокимов Иванов2-299-НС/
Валери Иванов Скорчев2-300-НС/
Валерия Пенчева Младенова2-301-НС/
Валя Страхилова Николова2-302-НС/
Ваня Димитрова Динева2-303-НС/
Василка Георгиева Димитрова Котева2-304-НС/
Василка Илиев Стоянова2-305-НС/
Василка Сашова Тодорова2-306-НС/
Василка Стоилова Бекирска2-307-НС/
Велислава Иванова Младенова Димитрова2-308-НС/
Венета Богданова Котова Гелева2-309-НС/
Весела Божинова Колева2-310-НС/
Виктор Христов Гогов2-311-НС/
Виктория Владимирова Илиева2-312-НС/
Виолета Андреева Керчева2-313-НС/
Габриела Светославова Луканова2-314-НС/
Галя Николова Иванова2-315-НС/
Ганчо Мишев Даскалски2-316-НС/
Генчо Цветков Мицев2-317-НС/
Георги Георгиев Трайков2-318-НС/
Георги Иванов Михайлов2-319-НС/
Георги Кръстев Бонев2-320-НС/
Георги Петков Ведричков2-321-НС/
Георги Петков Христов2-322-НС/
Георги Петров Павлов2-323-НС/
Гергана Димитрова Филипова2-324-НС/
Грета Маринова Димитрова2-325-НС/
Даниел Василев Василев2-326-НС/
Даниела Йорданова Николова2-327-НС/
Даниела Огнянова Алексиева2-328-НС/
Дафинка Илиева Йончева2-329-НС/
Денислава Иванова Францова2-330-НС/
Денка Георгиева Матеева2-331-НС/
Десимира Васкова Ведричкова2-332-НС/
Десислава Веселинова Драйчева Николова2-333-НС/
Десислава Ивайлова Георгиева2-334-НС/
Десислава Радославова Тренева2-335-НС/
Десислава Цветанова Цачева2-336-НС/
Диана Владимирова Попова2-337-НС/
Диана Иванова Златкова2-338-НС/
Диана Лазарова Кьосева2-339-НС/
Димана Костадинова Цачева2-340-НС/
Димитрина Костадинова Вучкова2-341-НС/
Димитър Георгиев Кацаров2-342-НС/
Димитър Йорданов Чергарски2-343-НС/
Димитър Костадинов Петров2-344-НС/
Драгомир Василев Алексиев2-345-НС/
Евгения Илиева Маринова2-346-НС/
Едуард Стефан Вахид Моджахед2-347-НС/
Екатерина Данчева Тренева2-348-НС/
Елена Николова Рангелова2-349-НС/
Еленка Стефанова Владимирова2-350-НС/
Елеонора Кънчева Симеонова2-351-НС/
Елеонора Стефанова Радева2-352-НС/
Емилия Димитрова Илиева2-353-НС/
Ефросина Емилова Павлова2-354-НС/
Зорница Николова Гъркова2-355-НС/
Зоя Цветанова Спасова2-356-НС/
Ива Веселинова Василева2-357-НС/
Иван Борисов Христов2-358-НС/
Иван Йорданов Димитров2-359-НС/
Иванжело Иванов Илиев2-360-НС/
Иванка Георгиева Црънчева2-361-НС/
Иванка Пенчова Кацарова Иванова2-362-НС/
Иванка Славова Трайкова2-363-НС/
Иво Димитров Стаменов2-364-НС/
Илка Стефанова Гогова2-365-НС/
Искра Евгениева Пенчева2-366-НС/
Искрен Георгиева Илчев2-367-НС/
Йорданка Петрова Махленска2-368-НС/
Калинка Рангелова Варадинова2-369-НС/
Калинка Минчева Георгиева2-370-НС/
Катя Линкова Илиева2-371-НС/
Константина Николаева Стоянова2-372-НС/
Красимир Валентинов Петков2-373-НС/
Красимир Иванов Михайлов2-374-НС/
Красимира Василева Георгиева2-375-НС/
Красимира Костадинова Михайлова2-376-НС/
Кремена Мариянова Георгиева2-377-НС/
Кристиан Атанасов Атанасов2-378-НС/
Кръстьо Валентинов Митов2-379-НС/
Лили Петрова Вуканова2-380-НС/
Лилия Стойчева Костова2-381-НС/
Лилия Стоянова Кочева2-382-НС/
Лиляна Драганова Славкова2-383-НС/
Любов Василева Бонева2-384-НС/
Любомир Михайлов Христов2-385-НС/
Любомир Цветанов Васелинов2-386-НС/
Любомир Цветанов Костов2-387-НС/
Любомир Иванов Михайлов2-388-НС/
Любослава Георгиева Троскова2-389-НС/
Мариела Троянова Илиева2-390-НС/
Марийка Радева Николова2-391-НС/
Марина Миткова Братушева2-392-НС/
Мария Георгиева Кокарешкова2-393-НС/
Мария Георгиева Манова2-394-НС/
Мария Михаилова Георгиева2-395-НС/
Мария Николова Лозанова2-396-НС/
Мария Петрова Ангелова2-397-НС/
Мария Цветкова Братулева2-398-НС/
Маряна Стилиянова Алексиева2-399-НС/
Методи Цонков Цонев2-400-НС/
Миглена Петрова Нисторова2-401-НС/
Милена Огнянова Кръстева2-402-НС/
Милчо Любенов Стоилов2-403-НС/
Мирослава Велинова Димитрова2-404-НС/
Мирослава Цветанова Цачева2-405-НС/
Митко Пламенов Димитров2-406-НС/
Михаела Димитрова Шопова2-407-НС/
Михаела Пенчева Младенова2-408-НС/
Михаела Спасова Балтова2-409-НС/
Михаил Алиев Колев2-410-НС/
Надежда Николова Илиева2-411-НС/
Найден Траянов Пешев2-412-НС/
Наталия Дамировна Янева2-413-НС/
Невена Спасова Моджахед2-414-НС/
Неделка Илиева Вражева2-415-НС/
Неделчо Димитров Даскалов2-416-НС/
Недялка Николова Иванова2-417-НС/
Незабравка Георгиева Георгиева2-418-НС/
Никол Дианова Динева2-419-НС/
Никол Николаева Лазарова2-420-НС/
Никол Тодорова Тодорова2-421-НС/
Николай Георгиев Чуков2-422-НС/
Николай Костадинов Нецов2-423-НС/
Николай Костадинов Рангелов2-424-НС/
Нина Георгиева Димитрова2-425-НС/
Нина Йорданова Костенарова2-426-НС/
Нора Николаева Вардева2-427-НС/
Павлина Любенова Стамболийска2-428-НС/
Павлинка Евгениева Николова2-429-НС/
Петър Данаилов Чачев2-430-НС/
Петър Иванов Великов2-431-НС/
Петър Иванов Мадански2-432-НС/
Петър Христов Петров2-433-НС/
Петя Стефанова Стоянова2-434-НС/
Петя Цветанова Керчева2-435-НС/
Петя Цветелинова Иванова2-436-НС/
Пламен Ангелов Аличков2-437-НС/
Пламен Людмилов Денов2-438-НС/
Пламен Митков Димиторв2-439-НС/
Преслава Николаева Иванова Германова2-440-НС/
Пролетка Пенкова Райкова2-441-НС/
Радослав Манолчов Янков2-442-НС/
Радослав Николов Василев2-443-НС/
Радостин Симеонов Петров2-444-НС/
Роза Иванова Димитрова Костова2-445-НС/
Роза Коцева Ангелова2-446-НС/
Роза Станилова Йотова2-447-НС/
Росица Белчева Пенева2-448-НС/
Росица Стефанова Вардева2-449-НС/
Румен Василев Добрев2-450-НС/
Светла Димитрова Божинова2-451-НС/
Светлана Петрова Младенова2-452-НС/
Севил Реджебова Фехмиева2-453-НС/
Сергей Кирилов Груев2-454-НС/
Силвия Кирилова Цекова2-455-НС/
Силвия Николаева Гешева2-456-НС/
Силвия Павлова Какачева2-457-НС/
Силвия Петрова Вуканова2-458-НС/
Славчо Киров Славков2-459-НС/
Славчо Стоименов Павлов2-460-НС/
Снежанка Димитрова Кръстева2-461-НС/
Снежанка Петрова Михайлова2-462-НС/
Спаска Иванова Михайлова2-463-НС/
Спаска Матеева Каменова2-464-НС/
Станил Венелинов Йотов2-465-НС/
Станислав Георгиев Петков2-466-НС/
Стефан Цветков Стефанов2-467-НС/
Стефанина Красимирова Илчовска2-468-НС/
Стефка Йорданова Спасова2-469-НС/
Стоян Георгиев Големинов2-470-НС/
Стоян Иванов Стоянов2-471-НС/
Таня Борисова Танева2-472-НС/
Татяна Вергилова Трифонова2-473-НС/
Тодор Ангелов Иванов2-474-НС/
Тодор Людмилов Розев2-475-НС/
Трайко Димитров Николов2-476-НС/
Цветан Дянков Цачев2-477-НС/
Цветан Николаев Чуков2-478-НС/
Цветанка Ненова Ангелова2-479-НС/
Цветелин Петков Иванов2-480-НС/
Цветелина Вергилова Гусева2-481-НС/
Ювелина Петрова Владова2-482-НС/
Юлиан Стоянов Вачев2-483-НС/
Юлия Венкова Венкова2-484-НС/
Юлиян Веселинов Спасов2-485-НС/
Явор Асенов Лазаров2-486-НС/
Стефка Димитрова Колева2-487-НС/
Вестияна Теодорова Михова2-488-НС/
Зафер Ремзи Хюсеин2-489-НС/
Мила Господинова Вълканова2-490-НС/
Пламен Николов Никитов2-491-НС/
Константин Василев Михайлов2-492-НС/
Миглена Василева Милева Никитова2-493-НС/
Йордан Михайлов Тошев2-494-НС/
Християна Павлова Георгиева2-495-НС/
Михаела Павлова Георгиева2-496-НС/
Георги Георгиев Донков2-497-НС/
Борис Симеонов Миланов2-498-НС/
Виолета Стаменова Иванова2-499-НС/
Анка Стоянова Стайкова2-500-НС/
Николина Стоянова Цветанова2-501-НС/
Бойка Скримова Калайджиева2-502-НС/
Николай Ивов Илчев2-503-НС/
Мария Стефанова Христова2-504-НС/
Таня Борисова Шопова2-505-НС/
Мария Бойчева Шотлекова Падарева2-506-НС/
Светломир Стоянов Каменов2-507-НС/
Иванка Евлогиева Методиева2-508-НС/
Лазарина Радоева Лазарова2-509-НС/
Ирена Петкова Димитрова2-510-НС/
Емил Иванов Стойнов2-511-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения