„БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - БЗСЗБ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Адриана Петрова Петрова9-1-НР/
Аксения Костадинова Богданова9-2-НР/
Аксения Славкова Иванова9-3-НР/
Албена Иванова Георгиева9-4-НР/
Албена Иванова Иванова9-5-НР/
Албена Цветанова Кирилова9-6-НР/
Александър Иванов Илиев9-7-НР/
Александър Малинов Нунов9-8-НР/
Александър Милетиев Александров9-9-НР/
Александър Спасов Здравков9-10-НР/
Алексей Златков Ангелов9-11-НР/
Алексей Трендафилов Асенов9-12-НР/
Алекси Величков Алексиев9-13-НР/
Альоша Даниелов Найденов9-14-НР/
Ана Борисова Минчева9-15-НР/
Анастасия Милчова Симеонова9-16-НР/
Анатоли Ангелов Илиев9-17-НР/
Анатоли Ицков Аспарухов9-18-НР/
Анатоли Младенов Младенов9-19-НР/
Анатоли Петров Цветков9-20-НР/
Анатоли Цветанов Ангелов9-21-НР/
Анатолий Божидаров Кръстев9-22-НР/
Анатолий Киров Иванов9-23-НР/
Ангел Александров Йорданов9-24-НР/
Ангел Боянов Филипов9-25-НР/
Ангел Иванов Ангелов9-26-НР/
Ангел Иванов Найденов9-27-НР/
Ангел Иванов Петров9-28-НР/
Ангел Павлов Георгиев9-29-НР/
Ангел Петков Иванов9-30-НР/
Ангел Тодоров Спасов9-31-НР/
Ангел Тонев Христов9-32-НР/
Ангел Цветанов Маринов9-33-НР/
Ангелина Ангелова Антонова9-34-НР/
Ангелина Гришова Ангелова9-35-НР/
Андрей Илиев Цветков9-36-НР/
Анежла Йорданова Дионисиева9-37-НР/
Анелия Иванова Атанасова9-38-НР/
Анелия Пламенова Антонова9-39-НР/
Анета Георгиева Йорданова9-40-НР/
Анета Петрова Василева9-41-НР/
Анжела Георгиева Донкова9-42-НР/
Ани Митков Аспарухов9-43-НР/
Ани Петрова Дамянова9-44-НР/
Анка Красиморова Миткова9-45-НР/
Анка Митова Велкова9-46-НР/
Анка Обретенова Велкова9-47-НР/
Анна - Мария Иванова Йорданова9-48-НР/
Анна Миролюбова Троянов9-49-НР/
Анна Цветанова Бъчварска9-50-НР/
Антим Владимиров Антимов9-51-НР/
Антоанета Ценкова Василева9-52-НР/
Антон Георгиев Антов9-53-НР/
Антон Герасков Троянов9-54-НР/
Антония Йорданова Русинова9-55-НР/
Анула Лзарова Найденова9-56-НР/
Апостолка Александрова Димитрова9-57-НР/
Асен Алъошов Асенов9-58-НР/
Асен Асенов Златков9-59-НР/
Асен Калоянов Найденов9-60-НР/
Асен Любенов Палански9-61-НР/
Асен Любомиров Борисов9-62-НР/
Асен Маринов Флоров9-63-НР/
Ася Вачкова Филипова9-64-НР/
Ася Галинова Васкова9-65-НР/
Атанас Асенов Захариев9-66-НР/
Атанас Василев Замфиров9-67-НР/
Атанас Петров Атанасов9-68-НР/
Атанас Петров Борисов9-69-НР/
Биатрис Ивайлова Даракчийска9-70-НР/
Биляна Борисова Иванова9-71-НР/
Биляна Красимирова Иванова9-72-НР/
Бисер Михайлов Петков9-73-НР/
Бисер Спасов Панов9-74-НР/
Бисер Тониев Цветанов9-75-НР/
Бистра Григорова Атанасова9-76-НР/
Богдан Методиев Петков9-77-НР/
Богдана Иванова Борисова9-78-НР/
Богданка Тодорова Петрова9-79-НР/
Богомил Анатолиев Богомилов9-80-НР/
Богомил Билянов Иванов9-81-НР/
Богомил Иванов Милчев9-82-НР/
Богомил Йорданов Каравелов9-83-НР/
Божидар Димитров Кръстев9-84-НР/
Божидар Живков Йорданов9-85-НР/
Божидар Маринов Илиев9-86-НР/
Божка Борисова Гинева9-87-НР/
Бойка Кирилова Александрова9-88-НР/
Бойко Александров Илиев9-89-НР/
Бончо Георгиев Божинов9-90-НР/
Борис Димитров Иванов9-91-НР/
Борис Иванов Борисов9-92-НР/
Борис Русинов Цанков9-93-НР/
Борислав Георгиев Йорданов9-94-НР/
Борислав Георгиев Марков9-95-НР/
Борислав Крумов Лазаров9-96-НР/
Борислав Любенов Борисов9-97-НР/
Борислав Методиев Михайлов9-98-НР/
Борислав Миладинов Славчев9-99-НР/
Борислав Русинов Кръстев9-100-НР/
Борислав Тотков Тодоров9-101-НР/
Боряна Ангелова Йотова9-102-НР/
Боряна Борисова Каменова9-103-НР/
Боряна Борисова Рашкова9-104-НР/
Боряна Емилова Ангелова9-105-НР/
Будинка Иванова Илиева9-106-НР/
Валентин Ангелов Велков9-107-НР/
Валентин Георгиев Яков9-108-НР/
Валентин Замфиров Драганов9-109-НР/
Валентин Иванов Петров9-110-НР/
Валентин Тасков Николов9-111-НР/
Валентина Александрова Станкова9-112-НР/
Валентина Емилова Славчева9-113-НР/
Валентина Митова Младенова9-114-НР/
Валентина Ненова Ванкова9-115-НР/
Валентина Петрова Велева Велкова9-116-НР/
Валентина Христова Илиева9-117-НР/
Валери Аврамов Илиев9-118-НР/
Валери Александров Георгиев9-119-НР/
Валери Ангелов Каменов9-120-НР/
Валери Ангелов Ценов9-121-НР/
Валери Георгиев Ботушанов9-122-НР/
Валери Златков Зарков9-123-НР/
Валери Иванов Василев9-124-НР/
Валери Йорданов Ангелов9-125-НР/
Валери Светославов Йончев9-126-НР/
Валери Стоянов Ботинов9-127-НР/
Валери Цветанов Михайлов9-128-НР/
Валя Ненкова Цветкова9-129-НР/
Валя Савова Мальонова9-130-НР/
Ваньо Петков Миков9-131-НР/
Ваньо Цветанов Груев9-132-НР/
Ваня Валериева Иванова9-133-НР/
Ваня Викторова Станева9-134-НР/
Ваня Игнатова Любенова9-135-НР/
Ваня Рангелова Господинова9-136-НР/
Васил Александров Василев9-137-НР/
Васил Александров Василев9-138-НР/
Васил Иванов Лозанов9-139-НР/
Васил Любомиров Василев9-140-НР/
Васил Николов Борисов9-141-НР/
Васил Петков Илиев9-142-НР/
Васил Славчев Василев9-143-НР/
Васил Теньов Василев9-144-НР/
Василка Кръстева Георгиева9-145-НР/
Васко Христов Унгурянов9-146-НР/
Велизар Кирилов Василев9-147-НР/
Велизар Николаев Каменов9-148-НР/
Велизарчо Маринов Евгениев9-149-НР/
Велина Цветанова Андреева9-150-НР/
Величка Спаскова Иванова9-151-НР/
Величко Неделков Блажев9-152-НР/
Величко Тодоров Маринов9-153-НР/
Венелин Димитров Кънчев9-154-НР/
Венелин Руменов Кирилов9-155-НР/
Венелинка Сергеева Цветкова9-156-НР/
Венера Петрова Йонова9-157-НР/
Венета Арсенова Илиева9-158-НР/
Венета Ванкова Рангелова9-159-НР/
Венета Милчева Паскова9-160-НР/
Венислав Янков Младенов9-161-НР/
Венка Кръстева Тодорова9-162-НР/
Венцислав Георгиев Тодоров9-163-НР/
Венцислав Здравков Митов9-164-НР/
Венцислав Крумов Бухалски9-165-НР/
Венцислав Петров Найденов9-166-НР/
Венцислав Симеонов Владимиров9-167-НР/
Венцислав Тонев Вълчев9-168-НР/
Вера Димитрова Колева9-169-НР/
Вергин Евгениев Арсенов9-170-НР/
Верка Димитрова Добрева9-171-НР/
Вероника Каравелова Иванова9-172-НР/
Веселин Маринов Григоров9-173-НР/
Веселин Пламенов Маринов9-174-НР/
Веселин Стефанов Велков9-175-НР/
Веселин Тодоров Стоев9-176-НР/
Веселина Асенова Георгиева9-177-НР/
Веселка Василева Василева9-178-НР/
Виден Асенов Томов9-179-НР/
Виктор Асенов Младенов9-180-НР/
Виктор Климентов Асенов9-181-НР/
Виктория Атанасова Лазарова9-182-НР/
Виктория Кирилова Крумова9-183-НР/
Виктория Миткова Антова9-184-НР/
Вилиян Светославов Кирилов9-185-НР/
Вилхем Русинов Кирилов9-186-НР/
Виолета Венелинова Любенова9-187-НР/
Виолета Владимирова Георгиева9-188-НР/
Виолета Иванова Иванова9-189-НР/
Виолета Иванова Тодорова9-190-НР/
Виолета Нисторова Петкова9-191-НР/
Виолета Славчева Рангелова9-192-НР/
Виолета Цветанова Асенова9-193-НР/
Виолетка Божкова Младенова9-194-НР/
Витали Венелинов Викторов9-195-НР/
Витан Захариев Георгиев9-196-НР/
Владимир Бойков Николов9-197-НР/
Владимир Николаев Нинков9-198-НР/
Владимир Стоянов Ценов9-199-НР/
Владо Каменов Гергов9-200-НР/
Вълка Кирилова Георгиева9-201-НР/
Вълко Илиев Вълков9-202-НР/
Габриел Стоянов Василев9-203-НР/
Габриела Венелинова Петрова9-204-НР/
Габриела Вергилова Ангелова9-205-НР/
Габриела Евдокимова Симеонова9-206-НР/
Габриела Тодорова Ванкова9-207-НР/
Габриела Юлиева Николова9-208-НР/
Галина Цолова Караджова9-209-НР/
Галинка Йончова Василева9-210-НР/
Галинка Микова Петрова9-211-НР/
Галя Валериева Колова9-212-НР/
Галя Михайлова Павлова9-213-НР/
Галя Райкова Дамянова9-214-НР/
Галя Симеонова Каменова9-215-НР/
Ганчо Лилков Генчев9-216-НР/
Гена Николова Младенова9-217-НР/
Генади Петров Велков9-218-НР/
Георги Александров Тодоров9-219-НР/
Георги Ангелов Кръстев9-220-НР/
Георги Асенов Младенов9-221-НР/
Георги Венчов Герасимов9-222-НР/
Георги Владимиров Василев9-223-НР/
Георги Георгиев Живков9-224-НР/
Георги Димитров Георгиев9-225-НР/
Георги Евгениев Цветков9-226-НР/
Георги Иванов Георгиев9-227-НР/
Георги Илиев Атанасов9-228-НР/
Георги Йорданов Георгиев9-229-НР/
Георги Матов Младенов9-230-НР/
Георги Миланов Петков9-231-НР/
Георги Младенов Любомиров9-232-НР/
Георги Олегов Сарафов9-233-НР/
Георги Павлов Николов9-234-НР/
Георги Руменов Маринов9-235-НР/
Георги Тодоров Първанов9-236-НР/
Георги Цветанов Антов9-237-НР/
Гергана Димитрова Георгиева9-238-НР/
Гергана Емилова Георгиева9-239-НР/
Гергана Милчева Георгиева9-240-НР/
Гергана Николова Илиева9-241-НР/
Гинка Найденова Кирилова9-242-НР/
Гошо Иванов Стоянов9-243-НР/
Гриша Ангелов Каменов9-244-НР/
Гълъбина Георгиева Ангелова9-245-НР/
Гълъбина Илиева Младенова9-246-НР/
Данаил Тошков Дачков9-247-НР/
Даниел Каменов Цветанов9-248-НР/
Даниел Огнянов Боянов9-249-НР/
Даниела Александрова Иванова9-250-НР/
Даниела Анатолиева Каменова9-251-НР/
Даниела Вескова Николаева9-252-НР/
Даниела Спасова Рангелова9-253-НР/
Дарина Маринова Кондикова-Анастасова9-254-НР/
Демир Илич Димитров9-255-НР/
Денис Стефанов Светлиев9-256-НР/
Десислава Ангелова Ефтимова9-257-НР/
Десислава Емилова Орбова9-258-НР/
Десислава Иванова Викторова9-259-НР/
Десислава Илиева Димитрова9-260-НР/
Десислава Любенова Иванова9-261-НР/
Детелина Стефанова Тодорова9-262-НР/
Дечо Георгиев Дечев9-263-НР/
Джулиана Данаилова Цекова9-264-НР/
Джулия Петрова Иванова9-265-НР/
Диана Васкова Цветанова9-266-НР/
Диана Илиева Сокерова9-267-НР/
Диана Станчева Първанова- Иванова9-268-НР/
Диана Стоянова Николова9-269-НР/
Дилян Сергеев Бъчварски9-270-НР/
Димитрина Луканова Калинова9-271-НР/
Димитринка Борисова Друнева9-272-НР/
Димитрица Константинова Йосифова9-273-НР/
Димитрица Томова Гаврилова9-274-НР/
Димитър Данаилов Димитров9-275-НР/
Димитър Данчов Кирилов9-276-НР/
Димитър Иванов Аврамов9-277-НР/
Димитър Иванов Димитров9-278-НР/
Димитър Първанов Йорданов9-279-НР/
Димитър Симеонов Митов9-280-НР/
Димитър Стефанов Димитров9-281-НР/
Димитър Стефанов Димитров9-282-НР/
Димитър Христов Павлов9-283-НР/
Димитър Цветков Ангелов9-284-НР/
Добрин Христов Донков9-285-НР/
Добринка Любенова Тодорова9-286-НР/
Добромир Еленков Николов9-287-НР/
Донка Тодорова Иванова9-288-НР/
Дончо Русинов Ангелов9-289-НР/
Дора Каменова Димитрова9-290-НР/
Дочка Начкова Иванова9-291-НР/
Драгомир Миланов Паунов9-292-НР/
Ева Николаева Първанова9-293-НР/
Евгени Асенов Крумов9-294-НР/
Евгени Емилов Петров9-295-НР/
Евгени Пепчев Тодоров9-296-НР/
Евгени Петров Пантев9-297-НР/
Евгени Пламенов Иванов9-298-НР/
Евгени Славов Петров9-299-НР/
Евгения Андреева Маквеева9-300-НР/
Евгения Костова Ангелова9-301-НР/
Евдоким Любенов Иванов9-302-НР/
Евстати Георгиев Прусийски9-303-НР/
Елвира Аниева Аспарухова9-304-НР/
Елена Маркова Ангелова9-305-НР/
Елена Петрова Иванова9-306-НР/
Еленка Василева Павлова9-307-НР/
Еленка Иванова Лазарова9-308-НР/
Еленко Димитров Данчов9-309-НР/
Еленко Николов Николов9-310-НР/
Елза Кирилова Димитрова9-311-НР/
Ели Антонова Тодорова9-312-НР/
Ели Благоева Данчова9-313-НР/
Ели Иванова Костадинова9-314-НР/
Елизабет Борисова Борисова9-315-НР/
Елизабет Каравелова Иванова9-316-НР/
Елисавета Иванова Методиева9-317-НР/
Елка Борисова Христова9-318-НР/
Емил Александров Сашов9-319-НР/
Емил Ангелов Кръстев9-320-НР/
Емил Георгиев Бърдарски9-321-НР/
Емил Гергов Тодоров9-322-НР/
Емил Горанов Ванов9-323-НР/
Емил Димитров Борисов9-324-НР/
Емил Иванов Тодоров9-325-НР/
Емил Ивов Петров9-326-НР/
Емил Трайков Митров9-327-НР/
Емилия Венелинова Георгиева9-328-НР/
Емилия Георгиева Сотирова9-329-НР/
Емилия Георгиева Шишкова9-330-НР/
Емилия Евгениева Йорданова9-331-НР/
Емилия Илиева Бечева9-332-НР/
Емилия Каравелова Петрова9-333-НР/
Емилия Любенова Лазарова9-334-НР/
Емилия Свиленова Лилова9-335-НР/
Емилиян Петров Борисов9-336-НР/
Енчо Арсенов Крумов9-337-НР/
Ефтим Иванов Нинаркин9-338-НР/
Жан Христов Панталеев9-339-НР/
Желя Данчева Димитрова9-340-НР/
Живко Спасов Петров9-341-НР/
Живомир Петров Валериев9-342-НР/
Жина Йолова Владова9-343-НР/
Замфира Маринова Георгиева9-344-НР/
Захари Асенов Каменов9-345-НР/
Здравка Иванова Цветкова9-346-НР/
Здравко Александров Лозанов9-347-НР/
Здравко Стойков Стойков9-348-НР/
Златко Ангелов Павлов9-349-НР/
Зорка Божинова Арсова9-350-НР/
Зоя Валентинова Цветанова9-351-НР/
Зоя Вергилова Крумова9-352-НР/
Зоя Цанкова Антова9-353-НР/
Ива Ангелова Васева9-354-НР/
Ива Ефтимова Нинаркина9-355-НР/
Ива Йорданова Петрова9-356-НР/
Ива Неделчева Миланова9-357-НР/
Ивайло Вълчев Младенов9-358-НР/
Ивайло Димитров Иванов9-359-НР/
Ивайло Иванов Игнатов9-360-НР/
Ивайло Илиев Методиев9-361-НР/
Ивайло Илиев Недков9-362-НР/
Ивайло Методиев Милетиев9-363-НР/
Ивайло Милчов Ангелов9-364-НР/
Ивайло Петров Иванов9-365-НР/
Ивалина Борисова Георгиева9-366-НР/
Иван Александров Илиев9-367-НР/
Иван Александров Сашов9-368-НР/
Иван Ангелов Иванов9-369-НР/
Иван Ангелов Петров9-370-НР/
Иван Антов Каменов9-371-НР/
Иван Витанов Иванов9-372-НР/
Иван Георгиев Иванов9-373-НР/
Иван Димитров Иванов9-374-НР/
Иван Магдалинов Нинов9-375-НР/
Иван Методиев Качов9-376-НР/
Иван Митов Костадинов9-377-НР/
Иван Момчилов Донков9-378-НР/
Иван Павлов Иванов9-379-НР/
Иван Петров Иванов9-380-НР/
Иван Рангелов Горанов9-381-НР/
Иван Руменов Ценов9-382-НР/
Иван Стоянов Георгиев9-383-НР/
Иван Тодоров Божинов9-384-НР/
Иванка Асенова Велкова9-385-НР/
Иванка Василева Каменова9-386-НР/
Иванка Василева Русинова9-387-НР/
Иванка Викторова Тодорова9-388-НР/
Иванка Горчова Славейкова9-389-НР/
Иванка Димитрова Якимова9-390-НР/
Иванка Йорданова Савова9-391-НР/
Иванка Крумова Иванова9-392-НР/
Иванка Младенова Димитрова9-393-НР/
Иванка Николова Младенова9-394-НР/
Иванка Стоянова Иванова9-395-НР/
Иванка Янчева Душанова9-396-НР/
Ивелина Бориславова Милчева9-397-НР/
Ивелина Стефанова Тодорова9-398-НР/
Ивета Цветомирова Горанова9-399-НР/
Иво Дафинов Иванов9-400-НР/
Иво Игнатов Иванов9-401-НР/
Иво Красимиров Павлов9-402-НР/
Ивона Димитрова Михайлова9-403-НР/
Изабела Валериева Иванова9-404-НР/
Иксан Асанов Ахмедов9-405-НР/
Илиана Любенова Макаринова-Петрова9-406-НР/
Илийчо Стефанов Ангелов9-407-НР/
Илия Андреев Андреев9-408-НР/
Илия Асенов Методиев9-409-НР/
Илиян Бойков Венелинов9-410-НР/
Илиян Иванов Каменов9-411-НР/
Илиян Иванов Софрониев9-412-НР/
Илиян Тодоров Илиев9-413-НР/
Илияна Борисова Георгиева9-414-НР/
Илияна Дамянова Стефанова9-415-НР/
Илушка Георгиева Видина9-416-НР/
Йоан Валериев Благоев9-417-НР/
Йордан Димитров Данчов9-418-НР/
Йордан Иванов Методиев9-419-НР/
Йордан Петров Андреев9-420-НР/
Йордан Петров Живков9-421-НР/
Йордана Славчева Иванова9-422-НР/
Йорданка Димитрова Алипиева9-423-НР/
Йорданка Кирилова Иванова9-424-НР/
Йорданка Миткова Йорданова9-425-НР/
Йото Пламенов Йотов9-426-НР/
Ирена Бисерова Симеонова9-427-НР/
Ирена Дончова Русинова9-428-НР/
Ирена Николаева Антова9-429-НР/
Искра Асенова Петкова9-430-НР/
Искра Макариева Пантева9-431-НР/
Искрена Крумова Димитрова9-432-НР/
Кайчо Ангелов Занков9-433-НР/
Калин Иванов Крумов9-434-НР/
Калин Найденов Славчев9-435-НР/
Калин Стефанов Михалков9-436-НР/
Калин Тодоров Иванов9-437-НР/
Камелия Валериева Петрова9-438-НР/
Камелия Великова Костова9-439-НР/
Камелия Йорданова Станкова9-440-НР/
Камелия Кръстева Иванова9-441-НР/
Камелия Николова Димитрова9-442-НР/
Камелия Юриева Михайлова9-443-НР/
Камен Петров Каменов9-444-НР/
Катя Ангелова Йонкова9-445-НР/
Катя Георгиева Петрова9-446-НР/
Катя Иванова Игнатова9-447-НР/
Катя Илиева Петкова9-448-НР/
Катя Крумова Костова9-449-НР/
Катя Рангелова Миланова9-450-НР/
Катя Спасова Костова9-451-НР/
Кирил Емилов Кирилов9-452-НР/
Кирил Ефремов Йорданов9-453-НР/
Кирил Петров Делев9-454-НР/
Кирил Стойков Георгиев9-455-НР/
Кирилка Асенова Стоянова9-456-НР/
Кирилка Георгиева Петрова9-457-НР/
Клара Асенова Антимова9-458-НР/
Кольо Каменов Николов9-459-НР/
Коста Любенов Костов9-460-НР/
Костадин Иванов Костов9-461-НР/
Костадинка Иванова Йорданова9-462-НР/
Красимир Бойчов Тодоров9-463-НР/
Красимир Димитров Георгиев9-464-НР/
Красимир Димитров Иванов9-465-НР/
Красимир Иванов Йорданов9-466-НР/
Красимир Иванов Стоянов9-467-НР/
Красимир Константинов Живков9-468-НР/
Красимир Николов Кръстев9-469-НР/
Красимир Тодоров Димитров9-470-НР/
Красимира Илиева Фачикова9-471-НР/
Красимира Климентова Асенова9-472-НР/
Красимира Кръстинова Николова9-473-НР/
Красимира Петкова Петрова9-474-НР/
Красимира Райкова Кръстева9-475-НР/
Красимира Светославова Живкова9-476-НР/
Кремена Красимирова Минкова9-477-НР/
Креса Арсенова Петрова9-478-НР/
Кристиана Василева Петкова9-479-НР/
Кристина Васева Николова9-480-НР/
Кристина Стоянова Андреева9-481-НР/
Кристиян Атанасов Петров9-482-НР/
Кръстьо Антимов Кръстев9-483-НР/
Кънчо Величков Минчев9-484-НР/
Лалка Илиева Петрова9-485-НР/
Лариса Иванова Каменова9-486-НР/
Лидия Димитрова Павлова9-487-НР/
Лидия Здравкова Йорданова9-488-НР/
Лидия Юриева Асенова9-489-НР/
Лиза Иванова Икономова9-490-НР/
Лилия Георгиева Петрова9-491-НР/
Лиляна Димитрова Михайлова9-492-НР/
Лиляна Младенова Петрова9-493-НР/
Лиляна Найденова Иванова9-494-НР/
Лиляна Христова Николова9-495-НР/
Лиляна Цветанова Лилова9-496-НР/
Лина Иванова Димитрова9-497-НР/
Люба Иванова Василева9-498-НР/
Люба Михайлова Маринова9-499-НР/
Любен Григоров Ванков9-500-НР/
Любимка Никодимова Благоева9-501-НР/
Любка Алекова Митова9-502-НР/
Любка Димитрова Павлова9-503-НР/
Любомир Борисов Димитров9-504-НР/
Любомир Иванов Тодоров9-505-НР/
Любомира Ефремова Петрова9-506-НР/
Любомира Цветомилова Петрова9-507-НР/
Любчо Методиев Петров9-508-НР/
Людмил Иванов Кръстев9-509-НР/
Людмил Николов Цветанов9-510-НР/
Людмил Петров Иванов9-511-НР/
Людмил Славейков Иванов9-512-НР/
Людмила Георгиева Виденова9-513-НР/
Максимка Тодорова Дечева9-514-НР/
Малин Ангелов Иванов9-515-НР/
Манлихер Михайлов Младенов9-516-НР/
Маргарита Иванова Методиева9-517-НР/
Маргарита Фимова Димитрова9-518-НР/
Маргарита Цветанова Иванова9-519-НР/
Маргарита Цветанова Кунчева9-520-НР/
Мариана Йорданова Минкова9-521-НР/
Мариана Петрова Феслийска9-522-НР/
Мариана Тодорова Иванова9-523-НР/
Марианка Тодорова Горанова9-524-НР/
Мариела Димитрова Даракчийска9-525-НР/
Мариела Иванова Факьова-Георгиева9-526-НР/
Мариела Сиянова Георгиева9-527-НР/
Мариета Андреева Младенова9-528-НР/
Мариета Благоева Борисова9-529-НР/
Марийка Тодорова Кръстева9-530-НР/
Марин Григоров Йосифов9-531-НР/
Маринела Георгиева Първанова9-532-НР/
Маринета Първанова Маринова9-533-НР/
Мариус Живков Цолов9-534-НР/
Мария Георгиева Христова9-535-НР/
Мария Иванова Николова9-536-НР/
Мария Красимирова Цветанова9-537-НР/
Мария Руменова Русинова9-538-НР/
Мария Славчова Стоянович9-539-НР/
Мариян Владимиров Миланов9-540-НР/
Мариян Тодоров Спиров9-541-НР/
Мариян Христов Иванов9-542-НР/
Марияна Крайчева Ганчева9-543-НР/
Марияна Младенова Иванова9-544-НР/
Марияна Руменова Николова9-545-НР/
Мариянка Тодорова Георгиева9-546-НР/
Марчела Викьова Любенова9-547-НР/
Марчо Цветанов Жиков9-548-НР/
Маряна Милетиева Ангелова9-549-НР/
Машка Йонева Флорова9-550-НР/
Мая Богомилова Александрова9-551-НР/
Мая Вишетинска Бориславова-Петрова9-552-НР/
Мая Димитрова Томова9-553-НР/
Мая Кръстева Михова9-554-НР/
Мая Любомирова Минкова9-555-НР/
Мая Павлова Димитрова9-556-НР/
Мая Петрова Качова9-557-НР/
Миглена Иванова Петрова9-558-НР/
Миглена Маринова Горанова9-559-НР/
Миглена Пламенова Младенова9-560-НР/
Миглена Славчева Нунова9-561-НР/
Милена Филипова Божинова9-562-НР/
Миленко Георгиев Миленков9-563-НР/
Милети Давидов Мечов9-564-НР/
Милка Василева Тодорова9-565-НР/
Милко Ваньов Кирилов9-566-НР/
Милован Жан Панталеев9-567-НР/
Милчо Горанов Михов9-568-НР/
Мими Гергова Генчова9-569-НР/
Миролюб Георгиев Петков9-570-НР/
Мирослав Весков Борисов9-571-НР/
Мирослав Йорданов Петков9-572-НР/
Мирослав Петров Илиев9-573-НР/
Мирослав Симеонов Ангелов9-574-НР/
Мирослава Иванова Младенова9-575-НР/
Митка Георгиева Цолова9-576-НР/
Митко Захариев Симеонов9-577-НР/
Митко Илиев Стефанов9-578-НР/
Митко Рангелов Тодоров9-579-НР/
Митко Ценов Ценов9-580-НР/
Мито Александров Спасов9-581-НР/
Михаела Младенова Петкова9-582-НР/
Михайл Иванов Митов9-583-НР/
Михаил Илиев Михайлов9-584-НР/
Михаил Сергеев Бъчварски9-585-НР/
Мишел Младенов Михайлов9-586-НР/
Младен Борисов Младенов9-587-НР/
Младен Боянов Михайлов9-588-НР/
Младен Горанов Димов9-589-НР/
Младен Димитров Младенов9-590-НР/
Младен Желязков Младенов9-591-НР/
Младен Любомиров Георгиев9-592-НР/
Младен Петров Стоянов9-593-НР/
Младен Тодоров Георгиев9-594-НР/
Младена Боянова Русинова9-595-НР/
Младенка Андреева Антонова9-596-НР/
Надежда Ангелова Тонина9-597-НР/
Надежда Величкова Тодорова9-598-НР/
Надежда Драгомирова Генова9-599-НР/
Надежда Николаева Николова9-600-НР/
Надка Генчева Мемова9-601-НР/
Надка Георгиева Петкова9-602-НР/
Надка Иванова Георгиева9-603-НР/
Надка Михайлова Иванова9-604-НР/
Надя Дончева Арсенова9-605-НР/
Надя Любомирова Иванова9-606-НР/
Найден Валериев Младенов9-607-НР/
Наталия Красимирова Богданова9-608-НР/
Наташа Борисова Асенова9-609-НР/
Наташа Каменова Илиева9-610-НР/
Наташа Неделкова Нинова9-611-НР/
Наташа Светославова Крумова9-612-НР/
Наташа Стойкова Георгиева9-613-НР/
Наташа Ценкова Бръстинкова9-614-НР/
Невена Любенова Стоянова9-615-НР/
Незабравка Борисова Димитрова9-616-НР/
Нели Ангелова Минголова9-617-НР/
Нели Василева Каменова9-618-НР/
Нели Генадиева Петрова9-619-НР/
Нели Илиева Ангелова9-620-НР/
Нели Пантова Иванова9-621-НР/
Никола Владимиров Даскалов9-622-НР/
Никола Йорданов Миланов9-623-НР/
Николай Ангелов Статков9-624-НР/
Николай Боянов Ангелов9-625-НР/
Николай Велков Димитров9-626-НР/
Николай Любомиров Казашки9-627-НР/
Николай Петров Начев9-628-НР/
Николай Селагиев Маринов9-629-НР/
Николай Статков Теодосиев9-630-НР/
Николай Цветанов Нисторов9-631-НР/
Николай Цветомилов Петров9-632-НР/
Нина Андреева Йосифова9-633-НР/
Нина Григорова Евтимова9-634-НР/
Норка Николова Нинова9-635-НР/
Огнян Димитров Георгиев9-636-НР/
Огняна Данчова Иванова9-637-НР/
Олег Георгиев Савов9-638-НР/
Олег Сарафов Виденов9-639-НР/
Павлин Асенов Ангелов9-640-НР/
Павлин Найденов Петров9-641-НР/
Павлин Стефанов Станев9-642-НР/
Павлина Илиева Димитрова9-643-НР/
Павлина Симеонова Нисторова9-644-НР/
Павлинка Иванова Данова9-645-НР/
Памела Росенова Павлинова9-646-НР/
Патрик Ивов Дафинов9-647-НР/
Пенка Александрова Илиева9-648-НР/
Пенка Наумова Ангелова9-649-НР/
Пепа Георгива Илиева9-650-НР/
Пепа Тодорова Петкова9-651-НР/
Пепка Ангелова Бочова9-652-НР/
Петко Георгиев Петков9-653-НР/
Петко Гергов Петков9-654-НР/
Петко Николаев Петков9-655-НР/
Петрана Ангелова Кръчмарска9-656-НР/
Петър Бориславов Томов9-657-НР/
Петър Георгиев Костов9-658-НР/
Петър Георгиев Петров9-659-НР/
Петър Емилов Петров9-660-НР/
Петър Иванов Васов9-661-НР/
Петър Иванов Вътов9-662-НР/
Петър Иванов Петров9-663-НР/
Петър Иванов Петров9-664-НР/
Петър Илийчев Петров9-665-НР/
Петър Кирилов Николов9-666-НР/
Петър Красимиров Георгиев9-667-НР/
Петър Марков Петров9-668-НР/
Петър Петров Недков9-669-НР/
Петър Тодоров Павлов9-670-НР/
Петьо Димитров Николов9-671-НР/
Петя Благоева Тодорова9-672-НР/
Петя Василева Панталеева9-673-НР/
Петя Ивайлова Цветанова9-674-НР/
Петя Иванова Петкова9-675-НР/
Петя Кирчева Петрова9-676-НР/
Петя Христова Михайлова9-677-НР/
Петя Цветанова Иванова-Петрова9-678-НР/
Пешо Методиев Цветков9-679-НР/
Пламен Весков Петков9-680-НР/
Пламен Красимиров Симеонов9-681-НР/
Пламен Михайлов Кирилов9-682-НР/
Пламен Севастиянов Казаков9-683-НР/
Пламен Стойков Велков9-684-НР/
Пламенка Станкова Атанасова9-685-НР/
Полина Младенова Младенова9-686-НР/
Полина Юриева Раклиова9-687-НР/
Пролетка Спасова Маринова9-688-НР/
Пролетка Цанкова Тошкова9-689-НР/
Пролетка Цветанова Петкова9-690-НР/
Пръвка Милчова Замфирова9-691-НР/
Пуна Иванова Велкова9-692-НР/
Първолетка Христова Николова9-693-НР/
Радка Петрова Стоянова9-694-НР/
Радка Рангелова Михайлова9-695-НР/
Радко Борисов Иванов9-696-НР/
Радослав Ивайлов Алексиев9-697-НР/
Радослав Петров Лазаров9-698-НР/
Радослав Цветанов Радославов9-699-НР/
Радостина Пунчева Божинова9-700-НР/
Райна Любенова Велкова9-701-НР/
Райна Тодорова Григорова9-702-НР/
Райна Христова Гераскова9-703-НР/
Рангел Тодоров Каменов9-704-НР/
Рангел Христов Йорданов9-705-НР/
Рангел Цветков Цветков9-706-НР/
Рашка Любенова Георгиева9-707-НР/
Рени Александрова Луканова9-708-НР/
Рени Пенчова Николова9-709-НР/
Рени Цветанова Методиева9-710-НР/
Реси Симеонова Димитрова9-711-НР/
Роза Благоева Димова9-712-НР/
Розелина Зоева Ценова9-713-НР/
Росен Митков Василев9-714-НР/
Росен Михайлов Найденов9-715-НР/
Росен Страхилов Тодоров9-716-НР/
Росица Асенова Горчева9-717-НР/
Росица Еленкова Петкова9-718-НР/
Росица Каменова Велкова9-719-НР/
Росица Начкова Георгиева9-720-НР/
Ростислав Алексиев Маринов9-721-НР/
Рубинка Тошева Микова9-722-НР/
Румен Димчев Русинов9-723-НР/
Румен Тодоров Ангелов9-724-НР/
Румен Цветанов Маринов9-725-НР/
Румяна Ангелова Борисова9-726-НР/
Румяна Георгиева Кирилова9-727-НР/
Румяна Дамянова Тодорова9-728-НР/
Румяна Емилова Живкова9-729-НР/
Румяна Кирилова Якова9-730-НР/
Румяна Тодорова Петкова9-731-НР/
Румянка Йонова Гидъкова9-732-НР/
Русалка Георгиева Псалтирова9-733-НР/
Русанка Георгиева Тодорова9-734-НР/
Сабина Захариева Васова9-735-НР/
Сашка Гергова Финова9-736-НР/
Сашка Захариева Александрова- Иванова9-737-НР/
Сашка Цветанова Петрова9-738-НР/
Сашо Борисов Илиев9-739-НР/
Сашо Кирилов Христов9-740-НР/
Сашо Стефанов Илиев9-741-НР/
Свежа Благоева Василева9-742-НР/
Света Крумова Стоянова9-743-НР/
Светла Иванова Владимирова9-744-НР/
Светла Младенова Цолова9-745-НР/
Светлана Здравкова Божинова9-746-НР/
Светлана Иванова Петрова9-747-НР/
Светлана Стоянова Делиева9-748-НР/
Светли Кирилов Софрониев9-749-НР/
Светлинка Митева Вълчева9-750-НР/
Светослав Вълов Йорданов9-751-НР/
Светослав Митов Дионисиев9-752-НР/
Светослав Траянов Видинов9-753-НР/
Свиленка Любенова Еленкова9-754-НР/
Севдалина Първанова Савова9-755-НР/
Серафимка Георгиева Илиева9-756-НР/
Серафимка Иванова Първанова9-757-НР/
Сергей Митков Бъчварски9-758-НР/
Сергей Рангелов Цветков9-759-НР/
Силвер Александров Спасов9-760-НР/
Силвестър Георгиев Павлов9-761-НР/
Силвия Андреева Илиева9-762-НР/
Силвия Венциславова Борисова9-763-НР/
Силвия Кайчова Борисова9-764-НР/
Силвия Мариянова Петрова9-765-НР/
Силвия Пламенова Апостолова9-766-НР/
Силвия Русева Русева9-767-НР/
Симо Симеонов Маринов9-768-НР/
Симона Страхилова Николова9-769-НР/
Сиян Йорданов Петров9-770-НР/
Сияна Савова Заркова9-771-НР/
Славейко Георгиев Костов9-772-НР/
Слави Борисов Рашков9-773-НР/
Слави Петров Борисов9-774-НР/
Славка Василева Тончева9-775-НР/
Снежа Трифонова Пешова9-776-НР/
Снежана Бориславова Антова9-777-НР/
Снежана Борисова Илиева9-778-НР/
Снежана Велкова Пешева9-779-НР/
Снежана Веселинова Борисова9-780-НР/
Снежана Гаврилова Атанасова-Георгиева9-781-НР/
Снежана Маринова Димитрова9-782-НР/
Снежанка Антимова Владимирова9-783-НР/
Соня Ангелова Александрова9-784-НР/
Соня Георгиева Георгиева9-785-НР/
Соня Иванова Петрова9-786-НР/
Соня Петрова Калугерска9-787-НР/
Спас Цветанов Николов9-788-НР/
Спасенка Каменова Илиева9-789-НР/
Спасинка Атанасова Върбанова9-790-НР/
Станимира Линкова Боянова9-791-НР/
Станка Миткова Стоянова9-792-НР/
Стела Маринова Ангелова9-793-НР/
Стефан Борисов Богданов9-794-НР/
Стефан Надеждов Димитров9-795-НР/
Стефка Георгиева Миленкова9-796-НР/
Стефка Тодорова Петрова9-797-НР/
Стефка Тодорова Стоянова9-798-НР/
Стефка Цветкова Христова9-799-НР/
Стилиян Димитров Лозанов9-800-НР/
Стилияна Илиянова Цветанова9-801-НР/
Стоян Венелинов Ценов9-802-НР/
Стоян Иванов Стоянов9-803-НР/
Тамара Благоева Стефанова9-804-НР/
Таня Антонова Стефанова9-805-НР/
Таня Николова Матеева9-806-НР/
Таска Николова Христова9-807-НР/
Татяна Алексеевна Йончева9-808-НР/
Татяна Цветанова Григорова9-809-НР/
Тедислав Петков Величков9-810-НР/
Теменужка Гочова Декова9-811-НР/
Теменужка Начова Данчова9-812-НР/
Теменужка Начова Тодорова9-813-НР/
Теодора Иванова Стоянова9-814-НР/
Тина Валериева Емилова9-815-НР/
Тихомир Дамянов Станков9-816-НР/
Тихомир Димитров Пенов9-817-НР/
Тихомир Иванов Тодоров9-818-НР/
Тодор Ангелов Първанова9-819-НР/
Тодор Величков Тодоров9-820-НР/
Тодор Денков Тодоров9-821-НР/
Тодор Иванов Шишков9-822-НР/
Тодор Марианов Тодоров9-823-НР/
Тодор Пелов Колов9-824-НР/
Тодор Петков Тодоров9-825-НР/
Тодор Цветанов Ангелов9-826-НР/
Тодор Цветков Тодоров9-827-НР/
Тодорина Георгиева Василева9-828-НР/
Тодорка Василева Крещарска9-829-НР/
Тодорка Петрова Райновска9-830-НР/
Тони Минкова Пеева9-831-НР/
Тонислав Бориславов Томов9-832-НР/
Тонка Борисова Иванова9-833-НР/
Тотка Илиева Кънчева9-834-НР/
Тотка Трендафилова Димитрова9-835-НР/
Трайко Йорданов Велков9-836-НР/
Траян Иванов Трифонов9-837-НР/
Трифон Емилов Цеков9-838-НР/
Тунка Славчева Борисова9-839-НР/
Фидоска Борисова Грозданова9-840-НР/
Филип Алексеев Филипов9-841-НР/
Филип Иванов Фидосов9-842-НР/
Христина Никифорова Иванова9-843-НР/
Христо Ватов Христов9-844-НР/
Христо Георгиев Христов9-845-НР/
Христо Горанов Йорданов9-846-НР/
Цветан Веселинов Янакиев9-847-НР/
Цветан Георгиев Иванов9-848-НР/
Цветан Младенов Трендафилов9-849-НР/
Цветан Петров Стоянов9-850-НР/
Цветана Ангелова Тодорова9-851-НР/
Цветана Бойчева Тодорова9-852-НР/
Цветана Войчова Петкова9-853-НР/
Цветана Иванова Горанова9-854-НР/
Цветана Йотова Куновска9-855-НР/
Цветана Маринова Иванова9-856-НР/
Цветана Петкова Луканова9-857-НР/
Цветана Петрова Митова9-858-НР/
Цветанка Ангелова Петкова9-859-НР/
Цветанка Георгиева Михайлова9-860-НР/
Цветанка Крумова Атанасова9-861-НР/
Цветелина Илиева Ценкова9-862-НР/
Цветелина Крумова Методиева9-863-НР/
Цветелина Руменова Ценова9-864-НР/
Цветелина Цецкова Йорданова9-865-НР/
Цветомил Николов Петров9-866-НР/
Цветомир Стефанов Цветанов9-867-НР/
Ценка Благоева Младенова9-868-НР/
Цено Руменов Рашоевски9-869-НР/
Цено Тасев Ценов9-870-НР/
Цеца Йосифова Въткова9-871-НР/
Цецка Иванова Георгиева9-872-НР/
Цецка Панайотова Василева9-873-НР/
Цецка Салтирова Иванова9-874-НР/
Цоно Ангелов Цонов9-875-НР/
Чавдар Ангелов Станков9-876-НР/
Юлия Георгиева Йорданова9-877-НР/
Юлия Михайлова Гаврилова Иванова9-878-НР/
Юлиян Младенов Филипов9-879-НР/
Юлчо Борисов Занков9-880-НР/
Юри Любомиров Иванов9-881-НР/
Яна Иванова Борисова9-882-НР/
Яна Иванова Тодорова9-883-НР/
Янита Иванова Григорова9-884-НР/
Яница Любенова Владова9-885-НР/
Анатоли Димитров Якимов9-886-НР/
Ангел Тошков Ангелов9-887-НР/
Асен Георгиев Владимиров9-888-НР/
Бойко Димитров Ролински9-889-НР/
Данаил Емилиев Димов9-890-НР/
Даниел Пламенов Тодоров9-891-НР/
Денис Славчов Данчев9-892-НР/
Димитър Иванов Ковачев9-893-НР/
Елизабет Радославова Любенова9-894-НР/
Здравко Иванов Здравков9-895-НР/
Зоран Петрович9-896-НР/
Ивайло Тодоров Цветков9-897-НР/
Лидия Андреева Ковачева9-898-НР/
Магдалена Иванова Иванова9-899-НР/
Николай Пламенов Тодоров9-900-НР/
Пенка Васкова Живкова9-901-НР/
Петьо Божидаров Петков9-902-НР/
Рангел Любенов Рангелов9-903-НР/
Самир Сергеев Василев9-904-НР/
Светослав Любомиров Захариев9-905-НР/
Симеон Кольов Славчев9-906-НР/
Теменужка Цветанова Велкова9-907-НР/
Тодор Иванов Тодоров9-908-НР/
Цветомир Валентинов Ангелов9-909-НР/
Янко Костадинов Живкин9-910-НР/

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения