„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ)

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Здравка Пейчева Боровска5-1-НР/
Велислава Владимирова Хаджийска5-2-НР/
Ивайло Лъчезаров Марковски5-3-НР/
Пламен Иванов Кулински5-4-НР/
Стефан Константинов Русенов5-5-НР/
Тодор Цветанов Хиков5-6-НР/
Нела Славчева Михова5-7-НР/
Елена Христова Хаджийска5-8-НР/
Генади Георгиев Петков5-9-НР/
Надежда Богомилова Гологанова5-10-НР/
Анета Кирилова Маноилова-Григорова5-11-НР/
Атанас Стефанов Атанасов5-12-НР/
Валентин Ненков Цанков5-13-НР/
Валерия-Тереза Тошкова Дончева5-14-НР/
Венка Петрова Кутева-Цветкова5-15-НР/
Весела Николаева Лечева5-16-НР/
Георги Тодоров Стефанов5-17-НР/
Желка Илиева Денева5-18-НР/
Иван Велков Иванов5-19-НР/
Красин Благоев Каракоцев5-20-НР/
Лидия Илиева Прокопова5-21-НР/
Маргарита Антонова Кемалова5-22-НР/
Милен Димитров Горсов5-23-НР/
Мирко Иванов Робов5-24-НР/
Михаил Йорданов Стойчев5-25-НР/
Михаил Тодоров Михалев5-26-НР/
Паулина Любомирова Петрова5-27-НР/
Петко Михайлов Тюфекчиев5-28-НР/
Роза Димитрова Мишева5-29-НР/
Розалия Венциславова Желязкова5-30-НР/
Стефан Петров Антонов5-31-НР/
Стефан Тодоров Стефанов5-32-НР/
Стоян Витанов Витанов5-33-НР/
Цветодор Боянов Тодоров5-34-НР/
Георги Кръстев Некезов5-35-НР/
Киро Йорданов Маринов5-36-НР/
Иван Димитров Вълчев5-37-НР/
Христо Тошков Стателов5-38-НР/
Веселин Николаев Гърбатилов5-39-НР/
Даниел Вълчев Жилиев5-40-НР/
Христо Галинов Кавалски5-41-НР/
Георги Дамянов Серафимов5-42-НР/
Дончо Пенчев Дончев5-43-НР/
Милка Дончева Христова5-44-НР/
Станислав Трифонов Стоев5-45-НР/
Георги Валериев Шопов5-46-НР/
Владимир Иванов Иванов5-47-НР/
Рада Димитрова Гинчева5-48-НР/
Петранка Петкова Иванова5-49-НР/
Георги Димитров Анастасов5-50-НР/
Петя Димитрова Арачиева5-51-НР/
Николай Георгиев Баев5-52-НР/
Гена Костадинова Михова5-53-НР/
Величка Ненова Ненова5-54-НР/
Таня Йовчева Иванова5-55-НР/
Димка Илиева Костадинова5-56-НР/
Петър Йонков Радичков5-57-НР/
Таня Стоянова Атанасова5-58-НР/
Мария Георгиева Демирева5-59-НР/
Антоанета Куманова Куманова5-60-НР/
Цветан Димитров Цветков5-61-НР/
Тинка Симеонова Христова5-62-НР/
Евгения Георгиева Рускова5-63-НР/
Гена Апостолова Георгиева5-64-НР/
Христо Илиев Кючуков5-65-НР/
Кера Стефанова Драгоева5-66-НР/
Димитрина Иванова Митева5-67-НР/
Каля Иванова Колева5-68-НР/
Нина Славова Георгиева5-69-НР/
Янка Атанасова Атанасова5-70-НР/
Магда Георгиева Демирева5-71-НР/
Йордан Желязков Йорданов5-72-НР/
Ангел Демирев Димитров5-73-НР/
Страхил Момчилов Авджиев5-74-НР/
Жечко Иванов Вълчев5-75-НР/
Недялка Веселинова Йовчева5-76-НР/
Йордан Илиев Костов5-77-НР/
Пепа Петрова Дамянова5-78-НР/
Петър Толев Йорданов5-79-НР/
Христо Илиев Иванов5-80-НР/
Радостина Николова Димитрова5-81-НР/
Стоянка Димитрова Сотирова5-82-НР/
Нонка Куртева Тодорова5-83-НР/
Пламен Иванчев Димитров5-84-НР/
Иван Куртев Атанасов5-85-НР/
Ганка Петкова Кръстева5-86-НР/
Радостинка Парушева Данева5-87-НР/
Димитринка Тодорова Пенева5-88-НР/
Господин Филчев Господинов5-89-НР/
Пенка Щилионова Тодорова5-90-НР/
Желязка Димитрова Кънчева5-91-НР/
Ангелина Василева Миткова5-92-НР/
Еленка Иванова Колева5-93-НР/
Георги Христов Георгиев5-94-НР/
Донка Георгиева Петрова5-95-НР/
Александър Николов Янков5-96-НР/
Иван Димитров Дончев5-97-НР/
Павлинка Златева Тодорова5-98-НР/
Димитър Георгиев Гиргинов5-99-НР/
Минка Колева Петрова5-100-НР/
Таня Жекова Тодорова5-101-НР/
Снежана Николова Чергарова5-102-НР/
Теодора Атанасова Халачева5-103-НР/
Донка Йорданова Танина5-104-НР/
Диана Стойнова Милчева5-105-НР/
Анна Борисова Сакутова5-106-НР/
Вълко Димитров Одажиев5-107-НР/
Димитринка Стефанова Вакрилова5-108-НР/
Красимир Трифонов Трифонов5-109-НР/
Лозана Ангелова Талева5-110-НР/
Слави Радуилов Николов5-111-НР/
Веселин Петров Василев5-112-НР/
Георги Господинов Йорданов5-113-НР/
Петър Савов Ганчев5-114-НР/
Илия Любенов Гатев5-115-НР/
Данка Цветкова Лулчева5-116-НР/
Николай Тодоров Маринов5-117-НР/
Татяна Симеонова Бахчеванска5-118-НР/
Стефан Георгиев Стефанов5-119-НР/
Валентин Минев Денев5-120-НР/
Иван Герасков Ангелов5-121-НР/
Ангелина Борисова Ангелчовска5-122-НР/
Борис Янев Стоянов5-123-НР/
Сашко Борисов Матеев5-124-НР/
Милко Валентинов Денев5-125-НР/
Маргарита Лазарова Николова5-126-НР/
Маргарита Върбанова Мичева5-127-НР/
Мирослав Николов Михайлов5-128-НР/
Николай Иванов Тодоров5-129-НР/
Венцислав Антонов Крамолински5-130-НР/
Веселка Михайлова Михайлова5-131-НР/
Славей Кирилов Тоширов5-132-НР/
Симона Христова Христова5-133-НР/
Владимир Тодоров Тодоров5-134-НР/
Емилия Дженкова Дженкова5-135-НР/
Първан Пламенов Димитров5-136-НР/
Борис Тошев Петков5-137-НР/
Иван Христов Калчев5-138-НР/
Мирела Костадинова Костадинова5-139-НР/
Снежана Георгиева Иванова5-140-НР/
Иван Димитров Атанасов5-141-НР/
Величка Пейчева Ирикова5-142-НР/
Васил Борисов Димитров5-143-НР/
Недялка Димитрова Димитрова5-144-НР/
Сара Тодорова Иванова5-145-НР/
Васка Григорова Йорданова5-146-НР/
Пенка Атанасова Николова5-147-НР/
Спаска Иванова Лалева5-148-НР/
Надя Параскова Ахчиева5-149-НР/
Мария Димитрова Аврамова5-150-НР/
Марияна Христова Чойкова5-151-НР/
Христо Василев Басамаков5-152-НР/
Венета Илиева Любомирова5-153-НР/
Марияна Здравкова Тръндафилова5-154-НР/
Атанас Стамов Сурлев5-155-НР/
Мария Атанасова Йорданова5-156-НР/
Андроника Йорданова Атанасова5-157-НР/
Янко Тодоров Димов5-158-НР/
Стоил Каменов Ковачев5-159-НР/
Теодор Златков Кадийски5-160-НР/
Станислав Иванов Маринчешки5-161-НР/
Елена Атанасова Колева5-162-НР/
Мария Христова Грозева5-163-НР/
Мария Тончева Велчева5-164-НР/
Иванка Христова Чутрова5-165-НР/
Йорданка Христозова Кирева5-166-НР/
Феим Рамадан Ерми5-167-НР/
Алекси Руменов Тодоров5-168-НР/
Байрам Джамали Байрам5-169-НР/
Димитър Андреев Маринов5-170-НР/
Джамали Али Раим5-171-НР/
Илия Ангелов Щерев5-172-НР/
Красимир Янчев Симеонов5-173-НР/
Иван Руменов Димов5-174-НР/
Айдън Салимов Рамаданов5-175-НР/
Байрам Илми Феим5-176-НР/
Сашо Иванов Илиев5-177-НР/
Феим Илми Таир5-178-НР/
Денисгезем Зендур Галип5-179-НР/
Николина Василева Николова5-180-НР/
Жулиета Райчева Пайталова5-181-НР/
Йордан Райчев Исаков5-182-НР/
Василка Атанасова Георгиева5-183-НР/
Йордан Атанасов Игнатов5-184-НР/
Мария Димитрова Благоева5-185-НР/
Манол Василев Манолов5-186-НР/
Мариана Димитрова Манчева5-187-НР/
Николай Христов Енчев5-188-НР/
Пепа Николова Шуплева5-189-НР/
Пламен Василев Славов5-190-НР/
Мария Станкова Костадинова5-191-НР/
Атанас Йорданов Колев5-192-НР/
Иван Йонков Ников5-193-НР/
Милена Димитрова Иванова5-194-НР/
Димитър Минков Георгиев5-195-НР/
Ганчо Макавеев Бочев5-196-НР/
Пауна Игнатова Радулова5-197-НР/
Валентин Петров Гаргов5-198-НР/
Иван Василев Дечев5-199-НР/
Васил Иванов Василев5-200-НР/
Диана Иванова Биларева5-201-НР/
Диана Стоянова Димитрова5-202-НР/
Спас Василев Кузмов5-203-НР/
Надежда Николова Кадиевска5-204-НР/
Манол Кочев Христев5-205-НР/
Стоянка Георгиева Ендрева5-206-НР/
Стефка Илинова Джамбова5-207-НР/
Стойчо Атанасов Петров5-208-НР/
Таня Наскова Атанасова5-209-НР/
Радка Бойчева Колешева5-210-НР/
Марияна Ангелова Вакрилова5-211-НР/
Боряна Георгиева Младенова5-212-НР/
Гьонюл Мустафова Тамахкярова5-213-НР/
Веселка Костадинова Пагурова5-214-НР/
Марийка Атанасова Мутарова5-215-НР/
Кръстю Кирилов Стефанов5-216-НР/
Трайчо Георгиев Трайков5-217-НР/
Евгени Минчев Михайлов5-218-НР/
Яна Динкова Чолакова5-219-НР/
Георги Спасов Дърмонов5-220-НР/
Елена Трендафилова Чернева5-221-НР/
Иван Лидиев Лилковски5-222-НР/
Ваня Йорданова Йорданова5-223-НР/
Йордан Ангелов Крушев5-224-НР/
Радка Запрянова Тинкова5-225-НР/
Милена Боянова Петрова5-226-НР/
Снежина Димитрова Проданова5-227-НР/
Ангел Иванов Илиев5-228-НР/
Цвета Радева Григорова5-229-НР/
Ангел Костадинов Моллов5-230-НР/
Илия Петков Кръстев5-231-НР/
Мариела Костадинова Динкова5-232-НР/
Йордан Димитров Сивинов5-233-НР/
Иван Тодоров Димитров5-234-НР/
Запрян Георгиев Радославов5-235-НР/
Асен Ангелов Кръстев5-236-НР/
Борис Георгиев Радославов5-237-НР/
Анка Петрова Борисова5-238-НР/
Илия Тодоров Бойчев5-239-НР/
Никола Василев Бонев5-240-НР/
Митко Кузманов Карагьозов5-241-НР/
Николина Николова Йорданова5-242-НР/
Недялка Илиева Хаджиева5-243-НР/
Йордан Ангелов Шопов5-244-НР/
Йордан Димитров Ангелов5-245-НР/
Тодорка Христева Атанасова5-246-НР/
Иванка Димитрова Лазина5-247-НР/
Мария Йовчева Иванова5-248-НР/
Георги Благоев Йорданов5-249-НР/
Ангел Стоилов Райчев5-250-НР/
Димитър Кирилов Стефанов 5-251-НР/
Данка Димитрова Дойчевска - Аргирова5-252-НР/
Кирил Лазаров Димитров5-253-НР/
Мария Николова Георгиева5-254-НР/
Велю Цоков Данчев5-255-НР/
Виолета Василева Антонова5-256-НР/
Христина Петрова Ненова5-257-НР/
Георги Борисов Чернаев5-258-НР/
Данка Иванова Кирякова5-259-НР/
Елена Стоянова Атанасова5-260-НР/
Елена Димитрова Спасова5-261-НР/
Василка Иванова Овчаркина5-262-НР/
Васил Тодоров Василев5-263-НР/
Катерина Димитрова Митева5-264-НР/
Маргаритка Христова Илиева5-265-НР/
Деница Христова Боянова5-266-НР/
Християн Митков Митев5-267-НР/
Керка Иванова Денчева5-268-НР/
Атанаска Иванова Митрева5-269-НР/
Георги Иванов Бараков5-270-НР/
Георги Михалев Василев5-271-НР/
Дияна Георгиева Бончева5-272-НР/
Дора Георгиева Иванова5-273-НР/
Добра Мариева Ненова5-274-НР/
Иванка Димитрова Христева5-275-НР/
Елена Дочева Димитрова5-276-НР/
Любен Николов Сяров5-277-НР/
Мария Георгиева Чиповска5-278-НР/
Мария Иванова Димитрова5-279-НР/
Митко Василев Митев5-280-НР/
Станка Ангелова Атанасова5-281-НР/
Тенко Кънчев Тенев5-282-НР/
Нели Иванова Стефанова5-283-НР/
Райно Георгиев Георгиев5-284-НР/
Кичка Петрова Цанева5-285-НР/
Мила Станимирова Ставрева5-286-НР/
Маринка Тодорова Христова5-287-НР/
Кристиян Дичев Тотев5-288-НР/
Димитър Петров Георгиев5-289-НР/
Кольо Йорданов Колев5-290-НР/
Тана Христова Стоянова5-291-НР/
Павел Георгиев Павлов5-292-НР/
Райна Панайотова Петрова5-293-НР/
Татяна Йорданова Стоева5-294-НР/
Васил Иванов Костадинов5-295-НР/
Димитрина Кирилова Даскалова5-296-НР/
Пламен Иванов Иванов5-297-НР/
Ивелина Петрова Пеева5-298-НР/
Татяна Атанасова Дженкова -Велкова5-299-НР/
Петър Стоев Петров5-300-НР/
Галина Желязкова Канева5-301-НР/
Демирела Георгиева Джевизова5-302-НР/
Атанаска Петрова Николова5-303-НР/
Радка Петрова Караиванова5-304-НР/
Роса Великова Костадинова5-305-НР/
Георги Христов Христов5-306-НР/
Панайот Атанасов Иванов5-307-НР/
Георги Иванов Ставрев5-308-НР/
Лора Константинова Величкова5-309-НР/
Десислава Иванова Кичукова5-310-НР/
Катя Живкова Михайлова5-311-НР/
Галя Стоянова Василева5-312-НР/
Лиляна Ангелова Черкезова5-313-НР/
Елена Йорданова Санданска5-314-НР/
Димитър Ангелов Талев5-315-НР/
Боряна Рангелова Бръзкова5-316-НР/
Валерий Николов Пърчев5-317-НР/
Митко Маринов Илиев5-318-НР/
Атанас Тодоров Бръмбаров5-319-НР/
Луко Данаилов Ублеков5-320-НР/
Златка Петрова Димитрова5-321-НР/
Донка Йорданова Варийска5-322-НР/
Иванка Георгиева Лазарова5-323-НР/
Цветелин Нешев Чонов5-324-НР/
Елена Георгиева Лардева5-325-НР/
Елена Иванова Цицелкова5-326-НР/
Румяна Христова Дечева5-327-НР/
Стоил Симеонов Стоилов5-328-НР/
Стоил Иванов Цицелков5-329-НР/
Лилия Георгиева Завкова5-330-НР/
Елисавета Христова Димитрова5-331-НР/
Андон Филипов Филипов5-332-НР/
Калина Вълчанова Топалова5-333-НР/
Сотирка Панайотова Бонева5-334-НР/
Пенка Иванова Белчева-Вълева5-335-НР/
Рашо Христов Тарльовски5-336-НР/
Михаил Стоянов Мирчев5-337-НР/
Пенка Георгиева Илиева5-338-НР/
Кирил Петров Кирилов5-339-НР/
Райна Русева Ангелова5-340-НР/
Пламена Христова Ангелова5-341-НР/
Стойчо Митков Александров5-342-НР/
Албена Нейчева Ганчева5-343-НР/
Маргарита Руси Русева5-344-НР/
Наташа Борисова Георгиева5-345-НР/
Богомил Иларионов Грънчаров5-346-НР/
Мадлена Георгиева Илиева5-347-НР/

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения