„ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Катя Колева Келевска4-1-НР/
Стефан Георгиев Георгиев4-2-НР/
Стоянка Иванова Балова4-3-НР/
Мая Стоянова Габровска4-4-НР/
Константин Иванов Балов4-5-НР/
Ива Славейкова Танкова4-6-НР/
Деница Огнянова Бояджиева4-7-НР/
Андрей Тенев Картунов4-8-НР/
Йордан Евгениев Зангов4-9-НР/
Борис Ангелов Георгиев4-10-НР/
Анна Неделкова Начева4-11-НР/
Павел Софрониев Пешов4-12-НР/
Здравко Христов Кънчев4-13-НР/
Георги Иванов Желев4-14-НР/
Цанислав Дилянов Мончев4-15-НР/
Страшимир Кирилов Прашанов4-16-НР/
Иван Петров Мандински4-17-НР/
Антонио Владимиров Василев4-18-НР/
Николай Христов Драев4-19-НР/
Георги Иванов Колеолов4-20-НР/
Цветелин Николаев Върбанов4-21-НР/
Преслав Димитров Митев4-22-НР/
Йоан Драгомиров Малчев4-23-НР/
Георги Григоров Гогов4-24-НР/
Бахни Пенев Бахнев4-25-НР/
Лили Василева Петрова4-26-НР/
Пламен Недков Георгиев4-27-НР/
Стоян Йорданов Великов4-28-НР/
Васил Иванов Иванов4-29-НР/
Димо Светославов Димов4-30-НР/
Гроздан Иванов Грозев4-31-НР/
Тодор Стефанов Иванов4-32-НР/
Радослав Бойков Зафиров4-33-НР/
Любослав Росенов Стоименов4-34-НР/
Васил Венков Котев4-35-НР/
Йордан Георгиев Влахов4-36-НР/
Сабина Георгиева Кирилова4-37-НР/
Даниел Емилов Евлогиев4-38-НР/
Десислава Георгиева Йорданова4-39-НР/
Атанас Красимиров Тумбалев4-40-НР/
Георги Ангелов Макавеев4-41-НР/
Десислава Генова Генова4-42-НР/
Ивомира Василева Георгиева4-43-НР/
Иван Иванов Френкев4-44-НР/
Здравка Неденова Кавалова4-45-НР/
Миладин Петров Рангелов4-46-НР/
Георги Димитров Янакиев4-47-НР/
Николай Митков Митков4-48-НР/
Николай Ивайлов Петков4-49-НР/
Владимир Георгиев Стоев4-50-НР/
Иван Тотков Стоянов4-51-НР/
Алина Янакиева Гъркова4-52-НР/
Йордан Иванов Стоянов4-53-НР/
Борислава Златанова Николова4-54-НР/
Ненка Тодорова Маньова4-55-НР/
Елена Иванова Чорбаджиева4-56-НР/
Николина Илиева Мраценкова4-57-НР/
Георги Василев Манолов4-58-НР/
Зулфие Ибрахимова Бимбашова4-59-НР/
Крум Георгиев Попов4-60-НР/
Стоичка Костадинова Мавродиева4-61-НР/
Мила Тодорова Петрова4-62-НР/
Ирина Наумова Иванова4-63-НР/
Тоника Серьожева Батинянова4-64-НР/
Цеца Александрова Начева4-65-НР/
Дарина Светозарова Славчева4-66-НР/
Михаела Пламенова Цветанова4-67-НР/
Елица Руменова Панева4-68-НР/
Лилия Живкова Евтимова-Алексиева4-69-НР/
Мартин Ивайлов Мирчев4-70-НР/
Надя Георгиева Стефанова4-71-НР/
Филип Крумов Райков4-72-НР/
Цветелин Генчев Митков4-73-НР/
Станаила Симеонова Нейкова4-74-НР/
Христина Тихомирова Христова4-75-НР/
Свилена Янкова Андреева4-76-НР/
Милен Руменов Милев4-77-НР/
Елена Бориславова Борисова4-78-НР/
Ветко Енчев Ветков4-79-НР/
Лилия Николаева Колева4-80-НР/
Бончо Станчев Богданов4-81-НР/
Мария Райчева Атанасова4-82-НР/
Даниела Станкова Георгиева4-83-НР/
Димитър Милков Георгиев4-84-НР/
Милко Марчев Станчев4-85-НР/
Ивелина Николаева Йорданова4-86-НР/
Генади Георгиев Ганчев4-87-НР/
Иван Ангелов Иванов4-88-НР/
Йорданка Ангелова Грозева4-89-НР/
Галина Георгиева Тодорова4-90-НР/
Десислава Ламбрева Иванова4-91-НР/
Ивайло Тодоров Адамов4-92-НР/
Ламбри Петров Козарев4-93-НР/
Роза Кирилова Козарева4-94-НР/
Красимир Стефанов Ангелов4-95-НР/
Мариела Петрова Залъмова4-96-НР/
Геновева Руменова Кацарова4-97-НР/
Марийка Йорданова Миткова4-98-НР/
Гено Христов Генов4-99-НР/
Ангелина Хростова Желева4-100-НР/
Ангел Валериев Кирпиев4-101-НР/
Димитър Веселинов Бабов4-102-НР/
Иван Петров Петров4-103-НР/
Кирил Костадинов Шакаданов4-104-НР/
Константин Владимиров Бецов4-105-НР/
Таня Стоилова Стоицова4-106-НР/
Юри Тодоров Хоптериев4-107-НР/
Александър Георгиев Алексиев4-108-НР/
Марин Петров Узунов4-109-НР/
Йоана Димитрова Мицева4-110-НР/
Таня Дочева Генковска4-111-НР/
Тодорка Йонова Мицева4-112-НР/
Габриела Миленова Тодорова4-113-НР/
Атанас Владимиров Иванов4-114-НР/
Цветелина Благодаткова Чаръксъзова4-115-НР/
Николета Ангелова Димитрова4-116-НР/
Йордан Запрянов Запрянов4-117-НР/
Светослава Георгиева Георгиева4-118-НР/
Запрян Йорданов Запрянов4-119-НР/
Йордан Георгиев Влашки4-120-НР/
Константин Тодоров Недев4-121-НР/
Дилян Цветков Златанов4-122-НР/
Тодор Иванов Кръстев4-123-НР/
Неделко Любенов Начов4-124-НР/
Бойко Венциславов Митов4-125-НР/
Лъчезар Георгиев Борисов4-126-НР/
Паулина Теодорова Колева4-127-НР/
Снежина Бойкова Божанова4-128-НР/
Йордан Стефанов Николаев4-129-НР/
Веселин Ангелов Божинов4-130-НР/
Наталия Владимирова Сотирова4-131-НР/
Илия Светлозаров Илиев4-132-НР/
Ивелина Стилянова Арсова4-133-НР/
Мая Мирославова Василева4-134-НР/
Петър Георгиев Сотиров4-135-НР/
Анка Марчева Неделчева4-136-НР/
Анна Петрова Борисова4-137-НР/
Иван Георгиев Фарашев4-138-НР/
Михаела Михайлова грабева4-139-НР/
Явор Димитров Гечев4-140-НР/
Мария Петрова Лечева4-141-НР/
Славена Косева Станчева4-142-НР/
Гюнел Рафуд Ибрямова4-143-НР/
Галина Трифонова Петкова4-144-НР/
Вера Иванова Пърликова4-145-НР/
Ирина Христова Гичева4-146-НР/
Малина Ангелова Панова4-147-НР/
Александър Спасов Трайков4-148-НР/
Десислав Стоянов Иванов4-149-НР/
Валентин Любомиров Пандинов4-150-НР/
Вилислава Миленова Петрова4-151-НР/
Танислава Атанасова Василева4-152-НР/
Ивелина Вескова Димчева4-153-НР/
Славка Стефанова Йоргова4-154-НР/
Мая Миленова Йоргова4-155-НР/
Мирослав Ивайлов Митков4-156-НР/
Галя Иванова Маркова-Стоева4-157-НР/
Николай Канев Стоев4-158-НР/
Денка Йорданова Иванова4-159-НР/
Виктория Златева Георгиева4-160-НР/
Явор Георгиев Стоев4-161-НР/
Стоянка Василева Колева4-162-НР/
Георги Илиев Кисьов4-163-НР/
Сузана Георгиева Кисьова4-164-НР/
Румяна Веселинова Шукерова4-165-НР/
Радослав Руменов Бачочев4-166-НР/
Христина Асенова Джигелова4-167-НР/
Сейхан Васведин Ибшин4-168-НР/
Виолета Ненкова Димитрова4-169-НР/
Станислав Гришев Иванов4-170-НР/
Митко Стефанов Павлов4-171-НР/
Тодор Николов Тодоров4-172-НР/
Румяна Славейкова Торошанова4-173-НР/
Весела Христова Диманова4-174-НР/
Милко Страхилов Петков4-175-НР/
Ева Ангелова Михайлова4-176-НР/
Борислав Байков Георгиев4-177-НР/
Людмила Розева Любомирова4-178-НР/
Виктор Цанков Цветанов4-179-НР/
Иво Христов Цветанов4-180-НР/
Галя Иванова Дикова-Иванова4-181-НР/
Николай Йорданов Белалов4-182-НР/
Радослав Тодоров Хайтов4-183-НР/
Трайчо Иванов Трайчев4-184-НР/
Тихомир Георгиев Костов4-185-НР/
Джордж Никитов Кирилов4-186-НР/
Емил Георгиев Михов4-187-НР/
Валентин Минчев Янков4-188-НР/
Радослава Миладинова Шатерова4-189-НР/
Елица Петрова Рангелова4-190-НР/
Николета Викторова Петрова4-191-НР/
Александър Емилов Александров4-192-НР/
Росен Иванов Петков4-193-НР/
Иван Георгиев Иванов4-194-НР/
Цветелина Върбанова Дамяновска4-195-НР/
Николай Георгиев Иванов4-196-НР/
Петър Станев Петров4-197-НР/
Ина Йонкова Иванова4-198-НР/
Владимир Димитров Иванов4-199-НР/
Даниела Александрова Цолова4-200-НР/
Илияна Йорданова Михайлова-Тихолова4-201-НР/
Лиляна Дичева Николова4-202-НР/
Роза Цветкова Сотирова4-203-НР/
Лиляна Лилова Лапова4-204-НР/
Даринка Лазарова Вънова4-205-НР/
Христо Петров Иванов4-206-НР/
Радослав Тодоров Стайков4-207-НР/
Венцислав Велков Василев4-208-НР/
Северина Крумова Цветкова4-209-НР/
Сашка Димитрова Началнишка4-210-НР/
Цветан Минков Ралчовски4-211-НР/
Богдана Кръстева Маринова4-212-НР/
Мариана Николова Велчева4-213-НР/
Ташко Йорданов Минков4-214-НР/
Здравка Методиева Почекайна-Ненкова4-215-НР/
Венцислав Асенов Тодоров4-216-НР/
Диана Георгиева Серафимова4-217-НР/
Ивелина Феодорова Георгиева4-218-НР/
Боряна Василева Тодорова4-219-НР/
Петя Детелинова Тодорова4-220-НР/
Стоянка Йорданова Котева4-221-НР/
Ивелина Пламенова Петрова4-222-НР/
Таня Михайлова Прашанова4-223-НР/
Георги Стефанов Димов4-224-НР/
Кирил Ангелов Прашанов4-225-НР/
Галина Божилова Николова4-226-НР/
Христофор Желязков Маринов4-227-НР/
Павел Михайлов Минчев4-228-НР/
Делян Руменов Делчев4-229-НР/
Георги Здравков Укев4-230-НР/
Даниел Ивов Петров4-231-НР/
Валери Борисов Стоянов4-232-НР/
Марияна Нанева Николова4-233-НР/
Климент Павлов Пенчев4-234-НР/
Ивайло Илиев Донев4-235-НР/
Диан Петров Енчев4-236-НР/
Стойчо Димитров Димитров4-237-НР/
Георги Иванов Станчев4-238-НР/
Ивайло Ганчев Митев4-239-НР/
Галина Куманова Господинова4-240-НР/
Димитър Желязков Димов4-241-НР/
Антон Бориславов Дженков4-242-НР/
Бойчо Христов Бойчев4-243-НР/
Динко Грозев Господинов4-244-НР/
Иван Недев Иванов4-245-НР/
Теодора Ганчева Иванова4-246-НР/
Пламен Красимиров Колев4-247-НР/
Петя Стойкова Александрова4-248-НР/
Георги Веселинов Калайджиев4-249-НР/
Илиян Митков Коев4-250-НР/
Гено Николаев Генов4-251-НР/
Георги Венциславов Михов4-252-НР/
Соня Колева Ченешева4-253-НР/
Пламен Русев Русев4-254-НР/
Мартин Ивов Мирчев4-255-НР/
Радиана Боянова Байкова4-256-НР/
Димитър Райков Илиев4-257-НР/
Петя Рашкова Демирева4-258-НР/
Моника Божидарова Динева4-259-НР/
Пламен Бонев Иванов4-260-НР/
Златина Димова Иванова4-261-НР/
Господинка Димитрова Димитрова4-262-НР/
Дико Илиев Гьорчев4-263-НР/
Минчо Динев Чавдаров4-264-НР/
Васил Недялков Диков4-265-НР/
Райна Петрова Грозева4-266-НР/
Марияна Петрова Тенева4-267-НР/
Магдалена Спасова Панева4-268-НР/
Стефан Георгиев Бояджиев4-269-НР/
Захари Велчев Даскалов4-270-НР/
Тодор Иванов Тодоров4-271-НР/
Красимир Живков Димитров4-272-НР/
Людмил Христов Карацанов4-273-НР/
Анатолий Иванов Николов4-274-НР/
Александър Анатолевич Касапов4-275-НР/
Панка Желева Гаргова4-276-НР/
Денис Любенов Юзекчиев4-277-НР/
Роберт Николов Стоичков4-278-НР/
Валерия Младенова Величкова4-279-НР/
Антония Панчева Драганова4-280-НР/
Славка Стефанова Самарска4-281-НР/
Васил Стефанов Самарски4-282-НР/
Борис Стефанов Боричев4-283-НР/
Йордан Георгиев Христов4-284-НР/
Венцислав Илчев Михов4-285-НР/
Пламен Станимиров Караджов4-286-НР/
Станимир Валентинов Петров4-287-НР/
Емил Сашев Стефанов4-288-НР/
Богдан Костадинов Балякчиев4-289-НР/
Мирослав Атанасов Атанасов4-290-НР/
Пламен Иванов Христов4-291-НР/
Веса Димитрова Цанкова4-292-НР/
Пепа Маркова Тодорова4-293-НР/
Маринка Димитрова Гергова4-294-НР/
Илия Бончев Генков4-295-НР/
Бенчо Лазаров Василев4-296-НР/
Стефан Иванов Станев4-297-НР/
Васил Стефанов Николов4-298-НР/
Христо Крайчев Ицов4-299-НР/
Христо Димитров Христов4-300-НР/
Дафинка Иванова Нешева4-301-НР/
Ваня Тенчева Ванчева4-302-НР/
Мария Василева Владова4-303-НР/
Вангелия Георгиева Маринова4-304-НР/
Йонка Лакова Василева4-305-НР/
Деян Георгиев Георгиев4-306-НР/
Васко Петков Цолов4-307-НР/
Николай Георгиев Неев4-308-НР/
Любен Илиев Савов4-309-НР/
Цветанка Ненчева Димитрова4-310-НР/
Добри Миков Дачов4-311-НР/
Павлина Маркова Радева4-312-НР/
Огнян Русинов Михайлов4-313-НР/
Марияна Любчова Начева4-314-НР/
Марин Стефанов Маринов4-315-НР/
Марияна Връбчева Петрова4-316-НР/
Георги Колев Манчев4-317-НР/
Марин Веселинов Маринов4-318-НР/
Ивайло Маринов Джамбазов4-319-НР/
Татяна Иванова Борисова-Динова4-320-НР/
Манчо Иванов Генчев4-321-НР/
Даринка Василева Драгнева4-322-НР/
Надка Гецова Найденова4-323-НР/
Марин Петков Маринов4-324-НР/
Стефан Лилов Стефанов4-325-НР/
Петко Маринов Петков4-326-НР/
Христо Борисов Михайлов4-327-НР/
Цветана Александрова Ненова4-328-НР/
Боян Богданов Петков4-329-НР/
Благомир Тошков Толев4-330-НР/
Венелин Станчев Новаков4-331-НР/
Калчо Танев Танев4-332-НР/
Петър Стоянов Йонов4-333-НР/
Луиза Хрант Сараян4-334-НР/
Димитър Климентов Димитров4-335-НР/
Пламен Василев Димитров4-336-НР/
Иван Стайков Иванов4-337-НР/
Васил Василев Върбанов4-338-НР/
Иван Иванов Йорданов4-339-НР/
Йордан Костов Цанев4-340-НР/
Мариела Красимирова Александрова4-341-НР/
Иван Росенов Коцев4-342-НР/
Радостина Пенчева Вълчева4-343-НР/
Иванка Цоцова Вълкова4-344-НР/
Иванка Василева Иванова4-345-НР/
Мария Йорданова Паликарова4-346-НР/
Николай Емилов Калчев4-347-НР/
Елисавета Василева Влахова4-348-НР/
Деян Иванов Найденов4-349-НР/
Бойко Георгиев Митов4-350-НР/
Невена Стефанова Георгиева4-351-НР/
Ангел Стефанов Вълков4-352-НР/
Борис Стефанов Вълков4-353-НР/
Искра Николова Бянова4-354-НР/
Венета Николова Василева4-355-НР/
Теодора Мариова Георгиева4-356-НР/
Анна Деянова Деянова - Атанасова4-357-НР/
Деян Асенов Деянов4-358-НР/
Александър Динчов Атанасов4-359-НР/
Иринка Асенова Георгиева4-360-НР/
Виолета Тодорова Колева4-361-НР/
Невена Димитрова Бойкова4-362-НР/
Добриела Василева Димитрова4-363-НР/
Людмила Яковлевна Колева4-364-НР/
Кристина Любомирова Иванова4-365-НР/
Венета Бонева Бешкова4-366-НР/
Екатерина Боянова Станоева4-367-НР/
Христина Стефанова Иванова4-368-НР/
Елка Тодорова Маркова-Стефанова4-369-НР/
Стефани Цезаринова Милева4-370-НР/
Кристиян Благоденов Цветков4-371-НР/
Христо Радославов Куклев4-372-НР/
Александър Вачев Петров4-373-НР/
Стефан Петров Фиков4-374-НР/
Александър Арленков Колячев4-375-НР/
Красимир Стоянов Стоянов4-376-НР/
Георги Атанасов Атанасов4-377-НР/
Ралица Петрова Велизарова4-378-НР/
Спас Минков Тодоров4-379-НР/
Пламен Александров Петков4-380-НР/
Недялко Петров Ташев4-381-НР/
Станислав Георгиев Милошов4-382-НР/
Георги Драганов Алексиев4-383-НР/
Камелия Георгиева Димитрова - Ангарева4-384-НР/
Александър Наумов Ангарев4-385-НР/
Оксана Степановна Книш - Томова4-386-НР/
Невена Костова Цачева - Христова4-387-НР/
Десислав Христов Стоянов4-388-НР/
Боряна Огнянова Мишева- Асенова4-389-НР/
Антула Паскалева Градинарова4-390-НР/
Христина Николаева Иванова4-391-НР/
Александрия Василева Младенова4-392-НР/
Анелия Тодорова Каранлъкова4-393-НР/
Стойка Костадинова Пърнарева - Хафезова4-394-НР/
Мариана Стефанова Димитрова4-395-НР/
Зорица Крумова Малинова4-396-НР/
Любка Крумова Димитрова4-397-НР/
Данаил Рудев Михайлов4-398-НР/
Юлия Петкова Николова4-399-НР/
Мария Христова Ненова4-400-НР/
Нонка Иванова Лалева4-401-НР/
Румен Недев Недев4-402-НР/
Валентина Владимирова Кънчева4-403-НР/
Бойко Иванов Страхилов4-404-НР/
Петя Ангелова Шейретова4-405-НР/
Надка Стоянова Петрова4-406-НР/
Христо Стоянов Чакъров4-407-НР/
Полина Божилова Кръстанова4-408-НР/
Валерия Иванова Стаменова4-409-НР/
Санаа Галинова Замел4-410-НР/
Галя Костадинова Гарванова4-411-НР/
Йордан Павлов Петров4-412-НР/
Георги Руйчев Костов4-413-НР/
Стойчо Георгиев Стойчев4-414-НР/
Димитър Рангелов Гургов4-415-НР/
Бистра Томова Герова4-416-НР/
Димитър Светозаров Димитров4-417-НР/
Елинка Илиева Оронова4-418-НР/
Теодор Христов Илиев4-419-НР/
Верка Гергинова Терзийска4-420-НР/
Светослав Василев Танев4-421-НР/
Стоян Александров Георгиев4-422-НР/
Седефчо Георгиев Гюров4-423-НР/
Сергей Ганчев Томов4-424-НР/
Андреяна Петкова Петкова4-425-НР/
Стефан Красимиров Кожухаров4-426-НР/
Димана Владимирова Данчева4-427-НР/
Иво Кирилов Танчев4-428-НР/
Стефан Кирилов Киранов4-429-НР/
Любомир Симеонов Черногорски4-430-НР/
Ангел Стоянов Гардански4-431-НР/
Йордан Димитров Димитров4-432-НР/
Иван Маринов Богданов4-433-НР/
Денка Стоянова Евстатиева4-434-НР/
Александър Венциславов Димитров4-435-НР/
Цветан Василев Цолов4-436-НР/
Стойчо Георгиев Стойков4-437-НР/
Паскал Тодоров Желязков4-438-НР/
Никола Георгиев Петканин4-439-НР/
Нели Илиева Трайкова4-440-НР/
Георги Генадиев Георгиев4-441-НР/
Спас Димитров Колев4-442-НР/
Георги Петров Кръстев4-443-НР/
Кирил Емануилов Ангелов4-444-НР/
Христо Валентинов Гергов4-445-НР/
Юлиян Иванов Георгиев4-446-НР/
Никола Дянков Лижев4-447-НР/
Виолета Цветанова Стойкова4-448-НР/
Венелин Георгиев Михайлов4-449-НР/
Румяна Димитрова Шушулова4-450-НР/
Стефан Панайотов Мъндев4-451-НР/
Мария Александрова Тошева-Чубриева4-452-НР/
Виктор Божидаров Лашков4-453-НР/
Исаак Соломон Паси4-454-НР/
Валентина Иванова Маринова4-455-НР/
Иван Георгиев Димитров4-456-НР/
Ивайло Димитров Бояджиев4-457-НР/
Десислава Здравкова Таранова-Андонова4-458-НР/
Нели Николова Борисова4-459-НР/
Николай Велков Дойчев4-460-НР/
Веселин Любомиров Гъжев4-461-НР/
Васил Пенчов Арабаджиев4-462-НР/
Христо Стоянов Петров4-463-НР/
Симеон Петров Симеонов4-464-НР/
Васко Захариев Цветков4-465-НР/
Димитър Иванов Данчев4-466-НР/
Тодор Иванов Модев4-467-НР/
Александър Николов Иванов4-468-НР/
Ангел Ванков Ангелов4-469-НР/
Весела Иванова Иванова4-470-НР/
Десислава Кочева Христева4-471-НР/
Йорданка Йосифова Петрова4-472-НР/
Николина Иванова Даскалова4-473-НР/
Рени Иванова Ангелова4-474-НР/
Стефко Иванова Касъров4-475-НР/
Таня Георгиева Янкова4-476-НР/
Кристин Емилова Йорданова4-477-НР/
Пенка Дакова Цафарова4-478-НР/
Константина Мирославова Гаджева4-479-НР/
Стоян Николов Иванов4-480-НР/
Марианна Николова Филипова4-481-НР/
Веско Димитров Василев4-482-НР/
Росица Горанов Иванова4-483-НР/
Александра Петкова Филипова4-484-НР/
Михаела Михайлова Георгиева4-485-НР/
Радка Михайлова Баделова4-486-НР/
Албена Методиева Богданова4-487-НР/
Силвия Василева Арнаудова4-488-НР/
Морена Неделчева Ангелова4-489-НР/
Мая Венциславова Лозанова-Горчева4-490-НР/
Николай Александров Николов4-491-НР/
Александър Ивайлов Иванов4-492-НР/
Борислав Димитров Иванов4-493-НР/
Иван Димитров Пейчев4-494-НР/
Стефка Иванова Георгиева4-495-НР/
Валентина Колева Минчева-Маркова4-496-НР/
Николай Петров Марков4-497-НР/
Цветанка Михайлова Георгиева4-498-НР/
Емил Иванов Мачев4-499-НР/
Емилия Симеонова Харалампиева4-500-НР/
Радка Гошова Маринова4-501-НР/
Елисавета Боянова Петрова4-502-НР/
Ивайло Пламенов Йорданов4-503-НР/
Иванка Миланова Илиева4-504-НР/
Анка Йорданова Иванова4-505-НР/
Александър Методиев Найденов4-506-НР/
Сотир Любенов Сотиров4-507-НР/
Емилия Асенова Куртева4-508-НР/
Тинка Любчова Маринова4-509-НР/
Ивайло Митков Симеонов4-510-НР/
Стефка Стефанова Маринова4-511-НР/
Зорка Огнянова Костадинова4-512-НР/
Тинка Траянова Иванова4-513-НР/
Зоя Стефчова Рашкова4-514-НР/
Димитър Кирилов Димитров4-515-НР/
Жеко Кочев Жеков4-516-НР/
Янко Панчев Сашев4-517-НР/
Борислав Янков Борисов4-518-НР/
Тодор Иванов Костадинов4-519-НР/
Ангел Стоев Стоев4-520-НР/
Лука Василев Луков4-521-НР/
Десислава Йорданова Борисова4-522-НР/
Васил Владимиров Панагонов4-523-НР/
Мирослав Спасов Дачев4-524-НР/
Найда Велинова Стефанова4-525-НР/
Надя Божилова Кунчева4-526-НР/
Сашко Янков Димитров4-527-НР/
Радка Иванова Каменска4-528-НР/
Станислав Чавдаров Младенов4-529-НР/
Кирил Йосифов Парапанов4-530-НР/
Донка Георгиева Петкова4-531-НР/
Нели Асенова Ранова4-532-НР/
Иван Атанасов Атанасов4-533-НР/
Цветан Йорданов Цветанов4-534-НР/
Димчо Георгиев Стоев4-535-НР/
Младен Илиев Младенов4-536-НР/
Йордан Цветанов Йорданов4-537-НР/
Борислав Християнов Кръстев4-538-НР/
Даниела Христова Гочева4-539-НР/
Жоро Панайотов Стоянов4-540-НР/
Мартин Славов Стефанов4-541-НР/
Евтим Георгиев Евтимов4-542-НР/
Петрана Виденова Здравкова4-543-НР/
Стоян Христов Стоянов4-544-НР/
Надежда Владимирова Соколова4-545-НР/
Людмила Любенова Цекова4-546-НР/
Милко Ангелов Захов4-547-НР/
Блага Димитрова Стойкова4-548-НР/
Георги Ивов Георгиев4-549-НР/
Богдан Тодоров Гацев4-550-НР/
Ребека Йорданова Велчева4-551-НР/
Димитър Христов Апостолов4-552-НР/
Тодор Игнатов Гацев4-553-НР/
Живка Станкова Таскова4-554-НР/
Петранка Петкова Димитрова4-555-НР/
Борислав Димитров Апостолов4-556-НР/
Любомир Василев Богданов4-557-НР/
Анита Лъчезарова Иванова-Апостолова4-558-НР/
Лиляна Методиева Гацева4-559-НР/
Ана Веселинова Илиева4-560-НР/
Миленчо Вучков Милушев4-561-НР/
Александър Велинов Спасов4-562-НР/
Илиян Младенов Цветанов4-563-НР/
Николай Благоев Гьорев4-564-НР/
Марийка Цветкова Гацева4-565-НР/
Марин Владимиров Газев4-566-НР/
Александър Кирилов Александров4-567-НР/
Стефан Тодоров Колев4-568-НР/
Мария Радославова Пандърска4-569-НР/
Лидия Петрова Асенова4-570-НР/
Даяна Богданова Кръстанова4-571-НР/
Радка Стоименова Петкова4-572-НР/
Стефан Милотинов Божков4-573-НР/
Ирена Милчова Илиева4-574-НР/
Цветана Лалова Чавдарова4-575-НР/
Станислав Емилов Атанасов4-576-НР/
Радослава Костадинова Велина4-577-НР/
Катерина Рускова Танева4-578-НР/
Миланка Благоева Виденова4-579-НР/
Стефания Стефанова Петрова4-580-НР/
Петър Петров Катинчев4-581-НР/
Иванка Тодорова Зарева4-582-НР/
Пламен Иванов Славов4-583-НР/
Люба Ангелова Райнова4-584-НР/
Павлианка Любенова Николова4-585-НР/
Величка Борисова Дойчева4-586-НР/
Илиана Николова Касабова4-587-НР/
Нина Кузманова Спиридонова4-588-НР/
Зоя Борисова Грозданова4-589-НР/
Стефан Венев Василев4-590-НР/
Елмира Иванова Котева4-591-НР/
Красимир Александров Крумов4-592-НР/
Галина Стоименова Димитрова4-593-НР/
Габриела Емилова Любенова4-594-НР/
Мартин Мариов Жлабинков4-595-НР/
Веселин Руменов Милошев4-596-НР/
Радослав Иванов Райчев4-597-НР/
Цветелина Кирилова Генадиева4-598-НР/
Янислав Йорданов Кирилов4-599-НР/
Християн Василев Григоров4-600-НР/
Борислав Венциславов Спасов4-601-НР/
Веселина Александрова Найденова4-602-НР/
Стойко Панайотов Стойков4-603-НР/
Пламен Кръстев Халачев4-604-НР/
Ценко Пеев Велев4-605-НР/
Райна-Румяна Лазарова Белухова4-606-НР/
Николай Иванов Цонков4-607-НР/
Христо Андонов Атанасов4-608-НР/
Виктор Недялков Петров4-609-НР/
Тони Кънчев Кънев4-610-НР/
Димитър Василев Ставрев4-611-НР/
Катерина Георгиева Давидова4-612-НР/
Милена Иванова Каменова4-613-НР/
Иван Атанасов Колев4-614-НР/
Таню Петров Петров4-615-НР/
Петър Хинков Петров4-616-НР/
Петър Николов Михайлов4-617-НР/
Марин Стефанов Домусчиев4-618-НР/
Йохан Първанов Петков4-619-НР/
Божидар Киров Щерев4-620-НР/
Никола Цветков Николов4-621-НР/
Корнелия Любомирова Романова - Колеолова4-622-НР/
Христо Свиленов Станчев 4-623-НР/
Пенка Стефкова Стоименова4-624-НР/
Цветан Иванов Йорданов4-625-НР/
Милан Георгиев Миланов4-626-НР/
Габриел Сергеев Георгиев4-627-НР/
Диана Изгрева Шишкова4-628-НР/
Юлия Малинова Колева4-629-НР/
Руслан Владков Влаев4-630-НР/
Апостол Здравков Христов4-631-НР/
Николай Светлозаров Гочев4-632-НР/
Ангел Ивайлов Колев4-633-НР/
Николай Николаев Добрев4-634-НР/
Илиян Григоров Илиев4-635-НР/
Румен Панталеев Евлогиев4-636-НР/
Елена Георгиева Бориславова – Кръстева4-637-НР/
Кръстинка Иванова Ботева4-638-НР/
Милена Руменова Милошева4-639-НР/
Адриан Ивов Скримов4-640-НР/
Веселин Кирилов Борисов4-641-НР/
Йордан Крумов Малинов4-642-НР/
Радослав Петров Шаламанов4-643-НР/
Моника Иванова Стойнева4-644-НР/
Димитър Христов Бакалски4-645-НР/
Божидар Стоилов Илков4-646-НР/
Димитър Василев Пенчев4-647-НР/
Живко Недялков Георгиев4-648-НР/
Кристиян Сашев Калчев4-649-НР/
Иван Емилов Великов4-650-НР/
Георги Петков Пейчинов4-651-НР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1789-МИ / 12.03.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище

 • № 1788 / 12.03.2020

  относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г., изм. и доп. с Решение № 723 от 23.08.2019 г. на ЦИК, за работните групи на Централната избирателна комисия

 • № 1787-МИ / 12.03.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик

 • всички решения