сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Живка Генчева Александрова1-1-МР/
Милка Иванова Колдамова-Иванова1-2-МР/
Петко Йорданов Петков1-3-МР/
Мирослав Божидаров Йовчев1-4-МР/
Мариана Стоилова Стоилова1-5-МР/
Деяна Антонова Тонева-Георгиева1-6-МР/
Любомира Недялкова Райкова1-7-МР/
Николай Костов Колев1-8-МР/
Стоян Кирилов Петков1-9-МР/
Мая Тонева Тенева1-10-МР/
Георги Колев Георгиев1-11-МР/
Слави Иванов Котаров1-12-МР/
Диана Иванова Искрева-Идиго1-13-МР/
Мавракис Георгиос Сотириос1-14-МР/
Сотир Бойчев Евтимов1-15-МР/
Жулиета Гочева Иванова1-16-МР/
Жоро Чернев Хаджиев1-17-МР/
Искра Михайлова Михайлова1-18-МР/
Никола Руменов Райков1-19-МР/
Марияна Желязкова Вълчева1-20-МР/
Пламен Димитров Петков1-21-МР/
Първан Симеонов Първанов1-22-МР/
Стефан Иванов Чертоянов1-23-МР/
Гергана Костова Божинова1-24-МР/
Мирослава Желева Славова1-25-МР/
Десислава Коева Георгиева1-26-МР/
Мария Костадинова Данева1-27-МР/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения