Институт за социална интеграция

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Георги Димитров Янакиев2-1-МР/
Христина Георгиева Христова2-2-МР/
Милко Страхилов Петков2-3-МР/
Виктория Константинова Крънева2-4-МР/
Димитър Огнянов Митев2-5-МР/
Ивайла Тихомирова Томова2-6-МР/
Десислава Стефанова Николова2-7-МР/
Михаела Орлинова Василева2-8-МР/
Веселина Петрова Василева2-9-МР/
Силян Асенов Иванов2-10-МР/
Славян Славчев Тасков2-11-МР/
Николай Денчев Димитров2-12-МР/
Иван Славчев Тасков2-13-МР/
Маги Венциславова Иванова2-14-МР/
Мариола Велчова Божилова2-15-МР/
Светлана Иванова Димитрова2-16-МР/
Лия Николаева Величкова2-17-МР/
Инна Георгиева Кирилова2-18-МР/
Кирил Петров Иванов2-19-МР/
Мартин Любомиров Кирилов2-20-МР/
Цветомир Илийчев Цветанов2-21-МР/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения