Земеделски младежки съюз

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Явор Илиев Хайтов14-1-МИ/
Йорданка Иванова Бубарска14-2-МИ/
Ваня Светославова Грамчева14-3-МИ/
Милена Георгиева Димитрова14-4-МИ/
Надя Иларионова Нетова14-5-МИ/
Калоян Тошков Михов14-6-МИ/
Цветанка Огнянова Генова14-7-МИ/
Петър Добринов Димитров14-8-МИ/
Иван Вътков Ангелов14-9-МИ/
Христо Цеков Томов14-10-МИ/
Добрин Петров Димитров14-11-МИ/
Ивалина Петрова Георгиева14-12-МИ/
Димитър Цветков Бубарски14-13-МИ/
Димитър Тодоров Георгиев14-14-МИ/
Тошко Христов Михов14-15-МИ/
Христо Ангелов Ангелов14-16-МИ/
Огнян Нинов Генов14-17-МИ/
Тодор Младенов Тодоров14-18-МИ/
Лариса Георгиева Бонева14-19-МИ/
Елица Цветанова Кънчева14-20-МИ/
Анелия Миткова Тодорова14-21-МИ/
Николинка Бориславова Здравкова14-22-МИ/
Румен Иванов Станчев14-23-МИ/
Доля Веселинова Бенова14-24-МИ/
Иванка Илиева Митева14-25-МИ/
Цветалина Георгиева Каменова14-26-МИ/
Боряна Ангелова Митова14-27-МИ/
Пламен Цветанов Божинов14-28-МИ/
Мария Иванова Цекова14-29-МИ/
Цветелина Добринова Лучникова14-30-МИ/
Василка Иванова Ефремова14-31-МИ/
Пенка Николова Грънчарова14-32-МИ/
Ива Вълчева Димитрова14-33-МИ/
Петрана Борисова Митева14-34-МИ/
Моника Начкова Иванова14-35-МИ/
Йорданка Лазарова Георгиева14-36-МИ/
Иванка Светославова Пеевска14-37-МИ/
Грета Пенчева Генова-Георгиева14-38-МИ/
Петя Венциславова Димитрова14-39-МИ/
Лидия Генчева Пешанова14-40-МИ/
Пепа Генчева Пешанова14-41-МИ/
Иванка Петрова Ангелова14-42-МИ/
Владимир Стоянов Цветков14-43-МИ/
Иван Бориславов Димов14-44-МИ/
Христо Петев Стайков14-45-МИ/
Благой Станчев Станчев14-46-МИ/
Илияна Атанасова Ангелова14-47-МИ/
Мария Ивайлова Делева14-48-МИ/
Дима Николаева Димова14-49-МИ/
Ирина Валериева Панчева14-50-МИ/
Ана Иванова Камовска14-51-МИ/
Петко Атанасов Нинев14-52-МИ/
СТОИЛ КОСТАДИНОВ ПАЛАФУТОВ14-53-МИ/
Малин Денков Папазов14-54-МИ/
ИВАН ЛЮБОМИРОВ НЕНЧЕВ14-55-МИ/
ГАБРИЕЛ ОННИК ЧАМУРДЖИЯН14-56-МИ/
ЦВЕТЕЛИНА АНДРЕЕВА ВАСЕВА14-57-МИ/
Димитрина Атанасова Никова14-58-МИ/
ДИМИТЪР ПЕТРОВ КРЕМЕНАРОВ14-59-МИ/
Тодор Василев Панчев14-60-МИ/
Мария Вихърова Величкова14-61-МИ/
НАДКА ЖИВКОВА АЗОВА14-62-МИ/
МАРИАНА ИЛИЙЧЕВА ВАСИЛЕВА14-63-МИ/
АНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА14-64-МИ/
Тони Петкова Витанова14-65-МИ/
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ГАТЕВА14-66-МИ/
ГЕОРГИ ЦАНКОВ МИШЕВ14-67-МИ/
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА14-68-МИ/
ЕКАТЕРИНА ДОБРЕВА ДОБРЕВА14-69-МИ/
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАРОВА14-70-МИ/
ТАНЬО СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ14-71-МИ/
Георги Русев Катерински14-72-МИ/
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШКЕМБИЕВ14-73-МИ/
ОЛГА ГЕНАДИЕВНА СОЛОДОВА14-74-МИ/
Мирослава Иванова Митева14-75-МИ/
ХРИСТИЯНИЯ ДИМИТРОВА СЕМЕРДЖИЕВА14-76-МИ/
Гергана Йорданова Видолова14-77-МИ/
Марийка Трендафилова Стоянова14-78-МИ/
Петя Неделчева Ангелова14-79-МИ/
Лушка Лукова Бундова14-80-МИ/
Тодор Христов Чешмеджиев14-81-МИ/
НЕДЕЛИН КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ14-82-МИ/
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ14-83-МИ/
Мария Георгиева Чешмеджиева14-84-МИ/
Вилиана Маринова Благоева14-85-МИ/
ЦАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА14-86-МИ/
Тихомира Добчева Николова14-87-МИ/
Иван Димитров Костадинов14-88-МИ/
Арсения Трифонова Дончева14-89-МИ/
РОСЕН ЙОСИФОВ БАКАЛОВ14-90-МИ/
ПЕТКО НЕДЕЛЧЕВ КИРКОВ14-91-МИ/
Жулиет Миленова Яркова14-92-МИ/
БОЖАНКА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА-МИХАЙЛОВА14-93-МИ/
КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КУНЧЕВ14-94-МИ/
Елисавета Василева Даскалова14-95-МИ/
Росица Димитрова Казиска14-96-МИ/
АЛЕКС СТЕФАНОВ СТОИМЕНОВ14-97-МИ/
Красимир Василев Величков14-98-МИ/
Златан Фердинандов Колев14-99-МИ/
ВИКТОРИЯ СВЕТЛИНОВА ГЕОРГИЕВА14-100-МИ/
Стоян Василев Петров14-101-МИ/
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ СТОЙЧЕВ14-102-МИ/
ЖЕКО ИЛКОВ ПЕТРОВ14-103-МИ/
ДОНКА ЖЕКОВА КИРКОВА14-104-МИ/
НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА СТОЙНОВА14-105-МИ/
Теодора Владимирова Георгиева14-106-МИ/
Ралица Господинова Грозева14-107-МИ/
Васка Петрова Маркова14-108-МИ/
Димитрина Евгениева Георгиева14-109-МИ/
Иво Костадинов Тенов14-110-МИ/
Росица Вескова Гаджакова14-111-МИ/
Радка Любенова Андреева14-112-МИ/
Паолина Тихомирова Тодорова14-113-МИ/
Мария Николаева Петева14-114-МИ/
ВЛАДИМИР СПИРОВ КОСТОВ14-115-МИ/
ЕЛМОНА БАДВАГАН ЕРАМЯН14-116-МИ/
ИЛИЯНА ТОНЕВА ПЕПЕЛАНОВА14-117-МИ/
Величко Христов Кожухаров14-118-МИ/
ЕВА-МАРИЯ антоний Райчевска14-119-МИ/
АНТОНИЯ АНТОНОВА РАЙЧЕВСКА14-120-МИ/
Радостин Йорданов Карамфилов14-121-МИ/
Небахат Ахмед Пехливан14-122-МИ/
Ивайло Ангелов Фортев14-123-МИ/
Кольо Василев Василев14-124-МИ/
Александър Любенов Харизанов14-125-МИ/
Петър Божидаров Шопов14-126-МИ/
Ангел Иванов Фортев14-127-МИ/
Анастасия Димитрова Палазова14-128-МИ/
Антоанета Крумова Стоянова14-129-МИ/
Елизабет Марио Дилкова14-130-МИ/
Йорданка Димитрова Димитрова14-131-МИ/
ЗВЕЗДАЛИНА РУМЕНОВА МАДЖИРОВА14-132-МИ/
Мария Петрова Спасова14-133-МИ/
Гергана Данаилова Геранова14-134-МИ/
ДИМКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА14-135-МИ/
Нина Александрова Куцоянис14-136-МИ/
Гюлфие Рамадан Ибиш14-137-МИ/
Огнян Маринов Велев14-138-МИ/
Велин Димитров Палазов14-139-МИ/
Тодор Николов Бързински14-140-МИ/
Йорданка Василева Фортева14-141-МИ/
Соня Иванова Овнарова14-142-МИ/
Радослав Цветанов Барболов14-143-МИ/
Пенка Димитрова Найденова14-144-МИ/
Ася Димитрова Найденова14-145-МИ/
Нонка Петрова Иванова14-146-МИ/
Иванка Георгиева Кюрова14-147-МИ/
Мария Андреева Маерова14-148-МИ/
Минчо Димитров Баев14-149-МИ/
Атанас Захариев Илиев14-150-МИ/
Вяра Христова Николова14-151-МИ/
Борислав Здравков Маргаритов14-152-МИ/
Лазар Игнатов Пунгеров14-153-МИ/
Веселина Костова Димитрова14-154-МИ/
Лалка Мирчева Бояджиева14-155-МИ/
Зора Веселинова Маргаритова14-156-МИ/
Красимир Радков Хаджиев14-157-МИ/
Константин Митов Крънчев14-158-МИ/
Иван Николов Николов14-159-МИ/
Величко Тодоров Величков14-160-МИ/
Ангел Стоилов Атанасов14-161-МИ/
Светослав Костадинов Вулджев14-162-МИ/
Георги Димитров Алексиев14-163-МИ/
Антон Димитров Балъмов14-164-МИ/
Теодора Недкова Чанева14-165-МИ/
Даниела Иванова Величкова14-166-МИ/
СТОЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА14-167-МИ/
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ДАНЕВ14-168-МИ/
Недялко Филипов Терзиев14-169-МИ/
Кристиан Дечков Стоянов14-170-МИ/
Момчил Димитров Трифонов14-171-МИ/
Мария Тодорова Караминчева14-172-МИ/
Димитър Иванов Евтимов14-173-МИ/
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ14-174-МИ/
ЛЮБЕН МЛАДЕНОВ БРЪНЗАЛОВ14-175-МИ/
Гала Стоянова Атанасова14-176-МИ/
Найден Митков Салтъков14-177-МИ/
Тодин Костов Бояджиев14-178-МИ/
Христо Костов Динев14-179-МИ/
Мария Маркова Стойчева14-180-МИ/
Кирчо Милков Николов14-181-МИ/
Александър Тодоров Стойчев14-182-МИ/
Боян Борисов Сивинов14-183-МИ/
Петкана Петрова Даракчиева14-184-МИ/
Антония Ивова Русева14-185-МИ/
Ивайло Николов Иванов14-186-МИ/
Людмил Константинов Люцканов14-187-МИ/
Пенка Донева Дончева14-188-МИ/
Марияна Добрева Димитрова14-189-МИ/
Величка Николова Славова14-190-МИ/
Христо Ангелов Дафков14-191-МИ/
Евгения Денева Стоянова14-192-МИ/
Цветан Иванов Белчев14-193-МИ/
Йорданка Тодорова Николова14-194-МИ/
Пенка Стоянова Николова14-195-МИ/
Минка Миткова Кирева14-196-МИ/
Весела Иванова Гюзелева14-197-МИ/
Мария Христова Динева14-198-МИ/
Коста Петров Динев14-199-МИ/
Величка Тодорова Илиева14-200-МИ/
Антоний Велинов Карафезиев14-201-МИ/
Соня Илиева Илиева14-202-МИ/
Мария Тодорова Галибарска14-203-МИ/
Веска Димитрова Стойкова14-204-МИ/
Радка Ангелова Запрева14-205-МИ/
Петър Янков Запрев14-206-МИ/
Десислава Каменова БОТЕВА-ИВАНОВА14-207-МИ/
Софка Радева Дочева14-208-МИ/
Антон Светлинов Димитров14-209-МИ/
Стелиана Марианова Андреева14-210-МИ/
Даниела Димитрова Гатева14-211-МИ/
Стефка Бойкова Гешева14-212-МИ/
Николета Валентинова Найденова14-213-МИ/
Нели Николаева Славчева14-214-МИ/
Милен Кирчев Николов14-215-МИ/
Катя Димитрова Каранова14-216-МИ/
Теодора Атанасова Витанова14-217-МИ/
Йоана Костадинова Ганчева14-218-МИ/
Никола Дончев Николов14-219-МИ/
Илия Тодоров Панов14-220-МИ/
Ирина Иванова Маринова14-221-МИ/
Анжела Красимирова Стефанова14-222-МИ/
Йорданка Йонкова Бързева14-223-МИ/
Елена Запрянова Бързева14-224-МИ/
Анка Асенова Христева14-225-МИ/
Цветелина Костадинова Христева14-226-МИ/
Нъшан Якоб Деркалестаниан14-227-МИ/
Динко Петров Делийски14-228-МИ/
Алис Сироп Толева14-229-МИ/
Димитър Спасов Кьосев14-230-МИ/
Емил Атанасов Атанасов14-231-МИ/
Любомир Тодоров Димитров14-232-МИ/
Тодор Любомиров Димитров14-233-МИ/
ЯНА ВЕЛИКОВА КЕРАНОВА14-234-МИ/
СОФКА ЛЮБЕНОВА ТАЛАХЧИЕВА14-235-МИ/
ВЕНЦИСЛАВА ТОШКОВА ЕЛМАЗОВА14-236-МИ/
Надя Александрова Илиева14-237-МИ/
Атанаска Петрова Чончорова14-238-МИ/
Иванка Калчева Методиева14-239-МИ/
Гинка Колева Челибакова14-240-МИ/
Христо Деянов Генчев14-241-МИ/
Гита Стоилова Дерузова14-242-МИ/
Кирил Димитров Андонов14-243-МИ/
Соня Димитрова Киркова14-244-МИ/
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПРОТОПОПОВ14-245-МИ/
Антон Лилков Шотаров14-246-МИ/
ХРИСТИНА ТОШКОВА ЛАЛОВА14-247-МИ/
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ14-248-МИ/
ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ЗАПРЯНОВА14-249-МИ/
Ана Георгиева Лазарова14-250-МИ/
Калин Димитров Бончев14-251-МИ/
Иванка Тодорова Тодорова14-252-МИ/
Иванка Ганчева Караиванова14-253-МИ/
СТЕФКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА14-254-МИ/
МАРИЕТА МИЛЧЕВА КАРАИВАНОВА14-255-МИ/
ДАРИНА КОЕВА КРЪСТЕВА14-256-МИ/
ВЕСКО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ14-257-МИ/
ИЛИЯНА НИКОЛОВА БЕНИНА14-258-МИ/
Радка Маринова Драганова14-259-МИ/
Елена Николова Маринова14-260-МИ/
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ДУЕВСКИ14-261-МИ/
Анета Николова Радина-Буцева14-262-МИ/
КАЛИН ХРИСТОВ КУМАНОВАЛИ14-263-МИ/
ПЕШО ПАВЛОВ КАКАРСКИ14-264-МИ/
Соня Темелкова Кузева14-265-МИ/
ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУХОВ14-266-МИ/
СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ТОДОРОВ14-267-МИ/
Радка Иванова Манолова- Атанасова14-268-МИ/
ТАТЯНА ПЕТКОВА ДАЧЕВА14-269-МИ/
ТОДОР ДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ14-270-МИ/
Ина Йорданова Пондева14-271-МИ/
КРАСИМИР ХРИСТОСОВ ЙОРДАНОВ14-272-МИ/
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АРНАУДОВ14-273-МИ/
МАРИЯН ЦВЕТАНОВ ДОТКИН14-274-МИ/
ЕМАНУИЛ НИКОЛАЕВ АМБАРЕВ14-275-МИ/
НИКОЛАЙ ЕМАНУИЛОВ АМБАРЕВ14-276-МИ/
АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ14-277-МИ/
Невена Илиева Генова14-278-МИ/
Йовка Иванова Чапкънска14-279-МИ/
ТАКУХИ БОХОС ГЮЛЯН14-280-МИ/
Галина Димитрова Куткурова14-281-МИ/
ЙОВКА Василева ЯНАКИЕВА14-282-МИ/
ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕНЧЕВ14-283-МИ/
КРАСИМИР НИКОЛОВ СТАНЕВ14-284-МИ/
Павлина Николова Стойнова14-285-МИ/
Арман Манук Дайджанян14-286-МИ/
Александър Владимиров Димитров14-287-МИ/
Валентин Николаев Хаджийски14-288-МИ/
Кольо Василев Василев14-289-МИ/
Дора Минаева Иванова14-290-МИ/
Иван Митев Иванов14-291-МИ/
Емилия Ваклинова Хаджийска14-292-МИ/
Стела Цонева Божинова14-293-МИ/
Иван Вълчев Христов14-294-МИ/
Стоян Йорданов Данаилов14-295-МИ/
Запрян Иванов Дерузов14-296-МИ/
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ14-297-МИ/
МАРИЙКА БОРИСОВА ИВАНОВА14-298-МИ/
Елена Стоянова Кърпарова14-299-МИ/
ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА14-300-МИ/
Иван Илиев Минков14-301-МИ/
Мирослава Илиева Маджарова14-302-МИ/
Диана Димитрова Камбарева14-303-МИ/
Веселина Димитрова Бонева14-304-МИ/
Костадин Иванов Дечин14-305-МИ/
Събена Георгиева Ерен14-306-МИ/
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОЙЧЕВ14-307-МИ/
КОСТАДИН ИВАНОВ ДЖИСОВ14-308-МИ/
Павлина Бисерова Лилова14-309-МИ/
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ МАРЕВ14-310-МИ/
СОНЯ ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА14-311-МИ/
Жана Георгиева Китипова14-312-МИ/
КИРИЛ ИЛИЕВ КИРЧЕВ14-313-МИ/
Мария Христова Гушева14-314-МИ/
Надя Стоева Димитрова14-315-МИ/
ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРУНОВ14-316-МИ/
Александър Митков Меликаров14-317-МИ/
ИВАН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ14-318-МИ/
ВЕСЕЛИН ОМАР ОТМАН14-319-МИ/
СТЕФАН ЙОСИФОВ БАКАЛСКИ14-320-МИ/
Таня Иванова Гиздашка14-321-МИ/
Гавраил Весков Маджаров14-322-МИ/
Александър Веселинов Георгиев14-323-МИ/
Красимира Бончева Ангелова14-324-МИ/
Илко Георгиев Раев14-325-МИ/
Теодора Спасова Умурска14-326-МИ/
Михаил Григоров Михайлов14-327-МИ/
ГАЛЯ СТОЯНОВА ПАВЛОВА14-328-МИ/
Радка Дончева Рибарова14-329-МИ/
Максим Георгиев Велинов14-330-МИ/
РОЗИТА НИКОЛОВА РУПЧЕВА14-331-МИ/
ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА14-332-МИ/
Павел Павлов Георгиев14-333-МИ/
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА14-334-МИ/
ВАНЯ СТОЯНОВА ЦАРЕВА14-335-МИ/
Христина Георгиева Христова14-336-МИ/
СТАЙКО ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ14-337-МИ/
Атанас Николов Гургов14-338-МИ/
Недялка Петрова Коева14-339-МИ/
Даниел Добромиров Кардашлиев14-340-МИ/
ВАНЯ НЕДЕЛЧЕВА ХАРБАЛИЕВА14-341-МИ/
Станка Стоилова Кънчева14-342-МИ/
Ардаш Оник Мелконян14-343-МИ/
ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА14-344-МИ/
НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ14-345-МИ/
Лили Костадинова Илчева14-346-МИ/
Петя Емилова Дачева14-347-МИ/
ТЕНЬО МИТКОВ ТЕНЕВ14-348-МИ/
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦЪРОВА14-349-МИ/
Румен Йорданов Зефов14-350-МИ/
ВАСИЛ СТОЯНОВ РАДИН14-351-МИ/
Милко Карамфилов Лилов14-352-МИ/
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА14-353-МИ/
Мария Ангелова Велчева14-354-МИ/
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ ПЪРВАНОВСКИ14-355-МИ/
Нина Калчева Николова14-356-МИ/
ДАНИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ТОДОРОВА14-357-МИ/
Калоян Янков Данев14-358-МИ/
Виктория Михайлова Тошева14-359-МИ/
Вета Любенова Георгиева14-360-МИ/
Лилия Илиева Георгиева14-361-МИ/
Вяра Александрова Данева14-362-МИ/
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ14-363-МИ/
Венцеслава Константинова Миладинова14-364-МИ/
Николина Атанасова Цакова14-365-МИ/
Нина Дончева Дончева14-366-МИ/
НИКОЛИНА ДИМОВА НИХТЯНОВА14-367-МИ/
НАТАЛИЯ ПЕПОВА МАДЖАРОВА14-368-МИ/
Евгения Костадинова Вълчинова14-369-МИ/
МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИПОВ14-370-МИ/
Запрян Николов Андонов14-371-МИ/
Мишел - Иван Христов Христев14-372-МИ/
Александър Анестиев Тимчев14-373-МИ/
Султана Александрова Кръстева14-374-МИ/
ДОНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА14-375-МИ/
Стоянка Янкова Кохчиева14-376-МИ/
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЛУКОВА14-377-МИ/
ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА ВУЛЕВА14-378-МИ/
КИРИЛ БОРИСОВ БЛАЧЕВ14-379-МИ/
Иванка Тодорова Стоянова14-380-МИ/
Пенчо Димов Стоянов14-381-МИ/
ГЕОРГИ МАРИНОВ МИЛУШЕВ14-382-МИ/
Елена Костадинова Петрова14-383-МИ/
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА14-384-МИ/
Светлана Дианова Димитрова14-385-МИ/
ВАСИЛ РУМЕНОВ СПАСОВ14-386-МИ/
НИКОЛАЙ САВОВ ЛЕКОВ14-387-МИ/
Димитър Благоев Иванов14-388-МИ/
МАРИАНА БОЙКОВА ЙЪЛМАЗ14-389-МИ/
ВАНЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА14-390-МИ/
ДИМИТЪР АНТОНИЕВ АТАНАСОВ14-391-МИ/
ВЕСЕЛЕНА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА14-392-МИ/
Снежана Иванова Ангелова14-393-МИ/
Борис Иванов Мутафчиев14-394-МИ/
Андреана Пенева Палазова14-395-МИ/
Атанаска Иванова Асенова14-396-МИ/
Елена Пейчева Панайотова14-397-МИ/
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАНОВА14-398-МИ/
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА14-399-МИ/
ПЛАМЕНА ЛЮБОМИРОВА ЧОЧЕВА14-400-МИ/
Даниела Василева Недялкова14-401-МИ/
Пенка Стефанова Калинова14-402-МИ/
Борис Кирилов Бусаров14-403-МИ/
Димитър Александров Попов14-404-МИ/
Атанас Ненов Иванов14-405-МИ/
Васил Костадинов Попов14-406-МИ/
Слави Филипов Боянов14-407-МИ/
НАДЕЖДА МАРИЕВА НИКОЛОВА14-408-МИ/
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА14-409-МИ/
Даниел Антонов Танев14-410-МИ/
Иван Атанасов Бодурски14-411-МИ/
ФРАНСОАЗ ХАЧИК ЛАЗАРОВА14-412-МИ/
ЖАНА СЕВДАЛИНОВА САРИЕВА14-413-МИ/
ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА ДЕРИБЕЕВА14-414-МИ/
НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ПРИМОВ14-415-МИ/
ДИНКО ТАНЕВ ДИНЕВ14-416-МИ/
Ирина Димитрова Балъкчиева14-417-МИ/
СТАНИМИРА НИКОЛОВА АРШИНКОВА14-418-МИ/
САРА САРКИС САРИЯН14-419-МИ/
Ивета Стоянова Иванова14-420-МИ/
Атанас Иванов Бодурски14-421-МИ/
Надежда Атанасова Бодурска14-422-МИ/
Маник Карекин Бояджиева14-423-МИ/
Атанаска Венциславова Толева14-424-МИ/
Емил Янков Янев14-425-МИ/
Стефка Димитрова Делева14-426-МИ/
Надежда Иванова Галибарска14-427-МИ/
ЗДРАВКО ПЕТКОВ ЗЛАТЕВ14-428-МИ/
СИЛВИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА14-429-МИ/
Мирослава Васкова Милкова14-430-МИ/
Божийка Кирилова Георгиева14-431-МИ/
Николинка Божидарова Стрезова14-432-МИ/
Катя Илиева Киркова14-433-МИ/
Нели Василева Бусарова14-434-МИ/
Елена Неделчева Кохчиева14-435-МИ/
Петя Петрова Димитрова14-436-МИ/
Елена Йорданова Николова14-437-МИ/
АНТОНИН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ14-438-МИ/
Андон Атанасов Тосев14-439-МИ/
Енчо Иванов Иванов14-440-МИ/
АТАНАСКА ПЕТКОВА БЕСЛИМОВА14-441-МИ/
Атанас Атанасов Георгиев14-442-МИ/
РУСКО ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ14-443-МИ/
Силвия Георгиева Бръзкова14-444-МИ/
МАРГАРИТА МИЛКОВА ДИМИТРОВА14-445-МИ/
Велина Георгиева Джамурова14-446-МИ/
БОРИСЛАВ МИЛКОВ КУМАНОВ14-447-МИ/
Рангел Димитров Маринов14-448-МИ/
КАТЯ СПАСОВА НЕДЕВСКА14-449-МИ/
РАШО ВЕЛЧЕВ КАЙРЯКОВ14-450-МИ/
Мария Владимирова Драганова14-451-МИ/
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИЧЕВ14-452-МИ/
ГАЛИН ГАНЕВ ГАНЧЕВ14-453-МИ/
Мария Неделчева Дойчева14-454-МИ/
Спас Вълков Дойчев14-455-МИ/
СТОЯНКА ДЕЧЕВА ИЛИЕВА14-456-МИ/
Здравко Димитров Джамуров14-457-МИ/
Дончо Михайлов Денев14-458-МИ/
Микаела Симон Джамджиян14-459-МИ/
Петрана Карамфилова Кръстева14-460-МИ/
МЕРИЛИН МИХАИЛОВА НЕВИНОВА14-461-МИ/
ТАНЯ СВЕТОЗАРОВА ЦАНКОВА14-462-МИ/
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МАТАНОВА14-463-МИ/
Трендафилка Димитрова Павлова14-464-МИ/
АНА МИТКОВА ДИМИТРОВА14-465-МИ/
Цветанка Иванова Костанева14-466-МИ/
Мари Агоп Фурнаджиян14-467-МИ/
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ14-468-МИ/
Снежана Миланова Миланова14-469-МИ/
СИЛВА ЛЕВОН ФЪРЪНДЖЯН14-470-МИ/
АЛБЕРТ ПЕНЕВ ПЕНЕВ14-471-МИ/
НИКОЛЕТ АЛБЕРТ ПЕНЕВА-ДАМБАРОВА14-472-МИ/
Даниела Георгиева Кафадарова14-473-МИ/
ИЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДЖАРОВА14-474-МИ/
Илиана Динкова Криворова14-475-МИ/
Мария Георгиева Николова14-476-МИ/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения