Сдружение Национална младежка мрежа

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
КОСТАДИН ХРИСТОВ ДИНЧЕВ13-1-МИ/
МИТРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА13-2-МИ/
ДЕСИСЛАВА БОНЧЕВА СТОЯНОВА13-3-МИ/
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ13-4-МИ/
СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ГЪРМИДОЛОВА13-5-МИ/
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ГАТЕВА13-6-МИ/
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА МЪЦОВА13-7-МИ/
ДРАГА АЛЕКСАНДРОВА ЦАНКОВА13-8-МИ/
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ13-9-МИ/
ВЕЛИЧКА РАНГЕЛОВА ПАВЛОВА13-10-МИ/
ТАТЯНА БОРИСЛАВОВА ПЪРВАНОВА13-11-МИ/
ТЯНЧО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ13-12-МИ/
ЖИВКО ЛАМБОВ АТАНАСОВ13-13-МИ/
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КИРЕВА13-14-МИ/
ЯНИСЛАВ РАНГЕЛОВ ИВАНОВ13-15-МИ/
АННА ГЕОРГИЕВА ЛИТОВА13-16-МИ/
МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕРНЕВА13-17-МИ/
ЛЮБКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА13-18-МИ/
КРАСИМИР ХРИСТОСОВ ЧАКЪРОВ13-19-МИ/
РОСИЦА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА13-20-МИ/
ИРИНА НИКОЛОВА КАЛОФЕРОВА13-21-МИ/
ЕЛЕНА БОНЕВА АРАБАДЖИЕВА13-22-МИ/
ФАТМЕ ФЕРХАДОВА НАЙДЕНОВА13-23-МИ/
АНТОНИЯ АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА13-24-МИ/
НЕВЕНА АСЕНОВА БУКОВА13-25-МИ/
ЕКАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА ТЕРЗИЕВА13-26-МИ/
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ13-27-МИ/
ЕМИН ХАЙРЕТИНОВ ЕМИНОВ13-28-МИ/
ДИМИТЪР ПЕТРОВ БЕЧЕВ13-29-МИ/
АТАНАС СТОЙКОВ ТОНКОВ13-30-МИ/
СВЕТЛА КРЪСТЕВА ЦВЕТИЛОВА13-31-МИ/
СТОЮ ГЕОРГИЕВ ДЖАМУЛОВ13-32-МИ/
КИРИЛ СТОИМЕНОВ ЦВЕТИЛОВ13-33-МИ/
МАРИЯ НИКОЛОВА МАНОВА13-34-МИ/
ТОДОР СВЕТЛОЗАРОВ СТОИЛОВ13-35-МИ/
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАСАБОВ13-36-МИ/
ХРИСТО ЯНКОВ ЩЕРЕВ13-37-МИ/
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ13-38-МИ/
ПЕНКА ПЕТРОВА АВДЖИЕВА13-39-МИ/
ИЛИАНА ИГНАТОВА ПАЛАЗОВА13-40-МИ/
ГЕНАДИ ДАМЯНОВ МОЛЛОВ13-41-МИ/
МЛАДЕН ЦЕНОВ ВЪЛЕВСКИ13-42-МИ/
РОСИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА13-43-МИ/
ДЕНИЦА ИВАНОВА ТРЕНОВСКА13-44-МИ/
РАДКА ЦАНКОВА ТРИФОНОВА13-45-МИ/
МАГДАЛЕНА ТАЧЕВА СИМЕОНОВА13-46-МИ/
РОСИЦА БОРИСОВА ГЕОРГОВСКА13-47-МИ/
БЛАГА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА13-48-МИ/
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ПУЛЕВ13-49-МИ/
ДИЯН ХРИСТОВ КОЛЕВ13-50-МИ/
ЛИЛИ АЛЕКСИЕВА ТОДОРОВА13-51-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения