сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Кирил Мариянов Мариянов10-1-МИ/
Васил Илиев Кузев10-2-МИ/
Александър Бешков Бешков10-3-МИ/
Ивелин Здравков Колев10-4-МИ/
Иванела Петрова Попова10-5-МИ/
Симона Георгиева Господинова10-6-МИ/
Миглена Живкова Жишева10-7-МИ/
Вероника Иванова Иванова10-8-МИ/
Гено Гошев Стоянов10-9-МИ/
Стоян Ангелов Каварджиев10-10-МИ/
Димитър Иванов Гърков10-11-МИ/

Календар

Решения