Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Кемал Йозтюрк (Mr. Cemal ÖZTÜRK)2М-1-МИ/
Муса Гулиев (Mr. Musa GULIYEV)2М-2-МИ/
Павлина Петрова Лозанова2М-3-МИ/

Календар

Решения