Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Васил Василев Върбанов5-1-МИ/
Иван Недялков Евтимов5-2-МИ/
Павел Петров Станев5-3-МИ/
Никола Панков Диновски5-4-МИ/
Антон Атанасов Атанасов5-5-МИ/
Стефан Дянков Стефанов5-6-МИ/
Николай Петков Георгиев5-7-МИ/
Васил Николов Василев5-8-МИ/
Цочо Панчев Маринов5-9-МИ/
Екатерина Димитрова Шипковенска5-10-МИ/
Александър Христов Димитров5-11-МИ/
Йорданка Асенова Рангелова5-12-МИ/
Димитър Рангелов Симеонов5-13-МИ/
Елисей Илиев Иванов5-14-МИ/
Георги Димитров Ненов5-15-МИ/
Недю Целков Христов5-16-МИ/
Илко Енчев Хаджиминчев5-17-МИ/
Бойко Андонов Терзиев5-18-МИ/
Анастас Тодоров Горанов5-19-МИ/
Йорданка Стоилова Марушкина5-20-МИ/
Васил Петров Джелебов5-21-МИ/
Хубен Маринов Фералиев5-22-МИ/
Атанас Жечев Великов5-23-МИ/
Тодор Колев Георгиев5-24-МИ/
Лъчезар Иванов Станчев5-25-МИ/
Марко Иванов Марков5-26-МИ/
Стоян Николов Стоянов5-27-МИ/
Венцислав Антонов Савов5-28-МИ/
Кунчо Димитров Узунов5-29-МИ/
Станчо Николов Тодоров5-30-МИ/
Мирослав Георгиев Ангелов5-31-МИ/
Момчил Николов Трифонов5-32-МИ/
Илия Владимиров Мандров5-33-МИ/
Тодор Иванов Енев5-34-МИ/
Милко Петров Томов5-35-МИ/
Фильо Борисов Филев5-36-МИ/
Денислав Станков Георгиев5-37-МИ/
Тодор Костадинов Спасов5-38-МИ/
Дамян Тодоров Дамянов5-39-МИ/
Огнян Динчов Велев5-40-МИ/
Асен Маринов Граматиков5-41-МИ/
Евгени Александров Ангелов5-42-МИ/
Василка Тодорова Тимова5-43-МИ/
Тодор Иванов Тодоров5-44-МИ/
Веселина Бойкова Михайлова -Тенева5-45-МИ/
Цвета Велчева Найденова5-46-МИ/
Румяна Симеонова Пангарова5-47-МИ/
Димитър Климентов Димитров5-48-МИ/
Лилия Георгиева Завкова5-49-МИ/
Тотко Найденов Стоянов5-50-МИ/
Рачо Борисов Илиев5-51-МИ/
Кирил Тодоров Куртев5-52-МИ/
Иван Асенов Шопов5-53-МИ/
Николай Димитров Гогов5-54-МИ/
Валентин Георгиев Николчев5-55-МИ/
Красимир Боянов Кръстев5-56-МИ/
Петър Давидков Костадинов5-57-МИ/
Бистра Георгиева Василева5-58-МИ/
Николай Петров Тинов5-59-МИ/
Димитър Атанасов Петров5-60-МИ/
Георги Станков Петров5-61-МИ/
Асен Лазаров Паунов5-62-МИ/
Димитър Георгиев Стоичков5-63-МИ/
Петър Христов Овнаров5-64-МИ/
Васил Ангелов Славков5-65-МИ/
Стефан Опров Кокоров5-66-МИ/
Росен Иванов Иванов5-67-МИ/
Дора Славчева Щуркова5-68-МИ/
Йорданка Василева Кирева5-69-МИ/
Величка Димитрова Мълчанкова5-70-МИ/
Елка Андонова Мацова5-71-МИ/
Георги Божидаров Николов5-72-МИ/
Елена Томова Христова5-73-МИ/
Виолета Илиева Панева5-74-МИ/
Катя Стойчева Орманлиева5-75-МИ/
Гергана Димитрова Александрова5-76-МИ/
Георги Андонов Серафимов5-77-МИ/
Тодор Петров Пелтеков5-78-МИ/
Десислава Славчева Мълчанкова5-79-МИ/
Румен Юлиянов Скендеров5-80-МИ/
Бояна Георгиева Юсева5-81-МИ/
Величка Николова Тунчева5-82-МИ/
Виолета Стоилова Делииванова5-83-МИ/
Тодорка Стефанова Калоферова5-84-МИ/
Валентин Кирилов Сарандев5-85-МИ/
Гергана Димитрова Фандъкова5-86-МИ/
Иванка Димитрова Димитрова5-87-МИ/
Валентина Йорданова Стойкова5-88-МИ/
Мария Илиева Шушутева5-89-МИ/
Живко Кирилов Медарев5-90-МИ/
Иван Ангелов Орманлиев5-91-МИ/
Велислава Орлинова Иванова5-92-МИ/
Андрей Руменов Ципаров5-93-МИ/
Силвет Бекирова Пилева5-94-МИ/
Велин Атанасов Тодоров5-95-МИ/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения