сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Мария Георгиева Ненкова3-1-МИ/
Пламен Стефанов Панайотов3-2-МИ/
Стоян Друмев Митев3-3-МИ/
Тодор Христов Гунчев3-4-МИ/
Зоя Георгиева Черногорска3-5-МИ/
Екатерина Людмилова Черногорска3-6-МИ/
Павлинка Иванова Иванова3-7-МИ/
Галина Николова Витанова3-8-МИ/
Пламен Ценов Янев3-9-МИ/
Нели Кръстева Найденова3-10-МИ/
Минка Иванова Генова3-11-МИ/
Светла Иванова Стойкова3-12-МИ/
Николай Цветанов Пелов3-13-МИ/
Галина Симеонова Илиева3-14-МИ/
Габриела Димитрова Милева3-15-МИ/
Йорданка Ненкова Борисова3-16-МИ/
Галина Симеонова Иванова3-17-МИ/
Цветелина Ангелова Кръстева3-18-МИ/
Силвия Миткова Николова3-19-МИ/
Иванка Стефанова Ангелова3-20-МИ/
Веселина Христова Ганчева3-21-МИ/
Полина Иванова Генова3-22-МИ/
Иван Генов Нинов3-23-МИ/
Полина Въткова Тончовска3-24-МИ/
Иванка Петкова Антова3-25-МИ/
Юлия Христова Харизанова3-26-МИ/
Янка Иванова Михайлова3-27-МИ/
Мая Стефанова Филипова3-28-МИ/
Грозданка Христова Трифонова3-29-МИ/
Аска Светославова Младенова3-30-МИ/
Таня Благоева Стефанова3-31-МИ/
Румен Валентинов Цанков3-32-МИ/
Мария Славчева Иванова3-33-МИ/
Цветана Йорданова Йорданова3-34-МИ/
Илияна Николова Тодорова3-35-МИ/
Лидия Найденова Лазарова3-36-МИ/
Лиляна Илиева Георгиева3-37-МИ/
Силия Иванова Иванова3-38-МИ/
Мирослав Янчев Цветков3-39-МИ/
Евтимия Тодорова Владимирова3-40-МИ/
Катя Златева Кръстева3-41-МИ/
Валентина Игнатова Чанталийска3-42-МИ/
Цветана Петрова Гергова3-43-МИ/
Чавдар Павлов Пащрапански3-44-МИ/
Маргарита Борисова Цакова3-45-МИ/
Перса Гоцова Петрова3-46-МИ/
Христина Николова Пащрапанска3-47-МИ/
Мариела Василева Димитрова3-48-МИ/
Иволин Калинов Маринов3-49-МИ/
Стивън Гергинов Маринов3-50-МИ/
Мая Евгениева Методиева3-51-МИ/
Румяна Цекова Илиева3-52-МИ/
Бисерка Емилова Найденова3-53-МИ/
Маргарита Ценова Бориславова3-54-МИ/
Емилия Георгиева Миленкова3-55-МИ/
Иванка Николова Ценова3-56-МИ/
Петя Иволинова Маринова3-57-МИ/
Кристиян Николаев Кръстев3-58-МИ/
Митко Тодоров Резашки3-59-МИ/
Йорданка Георгиева Риджалска3-60-МИ/
Албена Чавдарова Петрова3-61-МИ/
Татяна Евтимова Борисова3-62-МИ/
Петя Маринова Младенова3-63-МИ/
Ефродинка Ангелова Димитрова3-64-МИ/
Светослав Иванов Георгиев3-65-МИ/
Паолина Божинова Митрофанова3-66-МИ/
Иван Котов Иванов3-67-МИ/
Янка Иванова Панова3-68-МИ/
Вероника Емилова Ценова3-69-МИ/
Илонка Ангелова Петрова3-70-МИ/
Милена Константинова Рашева3-71-МИ/
Таня Панталеева Константинова3-72-МИ/
Валентин Момчилов Рашев3-73-МИ/
Цветана Николова Иванова3-74-МИ/
Поля Иванова Ценкова3-75-МИ/
Ваня Кольова Илиева3-76-МИ/
Светлин Цветков Киров3-77-МИ/
Юлия Вескова Цветкова3-78-МИ/
Людмила Борисова Коцева3-79-МИ/
Любмила Донкова Любенова3-80-МИ/
Боряна Иванова Петрова3-81-МИ/
Даниела Георгиева Костадинова3-82-МИ/
Нина Стефанова Димитрова3-83-МИ/
Биляна Ангелова Найденова3-84-МИ/
Наташка Георгиева Живкова3-85-МИ/
Лидия Сашова Иванова3-86-МИ/
Магда Иванова Пецинска3-87-МИ/
Георги Димитров Живков3-88-МИ/
Пламен Георгиев Николов3-89-МИ/
Кирил Петров Кирков3-90-МИ/
Даниел Славеев Парушев3-91-МИ/
Никола Мирославов Петров3-92-МИ/
Ангел Тодоров Стойков3-93-МИ/
Илиян Мирославов Чабуклийски3-94-МИ/
Теодор Борисов Добрев3-95-МИ/
Анета Христова Христова3-96-МИ/
Миглена Христова Христова3-97-МИ/
Росина Емануилова Енева3-98-МИ/
Анна Димитрова Пенчева3-99-МИ/
Ивайло Миленов Симеонов3-100-МИ/
Силвия Дианова Андонова3-101-МИ/
Мартин Диянов Петков3-102-МИ/
Станимир Пенев Стаматев3-103-МИ/
Мария Георгиева Димитрова3-104-МИ/
Димитър Димов Димитров3-105-МИ/
Велина Ичкова Кутева3-106-МИ/
Виктор Владимиров Резняков3-107-МИ/
Мария Лъчезарова Карталова3-108-МИ/
Исмаил Джемалов Кунгьов3-109-МИ/
Атанас Асенов Ковачев3-110-МИ/
Теодора Иванова Палейкова3-111-МИ/
Денис Ибраимов Пачеджиев3-112-МИ/
Тодор Аспарухов Магдалинчев3-113-МИ/
Момчил Момчилов Бекташев3-114-МИ/
Фея Мехмедова Хаджиева3-115-МИ/
Фаик Мустафов Бизьоков3-116-МИ/
Александър Юлиянов Петков3-117-МИ/
Атанас Янакиев Иванов3-118-МИ/
Валентина Великова Панагюрска3-119-МИ/
Ваня Иванова Банкова Стоева3-120-МИ/
Ваня Петрова Христова3-121-МИ/
Виктория Панайотова Панайотова3-122-МИ/
Галина Георгиева Петкова3-123-МИ/
Галина Неделчева Георгиева3-124-МИ/
Георги Йорданов Георгиев3-125-МИ/
Герасим Михайлов Герасимов3-126-МИ/
Гинка Николова Димитрова3-127-МИ/
Гюлвер Осман Исмаил3-128-МИ/
Данаил Иванов Денчев3-129-МИ/
Даниела Йорданова Атанасова3-130-МИ/
Дена Димитрова Иванова3-131-МИ/
Димитринка Вутова Евтимова3-132-МИ/
Димитър Василев Ханджиев3-133-МИ/
Димитър Георгиев Петров3-134-МИ/
Димитър Минчев Димитров3-135-МИ/
Димо Петков Марков3-136-МИ/
Еленка Атанасова Петрова3-137-МИ/
Еленка Димитрова Иванова3-138-МИ/
Живка Георгиева Петрова3-139-МИ/
Живко Желев Иванов3-140-МИ/
Здравко Койчев Христов3-141-МИ/
Иван Веселинов Цвятков3-142-МИ/
Иван Тодоров Иванов3-143-МИ/
Иван Христов Колев3-144-МИ/
Ивелина Атанасова Сивкова3-145-МИ/
Ивелина Жекова Йорданова3-146-МИ/
Камен Иванов Иванов3-147-МИ/
Кирил Тошков Киров3-148-МИ/
Кичка Славова Маркова3-149-МИ/
Красимир Борисов Костадинов3-150-МИ/
Кремена Стоянова Миланова3-151-МИ/
Мария Бойчева Ничева3-152-МИ/
Мария Георгиева Георгиева3-153-МИ/
Мария Димитрова Йорданова3-154-МИ/
Мариян Иванов Гроздев3-155-МИ/
Марияна Бойчева Димитрова3-156-МИ/
Марияна Димитрова Алексиева3-157-МИ/
Мая Димитрова Василева3-158-МИ/
Миглена Стефанова Русева3-159-МИ/
Миглена Ташева Иванова3-160-МИ/
Нели Илиева Кралева3-161-МИ/
Николай Петков Геров3-162-МИ/
Пенка Стефанова Илиева3-163-МИ/
Петя Шишева Петрова3-164-МИ/
Пиерета Валентинова Андонова3-165-МИ/
Радка Стоянова Недялкова3-166-МИ/
Радослава Йорданова Илиева3-167-МИ/
Росица Демирова Бакалова Стоянова3-168-МИ/
Саша Георгиева Димитрова3-169-МИ/
Светлана Славова Събева3-170-МИ/
Станислав Красимиров Кръстев3-171-МИ/
Станислав Тошков Киров3-172-МИ/
Станка Костадинова Костова3-173-МИ/
Станка Петрова Ташкова3-174-МИ/
Стоянка Кралева Митева3-175-МИ/
Стоянка Иванова Петрова3-176-МИ/
Съби Николаев Колев3-177-МИ/
Тодор Тодоров Парашкевов3-178-МИ/
Тонка Георгиева Гинкова3-179-МИ/
Христо Антонов Радулеску3-180-МИ/
Юлиян Стоянов Петков3-181-МИ/
Юлияна Живкова Попова3-182-МИ/
Стоянчо Михайлов Стоянов3-183-МИ/
Ивона Радомирова Йорданова3-184-МИ/
Нурдин Сали Басри3-185-МИ/
Нели Статева Стефанова3-186-МИ/
Мария Миткова Тимкова3-187-МИ/
Десислава Богданова Димитрова3-188-МИ/
Ваня Сашова Александрова3-189-МИ/
Диляна Стоянова Иванова3-190-МИ/
Румяна Борисова Ташева3-191-МИ/
Екатерина Иванова Стоименова3-192-МИ/
Захаринка Иванова Василева3-193-МИ/
Кирил Ангелов Лозанов3-194-МИ/
Мая Костадинова Петкова3-195-МИ/
Маргарита Данчова Найденова3-196-МИ/
Христо Стефанов Лалев3-197-МИ/
Валери Любенов Димитров3-198-МИ/
Живка Богданова Чавдарова3-199-МИ/
Маргарита Димитрова Цветанова3-200-МИ/
Цветанка Софрониева Петрова3-201-МИ/
Елена Маринова Маринова3-202-МИ/
Валентин Петков Николов3-203-МИ/
Росен Дамянов Спасов3-204-МИ/
Благородка Цветанова Зарчева3-205-МИ/
Галя Спасова Ангелова3-206-МИ/
Детелин Цветанов Александров3-207-МИ/
Веселка Милчова Петрова3-208-МИ/
Наталия Вълчева Миланова3-209-МИ/
Мариана Веселинова Василева3-210-МИ/
Венелина Петьова Венелинова3-211-МИ/
Албена Веселинова Петрова3-212-МИ/
Мария Мигдонио Роблес3-213-МИ/
Стилиан Цветанов Иванов3-214-МИ/
Цветомира Миткова Петрова3-215-МИ/
Адриян Илиянов Петров3-216-МИ/
Ива Ивайлова Иванова3-217-МИ/
Милена Николова Петрова3-218-МИ/
Николай Георгиев Вутов3-219-МИ/
Валентина Велкова Цекова3-220-МИ/
Михайл Димитров Борисов3-221-МИ/
Лиляна Асенова Генова3-222-МИ/
Йорданка Валериева Георгиева3-223-МИ/
Дарий Иванов Антонов3-224-МИ/
Адриана Тасева Славчева3-225-МИ/
Десислав Спасов Тодоров3-226-МИ/
Цветана Ганчева Боянова3-227-МИ/
Румяна Мичова Иванова Петрова3-228-МИ/
Иван Давидов Петров3-229-МИ/
Цветана Тодорова Крачунова3-230-МИ/
Галя Каменова Поповска3-231-МИ/
Димитър Весков Кръстев3-232-МИ/
Бистра Тодорова Андреева3-233-МИ/
Румяна Венкова Манолова3-234-МИ/
Момчил Валентинов Драганов3-235-МИ/
Мартин Василев Алексов3-236-МИ/
Цветан Георгиев Лалов3-237-МИ/
Драгомир Станимиров Ваклинов3-238-МИ/
Йорданка Борисова Младенова3-239-МИ/
Илияна Недкова Кацанска3-240-МИ/
Саша Йорданова Йорданова3-241-МИ/
Антоанета Йорданова Георгиева3-242-МИ/
Росица Стефанова Попова3-243-МИ/
Мария Стоянова Колева3-244-МИ/
Росица Драгомирова Алексова3-245-МИ/
Васил Георгиев Алексов3-246-МИ/
Александър Георгиев Дончев3-247-МИ/
Румяна Кръстанова Пейчева3-248-МИ/
Злати Ангелов Георгиев3-249-МИ/
Гергана Георгиева Дончева3-250-МИ/
Франческа Янкова Гигова3-251-МИ/
Нонка Ангелова Попова3-252-МИ/
Силвия Стоянова Донева3-253-МИ/
Александър Иво Карастойков3-254-МИ/
Валери Кирилов Йонев3-255-МИ/
Десислава Йорданова Йонева3-256-МИ/
Тодор Георгиев Сарафов3-257-МИ/
Ивайло Видинов Георгиев3-258-МИ/
Николина Николаева Бисерова3-259-МИ/
Силвия Иванова Бисерова Виденова3-260-МИ/
Мая Йорданова Кирилова3-261-МИ/
Георги Канов Петров3-262-МИ/
Соня Георгиева Димитрова3-263-МИ/
Николай Иванов Бисеров3-264-МИ/
Жасмина Владиславова Илиева3-265-МИ/
Павлин Валентинов Харитонов3-266-МИ/
Зорница Йорданова Никовска3-267-МИ/
Теодора Ивова Костадинова3-268-МИ/
Антония Александрова Паскалева-Янкова3-269-МИ/
Боянка Страхилова Радулеску3-270-МИ/
Капка Ганчева Загорова3-271-МИ/
Кина Колева Стръпченкова3-272-МИ/
Костадин Денев Стръпченков3-273-МИ/
Мариана Горанова Стоянова3-274-МИ/
Иванка Жекова Чифудова3-275-МИ/
Камелия Константинова Костадинова3-276-МИ/
Руктен Мустафа Расимова3-277-МИ/
Зюхал Феми Мехмедова3-278-МИ/
Мустафа Алиев Мехмедов3-279-МИ/
Галина Стоянова Радева3-280-МИ/
Слави Тодоров Славов3-281-МИ/
Иванка Стоянова Русева3-282-МИ/
Пламен Минков Пейчев3-283-МИ/
Галин Георгиев Жеков3-284-МИ/
Калин Колев Радев3-285-МИ/
Добромир Любомиров Томов3-286-МИ/
Кольо Радев Димитров3-287-МИ/
Георги Василев Станев3-288-МИ/
Силвия Николова Станева3-289-МИ/
Пламен Петров Петров3-290-МИ/
Мария Минкова Стоянова3-291-МИ/
Светлин Василев Стоянов3-292-МИ/
Тодорка Калинова Бекярова3-293-МИ/
Мартина Емилова Петрова3-294-МИ/
Николай Петров Петров3-295-МИ/
Красимир Стоянов Донков3-296-МИ/
Стоян Тодоров Жеков3-297-МИ/
Красимира Здравкова Бекярова3-298-МИ/
Джеват Али Исмаил3-299-МИ/
Дияна Живкова Николова3-300-МИ/
Снежана Енчева Белчева3-301-МИ/
Исмаил Дилявер Исмаилов3-302-МИ/
Деница Красимирова Димитрова3-303-МИ/
Явор Красимиров Димитров3-304-МИ/
Ивелина Янчева Георгиева3-305-МИ/
Красимир Димитров Георгиев3-306-МИ/
Десислава Михайлова Михайлова3-307-МИ/
Стефан Веселинов Стоянов3-308-МИ/
Стефан Петров Харитонов3-309-МИ/
Недялка Илиева Костова3-310-МИ/
Яница Великова Георгиева3-311-МИ/
Тодор Павлов Георгиев3-312-МИ/
Боряна Желева Георгиева3-313-МИ/
Мариян Тодоров Георгиев3-314-МИ/
Стела Мариянова Стойкова3-315-МИ/
Румяна Атанасова Занева3-316-МИ/
Алтан Сюлейман Лютфи3-317-МИ/
Христо Димитров Стойков3-318-МИ/
Диана Иванова Тодорова3-319-МИ/
Любомир Томов Славов3-320-МИ/
Живка Миткова Славова3-321-МИ/
Ангел Живков Янков3-322-МИ/
Гюлсевер Исмаил Дилявер3-323-МИ/
Нейка Вълчева Колева3-324-МИ/
Марийка Атанасова Генчева3-325-МИ/
Гюлтен Раиф Исмаилова3-326-МИ/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения