сдружение „Младежи за Балканите“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Мариана Иванова Грънчарова1-1-МИ/
Цветослав Росенов Кръстанов1-2-МИ/
Венцислав Бориславов Караджов1-3-МИ/
Михаела Димитрова Кепова1-4-МИ/
Пламен Костадинов Везенков1-5-МИ/
Желязко Михайлов Бозаджийн1-6-МИ/
Йорданка Христова Йорданска1-7-МИ/
Виктор Методиев Стоилов1-8-МИ/
Марио Бориславов Станоев1-9-МИ/
Стоян Желязков Бекиров1-10-МИ/
Наталия Стоименова Мишева1-11-МИ/
Александра Стоянова Петрова1-12-МИ/
Даниела Илиева Атанасова1-13-МИ/
Миглена Спасова Борисова1-14-МИ/
Вержиния Крумова Харалампиева1-15-МИ/
Анка Боянова Велинова1-16-МИ/
Валентин Тончев Казачки1-17-МИ/
Невена Любомирова Кръстева1-18-МИ/
Албена Георгиева Гаврилова1-19-МИ/
Ваня Борисова Смилкова1-20-МИ/
Цветана Пламенова Кадийска-Драганова1-21-МИ/
Румяна Димитрова Стоянова1-22-МИ/
Зорница Людмилова Кирилова1-23-МИ/
Марияна Николова Делянска1-24-МИ/
Пролетка Николова Делянска1-25-МИ/
Кирил Иванов Боцев1-26-МИ/
Станко Захариев Велев1-27-МИ/
Ели Валентинова Георгиева1-28-МИ/
Борис Боянов Миленков1-29-МИ/
Моравка Симеонова Милева1-30-МИ/
Красимир Стойнев Начев1-31-МИ/
Любомир Георгиев Велинов1-32-МИ/
Васил Драганов Василев1-33-МИ/
Александър Кирилов Чавдаров1-34-МИ/
Милена Добрева Петрова1-35-МИ/
Борислав Димитров Борисов1-36-МИ/
Христо Младенов Георгиев1-37-МИ/
Веселин Василев Трисинджирски1-38-МИ/
Виолетка Атанасова Соколова1-39-МИ/
Василка Борисова Анакиева1-40-МИ/
Антония Тонева Герасимова1-41-МИ/
Валентина Стойнева Христова1-42-МИ/
Емил Драганов Костадинов1-43-МИ/
Анка Димитрова Харизанова1-44-МИ/
Бойчо Стоянов Еманоилов1-45-МИ/
Силвия Георгиева Спасова1-46-МИ/
Валентин Петров Рашев1-47-МИ/
Емил Христов Георгиев1-48-МИ/
Цветомир Атанасов Христов1-49-МИ/
Ирена Павлова Стоянова1-50-МИ/
Юлиян Александров Веселинов1-51-МИ/
Катя Георгиева Стоименова1-52-МИ/
Екатерина Валентинова Иванова1-53-МИ/
Даниела Цанкова Иванова1-54-МИ/
Веселка Руменова Стойчева1-55-МИ/
Симеонка Илиева Искрева1-56-МИ/
Йордан Лазаров Стоянов1-57-МИ/
Жулиета Йовчева Дичева1-58-МИ/
Дияна Стоянчова Славова1-59-МИ/
Даниел Стойчов Николов1-60-МИ/
Зоя Николова Сарафска1-61-МИ/
Марина Димитрова Иванова1-62-МИ/
Емилия Дахилова Халилова- Цветина1-63-МИ/
Спаска Георгиева Смоличка1-64-МИ/
Анелия Павлова Стоилова1-65-МИ/
Иван Георгиев Радков1-66-МИ/
Георги Асенов Зарев1-67-МИ/
Ангелина Стефанова Кепова1-68-МИ/
Ивайло Стойков Капанъков1-69-МИ/
Христо Иванов Нанков1-70-МИ/
Таня Иванова Букова1-71-МИ/
Божанка Стефанова Самункова1-72-МИ/
Дарина Янкова Янкова1-73-МИ/
Николинка Запрянова Иванова1-74-МИ/
Недялка Стаматова Ценева1-75-МИ/
Веселинка Тенева Георгиева1-76-МИ/
Калинка Йорданова Христова1-77-МИ/
Иванка Господинова Чардаклиева1-78-МИ/
Станка Георгиева Хитова1-79-МИ/
Таня Андреева Тодорова1-80-МИ/
Николай Йорданов Драгиев1-81-МИ/
Стоянка Тенева Нейчева1-82-МИ/
Веселина Балева Велева1-83-МИ/
Дора Колева Йорданова1-84-МИ/
Атанас Стоянов Вълканов1-85-МИ/
Галина Грудова Горова-Вълканова1-86-МИ/
Христина Петкова Христова-Кавръкова1-87-МИ/
Димитър Стефанов Узунов1-88-МИ/
Янка Иванова Костова1-89-МИ/
Руси Георгиев Владев1-90-МИ/
Иван Недков Димитров1-91-МИ/
Бойко Георгиев Господинов1-92-МИ/
Здравка Костова Дюлгерова1-93-МИ/
Кънчо Иванов Пашов1-94-МИ/
Радостина Иванова Пашова1-95-МИ/
Илияна Петрова Петрова1-96-МИ/
Костантин Петров Петров1-97-МИ/
Станка Иванова Стойкова1-98-МИ/
Христина Костадинова Бъчварова1-99-МИ/
Божана Иванова Николова1-100-МИ/
Диана Иванова Димитрова1-101-МИ/
Соня Стефанова Денева1-102-МИ/
Стефани Тодорова Денева1-103-МИ/
Стоян Киров Бурев1-104-МИ/
Вена Георгиева Манцарова1-105-МИ/
Хърант Сънпат Меликов1-106-МИ/
Цветанка Славянова Костадинова1-107-МИ/
Тодорка Ганева Георгиева1-108-МИ/
Велика Атанасова Лячева1-109-МИ/
Красимира Драгомирова Хитова1-110-МИ/
Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова1-111-МИ/
Йонка Михайлова Милева1-112-МИ/
Атанаска Михайлова Тодорова1-113-МИ/
Петя Николова Чакърова1-114-МИ/
Златина Георгиева Бърдарова1-115-МИ/
Елена Пенева Станчева1-116-МИ/
Иванка Иванова Манолова1-117-МИ/
Екатерина Димитрова Димова1-118-МИ/
Станка Димитрова Георгиева1-119-МИ/
Марийка Николова Илиева1-120-МИ/
Стоянка Георгиева Маринова1-121-МИ/
Елена Василева Панайотова1-122-МИ/
Гергана Иванова Стоянова1-123-МИ/
Пламен Иванов Драгиев1-124-МИ/
Албена Паунова Стаматова1-125-МИ/
Стоянка Стоянова Кирова1-126-МИ/
Тодорка Стоянова Михова1-127-МИ/
Женя Йорданова Йорданова1-128-МИ/
Мариана Андреева Узунова1-129-МИ/
Кера Тодорова Златкова1-130-МИ/
Тодор Стоянов Стойчев1-131-МИ/
Стоянка Христова Деркозлиева1-132-МИ/
Цветана Недялкова Тодорова1-133-МИ/
Никол Антонова Калчева1-134-МИ/
Антон Емилов Калчев1-135-МИ/
Гинка Колева Грудева1-136-МИ/
Здравка Георгиева Брайкова1-137-МИ/
Златка Георгиева Капанова1-138-МИ/
Стоянка Станкова Стоянова1-139-МИ/
Апостол Колев Карапчански1-140-МИ/
Стефка Иванова Карапчанска1-141-МИ/
Димитринка Ефтимова Мюфтиева1-142-МИ/
Ралица Манолова Калпаклиева1-143-МИ/
Нина Йорданова Славова1-144-МИ/
Руси Михов Калпаклиев1-145-МИ/
Тодор Иванов Иванов1-146-МИ/
Станка Тодорова Иванова1-147-МИ/
Виолета Пенева Ябълкова1-148-МИ/
Иванка Димитрова Стойчева1-149-МИ/
Стела Тодорова Стойчева1-150-МИ/
Нелина Георгиева Стефанова1-151-МИ/
Георги Христов Иванов1-152-МИ/
Иван Станиславов Попов1-153-МИ/
Анелия Атанасова Костадинова1-154-МИ/
Мартин Христов Димитров1-155-МИ/
Желка Тодорова Велева1-156-МИ/
Мария Ефтимова Димитрова1-157-МИ/
Любомир Цветков Димитров1-158-МИ/
Йордан Петров Тотев1-159-МИ/
Румен Господинов Вълков1-160-МИ/
Стоян Хараламбиев Дамянов1-161-МИ/
Милена Костова Дамянова1-162-МИ/
Даниел Мирославов Стойков1-163-МИ/
Стоян Митев Стоянов1-164-МИ/
Красимира Якимова Георгиева1-165-МИ/
Росица Николаева Гайдарджиева1-166-МИ/
Елена Найденова Низамова1-167-МИ/
Надя Константинова Василева1-168-МИ/
Карима Самех Абду1-169-МИ/
Милена Стоянова Русатева1-170-МИ/
Донка Стоянова Бахчеванова1-171-МИ/
Красимира Илиева Илиева1-172-МИ/
Мила Николова Пеева1-173-МИ/
Жана Йорданова Демирева1-174-МИ/
Петър Георгиев Демирев1-175-МИ/
Василка Николова Добрева1-176-МИ/
Нено Ненчев Дипаяров1-177-МИ/
Камелия Василева Чаракчиева1-178-МИ/
Петя Колева Лафчиева1-179-МИ/
Веселин Ангелов Лафчиев1-180-МИ/
Веселина Вълчева Пепеляшева1-181-МИ/
Стефан Георгиев Вълков1-182-МИ/
Георги Митков Стойчев1-183-МИ/
Катя Грудева Тенева1-184-МИ/
Габриела Димитрова Иванова1-185-МИ/
Ганка Петрова Иванова1-186-МИ/
Стоян Кънчев Пасков1-187-МИ/
Елена Георгиева Иванова1-188-МИ/
Антон Николаев Фотев1-189-МИ/
Руска Димитрова Манджукова1-190-МИ/
Петкана Петкова Христова1-191-МИ/
Стоян Василев Христов1-192-МИ/
Тодор Станиславов Тодоров1-193-МИ/
Димитрина Кралева Лефтерова1-194-МИ/
Росен Георгиев Димов1-195-МИ/
Величка Анастасова Теохарова1-196-МИ/
Росица Атанасова Тодорова1-197-МИ/
Йордан Желязков Тодоров1-198-МИ/
Юлиана Аврамова Пеева1-199-МИ/
Атанас Георгиев Иванов1-200-МИ/
Дина Илчева Господинова1-201-МИ/
Венцислав Ванков Шивачев1-202-МИ/
Пенка Добрева Димитрова1-203-МИ/
Теодора Желязкова Димова1-204-МИ/
Румяна Ванкова Шивачева1-205-МИ/
Маргарита Петрова Атанасова1-206-МИ/
Керка Атанасова Физиева1-207-МИ/
Димо Стоянов Физиев1-208-МИ/
Христо Петров Кондев1-209-МИ/
Руска Георгиева Христова1-210-МИ/
Недялка Петкова Николова1-211-МИ/
Радостина Димова Димова1-212-МИ/
Николай Стефанов Чанев1-213-МИ/
Христина Панайотова Иванова1-214-МИ/
Йоана Красимирова Илиева1-215-МИ/
Анна Николова Церович1-216-МИ/
Анка Иванова Щерева1-217-МИ/
Теодоси Емилов Димов1-218-МИ/
Стела Иванова Горнакова1-219-МИ/
Николина Жекова Иванова1-220-МИ/
Иван Георгиев Иванов1-221-МИ/
Стоян Янев Янев1-222-МИ/
Янка Петкова Куртева1-223-МИ/
Мартин Иванов Куртев1-224-МИ/
Веселина Тодорова Павлова1-225-МИ/
Коса Тодорова Миндова1-226-МИ/
Анушка Кирилова Караманова1-227-МИ/
Димитър Николаев Петков1-228-МИ/
Марияна Колева Прагова1-229-МИ/
Калина Иванова Пенева1-230-МИ/
Николай Петров Ганев1-231-МИ/
Кристияна Николаева Николова1-232-МИ/
Йордан Кирилов Траев1-233-МИ/
Кирил Димитров Траев1-234-МИ/
Атанас Стойчев Добрев1-235-МИ/
Желязка Христова Костадинова1-236-МИ/
Иван Иванов Иванов1-237-МИ/
Веселина Стоянова Христова1-238-МИ/
Наталия Янчева Илиева1-239-МИ/
Айсел Халилова Гугова1-240-МИ/
Елена Неделчева Йовчева1-241-МИ/
Даниела Георгиева Караулева1-242-МИ/
Зоя Антонова Колева1-243-МИ/
Гинка Кирилова Кирова1-244-МИ/
Борислава Ивайлова Борисова1-245-МИ/
Любляна Петкова Стоянова1-246-МИ/
Кристина Андреева Стоянова1-247-МИ/
Гергана Бисерова Симеонова1-248-МИ/
Иван Петров Илиев1-249-МИ/
Росица Стоянова Илкова1-250-МИ/
Изабела Любомирова Стоянова1-251-МИ/
Валентина Петрова Манова1-252-МИ/
Владимир Петров Василев1-253-МИ/
Никола Савов Николов1-254-МИ/
Даниела Тодорова Лаковска1-255-МИ/
Дарина Илиева Стоянова1-256-МИ/
Красимир Стоянов Стоянов1-257-МИ/
Магдалена Ангелова Ганева1-258-МИ/
Силвия Стоянова Бояджиева1-259-МИ/
Иво Кирилов Иванов1-260-МИ/
Пламен Недялков Стойков1-261-МИ/
Адриана Пламенова Стоичкова1-262-МИ/
Албена Ангелова Ангелова1-263-МИ/
Албена Георгиева Димитрова1-264-МИ/
Албена Кръстева Кръстева1-265-МИ/
Албена Петрова Цветанова1-266-МИ/
Албена Сашкова Христова1-267-МИ/
Александра Асенова Владова1-268-МИ/
Александрина Любомирова Георгиева1-269-МИ/
Александър Борисов Митрев1-270-МИ/
Александър Иванов Дудов1-271-МИ/
Александър Йорданов Александров1-272-МИ/
Александър Спасов Николов1-273-МИ/
Алиса Тодорова Григорова1-274-МИ/
Ангел Славчев Стефанов1-275-МИ/
Ангелина Иванова Василева1-276-МИ/
Анета Александрова Данева1-277-МИ/
Анжела Лазарова Иванова1-278-МИ/
Ани Стоянова Гечева - Суругли1-279-МИ/
Анна Георгиева Димитрова1-280-МИ/
Анна Димитрова Кючукова1-281-МИ/
Асен Валентинов Тасев1-282-МИ/
Асен Филотеев Евденов1-283-МИ/
Атанас Александров Пелтеков1-284-МИ/
Атанас Иванов Николов1-285-МИ/
Бисер Снежанков Йорданов1-286-МИ/
Блага Карлова Димитрова1-287-МИ/
Благой Александров Благоев1-288-МИ/
Богдан Йорданов Пешев1-289-МИ/
Божидара Божидарова Маркова1-290-МИ/
Борис Андреев Андреев1-291-МИ/
Борислав Павлов Киряков1-292-МИ/
Борянка Георгиева Минева1-293-МИ/
Валентин Олег Стоянов1-294-МИ/
Валентина Борисова Станимирова1-295-МИ/
Валентина Василева Илиева1-296-МИ/
Валентина Иванова Деянска-Тодорова1-297-МИ/
Валентина Манолова Иванова1-298-МИ/
Валентина ПетроваАврамова1-299-МИ/
Валери Тодоров Барбутски1-300-МИ/
Ванчо Йорданов Арангелов1-301-МИ/
Ваня Емилова Миладинова1-302-МИ/
Ваня Красимирова Станева - Гергова1-303-МИ/
Васил Красимиров Ласков1-304-МИ/
Васил Станков Радованов1-305-МИ/
Васил Юриев Кротев1-306-МИ/
Василка Владимирова Берова1-307-МИ/
Василка Григорова Младенова1-308-МИ/
Васка Живкова Симеонова1-309-МИ/
Васко Йорданов Василев1-310-МИ/
Величка Станкова Стоева1-311-МИ/
Велко Николаев Велков1-312-МИ/
Венцислав Иванов Варадинов1-313-МИ/
Вера Младенова Александрова1-314-МИ/
Веселка Илиева Найденова1-315-МИ/
Веска Илиева Борисова1-316-МИ/
Виктория Светославова Тингарова1-317-МИ/
Вилислав Йосифов Иванов1-318-МИ/
Виолета Димитрова Цокова1-319-МИ/
Виолета Костадинова Божидарова1-320-МИ/
Виолета Кръстева Вичева1-321-МИ/
Владимир Александров Пелов1-322-МИ/
Владимир Владимиров Младенов1-323-МИ/
Владимир Кирилов Цеков1-324-МИ/
Владимир Младенов Младенов1-325-МИ/
Владимир Пламенов Лазаров1-326-МИ/
Вълкан Петров Кадънков1-327-МИ/
Габриела Валериева Барбутска1-328-МИ/
Габриела Димова Кулева1-329-МИ/
Габриела Любомирова Благоева1-330-МИ/
Георги Атанасов Владимиров1-331-МИ/
Георги Василев Георгиев1-332-МИ/
Георги Георгиев Павлов1-333-МИ/
Георги Димитров Николов1-334-МИ/
Георги Димитров Топорчев1-335-МИ/
Георги Живков Симеонов1-336-МИ/
Георги Ивайлов Георгиев1-337-МИ/
Георги Иванов Иванов1-338-МИ/
Георги Стефанов Ангелов1-339-МИ/
Георги Стоянов Златанов1-340-МИ/
Гергана Стоянова Цонева1-341-МИ/
Гергана Танева Гицова1-342-МИ/
Горянка Свиленова Господинова1-343-МИ/
Гълъбина Радкова Райкова1-344-МИ/
Даниел Красимиров Младенов1-345-МИ/
Даниел Цветков Аспарухов1-346-МИ/
Даниела Любенова Недкова1-347-МИ/
Даниела Тодорова Курташка1-348-МИ/
Деница Иванова Иванова1-349-МИ/
Десислава Иванова Георгиева1-350-МИ/
Десислава Иванова Янева1-351-МИ/
Детелина Цонева Александрова1-352-МИ/
Диана Георгиева Георгиева1-353-МИ/
Диана Иванова Йорданова1-354-МИ/
Димитринка Димитрова Захариева1-355-МИ/
Димитър Ивов Димитров1-356-МИ/
Димитър Огнянов Лазаров1-357-МИ/
Донка Димитрова Ганчовска1-358-МИ/
Драгомир Митков Соколов1-359-МИ/
Екатерина Миланова Класанова1-360-МИ/
Екатерина Радкова Николова1-361-МИ/
Елена Александрова Харалампиева1-362-МИ/
Елена Борисова Тръпкова1-363-МИ/
Елена Валентинова Найденова1-364-МИ/
Елена Зияд Суругли1-365-МИ/
Елена Кирилова Георгиева1-366-МИ/
Елена Костадинова Чалева-Христова1-367-МИ/
Елена Павлова Наумова1-368-МИ/
Емил Иванов Миладинов1-369-МИ/
Емил Кирилов Чамов1-370-МИ/
Емилия Георгиева Чамова1-371-МИ/
Емилия Живкова Георгиева1-372-МИ/
Емилия Мирославова Борисова1-373-МИ/
Емилия Станкова Кирилова1-374-МИ/
Ерик Николаев Прасков1-375-МИ/
Ефросина Рангелова Трохарова1-376-МИ/
Живка Декова Тенева1-377-МИ/
Зияд Тарек Суругли1-378-МИ/
Зорка Иванова Дойчева1-379-МИ/
Зоя Албенова Беремска1-380-МИ/
Зоя Войкова Захариева1-381-МИ/
Ива Василева Григорова1-382-МИ/
Ива Георгиева Колева1-383-МИ/
Ива Димитрова Стаевска1-384-МИ/
Ивайло Георгиев Иванов1-385-МИ/
Ивайло Мариянов Иванов1-386-МИ/
Ивайло Огнянов Цветков1-387-МИ/
Ивайло Тодоров Робов1-388-МИ/
Иван Методиев Манчев1-389-МИ/
Иван Михайлов Михайлов1-390-МИ/
Иван Стефанов Донев1-391-МИ/
Иван Стоянов Вълков1-392-МИ/
Иванка Стефанова Кръстанова1-393-МИ/
Иванка Щерева Карабахчиева1-394-МИ/
Ивелина Иванова Чалъмова1-395-МИ/
Ивона Йоткова Тодорова1-396-МИ/
Илиян Стефчов Исаев1-397-МИ/
Илиян Цветанов Цветанов1-398-МИ/
Илияна Александрова Златкова1-399-МИ/
Илияна Венциславова Варадинова1-400-МИ/
Илияна Илиева Борисова1-401-МИ/
Ирена Красимирова Георгиева1-402-МИ/
Ирена Петрова Маринова1-403-МИ/
Йоана Маринова Маринова1-404-МИ/
Йордан Василев Василев1-405-МИ/
Йорданка Благоева Янева1-406-МИ/
Камелия Василева Дончева1-407-МИ/
Катя Динчева Точева1-408-МИ/
Катя Любомирова Такова1-409-МИ/
Катя Петрова Найденова1-410-МИ/
Кирил Борисов Николов1-411-МИ/
Кирил Маринов Маринов1-412-МИ/
Кирилка Илиева Иванова1-413-МИ/
Корнелия Стойкова Стоичкова1-414-МИ/
Красимир Бориславов Милорадов1-415-МИ/
Красимир Стефанов Станев1-416-МИ/
Красимира Василева Райчева1-417-МИ/
Кристиан Стефанов Димитров1-418-МИ/
Кръстенка Борисова Цекова1-419-МИ/
Кръстинка Сотирова Захариева1-420-МИ/
Лидия Вергилова Илиева1-421-МИ/
Лидия Иванова Щиркова1-422-МИ/
Лидия Крумова Каймакчийска1-423-МИ/
Лидия Стоянова Кирякова1-424-МИ/
Лилия Мирославова Мирославова1-425-МИ/
Лилия Петрова Богданова1-426-МИ/
Лилия Стефанова Христова1-427-МИ/
Лилияна Грозданова Славкова1-428-МИ/
Лъчезар Николаев Иванов1-429-МИ/
Любка Михайлова Ганчева1-430-МИ/
Любомир Благоев Благоев1-431-МИ/
Любомир Георгиев Джунов1-432-МИ/
Любомир Иванов Манчев1-433-МИ/
Любомир Таков Тодоров1-434-МИ/
Магдалена Петрова Стоянова1-435-МИ/
Майя Петрова Иванова1-436-МИ/
Маргарита Василева Апостолова1-437-МИ/
Маргарита Георгиева Божилова1-438-МИ/
Маргрета Борисова Милкова1-439-МИ/
Мариана Георгиева Лозанова1-440-МИ/
Мариана Огнянова Фердинандова1-441-МИ/
Мариана Стефанова Смърдилова1-442-МИ/
Марин Кирилов Маринов1-443-МИ/
Марин Цветанов Велев1-444-МИ/
Марина Маринова Маринова-Владимирова1-445-МИ/
Марио Емилов Петков1-446-МИ/
Марио Красимиров Атанасов1-447-МИ/
Мария Александрова Карабова1-448-МИ/
Мария Асенова Москова- Николова1-449-МИ/
Мария Атанасова Владимирова1-450-МИ/
Мария Василева Манова1-451-МИ/
Мария Драгомирова Кръстанова1-452-МИ/
Мария Кирова Шапарова1-453-МИ/
Мария Петрова Иванова1-454-МИ/
Мария Петрова Крумова1-455-МИ/
Мария Сотирова Златанова1-456-МИ/
Мария Стоянова Димова1-457-МИ/
Мария Стоянова Ризова1-458-МИ/
Марияна Георгиева Виденова1-459-МИ/
Мартин Александров Дудов1-460-МИ/
Методи Иванов Методиев1-461-МИ/
Методи Христофоров Йорданов1-462-МИ/
Мила Владимирова Стоянова1-463-МИ/
Милен Митков Попов1-464-МИ/
Милчо Петров Миланов1-465-МИ/
Мирослав Тодоров Митов1-466-МИ/
Мирослава Веселинова Балтова1-467-МИ/
Михаела Николова Енфеджиева1-468-МИ/
Надка Радославова Йорданова1-469-МИ/
Наташка Кирилова Шопова1-470-МИ/
Нели Костадинова Манова1-471-МИ/
Нели Цветанова Миховска1-472-МИ/
Неша Паунова Младенова1-473-МИ/
Никол Радославова Маринова1-474-МИ/
Никола Йотков Тодоров1-475-МИ/
Николай Иванов Ангелов1-476-МИ/
Николай Иванов Трайков1-477-МИ/
Николай Костадинов Иванов1-478-МИ/
Николай Крумов Кръстев1-479-МИ/
Николай Найденов Павликенов1-480-МИ/
Николай Пенков Цоков1-481-МИ/
Николай Пламенов Гергов1-482-МИ/
Николай Тошков Симеонов1-483-МИ/
Николета Петрова Давидова1-484-МИ/
Николинка Тодорова Илиева1-485-МИ/
Нина Владимирова Пелтекова1-486-МИ/
Павел Ценков Тодоров1-487-МИ/
Павлина Василева Миладинова1-488-МИ/
Павлина Иванова Манчева1-489-МИ/
Павлина Станоева Йорданова1-490-МИ/
Пенко Димитров Цоков1-491-МИ/
Петра Първанова Митова1-492-МИ/
Петранка Любомирова Благоева1-493-МИ/
Петранка Пенева Арангелова1-494-МИ/
Петър Кирилов Конов1-495-МИ/
Петър Петров Драганов1-496-МИ/
Петър Тодоров Тодоров1-497-МИ/
Петьо Илиев Димов1-498-МИ/
Петя Борисова Попова1-499-МИ/
Петя Петрова Милкова1-500-МИ/
Пламен Пенев Илиев1-501-МИ/
Пламен Стефанов Бенев1-502-МИ/
Полина Николаева Ангелова1-503-МИ/
Продан Филипов Проданов1-504-МИ/
Радослав Бойчов Николов1-505-МИ/
Радослав Тихомиров Ценов1-506-МИ/
Райна Борисова Кирякова1-507-МИ/
Ралица Бориславова Манова Тасева1-508-МИ/
Ралица Иванова Владова1-509-МИ/
Рая Емилова Праскова1-510-МИ/
Роза Григорова Свещарска1-511-МИ/
Розалия Ненчева Станкова1-512-МИ/
Росен Александров Александров1-513-МИ/
Росен Любенов Недков1-514-МИ/
Росица Асенова Симова1-515-МИ/
Росица Петрова Керемедчиева1-516-МИ/
Ростислав Бойков Атанасов1-517-МИ/
Румен Георгиев Иванов1-518-МИ/
Румен Руменов Димитров1-519-МИ/
Сашо Борисов Георгиев1-520-МИ/
Светла Василева Кротева1-521-МИ/
Светлана Кирилова Харизанова1-522-МИ/
Светлина Драгиева Драгова1-523-МИ/
Светослава Кирилова Шапарова1-524-МИ/
Светослава Стоянова Дудова1-525-МИ/
Сергей Иванов Дудов1-526-МИ/
Силвия Александрова Дудова1-527-МИ/
Силвия Виденова Велчева1-528-МИ/
Симеон Кирилов Златков1-529-МИ/
Симеон Яношев Кръстев1-530-МИ/
Слава Георгиева Антонова1-531-МИ/
Славчо Димитров Янков1-532-МИ/
Снежанка Иванова Йорданова1-533-МИ/
Снежанка Иванова Недкова1-534-МИ/
Снежинка Софиянова Томалевска1-535-МИ/
Соня Иванова Ангелова1-536-МИ/
Спас Петров Михайлов1-537-МИ/
Станислав Георгиев Славков1-538-МИ/
Станка Александрова Джунова1-539-МИ/
Станка Иванова Николова1-540-МИ/
Станка Кирчева Танова1-541-МИ/
Стефан Атанасов Ризов1-542-МИ/
Стефан Кирилов Шапаров1-543-МИ/
Стефка Григорова Стоева1-544-МИ/
Стефка Димитрова Методиева1-545-МИ/
Стефка Стойнева Спасова1-546-МИ/
Тамер Танери Чаушев1-547-МИ/
Таня Александрова Стоянова1-548-МИ/
Таня Владимирова Токиева1-549-МИ/
Таня Стефанова Донева1-550-МИ/
Татяна Миткова Маноилова1-551-МИ/
Татяна Кирилова Найденова1-552-МИ/
Теодора Атанасова Младенова1-553-МИ/
Теодора Борисова Николова1-554-МИ/
Теодора Йорданова Стоянова1-555-МИ/
Теодора Николаева Тонкова1-556-МИ/
Тихомир Валериев Барбутски1-557-МИ/
Тодор Иванов Грошлев1-558-МИ/
Фердинанд Стефков Фердинандов1-559-МИ/
Христо Недев Христов1-560-МИ/
Цветан Александров Славков1-561-МИ/
Цветан Илиев Цветанов1-562-МИ/
Цветанка Божилова Миланова1-563-МИ/
Цветанка Борисова Димитрова1-564-МИ/
Цветанка Иванова Божилова1-565-МИ/
Цветанка Методиева Йорданова1-566-МИ/
Цветанка Славчева Христова1-567-МИ/
Цветелина Пенкова Цокова1-568-МИ/
Цеца Цанова Христова1-569-МИ/
Юлия Димитрова Евтимова1-570-МИ/
Юлия Методиева Славкова1-571-МИ/
Юлия Станиславова Георгиева1-572-МИ/
Юлиян Милков Каймакчийски1-573-МИ/
Юри Атанасов Кротев1-574-МИ/
Янита Николаева Митова1-575-МИ/
Ясен Григоров Борисов1-576-МИ/
Александър Петров Савов1-577-МИ/
Анелия Бойчова Лалковска1-578-МИ/
Анна Николаева Курти1-579-МИ/
Атанас Василев Гълъбинов1-580-МИ/
Бисер Петров Асов1-581-МИ/
Веселинка Иванова Войчева1-582-МИ/
Георги Кирилов Ценков1-583-МИ/
Десислава Десиславова Димова1-584-МИ/
Джорджия Емилова Кирилова1-585-МИ/
Димитър Христов Харалампиев1-586-МИ/
Емилия Славева Стоилова1-587-МИ/
Латинка Евгениева Боянова1-588-МИ/
Миглен Цветанов Симеонов1-589-МИ/
Пепи Николов Младенов1-590-МИ/
Петранка Иванова Ценкова1-591-МИ/
Росица Златева Кирилова1-592-МИ/
Теодора Славчева Кръстанова1-593-МИ/
Димитър Здравков Цветанов1-594-МИ/
Цветан Здравков Цветанов1-595-МИ/
Силви Пламенова Асенова1-596-МИ/
Лъчезар Светославов Тулешков1-597-МИ/
Борис Антонов Иванов1-598-МИ/
Калоян Антонов Иванов1-599-МИ/
Виолета Нарцис Колева1-600-МИ/
Валентин Венциславов Митов1-601-МИ/
Михаил Иванов Георгиев1-602-МИ/
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова1-603-МИ/
Тодор Петров Спиров1-604-МИ/
Ивайло Борисов Спиров1-605-МИ/
Петър Тодоров Спиров1-606-МИ/
Раймонда Асенова Черкезова1-607-МИ/
Асенка Асенова Димитрова - Манавска1-608-МИ/
Станимир Бориславов Станимиров1-609-МИ/
Красимира Георгиева Харалампиева1-610-МИ/
Диана Иванова Иванова1-611-МИ/
Асен Спасов Петров1-612-МИ/
Екатерина Людмилова Георгиева1-613-МИ/
Ана Петрова Игнатова1-614-МИ/
Македонка Иванова Недева1-615-МИ/
Виолета Йорданова Цекова1-616-МИ/
Невяна Георгиева Копилова1-617-МИ/
Анелия Харалампиева Стоянова1-618-МИ/
Албена Бориславова Лазарова1-619-МИ/
Венета Димитрова Дончева1-620-МИ/
Ваня Димитрова Дончева1-621-МИ/
Биляна Димитрова Владимирова1-622-МИ/
Владимир Сергеев Владимиров1-623-МИ/
Радослава Игнатова Игнатова1-624-МИ/
Веселинка Добринова Петрушева1-625-МИ/
Николай Иванов Благоев1-626-МИ/
Симеон Николаев Благоев1-627-МИ/
Божидар Николаев Благоев1-628-МИ/
Росица Драгомирова Симова1-629-МИ/
Румяна Атанасова Георгиева1-630-МИ/
Димитринка Лионова Стефанова1-631-МИ/
Зорка Лазарова Димова1-632-МИ/
Ана Георгиева Назърова1-633-МИ/
Владимир Василев Иванов1-634-МИ/
Маргарита Димитрова Стефанова1-635-МИ/
Свобода Ленчова Смолецова1-636-МИ/
Валентин Григоров Русимов1-637-МИ/
Петя Георгиева Костакиева1-638-МИ/
Ангел Георгиев Костакиев1-639-МИ/
Анатолий Живков Янишев1-640-МИ/
Стойка Славова Ангелова1-641-МИ/
Йорданка Панайотова Михайлова1-642-МИ/
Теодора Михайлова Тодорова1-643-МИ/
Иванка Димитрова Йорданова1-644-МИ/
Емилия Величкова Великова1-645-МИ/
Надежда Янакиева Попова1-646-МИ/
Ганка Христова Кирчева1-647-МИ/
Иванка Атанасова Колева1-648-МИ/
Ивелина Иванова Димитрова1-649-МИ/
Пенко Вълков Димов1-650-МИ/
Светла Димитрова Иванова1-651-МИ/
Анка Русева Койнова1-652-МИ/
Даниела Петрова Тодорова1-653-МИ/
Таня Тодорова Петрова1-654-МИ/
Георги Русев Георгиев1-655-МИ/
Марчо Златев Марчев1-656-МИ/
Нела Ангелова Георгиева1-657-МИ/
Ваня Димитрова Димитрова1-658-МИ/
Тодорка Иванова Георгиева1-659-МИ/
Радослав Петров Харизанов1-660-МИ/
Тодорка Димова Ахпазова1-661-МИ/
Павел Тодоров Дюлгерски1-662-МИ/
Янка Василева Маринова1-663-МИ/
Жулиета Стефанова Тодорова1-664-МИ/
Нуржихан Исмаил Хюсейн-Маркова1-665-МИ/
Галин Панайотов Петров1-666-МИ/
Янко Димитров Димитров1-667-МИ/
Силвия Стоянова Георгиева1-668-МИ/
Танер Гюрселов Алиев1-669-МИ/
Йовка Иванова Тодорова1-670-МИ/
Стойка Атанасова Великова1-671-МИ/
Наталия Борисова Петкова1-672-МИ/
Милослав Димитров Милославов1-673-МИ/
Милена Златева Милушева1-674-МИ/
Евгения Димитрова Стефанова1-675-МИ/
Милена Младенова Свиленова1-676-МИ/
Кръстан Илиев Игнатов1-677-МИ/
Цветанка Илиева Илиева1-678-МИ/
Димитринка Недкова Деянова1-679-МИ/
Бисер Асенов Георгиев1-680-МИ/
Боян Динчев Виденов1-681-МИ/
Ренета Николова Цветкова1-682-МИ/
Калин Андреев Борисов1-683-МИ/
Васил Георгиев Григоров1-684-МИ/
Велизар Людмилов Кирилов1-685-МИ/
Евелина Боянова Виденова1-686-МИ/
Милена Людмилова Павлова1-687-МИ/
Теодора Ангелова Вавова1-688-МИ/
Димитър Бойков Георгиев1-689-МИ/
Александър Дамянов Радовски1-690-МИ/
Емил Димитров Гудев1-691-МИ/

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения