Общинския офис на гр. Талин, Естония

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Томас Сеп (Toomas Sepp)1М-1-МИ/
Хейки Сооме (Heiki Soome)1М-2-МИ/
Райн Арас (Rain Arras)1М-3-МИ/
Мари Роотс (Mari Roots)1М-4-МИ/
Керсти Калвет-Сеп (Kersti Kalvet-Sepp)1М-5-МИ/
Альона Каласте (Aljona Kallaste)1М-6-МИ/
Наталия Акулина (Natalja Akulina)1М-7-МИ/
Ърне Суур (Õrne Suur)1М-8-МИ/
Биргит Михайлов (Birgit Mihhailov)1М-9-МИ/
Катри Койтвер (Katri Koitver)1М-10-МИ/
Керсти Пойерпас (Kersti Põierpaas)1М-11-МИ/
Март Кюлви (Mart Külvi)1М-12-МИ/
Ане Тамсаар (Anne Tammsaar)1М-13-МИ/
Яну Куусик (Jannu Kuusik)1М-14-МИ/
Керсти Вилю (Kersti Vilju)1М-15-МИ/
Юри Мьолдер (Jüri Mölder)1М-16-МИ/
Кайди Тарос (Kaidi Tarros)1М-17-МИ/
Хелена Степанов (Helena Stepanov)1М-18-МИ/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения