Общинския офис на гр. Талин, Естония

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Томас Сеп (Toomas Sepp)1М-1-МИ/
Хейки Сооме (Heiki Soome)1М-2-МИ/
Райн Арас (Rain Arras)1М-3-МИ/
Мари Роотс (Mari Roots)1М-4-МИ/
Керсти Калвет-Сеп (Kersti Kalvet-Sepp)1М-5-МИ/
Альона Каласте (Aljona Kallaste)1М-6-МИ/
Наталия Акулина (Natalja Akulina)1М-7-МИ/
Ърне Суур (Õrne Suur)1М-8-МИ/
Биргит Михайлов (Birgit Mihhailov)1М-9-МИ/
Катри Койтвер (Katri Koitver)1М-10-МИ/
Керсти Пойерпас (Kersti Põierpaas)1М-11-МИ/
Март Кюлви (Mart Külvi)1М-12-МИ/
Ане Тамсаар (Anne Tammsaar)1М-13-МИ/
Яну Куусик (Jannu Kuusik)1М-14-МИ/
Керсти Вилю (Kersti Vilju)1М-15-МИ/
Юри Мьолдер (Jüri Mölder)1М-16-МИ/
Кайди Тарос (Kaidi Tarros)1М-17-МИ/
Хелена Степанов (Helena Stepanov)1М-18-МИ/

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения