Общинския офис на гр. Талин, Естония

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Томас Сеп (Toomas Sepp)1М-1-МИ/
Хейки Сооме (Heiki Soome)1М-2-МИ/
Райн Арас (Rain Arras)1М-3-МИ/
Мари Роотс (Mari Roots)1М-4-МИ/
Керсти Калвет-Сеп (Kersti Kalvet-Sepp)1М-5-МИ/
Альона Каласте (Aljona Kallaste)1М-6-МИ/
Наталия Акулина (Natalja Akulina)1М-7-МИ/
Ърне Суур (Õrne Suur)1М-8-МИ/
Биргит Михайлов (Birgit Mihhailov)1М-9-МИ/
Катри Койтвер (Katri Koitver)1М-10-МИ/
Керсти Пойерпас (Kersti Põierpaas)1М-11-МИ/
Март Кюлви (Mart Külvi)1М-12-МИ/
Ане Тамсаар (Anne Tammsaar)1М-13-МИ/
Яну Куусик (Jannu Kuusik)1М-14-МИ/
Керсти Вилю (Kersti Vilju)1М-15-МИ/
Юри Мьолдер (Jüri Mölder)1М-16-МИ/
Кайди Тарос (Kaidi Tarros)1М-17-МИ/
Хелена Степанов (Helena Stepanov)1М-18-МИ/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения