Електронен регистър на жалбите и сигналите, постъпили в ЦИК
на втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019 г.

Пореден номер Подател Предмет Резултат
1 Георги Георгиев Нарушение в СИК № 74, гр. Варна За сведение
2 Мария Вълкова Нарушение в СИК № 21, гр. Севлиево Дадени указания
3 Гончев Нарушение в СИК № 125, гр. София Дадени указания
4 Калин Спасов Нарушение на ИК Не е установено нарушение
5 Тодорка Стоянова Нарушение тайната на вота в СИК № 36, гр. София По компетентност на ОИК - Столична община
6 Никола Вапцаров Съмнение за купуване на гласове в СИК № 058 и № 075, гр. София Не е установено нарушение
7 Димитър Спасов Агитация в изборния ден По компетентност на ОИК- Елин Пелин
8 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на pik.bg преди края на изборния ден Решение № 1631-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
9 Стефан Манов Публикуване на изборни резултати в сайта на pik.bg преди края на изборния ден Решение № 1631-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
10 Никола Вапцаров Нарушение на ИК Не е установено нарушение
11 Милка Иванова Лицето не фигурира в избирателния спикък Отговор по телефон
12 Гергана Маринополска Непълен състав на СИК в район Младост, гр. София Отговор по телефон
13 Никола Вапцаров Съмнение за купуване на гласове в СИК № 034, гр. София Не е установено нарушение
14 Лиляна Георгиева Нарушаване тайната на вота в СИК № 28, гр. Перник Дадени указания по телефон
15 Костадин Гаров Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция pik.bg Решение № 1631-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
16 Никола Вапцаров Нарушение на ИК в СИК № 032, гр. София По компетентност на ОИК – Столична община
17 Милчо Въков Нарушение в подвижни секции в с. Куделин, с. Връв и с. Балей По компетентност на ОИК – Брегово
18 Стефан Манов Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция pik.bg Решение № 1633-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
19 Никола Вапцаров Пулбикуване на изборни резултати в сайта на в. "24 часа" Решение № 1632-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
20 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция pik.bg Решение № 1631-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
21 Тодор Стоименов Нарушаване тайната на вота - СИК № 148, гр. Варна По компетентност на ОИК - Варна
22 Венета Кацарова Нарушение на ИК За сведение
23 Детелин Кънчев Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция glas.bg Решение № 1636-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
24 Никола Вапцаров Твърдения за организиран вот в София За сведение
25 Пламен Петков , Виржиния Маринова Нарушения на избирателните права За сведение
26 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция pik.bg Решение № 1634-МИ/03.11.2019 г. на ЦИК
27 Венета Петкова Агитация в изборния ден чрез фейсбук Без разглеждане
28 Кольо Мусов Нарушение в организацията на изборния процес Дадени указания
29 Магдалена Кузева Нарушение в организацията на изборния процес За сведение
30 Мария Павлова Нередности в 106-то СОУ За сведение
31 Мария Павлова Нередности в 94-то СОУ За сведение
32 Илиева Агитация в информационен сайт "shmoko.bg" За сведение
33 Стефания Василева Нарушаване в тайната на вота в СИК № 101, гр. София По компетентност на ОИК- Столична община
34 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на pik.bg преди края на изборния ден Решение № 1631-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
35 Светла Векилова Изборни резултати, публикувани в сайта на Blitz.bg и в. "24 часа " Решение № 1635-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
36 Цветомир Паунов Нарушение на ИК По компетентност на ОИК - Столична община
37 Иванка Апрахамян Агитация в изборния ден чрез фейсбук Без разглеждане
38 ОИК – Роман Изпълнение на дадени указания от ЦИК За сведение
39 Никола Вапцаров Нарушение на ИК в СИК № 058 и № 075, гр. София За сведение
40 Никола Вапцаров Нарушение на ИК в СИК № № 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 075, гр. София За сведение
41 Никола Вапцаров Нарушение на ИК в СИК № 058 и № 075, гр. София За сведение
42 Цветомир Николов, Лило Петков Нарушение на ИК, ОИК -Макреш По компетентност на ОИК- Макреш
43 Славей Тоширов Нарушение на ИК, гр. Кнежа За сведение
44 Георги Георгиев Публикуване на изборни резултати в сайта на pik.bg и в. "24 часа " преди края на изборния ден Решение № 1631-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК и Решение № 1632-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
45 Станимир Стоев Нарушения в организацията на СИК № 76 По компетентност на ОИК- Столична община
46 Гради Градев Публикуване на изборни резултати в сайта на pik.bg преди края на изборния ден Решение № 1631-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
47 Сергей Здравковски Нарушение в СИК № 13 , гр. Брегово По компетентност на ОИК - Брегово
48 Никола Вапцаров Нарушение на ИК За сведение
49 Никола Вапцаров Нарушение тайната на вота в СИК № 74, гр. София За сведение
50 Хатидже Георгиева Нарушение на избирателните права Дадени указания
51 Антон Тонев Нарушение в СИК № 39, гр. София Дадени указания
52 Христо Иванов Агитация в изборния ден, с. Кабиле, общ. Тунджа По компетентност на ОИК - Тунджа
53 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция pik.bg Решение № 1631-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК и Решение № 1632-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
54 Невена Панова Сигнал за агитация по БНР За сведение
55 Институт за развитие на публичната среда Нарушаване тайната на вота - СИК № 006, гр. Плевен За сведение
56 Владимир Танев Нарушаване тайната на вота - СИК № 34, гр. София По компетентност на ОИК- Столична община
57 Асоциация "Прозрачност без граници" Нарушение в СИК № 077, гр. София За сведение
58 Петя Димчева Нарушение на ОИК - Дряново За сведение
59 Лиляна Мърхова Нарушения, свързани с анулиране на регистрации в ОИК-Пазарджик По компетентност на ОИК- Пазарджик
60 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на в. "24 часа" преди края на изборния ден Решение № 1639-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
61 Маргарита Кръстева Публикуване на изборни резултати в сайта на в. "24 часа" преди края на изборния ден Решение № 1638-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
62 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на в. "24 часа" преди края на изборния ден Решение № 1638-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
63 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в pik.bg преди края на изборния ден Решение № 1637-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
64 Екатерина Стоянова Нередност при упражняване правото нa глас По компетентност на ОИК - Столична община
65 Лиза Ангелова Нарушаване тайната на вота Без разглеждане
66 Стефан Манов Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция blitz.bg Решение № 1635-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
67 Цена Стоянова Нарушения на ИК За сведение
68 Денка Вълчева Запитване за гласуване За сведение
69 Ердинч Хаджиев Затруднения при гласуване за хора с увреждания За сведение
70 Тома Белев Нарушение на ИК Писмен отговор
71 Стефан Манов Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция blitz.bg Решение № 1635-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
72 Николай Караколев Предизборна агитация във фейсбук Без разглеждане
73 Снежана Димитрова Нарушения на ИК За сведение
74 Свилен Маринов Нарушения на ИК в ОИК -Брегово Решение № 1642-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
75 Яна Илиева Нарушения на СИК № 43, гр.София По компетентност ОИК-Столична община
76 Атанас Атанасов Решение № 242/03.11.2019 г. на ОИК - Дупница Без разглеждане
77 Васко Таканов Изборни резултати, публикувани в сайта на „24 часа“ За сведение
78 Красимир Милков Нарушение в СИК № 1, гр. Криводол По компетентност на ОИК – Криводол
79 Никола Вапцаров Нарушение на ИК За сведение
80 Стоян Цеков Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция blitz.bg и fakti.bg Решение № 1640-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
81 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция pik.bg Решение № 1637-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
82 Валерия Дойкова Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция epicenter.bg Решение № 1641-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
83 Никола Вапцаров Твърдение за купуване на гласове За сведение
84 Стефан Манов Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция dnevnik.bg Решение № 1647 - МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
85 Стефан Манов Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция epicenter.bg Решение № 1645-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
86 Сигнал по имейл Нарушение в СИК № 277 По компетентност на ОИК
87 Никола Вапцаров Нарушение на ИК относно купуване на гласове, район "Илинден", гр. София За сведение
88 Александър Иванов Нарушение тайната на вота, СИК № 42, гр. София По компетентност на ОИК – Столична община
89 Детелин Кънчев Изборни резултати, публикувани на сайта на glas.bg Решение № 1636-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
90 Владимир Пеев Агитация в изборния ден За сведение
91 Димитър Лалов Запитване до ЦИК Писмен отговор
92 Иво Станчев Публикуване на изборни резултати в silnavarna.bg преди края на изборния ден Решение № 1642-МИ/03.11.2019 г. на ЦИК
93 Георги [email protected] Нерeдности в СИК №74 и СИК № 31, гр. Варна За сведение
94 Бистра Николова Нарушение на ИК, гр. Варна За сведение
95 Димитър Горов Запитване до ОИК- Ловеч За сведение
96 Никола Вапцаров Купуване на гласове в район "Илинден", гр. София За сведение
97 Никола Вапцаров Нарушения на ИК в гр. София Съобщение на сайта на ЦИК
98 Никола Вапцаров Купуване на гласове в СИК №, № 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067 и 075 За сведение
99 Никола Вапцаров Нарушения на ИК в район "Слатина", гр. София За сведение
100 Стефан Манов Публикуване на изборни резултати в сайта на в. „Стандарт“ Решение № 1648-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
101 Анна Адамова Агитация в инстаграм Без разглеждане
102 Майя Янкова Агитация в изборния ден По компетентност на ОИК- Столична община
103 Ваня Аргирова Публикуване на изборни резултати в сайт marica.bg По компетентност на ОИК-Пловдив
104 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция pik.bg Решение № 1643-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
105 Деан Тодоров Агитация в изборния ден По компетентност на ОИК-Русе
106 Цветомир Паунов Агитация в изборния ден Не е установено нарушение
107 Петър Сокарев Нарушения на ИК За сведение
108 Георги Александров Нарушения на ИК За сведение
109 Елиана Илиева Публикуване на изборни резултати в сайта на signal-news.com Решение № 1653-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
110 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на в. "24 часа" Решение № 1644-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
111 ОИК - Ветрино Запитване - упражняване на избирателно право Отговор по телефон
112 Никола Вапцаров Твърдения за закупуване на гласове в ж.к. "Овча Купел" За сведение
113 Никола Вапцаров Нарушения на ИК По компетентност на ОИК-Столична община
114 Георги Димитров Нарушения на ИК, ОИК - Божурище За сведение
115 Никола Вапцаров Твърдение за купуване на гласове За сведение
116 Никола Вапцаров Твърдение за организиран вот в район "Слатина", гр. София За сведение
117 Ангелова Агитация в изборния ден За сведение
118 Никола Вапцаров Твърдение за контролиран вот в ж.к. "Люлин", гр. София За сведение
119 Никола Вапцаров Твърдение за контролиран вот в район "Красно село", гр. София За сведение
120 Никола Вапцаров Нарушаване на ИК, СИК № 57, гр. София За сведение
121 Пламен Василев Агитация в изборния ден За сведение
122 Никола Вапцаров Публикуване на изборни резултати в сайта на информационна агенция pik.bg Решение № 1652-МИ от 03.11.2019 г. на ЦИК
123 Марияна Стоянова Нарушения на ИК За сведение
124 Тодор Диноев Публикуване на изборни резултати в сайта на в. "24 часа“ За сведение
125 Йорданка Стойкова Агитация в изборния ден Без разглеждане
126 Петко Солинков Публикуване на изборни резултати в електронни сайтове Решение № № 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1640, 1641, 1647 от 03.11.2019 г. на ЦИК
127 Десислава Атанасова Нарушения на ИК, СИК № 72, гр. София За сведение
128 Надежда Танчева Запитване - упражняване на избирателно право Отговор по телефон
129 Елица Иванчева Нарушение на избирателните права За сведение

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения