РЕГИСТЪР
(За публикуване)
на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за член на Европейския парламент за
участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

(по чл. 57, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

 

Пореден №, дата и час на постъпване Инициативен комитет за издигане на: Собствено, бащино и фамилно име на членовете на инициативния комитет № и дата на решението за регистрация
1.
05.04.2019г.
16:31 ч.
Венислава Пламенова Атанасова Валерия Александрова Стоилова
Искрен Георгиев Иванов
Ивелина Красимирова Астадурова
Стоян Иванов Кьосев
Юрий Владимиров Фесенко
Димитър Атанасов Димитров
Андон Славчев Стоев
№ 91-ЕП
07.04.2019
2.
06.04.2019г.
10:30 ч.
Николай Нанков Ненчев Диана Ангелова Димитрова
Владимир Иванов Димитров
Теофанка Гълъбова Гълъбова
№ 90-ЕП
07.04.2019
3.
06.04.2019г.
12:31 ч.
Венко Димитров Балтаджиев Георги Иванов Георгиев
Веселин Димитров Христов
Николай Илчов Петков
Горан Георгиев Тачев
№ 92-ЕП
08.04.2019


№ 185-ЕП
19.04.2019


ЗАЛИЧАВАНЕ
4.
08.04.2019г.
12:10 ч.
Десислава Петрова Иванчева Дияна Лидиева Йорданова
Владимир Владимиров Икономов
Русислава Стефанова Захариева-Георгиева
№ 104-ЕП
09.04.2019
5.
09.04.2019г.
09:20 ч.
Минчо Христов Куминев Бойко Александров Младенов
Бойко Георгиев Никифоров
Ценка Иванова Калева
Марийка Иванова Стефанова
Даян Валериев Тачев
№ 115-ЕП
09.04.2019
6.
09.04.2019г.
10:10 ч.
Йордан Иванов Малджански Венета Иванова Буковска
Цецо Аврамов Спасов
Ангел Цветков Ангелов
№ 116-ЕП
09.04.2019
7.
10.04.2019г.
09:35 ч.
Албена Божидарова Белянова Александър Владимиров Белянов
Емили Емилова Кръстева
Калина Христова Антонова
№ 117-ЕП
10.04.2019
8.
10.04.2019г.
11:10 ч.
Станислав Станков Георгиев Елизабет Славчова Далберг
Димитър Господинов Георгиев
Петко Васков Сталинчев
№ 129-ЕП
10.04.2019
9.
10.04.2019г.
13:00 ч.
Христо Симеонов Симеонов Румяна Стефанова Костова
Милена Йорданова Андонова

Милена Димова Платникова

Златка Георгиева Данданова
Елена Андреева Каръмчева
Веселин Гецов Гръцманов
Елена Емилова Полинчева
№ 132-ЕП
10.04.2019
10.
10.04.2019г.
11:10 ч.
Ваня Руменова Григорова Боряна Янакиева Холевич – Маджарова
Даниела Красимирова Пенкова
Костадин Несторов Драгинов
Лиза Борисова Ковачева
Венцислав Делчев Ангелов
Диана Василева Костадинова
Петър Кръстев Игнатов
№ 130-ЕП
10.04.2019
11.
15.04.2019г.
13:50 ч.
Иван Дойчев Станчев Яна Яниславова Желязкова
Красен Иванов Иванов
Юли Асенов Деспотов
№ 168-ЕП
15.04.2019


ОТКАЗ

 

 

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения