Електронен регистър на жалбите и сигналите, постъпили в ЦИК в изборния ден на 26 май 2019 г.

Номер по ред Подател Предмет на сигнала и\или жалба Резултат
1 З. Н. З. Агитация по телевизия "Он еър" Не е установено нарушение. За сведение
2 И. С. Д. Липса на имената на избирател  Отговорено. Избирателят е гласувал и е дописан в списъка
3 Ц. Р. А. Лоша организация в СИК Дадени указания 
4 Мартин Величков Липсва необходимата организация в СИК, 131 СОУ, гр. София Дадени указания на председателя на РИК 23
5 СИК 63 В СИК 63, р-н "Триадица" липсва необходимата организация По телефона дадени указания да се предприемат мерки по запълване на състава на СИК
6 И. П. М. Затруднения при гласуване. Пречки за хората с увреждане. РИК 25 ще вземат мерки
7 Надя Боянова СИК  18 - невъзможност за машинно гласуване Дадени указания 
8 Неделчо Неделчев СИК 09 "Антон Страшимиров" не е отворена навреме За сведение
9 Иван Иванов Секциите от 240 до 245, гр. Варна не са отворени в 07.00 ч. За сведение
10 Иван Марчев Секция не е отворена навреме  Справка по тел. - секцията е отворена преди 09.00 ч.
11 Н. Р .В.  В СИК, ОУ "Иван Рилски" 25, гр. Хасково няма машина за гласуване. Подателят на сигнала иска да гласува машинно. Уведомен е по телефона - (за сведение) няма заявление за машинно гласуване
12 С. Г. С. Желае да гласува по настоящ адрес без подадено заявление Отговорено. Лицето е уведомено, че не може да гласува по настоящ адрес при неподадено заявление и невключване в избирателния списък
13 В. Х. Х. Невъзможност за гласуване Дадени указания
14 Р. Л. И. Липсват имена в избирателния списък   Дадени указания
15 Драган Загорски Агитация за ВМРО, с приложения  Докладвано на заседание на ЦИК 
16 С. А. П. Липсва информация в избирателния списък Дадени указания
17 Станислава Апостолова Липса на възможност да се гласува машинно За сведение
18 РИК 22  Права на защитниците да посещават СИК РИК е уведомена
19 Павел Джуров Гласувал е, но в списъка пред СИК името му не фигурира За сведение
20 СИК Лондон Запитване относно допълнителна страница към избирателен списък Отговорено 
21 Петър Петров В сайта ПИК изнесена информация за хода на гласуването Прието решение № 429-ЕП/26.05.2019 г., с което се установява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК на  "Пик  Нюз"
22 Д. В. Ф. Гласуване извън населено място по постоянен адрес Отговорено 
23 С. Х. Т. Нарушение на изборните права Отговорено. Лицето е уведомено, че не може да гласува по настоящ адрес при неподадено заявление и невключване в избирателния списък
24 Х. И. Ц. Липсва машина за гласуване  в секция 17, гр. Варна. Иска да гласува машинно  Отговорено 
25 К. А. Д. Техническа грешка при подписване в избирателния списък Отговорено. Гласът е валиден
26 С. Д. С. Агитация в гр. Хасково в изборния ден По компетентност на РИК, гр. Хасково
27 К. А. Х. Въпрос относно допускане на наблюдатели Отговорено 
28 Аглика Виденова Предизборна агитация и соц. проучвания Прието Решение № 429-ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
29 Аглика Виденова Предизборна агитация и соц. проучвания Прието Решение № 431- ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
30 Петко Георгиев Техническа неизправност на машина в СИК 002, гр. Раднево За сведение
31 Райчин Райчев Лоша организация в СИК 062, гр. Пловдив. Липсват баджове. Некоректно поведение Дадени указания
32 Румяна Йовчева Резервните членове в СИК 032, гр. Димитровград са с нередовни документи. Дадени указания
33 П. Х. И. Няма машини за гласуване За сведение
34 Алек Атанасов Нарушение на ИК Прието Решение № 429- ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК
35 Тихомир Турлаков Нарушение в предизборната агитация от в-к "24 часа" Прието Решение № 431- ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
36 Рангел Колданов Нарушения в предизборната агитация от сайт pik.bg Прието Решение № 429- ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК на "ПИК Нюз"
37 Институт за развитие на публичната среда Нарушения на  Закона за защита на личните данни Дадени указания 
38 Веселин Дюшяков Агитация в изборния ден Прието Решение № 435- ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК на "ПИК Нюз"
39 Н. С. Ц. СИК 36, гр. София - невъзможност за машинно гласуване За сведение
40 Струмен Паунов Нарушение на избирателните права Докладвано. За сведение.
41 Николай Ангелов Нарушение на предизборните правила По компетентност на РИК, гр. Хасково
42 Свилен Маринов Нарушение на организацията на изборния процес Дадени указания
43 В. А. Б. Нарушение на избирателните права Отговорено 
44 Бойчо Камбуров  Недопускане до гласуване  Отговорено 
45 И. Р. Р. Недопускане до гласуване  Отговорено
46 А. А. К.  Недопускане до гласуване  Отговорено 
47 Мария Стоичкова Агитация в изборния ден по "Нова Тв" За сведение 
48 Светлин Спасов В СИК 710, гр. Тутракан, се раздават храна и вода  За сведение 
49 С. А. Д. В СИК 022, гр. София, ж.к. "Люлин - 2", подаване на неподпечатана бюлетина и отказ за даване на друга за повторно гласуване По компетентност на РИК
50 Н. Н. И.  Невъзможност за машинно гласуване Отговорено 
51 Донна Иванова Агитация в изборния ден За сведение. ФБ - социлана мрежа
52 Кирил Кръстанов Ненавременно отваряне  За сведение
53 Пламен Славов Нарушения в изборния ден Докладвано. За сведение 
54 Йордан Христов Установен непълен състав на СИК, гр. Гент, Белгия Проведен разговор
55 П. В. Г. Невъзможност за машинно гласуване Липсва телефон за отговор 
56 Иван Стоянов Неточности в личните данни на избирателите  Отговорено 
57 С. В. С. Агитация в деня преди изборите Дадени указания. За сведение
58 Стефан Манов Нарушение на забраната за публикуване на социологически проучвания в изборния ден Прието решение, с което се установява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК 
59 Д. И. Н. Не е отворена избирателна секция в Манчестър Дадени указания
60 Емил Спасов Агитация по Канал 1 за "Различна България" За сведение
61 Младенка Тончева Агитация в полза на БСП в пощенските кутии За сведение
62 Евгения Димова Запитване относно машинното гласуване Отговорено
63 Невяна Павлова Нарушения на ИК, член на СИК Дадени указания
64 Симеон Тодоров Агитация в социалните мрежи в деня за размисъл и в изборния ден. За сведение
65 Альоша Кичуков Недопускане до гласуване в гр. Павел баня Докладвано
66 Ивайло Иванов Гласувал машинно. Имената му са записани на отделен лист За сведение
67 Николай Билалов Tехническа неизправност на машина за гласуване За сведение
68 Тошка Тодорова В СИК липсва информация за провеждане на гласуването Дадени указания
69 Слабомир Томов В СИК 071 бюлетината е пусната без печат и откъснат отрязък. Отказана е повторна бюлетина  По компетентност на РИК
70 Живка Ангелова Данните на лицето липсват в избирателния списък - СИК 210, гр. Пловдив  За сведение
71 Ваня Ковачева Липсва машина за гласуване в СИК 015, гр. Сливен, ул. "Плевен"  Не е осъществена връзка 
72 [email protected] В СИК 6, гр. Омуртаг липсва информация за провеждане на гласуването.  За сведение
73 Генчо Рачев Агитация в изборния ден Отговорено
74 Динева Запитване относно правото на независим кандидат да има представител в СИК Отговорено 
75 М. Любомиров Изнесени предварителни данни за проведеното гласуване Докладвано. За сведение
76 Мариян Георгиев Недопускане на придружител в избирателна кабина поради непредставяне на лична карта Докладвано за сведение
77 Мария Иванова Запитване - независим кандидат има ли право на член в избирателната комисия Дадени указания
78 Искрен Иванов Агитация в изборния ден Докладвано. Приети решения на ЦИК
79 Дияна Йорданова Установена несъвместимост на член на РИК 23 - София Прието Решение № 442-ЕП/26.05.2019 г. на ЦИК
80 Пламен Петров Няма машина за гласуване в СИК, гр. Русе За сведение
81 Рангел Колданов Повторно нарушение на ПИК  Към С-35 -3/26.05.2019 г.  Приети решения № 435 ЕП/26.05.2019 г. и № 438 - ЕП/26.05.2019 г., с които е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 от ИК 
82 И. В. Е. Непълнота в избирателни списъци, ж. к. Младост Дадени указания - РИК 23 
83 Георги Георгиев Агитация в изборния ден За сведение
84 Н. П. Н. Агитация по ТВ програма в изборния ден Докладвано. Приети решения на ЦИК
85 Институт за развитие на публичната среда Отказ на членове на СИК да сложат указателно табло, на което са изписани имената и номерата на кандидатите на листи По компетентност на РИК 026
86 Ваня Григорова, Солидарна България Пред секции в гр. Ямбол е поставен списък само на партии и коалиции, без независими кандидати По компетентност на РИК гр. Ямбол
87 Георги Йорданов  Агитация в с. Голямо Враново в изборния ден По компетентност на РИК Русе
88 Н. П. Н. Агитация в изборния ден по телевизията Докладвано за сведение
89 Борис Ячев Заличаване на членове на СИК от списъци в гр. Сандански, без подаване на заявление   По компетентност на РИК 01
90 К. Й. Х. Председател е на СИК и секцията е била отворена в негово отсъствие  Към сигнал № С-53-3/26.05.2019 
91 А. Т. П. Оплакване във връзка с регистрацията Дадени указания
92 Институт за развитие на публичната среда Отказ на членове на СИК да сложат указателно табло, на което са изписани имената и номерата на кандидатите на листи По компетентност на РИК 026
93 Борис Иванов Допускане до гласуване на лица в нетрезво състояние За сведение 
94 Илиян Тасев Техническа неизправност на машина за гласуване Извършена проверка и дадени указания
95 Константин Игнатов Изборни резултати публикувани преди края на изборния ден в youtube Прието е Решение № 433-ЕП/26.05.2019 г. на ЦИК
96 Антония Димитрова Извършено нарушение в секция 66, гр. Добрич  За сведение 
97 Емилия Георгиева Техническа неизправност на машината за гласуване - секция 003, гр. София Липсва телефон за обратна връзка
98 Тинка Господинова Лицето не желае да остави оригинала на удостоверението за гласуване в СИК За сведение
99 Атанас Папазов Недопускане на лицето да гласува За сведение
100 Ангел Овчаров Агитация в деня за размисъл По компетентност на РИК
101 Любомир Соколов Недопускане до гласуване от председател на СИК 032, с. Брягово, общ. Първомай Липсва телефон за обратна връзка
102 Иванка Боева Процедурен въпрос, гр. Габрово По компетентност на РИК, гр. Пазарджик
103 РИК 13 Пропуск в отбелязването на данни при гласуване По компетентност на РИК, гр. Русе
104 Цветелина Тодорова Агитация на сайта Русе  Докладвано за сведение
105 П. К. Д. Не е допусната да гласува в секция за хора с увреждания, а в друга секция По компетентност на РИК 23
106 Владимир Шейтанов Непълен състав на СИК За сведение, социална мрежа.
107 Иван Илиев Агитация в изборния ден  Отговорено 
108 Георги Гетов  Гласуване по настоящ адрес По компетентност на РИК 23
109 Любка Костова Нарушение на разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 2 ИК Дадени указания за изпълнение
110 Асен Пейнерджиев Промяна на номер и място на избирателна секция в Район Лозенец Дадени указания за изпълнение
111 Любомира Иванова, Добри Цонев, Добра Кралева, Галина Атанасова  Невъзможност сезонни работници в КК "Слънчев бряг" да гласуват в с. Кошарица По компетентност на РИК
112 Институт за развитие на публичната среда Неосигурена тайна на вота За сведение
113 Л. К. П. Заличаване в избирателния списък  По компетентност на РИК 031
114 Николай Цонков Нарушения на изборните права Прието Решение № 439-ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
115 С. Б. М. Разгласяване на междинни резултати Докладвано. За сведение
116 Владимир Шейтанов Техническа неизправност на машина за гласуване  Докладвано. За сведение
117 Владимир Шейтанов Техническа неизправност на машина за гласуване  Прието Решение № 441-ЕП/26.05.2019 г. , с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
118 Стефан Манов Нарушение на забраната за публикуване на социологически проучвания в изборния ден За сведение
119 Атанаска Манова Агитация в изборния ден Прието Решение № 431- ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
120 Аглика Виденова Нарушение на изборните правила Протоколно решение - не е установено нарушение
121 СЕМ Нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК Докладвано. За сведение. Прието Решение № 429- ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
122 Рангел Колданов Aгитация в ПИК в изборния ден Докладвано. За сведение. Жалбата е до РИК
123 Владимир Шейтанов  Непълен състав на СИК  По компетентност на РИК 23
124 Христо Проданов Нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2, 3, 4 от ИК Докладвано. За сведение
125 Симеон Костадинов Недопускане на лица до гласуване За сведение. ФБ не е медия
126 Спас Спасов Агитация в изборния ден За сведение
127 БСП - Русе Оповестяване на междинен резултат По компетентност на РИК, гр. Плевен
128 Катя Герговска Отказ на представителите да пътуват до секциите, в които са назначени Прието Решение № 438-ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
129 Антон Тонев Обявяване на изборни резултати в ПИК   Прието Решение № 444-ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
130 Стефан Манов Обявяване на изборни резултати   Прието Решение № 438-ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
131 Стефан Манов Обявяване на изборни резултати в ПИК   Докладвано
132 ИРПС - София Агитация в изборния ден Докладвано. За сведение
133 Владимир Шейтанов Жалба относно информационно обслужване Докладвано.  За сведение
134 Ивайло Константинов Агитация в изборния ден За сведение. Фейсбук не е медия
135 Денис Николов Агитация в изборния ден Докладвано. Дадени указания
136 Мария Бранкова Недопускане до гласуване, гр. Бобошево По компетентност на РИК, гр. Разград
137 Георги Милков Техническа неизправност на машина за гласуване Докладвано. За сведения
138 Цветомир Цолов Агитация в изборния ден За сведение 
139 Петя Лозанска  Затруднен достъп до избирателни секции Прието Решение № 438-ЕП/26.05.2019 г., с което е установено нарушение на чл. 205, ал. 5 ИК 
140 Венцислав Димитров Обявени резултати преди края на изборния ден Докладвано в заседание на ЦИК. За сведение
141 Иванов Агитация в изборния ден За сведение
142 Гергана Стоянова Обявени резултати преди края на изборния ден по БТВ За сведение
143 Михаил Бодуров Обявени резултати преди края на изборния ден по БТВ По компетентност на РИК 08
144 Сийка Колева  Некоректно поведение в СИК 022, гр. Добрич  По компетентност на РИК 012
145 Институт за развитие на публичната среда Машинното гласуване в гр. Лом не осигурява тайната на вота По компетентност на РИК 014
146 Институт за развитие на публичната среда Поставени агитационни материали в изборния ден За сведение
147 Михаил Бодуров Обявени резултати преди края на изборния ден по БТВ Извършена проверка. Машината работи
148 Митко Йорданов Неработеща машина за гласуване За сведение
149 Цветослав Димитров Неточност в избирателните списъци За сведение. ФБ не е медия
150 Цветослав Димитров  Агитация я в изборния ден За сведение
151 Георги Козарев Процедурни нарушения Взето протоколно решение
152 Жан Пиер  Процедурно нарушение на СИК По компетентност на  РИК 20
153 БСП Силистра Нарушения на СИК ИК не предвижда повторно преброяване на гласове освен в случаите на чл. 287, ал. 3 от ИК
154 Дияна Йорданова Искане за повторно броене на бюлетини РИК 23 ИК не предвижда повторно преброяване на гласове освен в случаите на чл. 287, ал. 3 от ИК
155 Дияна Йорданова Искане за повторно броене на бюлетини РИК 23 (2 броя) ИК не предвижда повторно преброяване на гласове освен в случаите на чл. 287, ал. 3 от ИК
156 Дияна Йорданова Искане за повторно броене на бюлетини РИК 23  ИК не предвижда повторно преброяване на гласове освен в случаите на чл. 287, ал. 3 от ИК
157 Красимир Терзийски – секретар на община Долна баня Проблеми в три СИК с предаване на протоколи По компетентност на РИК 26
158 Георги Кирилов Липса на мастило и хартия за отпечатване на протоколи четири СИК По компетентност на РИК 20
159 Христо Стоянов Не му е разрешено в СИК да гласува, поради това че не е подал своевременно заявление за гласуване по настоящ адрес. Изпратено му е писмо с указания.
160 Роберта Псомас Не ѝ е разрешено в СИК да гласува, поради липса на уседналост. Изпратено ѝ е писмо с указания.

 

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения