Заявление - декларация

за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс)

Лични данни
Собствено име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире.
Бащино име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире. Ако нямате презиме, оставете полето празно.
Фамилно име по документ за самоличност. Използвайте големи и малки букви на кирилица, може да използвате и интервал, и средно тире.
10 символа, използвайте само цифри.
Документ за самоличност
Въведете номер на лична карта или паспорт.
Въведете последователно ден, месец и година на издаване на посочения по-горе документ за самоличност, разделени с точка или изберете от календара.
Изберете от списъка органа, който е издал посочения по-горе документ за самоличност.
Въведете населено място и адрес на кирилица, както са попълнени в документа Ви за самоличност. Моля не използвайте съкращения на имена.
Информация за контакт
Въведете на кирилица или латиница мястото и адреса на пребиваване в съответната държава. Адресът се изписва съгласно правилата в държавата на пребиваване.
Място за гласуване
* В Централната избирателна комисия е постъпила информация от МВнР, че в държавата съществува висок риск за сигурността.* В Централната избирателна комисия е постъпила информация от МВнР, че не е получено разрешение за разкриване на секции извън ДКП.

Изписва се на кирилица или на латиница наименованието на мястото в съответната държава, където лицето желае да гласува. Когато мястото се намира в голямо населено място, моля посочете по-конкретно (район/квартал).

Декларирам, че отговарям на изискванията на чл. 350, ал. 1 ИК:

 • имам навършени 18 години (към изборния ден включително);
 • имам адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към 26 май 2019 г.;
 • не съм поставен под запрещение;
 • не изтърпявам наказание лишаване от свобода.

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 НК.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Въведете в текстовото поле цифрите от изображението по-горе.
 

При технически проблеми с регистрацията за гласуване в секции извън страната
можете да сигнализирате на email адрес [email protected]

* Полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни.

В случай на успешно подадено и прието електронно заявление-декларация за гласуване в секция извън страната, не е необходимо гласоподавателят да подава същото заявление на хартиен носител до дипломатическо или консулско представителство.

Календар

Решения

 • № 189-ЕП / 19.04.2019

  относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 188-ЕП / 19.04.2019

  относно: възлагане на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 187-ЕП / 19.04.2019

  относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • всички решения