До 15 май 2019 г. – на интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица.

До 15 май 2019 г. – РИК назначава подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК).

До 18 май 2019 г. – избирателите могат да подадат при кмета на общината, района или кметството или кметския наместник заявление (изборна книга Приложение № ЕП-9) за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

До 18 май 2019 г. РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.


*Крайният срок за съответното действие включва и посочената дата.

Календар

Решения

  • № 353-ЕП / 18.05.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 352-ЕП / 18.05.2019

    относно: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели – представители на AEGEE-Europe за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 351-ЕП / 18.05.2019

    относно: отказ за регистрация на Фондация „Център за модернизиране на политики“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения