Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1979-НС
София, 3 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 247 от Изборния кодекс и Указ № 26 от 28 януари 2021 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г.) на президента на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо № 07-04-91 от 02.02.2021 г. (вх. № НС-00-15 от 02.02.2021 г.) и приложението към него, съдържащо данните от преброяването на населението от 1 февруари 2011 г., и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители (Приложение №1 към чл. 248 от ИК), както следва:

Изборен район

МИР №

Брой мандати

Първи Благоевградски

01

11 мандата

Втори Бургаски

02

14 мандата

Трети Варненски

03

15 мандата

Четвърти Великотърновски

04

8 мандата

Пети Видински

05

4 мандата

Шести Врачански

06

6 мандата

Седми Габровски

07

4 мандата

Осми Добрички

08

6 мандата

Девети Кърджалийски

09

5 мандата

Десети Кюстендилски

10

4 мандата

Единадесети Ловешки

11

5 мандата

Дванадесети Монтана

12

5 мандата

Тринадесети Пазарджишки

13

9 мандата

Четиринадесети Пернишки

14

4 мандата

Петнадесети Плевенски

15

9 мандата

Шестнадесети Пловдив

16

11 мандата

Седемнадесети Пловдивски

17

11 мандата

Осемнадесети Разградски

18

4 мандата

Деветнадесети Русенски

19

8 мандата

Двадесети Силистренски

20

4 мандата

Двадесет и първи Сливенски

21

6 мандата

Двадесет и втори Смолянски

22

4 мандата

Двадесет и трети София

23

16 мандата

Двадесет и четвърти София

24

12 мандата

Двадесет и пети София

25

14 мандата

Двадесет и шести Софийски

26

8 мандата

Двадесет и седми Старозагорски

27

11 мандата

Двадесет и осми Търговищки

28

4 мандата

Двадесет и девети Хасковски

29

8 мандата

Тридесети Шуменски

30

6 мандата

Тридесет и първи Ямболски

31

4 мандата

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения