Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1874-МИ
София, 22 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Ангел     …     Чакъров, като пълномощник на представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 10 на 20 август 2020 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Септември, област Пазарджик, за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, за кмет на кметство Житница, община Добрич, област Добрич, за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил,  насрочени на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.08.2020 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.

2. Удостоверение № 48-00-345 от 18.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Пълномощно от 17.08.2020 г. в полза на Ангел      …      Чакъров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори за кмет на община Септември, област Пазарджик, за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, за кмет на кметство Житница, община Добрич, област Добрич, за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил,  насрочени на 27 септември 2020 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения