Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1868-МИ
София, 18 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, подписано от Румен Маринов Йончев, представляващ партията, заведено под № 7 на 13 август 2020 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич, за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище и за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, насрочени на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.08.2020 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.

2. Удостоверение № 48-00-338 от 12.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Пълномощно от 13.08.2020 г. в полза на Теодора … Стоянова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1032-МИ от 10.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич, за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище и за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, насрочени на 27 септември 2020 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения