Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1807-НС
София, 22 март 2023 г.

ОТНОСНО: сигнал от В. Г. за допуснато нарушение на чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-22-183/21.03.2023 г. от В. Г. с приложен снимков материал и линк към pik.bg. В сигнала се твърди, че определена партия използва за агитация обществения транспорт.

В сигнала се твърди, че е недопустимо една партия за ползва обществения транспорт за агитация, като изтъква, че за поддръжка на пътната инфраструктура и транспорт в София всички плащаме данъци и такива действия са недопустими. Моли Централната избирателна комисия да предприеме съответните действия и да сезира компетентните институции.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със сигнала и публикацията в pik.bg, установи че е извършено посоченото в сигнала нарушение, тъй като е видно от представения снимков материал трамвай 3014, е брандиран с агитационни материали (плакати на „Спаси София“).

Отделно от това има издадено и Разпореждане № 184 от 7 март 2023 г. на изпълнителния директор на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев до всички структурни звена на Центъра за градска мобилност във връзка с изборите на 2 април 2023 г. и на основание Заповед СОА23-РД 09-630 от 28.02.2023 г. на Столична община, с които забранява използването на обществен транспорт на територията на Столична община за провеждане на предизборна агитация.

Независимо от факта, че „Спаси София“ не е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и Борис Бонев не е регистриран като кандидат за народен представител в общественото пространство е известно, че същите имат споразумение за подкрепа на политически субект – коалиция „Продължаваме Промяната“, който е регистриран за участие в предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г. Поради горното ЦИК счита, че е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс, който забранява използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация от страна на „Спаси София“ и общинския съветник Борис Бонев.

Централната избирателна комисия счита, че е налице и нарушение на разпоредбата на чл. 185, ал. 1 от Изборния кодекс, която забранява поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, ако се приеме, че „Спаси София“ и общинският съветник Борис Бонев извършват предизборна агитация за предстоящите избори за общински съветници и за кметове през месец октомври-ноември 2023 г.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че тези материали следва незабавно да бъдат премахнати.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение по сигнал от В.  Г.  за допуснато нарушение на чл. 182, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 6 членове и „ПРОТИВ“ 8 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения