Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1793-НС
София, 18 март 2023 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-57/16.03.2023 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в програма БНТ2 на доставчика на медийни услуги Българска национална телевизия, в предизборното предаване „Безплатен диспут“, излъчено на 15.03.2023 г. в програма БНТ2 в интервалите 19:03:52 – 19:04:32, 19:05:41 – 19:07:17 и 19:16:00 – 19:16:45 ч., кандидатът за народен представител от ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ Боян Боянов Станков Расате призовава за насилие срещу определени групи граждани, като казва: „Да бяхме разстреляли няколко предателя, заради които България се намира в това положение“ и „Да им се ударят няколко тояги по гърба“. Влиза в спор с кандидата Пирин Несторов от коалиция „Неутрална България“, който го апострофира с думите, че е горд, че е комунист и ще му даде после пистолет, за да го разстреля. Расате отвръща: „С удоволствие“. По отношение на опонента си казва, че е „тъп“ и „нагъл“. По-нататък в диспута Расате отново заявява, че с удоволствие ще разстрелва хора. При споменаване от Несторов на Лайпцигския процес и Гьоринг Расате използва нацистки поздрав в студиото.

На ЦИК е служебно известно, че Боян Боянов Станков Расате е регистриран като кандидат за народен представител от листата на ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ под № 1 в РИК 25 – София, и под № 1 в РИК 14 – Перник.

От обективна страна се налага извод, че в излъчения по БНТ2 материал е използван език, накърняващ добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, което представлява нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, извършено от кандидата за народен представител от ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“ Боян Боянов Станков Расате, изразяващо се в нарушение на добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, чрез призоваване в предизборната си агитация за насилие срещу определени групи граждани в участието си на 15.03.2023 г., в предаването „Безплатен диспут“ в БНТ2, в интервалите 19:03:52 – 19:04:32, 19:05:41 – 19:07:17 и 19:16:00 – 19:16:45 ч.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Боян Боянов Станков Расате, ЕГН …, адрес: гр. …, ул. „…“ № ….


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения